Frekvencie 4-gramov slov v korpuse prim-6.0

Celý súbor (bzip2 kompresia, 3946 MB).

Top 1000

15738  sociálnych   vecí  a    rodiny
14096  bez   ohľadu na   to
11898  v    spišskej    novej  vsi
11542  informovala   o    tom   agentúra
10341  my   noviny stredného    považia
10285  že   to   nie   je
9533  s    láskou a    úctou
9450  v    znení  neskorších   predpisov
8036  strednej    a    východnej    európy
7842  z    času  na   čas
7696  zo   dňa   na   deň
7496  nové  mesto  nad   váhom
7448  dva   a    pol   chlapa
7319  čo   nás   navždy opustil
7243  my   noviny žiarskej    kotliny
6984  sú   vyhradené    a    vykonáva
6982  vyhradené    a    vykonáva    ich
6972  práva  sú   vyhradené    a
6928  autorské    práva  sú   vyhradené
6905  my   týždenník    pre   záhorie
6701  ako   som   spoznal vašu
6693  z    roka  na   rok
6592  a    to   aj   napriek
6540  a    vykonáva    ich   vydavateľ
6515  ale   na   druhej strane
6463  vrátane údajov v    elektronickej
6444  ako   aj   na   verejné
6421  pre   deti  a    mládež
6417  v    tomto  vydaní si
6410  tomto  vydaní si   v
6402  súhlas na   rozmnožovanie  a
6401  vydaní si   v    zastúpení
6392  zverejnených  v    tomto  vydaní
6390  s    odvolaním    sa   na
6389  údajov v    elektronickej  podobe
6387  rozmnožovanie  a    na   verejný
6383  na   rozmnožovanie  a    na
6367  a    na   verejný prenos
6351  v    súlade so   zákonom
6274  my   týždeň na   pohroní
6271  právo  udeľovať    súhlas na
6265  udeľovať    súhlas na   rozmnožovanie
6260  si   v    zastúpení    vydavateľom
6259  vyhradzujú   právo  udeľovať    súhlas
6257  článkov zverejnených  v    tomto
6255  autori článkov zverejnených  v
6246  v    zastúpení    vydavateľom   vyhradzujú
6241  zastúpení    vydavateľom   vyhradzujú   právo
6231  vydavateľom   vyhradzujú   právo  udeľovať
6194  patrí  do   vydavateľskej  skupiny
6184  aj   na   verejné rozširovanie
6178  do   vydavateľskej  skupiny petit
6168  vydavateľskej  skupiny petit  press
6165  týchto článkov v    zmysle
6158  na   verejný prenos článkov
6139  v    ten   istý  deň
6133  rozmnoženiny  týchto článkov v
6125  v    rubrike diskusné    fórum
6077  na   verejné rozširovanie  rozmnoženiny
6074  verejné rozširovanie  rozmnoženiny  týchto
6055  a    na   druhej strane
5996  monitoring   tlače  poskytujú    so
5995  tlače  poskytujú    so   súhlasom
5981  rozširovanie  rozmnoženiny  týchto článkov
5977  poskytujú    so   súhlasom    vydavateľa
5928  len   s    písomným    súhlasom
5914  výstavby    a    regionálneho  rozvoja
5897  v    žiari  nad   hronom
5886  newton it   a    sma
5864  je   možné  len   s
5829  o    tom   agentúra    reuters
5812  objednávky   na   predplatné   prijíma
5792  možné  len   s    písomným
5726  s    písomným    súhlasom    vydavateľa
5711  je   to   pre   mňa
5687  na   druhej strane sa
5675  a    v    neposlednom   rade
5659  hasičského   a    záchranného   zboru
5627  vydavateľa   firmy  newton it
5578  v    tomto  roku  sa
5570  so   súhlasom    vydavateľa   firmy
5560  súhlasom    vydavateľa   firmy  newton
5451  firmy  newton it   a
5437  podobe je   možné  len
5419  v    elektronickej  podobe je
5410  nás   navždy opustil náš
5395  elektronickej  podobe je   možné
5238  v    porovnaní    s    rokom
5231  vtip  napätie akcia  láska
5138  som   spoznal vašu  mamu
5107  o    dani  z    príjmov
4954  aj   v    tomto  prípade
4950  aj   v    tomto  roku
4913  do   konca  tohto  roka
4869  ak   počet  znakov vrátane
4849  mediaprint   kapa  a    drobní
4811  a    ja   som   sa
4743  na   druhej strane je
4693  po   druhej svetovej    vojne
4675  počet  znakov vrátane kľúčových
4670  znakov vrátane kľúčových    slov
4651  to   aj   napriek tomu
4627  po   prvý  raz   v
4608  na   druhej strane však
4585  dane  z    pridanej    hodnoty
4509  hrozí  trest  odňatia slobody
4509  prešiel auditom predaného    nákladu
4508  titul  prešiel auditom predaného
4493  láskou a    úctou  spomína
4487  v    tom   istom  roku
4462  v    druhom polčase sa
4351  ale   nie   je   to
4351  je   v    súlade s
4242  trest  odňatia slobody na
4220  na   majstrovstvách sveta  v
4208  čo   si   o    tom
4192  pápež  ján   pavol  ii
