Frekvencie 4-gramov slov v korpuse prim-7.0

Celý súbor (bzip2 kompresia, 4,4 GB).

Top 1000

17687  informovala   o    tom   agentúra
16574  bez   ohľadu na   to
16058  sociálnych   vecí  a    rodiny
13759  že   to   nie   je
11134  v    spišskej    novej  vsi
9838  z    času  na   čas
8810  zo   dňa   na   deň
8697  s    odvolaním    sa   na
8512  strednej    a    východnej    európy
8473  pre   deti  a    mládež
8017  o    tom   agentúra    reuters
7890  v    znení  neskorších   predpisov
7782  a    ja   som   sa
7645  a    to   aj   napriek
7535  ale   na   druhej strane
7192  v    ten   istý  deň
7178  a    na   druhej strane
6855  z    roka  na   rok
6672  v    súlade so   zákonom
6441  a    v    neposlednom   rade
6427  na   druhej strane sa
6377  je   to   pre   mňa
6377  výstavby    a    regionálneho  rozvoja
6272  hasičského   a    záchranného   zboru
6194  nové  mesto  nad   váhom
6125  v    rubrike diskusné    fórum
5950  s    láskou a    úctou
5591  hlavného    mesta  sr   bratislavy
5546  v    tomto  roku  sa
5485  o    dani