4179  je   v    rozpore s
4170  to   však  nie   je
4148  hlavného    mesta  sr   bratislavy
4130  v    kysuckom    novom  meste
4124  na   slovensku    a    v
4089  ani   jeden  z    nich
4010  nie   je   to   však
3989  riaditeľstva  policajného   zboru  v
3987  je   zapísaná    v    obchodnom
3973  zapísaná    v    obchodnom    registri
3947  na   okresnom    súde  bratislava
3913  trestné stíhanie    vo   veci
3867  nevyžiadané   rukopisy    redakcia    nevracia
3830  jedným z    nich  je
3819  zákona o    dani  z
3812  obsah  reklamy a    inzercie
3808  na   honorár treba  priložiť
3808  reklamy a    inzercie    redakcia
3805  by   sme   sa   mali
3805  za   obsah  reklamy a
3804  počas  druhej svetovej    vojny
3797  v    porovnaní    s    predchádzajúcim
3794  sa   v    tomto  roku
3779  k    nárokom na   honorár
3766  po   zmene  strán  sa
3757  na   svojej internetovej  stránke
3757  okresnom    súde  bratislava   i
3742  nárokom na   honorár treba
3734  a    inzercie    redakcia    nezodpovedá
3725  a    už   vôbec  nie
3719  nie   je   to   tak
3708  čo   nás   navždy opustila
3704  a    tak   som   sa
3698  je   to   pre   nás
3675  nie   je   v    poriadku
3675  siete  regionálnych  týždenníkov   my
3672  do   siete  regionálnych  týždenníkov
3650  novom  meste  nad   váhom
3628  je   v    porovnaní    s
3624  v    porovnaní    s    rovnakým
3613  spoločnosť   je   zapísaná    v
3610  láskou a    úctou  spomínajú
3598  vo   vranove nad   topľou
3548  je   všetko v    poriadku
3513  v    tom   istom  čase
3448  miest  a    obcí  slovenska
3425  by   to   malo  byť
3422  krajského    riaditeľstva  policajného   zboru
3411  ako   sa   to   robí
3403  sk   člen  abc   sr
3389  v    obchodnom    registri    na
3388  l    l    l    l
3388  v    poslednom    čase  sa
3374  patria do   siete  regionálnych
3363  nás   navždy opustila    naša
3362  ako   je   to   v
3357  na   predplatné   prijíma redakcia
3350  to   nie   je   pravda
3340  v    skokoch na   lyžiach
3333  univerzity   komenského   v    bratislave
3327  kto   ste   ho   poznali
3324  porovnaní    s    rovnakým    obdobím
3305  pápeža jána  pavla  ii
3298  a    záchranného   zboru  v
3297  ako   je   to   s
3296  o    dva   roky  neskôr
3296  s    nami  tichú  spomienku
3287  úprimne ďakujeme    všetkým príbuzným
3283  registri    na   okresnom    súde
3282  obchodnom    registri    na   okresnom
3279  s    úctou  a    láskou
3271  v    rozpore so   zákonom
3242  predplatné   prijíma redakcia    a
3240  som   sa   s    ním
3232  kapa  a    drobní predajcovia
3219  no   na   druhej strane
3212  v    tom   čase  sa
3197  v    riadnom hracom čase
3196  doma  i    v    zahraničí
3180  blahoželáme   blahoželáme   blahoželáme   blahoželáme
3173  navždy opustil náš   drahý
3170  ako   sme   sa   dozvedeli
3133  či   už   ide   o
3123  na   rozdiel od   iných
3111  základných   a    stredných    škôl
3109  zo   spišskej    novej  vsi
3089  ceny  rovnaké vo   všetkých
3072  to   nie   je   možné
3048  nie   je   to   len
3032  bol   by   som   rád
3031  i    cez   deň   bude
3016  v    porovnaní    s    minulým
3009  by   ste   sa   mali
2987  rovnaké vo   všetkých    dĺžkach
2981  v    praxi  to   znamená
2980  v    posledných   rokoch sa
2965  a    to   aj   v
2958  v    tomto  prípade sa
2946  ordinácia    v    ružovej záhrade
2931  vrátane kľúčových    slov  nepresiahne
2924  že   by   som   sa
2922  ako   to   bolo  v
2921  práce  a    sociálnych   vecí
2903  o    zmene  a    doplnení
2893  noviny patrí  do   vydavateľskej
2881  v    behu  na   lyžiach
2868  a    o    zmene  a
2868  v    tomto  školskom    roku
2855  a    v    konečnom    dôsledku
2855  sa   v    týchto dňoch
2853  jednou z    nich  je
2844  združenia    miest  a    obcí
2834  z    fondov európskej    únie
2832  trest  odňatia slobody až
2832  v    novom  meste  nad
2827  strednej    a    východnej    európe
2827  sú   v    súlade s
2813  zoznámte    sa   so   psami
2804  ešte  v    tomto  roku
2803  je   to   jeden  z
2796  malého a    stredného    podnikania
2779  problém je   v    tom
2773  predám novú  ešte  zabalenú
2760  v    banskej bystrici    a
2752  v    tomto  prípade je
2749  a    nie   je   to
2741  v    porovnaní    s    inými
2736  vecí  a    rodiny sr
2722  vecí  a    rodiny v
2721  a    tak   sme   sa
2709  a    ja   som   si
2699  v    týchto dňoch  sa
2682  v    prvom  polčase sme
2679  sa   po   prvý  raz
2674  čo   je   to   za
2674  má   na   svojom konte
2662  čo   sa   deje  v
2652  sa   v    poslednom    čase
2649  v    strednej    a    východnej
2639  ale   to   nie   je
2638  minister    financií    ivan  mikloš
2635  na   internetovej  stránke www
2630  mali  by   ste   sa
2614  je   v    tomto  prípade
2611  a    to   napriek tomu
2604  v    dubnici nad   váhom
2597  riaditeľstva  hasičského   a    záchranného
2593  za   posledné    dva   roky
2584  tisíc  a    jedna  noc
2581  je   to   jedna  z
2576  a    deti  s    rodinami
2567  odňatia slobody až   na
2558  verejný prenos článkov označených
2555  sa   v    posledných   rokoch
2551  novú  ešte  zabalenú    roh
2544  pre   reguláciu    sieťových    odvetví
2528  ako   sa   to   stalo
2522  na   druhý  deň   sa
2518  sa   bude  konať  v
2512  o    tom   agentúra    ap
2507  zmene  a    doplnení    niektorých
2505  v    pracovných   dňoch  od
2504  to   tak   nie   je
2500  auditom predaného    nákladu my
2498  to   isté  platí  aj
2497  je   to   v    poriadku
2497  sa   v    tom   čase
2494  v    skorých ranných hodinách
2478  a    doplnení    niektorých   zákonov
2475  z    príjmov fyzických    osôb
2473  od   začiatku    tohto  roka
2472  dalo  by   sa   povedať
2470  a    čo   sa   týka
2468  a    to   nielen v
2468  so   slzami v    očiach
2463  v    porovnaní    s    ostatnými
2461  prvý  raz   v    histórii
2451  a    na   druhý  deň
2449  ako   je   to   možné
2439  že   v    tomto  roku
2436  to   nie   je   len
2428  redakcia    si   vyhradzuje   právo
2424  asfaltové    šindle už   od
2416  v    prvom  polčase sa
2412  každá  pošta  a    doručovateľ
2397  už   v    prvom  polčase
2396  od   rána  do   večera
2390  porovnaní    s    minulým rokom
2380  z    nich  je   aj
2379  a    regionálneho  rozvoja sr
2376  v    tom   čase  už
2371  nemocnice    s    poliklinikou  v
2359  národnej    rady  slovenskej   republiky
2357  v    noci  na   včera
2355  dohľad nad   zdravotnou   starostlivosťou
2347  v    druhom polčase sme
2344  a    to   nie   je
2343  v    spojených    štátoch amerických
2341  pre   dohľad nad   zdravotnou
2334  v    salt  lake  city
2333  v    súvislosti   s    tým
2321  za   posledných   desať  rokov
2305  rád   by   som   sa
2304  že   sa   nám   to
2301  na   druhý  deň   ráno
2282  a    doručovateľ   slovenskej   pošty
2282  pošta  a    doručovateľ   slovenskej
2275  víťazstvo    na   svoju  stranu
2264  ktoré  nie   sú   v
2255  to   už   nie   je
2251  americký    prezident    barack obama
2250  na   mestskom    úrade  v
2241  prečo  je   to   tak
2239  vyplýva to   z    prieskumu
2236  o    postup na   ms
2232  pre   mňa   je   to
2219  nie   je   až   také
2217  sa   na   prvý  pohľad
2214  opustil náš   drahý  manžel
2212  v    prvom  rade  je
2208  na   tom   istom  mieste
2206  mali  by   sme   sa
2202  predám ošípané s    možnosťou
2198  bol   v    tom   čase
2184  na   jednej strane a
2179  objednávky   do   zahraničia   vybavuje
2178  dva   a    pol   roka
2167  za   posledné    tri   roky
2166  hneď  na   druhý  deň
2165  sme   sa   dostali do
2164  zákona o    sociálnom    poistení
2156  regionálneho  úradu  verejného    zdravotníctva
2153  viac  informácií   na   www
2145  preto  sme   sa   rozhodli
2144  v    tejto  súvislosti   sa
2137  sústrasti    a    kvetinové    dary
2136  nie   sú   v    súlade
2134  nového mesta  nad   váhom
2132  pre   obnovu a    rozvoj
2126  či   už   je   to
2125  štátneho    fondu  rozvoja bývania
2122  že   by   sme   sa
2121  povedal pre   agentúru    sita
2115  world  snooker main  tour
2114  nie   je   to   nič
2110  na   tlačovej    konferencii   v
2107  sp   v    skokoch na
2095  kúpim  starožitnosti  a    obrazy
2093  aj   v    súvislosti   s
2093  kravu  alebo  býka  na
2092  v    tej   chvíli sa
2087  kvalifikácie  o    postup na
2079  podobne je   to   aj
2067  svedčí o    tom   aj
2065  systémom    každý  s    každým
2064  úrad  pre   verejné obstarávanie
2060  v    tomto  volebnom    období
2058  že   na   rozdiel od
2057  je   na   programe    v
2055  ženy  z    rodu  gilmorovcov
2052  slovenska    do   európskej    únie
2051  každodenný   rozvoz po   sr
2050  aj   keď   je   to
2044  prejavy sústrasti    a    kvetinové
2044  už   v    tomto  roku
2044  v    rozhovore    pre   sme
2043  na   svetovom    šampionáte   v
2041  sa   mení  a    dopĺňa
2039  a    pokiaľ ide   o
2039  v    posledných   dvoch  rokoch
2036  sa   v    súvislosti   s
2035  za   posledných   päť   rokov
2035  že   sa   nám   podarilo
2029  a    to   najmä  v
2024  venujte mu   tichú  spomienku
2019  nie   je   to   pravda
2018  zatiaľ nie   je   jasné
2015  čo   vy   na   to
2013  kúpim  kravu  alebo  býka
2012  činné  v    trestnom    konaní
2011  v    minulom roku  sa
2009  navždy opustila    naša  drahá
2008  v    tomto  roku  by
2007  prvý  raz   v    živote
2005  rôzne  dĺžky  na   mieru
2005  v    takom  prípade by
2003  orgány činné  v    trestnom
2000  o    postup na   me
1995  čo   je   v    prepočte
1991  za   prejavy sústrasti    a
1990  call  centrum v    bratislave
1988  uvádza sa   vo   vyhlásení
1986  cyrila a    metoda v
1986  je   to   aj   s
1979  a    call  centrum v
1977  dve   minúty pred  koncom
1977  nie   je   uvedené inak
1976  s    láskou spomínajú    manželka
1974  je   to   aj   v
1973  v    sobotu a    nedeľu
1972  na   území  slovenskej   republiky
1970  nie   je   v    súlade
1968  chcel  by   som   sa
1968  päť   minút  pred  koncom
1967  a    ešte  k    tomu
1967  daň   z    pridanej    hodnoty
1965  malých a    stredných    podnikateľov
1964  najlepšia    kvalita na   trhu
1960  ktorý  by   mal   byť
1955  že   je   to   len
1950  pre   vysielanie   a    retransmisiu
1950  v    tomto  období sa
1950  že   ak   by   sa
1949  manželka    a    deti  s
1949  pre   rómsku tlačovú agentúru
1949  v    rovnakom    období minulého
1946  v    tomto  roku  na
1943  som   sa   dostal do
1941  najprísnejší  rodičia na   svete
1936  ktorý  sa   uskutoční    v
1934  redakcia    a    call  centrum
1932  tatranský    profil a    dlážkovicu
1932  vplyvov na   životné prostredie
1928  cenných papierov    v    bratislave
1927  škôl  a    školských    zariadení
1922  na   druhej strane si
1920  ministerstva  výstavby    a    regionálneho
1919  noviny tv   joj   krimi
1910  som   spoznal vašu  matku
1907  až   na   dva   roky
1904  správy v    českom znakovom
1900  v    decembri    minulého    roka
1896  v    českom znakovom    jazyku
1895  ubytovanie   a    doprava zdarma
1891  by   to   mohlo  byť
1887  nie   je   len   o
1881  malé  a    stredné podniky
1879  sa   narodil v    roku
1879  v    rozhovore    pre   hn
1876  výberové    konanie na   obsadenie
1872  od   zápasu k    zápasu
1871  informovali   o    tom   agentúry
1868  kúpim  hovädzí dobytok na
1867  všetko je   v    poriadku
1865  v    každom prípade je
1863  bližšie informácie   na   tel
1859  pohotovostná  služba sa   poskytuje
1857  agentúru    sita  o    tom
1857  sp   v    alpskom lyžovaní
1856  na   jednej strane je
1854  v    krásne nad   kysucou
1853  v    sobotu a    v
1847  že   by   sme   mali
1845  podľa  jeho  slov  sa
1844  mali  viac  z    hry
1840  v    neposlednom   rade  aj
1839  z    kysuckého    nového mesta
1837  sa   môžu  tešiť  na
1832  a    v    prípade potreby
1831  v    zmysle zákona o
1829  tatranský    profil za   najnižšie
1824  že   sa   mi   to
1817  stále  viac  a    viac
1813  lekárenská   pohotovostná  služba sa
1813  prijíma redakcia    a    call
1813  v    rámci  operačného   programu
1810  čo   by   sa   stalo
1810  o    čom   svedčí aj
1804  na   slovensku    nie   je
1803  i    v    noci  a
1801  som   sa   na   to
1798  sobotu a    v    nedeľu
1795  ruka  v    ruke  s
1795  v    rozpore s    ústavou
1791  v    noci  a    zajtra
1789  a    tak   som   si
1788  výročie úmrtia nášho  drahého
1785  otec  a    starý  otec
1781  sa   v    porovnaní    s
1779  na   druhý  deň   po
1779  na   slovensku    je   to
1778  zlaté  a    strieborné   mince
1776  ministerstvo  výstavby    a    regionálneho
1773  to   bez   ohľadu na
1771  noviny noviny tv   joj
1768  na   dnešnej tlačovej    konferencii
1767  v    prvom  rade  sa
1762  konštantína   filozofa    v    nitre
1761  tv   joj   krimi  noviny
1759  v    čo   najkratšom   čase
1757  distribučné   oddelenie    v    bratislave
1756  ktorým sa   mení  a
1751  a    to   bez   ohľadu
1749  o    nenávratný   finančný    príspevok
1747  zastavané    plochy a    nádvoria
1746  a    distribučné   oddelenie    v
1746  minister    školstva    ján   mikolaj
1744  čo   si   myslíte o
1744  poľnohospodárskej    a    potravinárskej komory
1744  si   o    tom   myslia
1743  v    súlade s    ústavou
1740  program na   celý  týždeň
1740  viac  ako   v    roku
1738  vyplýva to   z    údajov
1737  o    tom   agentúra    dpa
1737  vlády  sr   pre   rómske
1735  súdu  v    banskej bystrici
1734  minister    vnútra robert kaliňák
1733  sr   pre   rómske komunity
1727  o    daniach z    príjmov
1723  a    v    tomto  roku
1723  v    tom   čase  som
1720  redakcia    a    distribučné   oddelenie
1716  o    postup na   majstrovstvá
1714  o    tri   roky  neskôr
1712  tatranský    profil brúsený od
1711  výboru nr   sr   pre
1708  nemá  nič   spoločné    s
1708  v    bosne  a    hercegovine
1704  lepenka k    šindľu zdarma
1704  nie   je   až   taký
1704  to   aj   v    prípade
1703  na   tour  de   france
1699  bytov  a    nebytových   priestorov
1697  i    v    noci  bude
1695  a    na   rozdiel od
1693  malých a    stredných    podnikov
1688  by   sme   si   mali
1683  na   prvý  pohľad sa
1680  si   na   svoje  konto
1679  a    my   sme   sa
1678  rovnakom    období minulého    roka
1676  krimi  noviny noviny tv
1673  ktorý  by   sa   mal
1672  pre   deti  a    dorast
1669  na   život  a    na
1665  inzercia    editor milan  suja
1664  by   sme   sa   mohli
1663  do   akej  miery  sa
1663  sa   nám   to   podarilo
1663  v    opačnom prípade by
1661  že   sa   s    ním
1660  čo   sa   stalo  s
1659  the   new   york  times
1658  aký   je   rozdiel medzi
1655  je   v    prvom  rade
1652  sme   sa   o    tom
1649  hlavného    mesta  slovenskej   republiky
1648  že   by   to   bolo
1645  i    večer  a    zajtra
1645  podľa  jeho  slov  je
1643  zákona nr   sr   č
1640  s    rovnakým    obdobím minulého
1639  ako   v    rovnakom    období
1639  v    každom prípade sa
1638  ale   v    našich srdciach
1638  ročný  z    nových zámkov
1637  by   som   sa   chcel
1637  s    ťažkým zdravotným   postihnutím
1637  v    poslednom    období sa
1634  desať  minút  pred  koncom
1633  nova  sport  eurosport    eurosport
1632  ktorá  by   mala  byť
1630  s    vyučovacím   jazykom maďarským
1629  animal planet discovery    spektrum
1629  c    i    v    noci
1628  ošípané s    možnosťou    spracovania
1628  v    bánovciach   nad   bebravou
1627  prijíma redakcia    a    distribučné
1626  a    ja   by   som
1623  kapa  a    drobní distribútori
1622  vyšetrovateľ  začal  trestné stíhanie
1621  výpis  z    registra    trestov
1619  vo   výške  viac  ako
1618  návrh  novely zákona o
1615  niečo  nie   je   v
1613  do   konca  tohto  roku
1613  slovenský    jazyk  a    literatúra
1611  dovoz  a    montáž zdarma
1610  o    dve   minúty neskôr
1608  v    bratislave   a    v
1605  explorer    viasat nature viasat
1605  viasat explorer    viasat nature
1605  v    tomto  prípade ide
1604  ešte  v    ten   deň
1604  national    geographic   rtl   club
1603  a    keď   som   sa
1603  history animal planet discovery
1603  viasat history animal planet
1602  geographic   rtl   club  orf
1602  nature viasat history animal
1602  nie   je   až   taká
1602  viasat nature viasat history
1600  kto   ste   ju   poznali
1600  nie   som   si   istý
1596  distribučné   oddelenie    petit  pressu
1596  v    rámci  európskej    únie
1593  na   slovensku    i    v
1587  minister    financií    ján   počiatek
1585  povedal v    rozhovore    pre
1581  sa   v    tomto  prípade
1580  ako   v    minulom roku
1579  okresného    riaditeľstva  policajného   zboru
1576  sa   uskutoční    v    sobotu
1572  najmä  v    súvislosti   s
1570  čo   je   na   tom
1570  o    ochrane osobných    údajov
1570  že   v    tomto  prípade
1565  by   ste   si   mali
1561  tri   minúty pred  koncom
1560  v    zmysle zákona č
1559  mesta  slovenskej   republiky    bratislavy
1558  v    súčasnosti   je   v
1555  ktoré  by   mali  byť
1554  informoval   o    tom   dnes
1552  sa   nám   to   podarí
1552  vstup  do   európskej    únie
1552  za   posledné    štyri  roky
1550  vo   dne   v    noci
1549  v    tomto  roku  v
1548  sa   na   rozdiel od
1548  už   na   prvý  pohľad
1547  informácií   o    plnení tohto
1547  navždy opustil náš   milovaný
1547  viac  informácií   o    plnení
1546  a    o    plnení ostatných
1546  ineko  viac  informácií   o
1546  minister    hospodárstva  ľubomír jahnátek
1546  o    plnení ostatných    sľubov
1546  o    plnení tohto  sľubu
1546  plnení ostatných    sľubov vlády
1546  plnení tohto  sľubu  a
1546  sľubu  a    o    plnení
1546  tohto  sľubu  a    o
1544  čo   je   viac  ako
1544  nikto  nie   je   dokonalý
1544  s    obsahom drahých kovov
1542  sa   niesol v    znamení
1541  so   sídlom v    bratislave
1539  posielajte   na   adresu my
1539  život  a    na   smrť
1538  kľúčových    slov  bude  od
1536  na   majstrovstvách európy v
1533  by   sa   mohlo  zdať
1532  o    štyri  roky  neskôr
1531  za   prvých šesť  mesiacov
1529  o    tom   myslia odborníci
1521  to   nie   je   nič
1521  začal  trestné stíhanie    vo
1520  do   akej  miery  je
1520  okresného    riaditeľstva  hasičského   a
1518  úradu  pre   verejné obstarávanie
1516  nočný  klub  v    brne
1516  prípadné    splnenie    sľubu  hodnotia
1516  v    prípade dokázania    viny
1515  jeden  z    nich  sa
1515  som   sa   s    ňou
1512  ako   po   minulé roky
1512  nova  cinema prima  cool
1511  kto   ťa   mal   rád
1511  zdravotníctva  a    sociálnej    práce
1511  že   sa   nám   podarí
1508  v    tejto  súvislosti   je
1507  v    rozhovore    pre   agentúru
1506  čo   sa   vlastne stalo
1506  v    druhej polovici    roka
1504  slobody až   na   dva
1503  profil za   najnižšie    ceny
1503  združenie    miest  a    obcí
1498  na   olympijských  hrách  v
1498  v    spolupráci   s    mestom
1496  ministerstva  zahraničných  vecí  sr
1495  ročná  z    nových zámkov
1494  pre   bezpečnosť   a    spoluprácu
1494  uvádza sa   v    stanovisku
1492  prečo  ste   sa   rozhodli
1492  v    new   yorku  a
1490  editor name  surname phone
1489  krajín strednej    a    východnej
1488  ja   by   som   sa
1488  vrátane kľúčových    slov  bude
1487  a    s    ním   aj
1486  že   by   to   mohlo
1484  už   na   budúci rok
1483  uvádza sa   to   v
1482  vstupe do   európskej    únie
1481  k    zmluve o    pripojení
1480  bezpečnosť   a    spoluprácu   v
1479  stredisko    predplatiteľských    služieb tlače
1479  účelové stredisko    predplatiteľských    služieb
1478  a    spoluprácu   v    európe
1478  zo   žiaru  nad   hronom
1476  príjmov zo   závislej    činnosti
1475  nerezové    brány  a    zábradlia
1475  nie   je   dôvod  na
1475  spolu  s    nami  tichú
1472  v    boji  o    postup
1471  zatiaľ nie   je   známe
1470  v    porovnaní    s    tým
1469  počasie i    cez   deň
1468  a    v    porovnaní    s
1468  by   som   sa   s
1468  prezident    sr   ivan  gašparovič
1467  čo   sa   bude  diať
1466  ak   ste   inzerát napísali
1464  mali  by   ste   si
1464  ste   inzerát napísali    správne
1464  v    tom   prípade by
1462  prvej  písomnej    zmienky o
1461  dodatku k    zmluve o
1460  americký    prezident    george w
1460  podľa  mňa   je   to
1460  v    tomto  smere  je
1455  fakultnej    nemocnice    s    poliklinikou
1455  predám bukové palivové    drevo
1454  krajinách    strednej    a    východnej
1454  na   celom  území  slovenska
1454  to   je   pre   mňa
1453  kvetinové    dary  a    prejavy
1450  a    až   potom  sa
1448  už   to   nie   je
1446  bez   ohľadu na   ich
1446  francúzsky   prezident    nicolas sarkozy
1446  otca  a    starého otca
1445  by   mal   byť   v
1445  ešte  v    ten   istý
1443  by   sa   mal   stať
1443  dary  a    prejavy sústrasti
1443  uveďte kľúčové slovo  inz
1442  tak   je   to   aj
1441  v    okrese rimavská    sobota
1440  pre   hospodársku   spoluprácu   a
1438  slovenského   zväzu  ľadového    hokeja
1438  zo   soboty na   nedeľu
1437  je   to   v    prípade
1437  sme   sa   s    ním
1436  v    druhej časti  hry
1436  znalosť práce  s    pc
1435  hospodársku   spoluprácu   a    rozvoj
1435  ktoré  by   sa   mali
1433  na   rozdiel od   ostatných
1432  l    dám   do   prenájmu
1431  o    vine  a    treste
1430  odprevadiť   na   poslednej    ceste
1430  svojho druhu  na   slovensku
1429  dane  z    príjmov fyzických
1429  zo   štátneho    fondu  rozvoja
1428  v    krajinách    európskej    únie
1427  z    vydavateľstva  petit  press
1426  podľa  neho  nie   je
1426  uviedol pre   agentúru    sita
1424  bude  na   väčšine územia
1423  a    dcéry  s    rodinami
1423  krajský súd   v    bratislave
1423  najmä  pokiaľ ide   o
1422  sa   v    minulom roku
1422  v    porovnaní    s    predchádzajúcimi
1421  dani  z    pridanej    hodnoty
1421  dlaždice    za   polovičné    ceny
1421  na   budúci rok   sa
1420  sme   sa   dohodli na
1418  ku   koncu  minulého    roka
1418  v    kultúrnom    dome  v
1417  je   v    tomto  smere
1416  nie   si   medzi  nami
1416  sl   editor name  surname
1415  v    oblasti cestovného   ruchu
1414  inzercia    editor dana  uhrinová
1414  ktoré  sa   nachádzajú   v
1414  slovenskej   poľnohospodárskej    a    potravinárskej
1414  v    tom   čase  v
1412  láskou spomína celá  rodina
1411  a    celý  text  inzerátu
1411  ťahali za   kratší koniec
1408  v    rámci  celej  sr
1407  v    pravom zmysle slova
1406  rozvoz po   sr   zdarma
1406  že   je   to   v
1405  ako   po   iné   roky
1405  no   nie   je   to
1404  veľká  oblačnosť    až   zamračené
1402  napísaný    inzerát pošlite na
1401  v    druhom polčase domáci
1400  sme   tu   pre   vás
1399  za   iatok  tajni  ky
1398  je   to   pre   nich
1398  takto  napísaný    inzerát pošlite
1397  v    súlade s    morálkou
1396  a    to   až   do
1395  ak   by   sme   sa
1395  ako   sa   len   dá
1392  spišskej    novej  vsi   a
1392  už   v    prvom  kole
1391  za   kvetinové    dary  a
1391  že   je   to   tak
1389  po   prvý  raz   sa
1388  na   začiatku    druhého polčasu
1387  správnych    lúštiteľov   sme   vyžrebovali
1386  akcia  asfaltové    lepenky za
1386  z    jednej strany na
1385  čo   je   v    porovnaní
1385  kúpim  obrazy a    starožitnosti
1385  za   prvé  tri   mesiace
1384  čo   sa   stalo  v
1383  vyhlasuje    výberové    konanie na
1382  stíhanie    vo   veci  pre
1381  že   nie   je   možné
1380  v    tomto  roku  je
1380  zákona o    verejnom    obstarávaní
1379  medzi  mužom  a    ženou
1379  zo   spáchania    trestného    činu
1378  na   jednej strane sa
1378  sme   sa   porozprávali  s
1378  v    súvislosti   s    jeho
1377  inzerát pošlite na   krátke
1377  pôšt  a    telekomunikácií sr
1376  dozvedeli    sme   sa   od
1375  doterajších   správnych    lúštiteľov   sme
1375  klub  v    brne  prijme
1375  sa   zhodli na   tom
1375  úrad  pre   reguláciu    sieťových
1374  najmä  čo   sa   týka
1374  od   hlavy  po   päty
1374  pre   rodiny s    deťmi
1374  si   vyhradzuje   právo  neuverejniť
1373  erotické    ponuky a    neslušné
1373  z    tohto  dôvodu sa
1371  ktorý  sa   konal  v
1369  som   sa   stretol s
1369  vypisuje    výberové    konanie na
1368  v    porovnaní    s    vlaňajškom
1367  po   prvej  svetovej    vojne
1366  a    o    rok   neskôr
1366  o    tom   agentúry    reuters
1364  česko  slovensko    má   talent
1363  jednej strany na   druhú
1363  v    máji  tohto  roku
1363  v    sms   správe uveďte
1361  narodil sa   v    roku
1361  sa   zmeny  prejavia    až
1360  aj   okno  so   zoznamom
1360  ak   ho   máte  otvorené
1360  ak   máte  prehliadač   mozilla
1360  ako   ho   spustíte    zatvorte
1360  až   po   zatvorení    všetkých
1360  ho   spustíte    zatvorte    všetky
1360  ikonku pre   spustenie    inštalácie
1360  inštalácií   sa   zmeny  prejavia
1360  kliknite    na   ikonku pre
1360  máte  prehliadač   mozilla firefox
1360  na   ikonku pre   spustenie
1360  okien  vášho  prehliadača   a
1360  okno  so   zoznamom    sťahovaných
1360  po   inštalácií   sa   zmeny
1360  po   stiahnutí    inštalačného  súboru
1360  potrebujete   mať   nainštalovaný  adobe
1360  po   zatvorení    všetkých    okien
1360  prehliadača   a    opätovnom    spustení
1360  prehrávanie   videí  potrebujete   mať
1360  prejavia    až   po   zatvorení
1360  pre   správne prehrávanie   videí
1360  prosím kliknite    na   ikonku
1360  skôr  ako   ho   spustíte
1360  so   zoznamom    sťahovaných   súborov
1360  správne prehrávanie   videí  potrebujete
1360  spustíte    zatvorte    všetky okná
1360  s    úsmevom na   tvári
1360  tak   to   bolo  aj
1360  vášho  prehliadača   a    opätovnom
1360  videí  potrebujete   mať   nainštalovaný
1360  všetkých    okien  vášho  prehliadača
1360  všetky okná  vášho  prehliadača
1360  zatvorení    všetkých    okien  vášho
1360  zatvorte    aj   okno  so
1360  zatvorte    všetky okná  vášho
1360  zmeny  prejavia    až   po
1356  bratislava   a    košice rozširuje
1356  drahí  bratia a    sestry
1356  ponuky a    neslušné    texty
1356  prvá  písomná zmienka o
1356  správne podaný občiansky    inzerát
1355  matúš  kostolný    zástupcovia   šéfredaktora
1354  by   som   sa   mal
1354  harry  potter a    dary
1353  informovala   o    tom   dnes
1352  správe uveďte kľúčové slovo
1352  úrad  pre   dohľad nad
1351  to   bolo  aj   v
1349  fc   vion  zlaté  moravce
1349  potter a    dary  smrti
1349  prijme do   pracovného   pomeru
1346  týka  sa   to   aj
1345  a    to   je   pre
1345  centrum v    bratislave   na
1344  sms   správe uveďte kľúčové
1344  z    doterajších   správnych    lúštiteľov
1343  ešte  stále  nie   je
1343  v    marci  tohto  roku
1343  vylúštenie   krížovky    posielajte   na
1343  základných   práv  a    slobôd
1340  alebo  sú   porušením    zákona
1340  na   svojej webovej stránke
1338  v    bratislave   na   tel
1338  v    priebehu    niekoľkých   dní
1337  je   len   otázkou času
1337  podaný občiansky    inzerát uverejníme
1336  na   webovej stránke www
1334  čo   bude  dnes  na
1334  ktoré  sa   uskutoční    v
1334  sa   v    tejto  súvislosti
1333  porovnaní    s    predchádzajúcim rokom
1332  a    spolu  s    ním
1332  ktorá  by   sa   mala
1331  a    úctou  spomínajú    manželka
1330  bude  dnes  na   večeru
1330  by   sa   podľa  neho
1330  európskeho   fondu  regionálneho  rozvoja
1329  na   druhej strane sú
1329  od   začiatku    do   konca
1329  to   je   jeden  z
1329  v    novembri    minulého    roka
1327  je   v    súčasnosti   v
1327  v    našich srdciach    budeš
1327  v    tomto  prípade však
1326  aby   sme   sa   mohli
1325  a    aj   keď   sa
1325  lístku alebo  na   pohľadnici
1324  že   na   slovensku    je
1321  urobíme všetko pre   to
1321  z    európskeho   sociálneho   fondu
1320  o    tri   minúty neskôr
1320  treba  brať  do   úvahy
1320  v    banskej bystrici    sa
1320  v    prvom  polroku tohto
1320  že   by   sa   v
1318  pohodlný    a    jednoduchý   spôsob
1318  práve  v    týchto dňoch
1317  je   v    súlade so
1316  obvinenie    pre   trestný čin
1316  po   prvý  raz   od
1316  v    prvom  rade  by
1316  za   nič   na   svete
1314  na   pohľadnici   na   adresu
1311  o    strechu nad   hlavou
1308  v    dome  kultúry v
1307  aj   na   budúci rok
1306  v    prvom  rade  na
1305  predám bločky na   stav
1304  asfaltové    lepenky za   polovičné
1304  rovnakým    obdobím minulého    roka
1303  lepenky za   polovičné    ceny
1303  or   higher is   required
1302  here  to   download    flash
1302  higher is   required    to
1302  na   budúci rok   by
1302  predám elektrické   motory a
1302  to   download    flash  player
1301  is   required    to   view
1301  required    to   view  the
1300  ako   na   bežiacom    páse
1300  nemecká kancelárka   angela merkelová
1297  viac  informácií   nájdete na
1296  aj   z    toho  dôvodu
1296  a    úctou  spomína manželka
1296  na   horách vo   výške
1295  v    tomto  prípade by
1294  mšk   žiar  nad   hronom
1294  u    nás   je   to
1293  obchodnej    a    priemyselnej  komory
1293  v    úvode  druhého polčasu
1292  ako   to   už   býva
1292  alebo  na   pohľadnici   na
1292  to   ešte  nie   je
1292  úctou  a    láskou spomína
1291  v    januári tohto  roku
1291  že   ide   len   o
1290  ak   nie   je   uvedené
1290  ak   ste   urobili chybu
1290  bez   strechy nad   hlavou
1290  je   v    rozpore so
1290  medzi  láskou a    nenávisťou
1290  to   nie   je   také
1289  regionálny   úrad  verejného    zdravotníctva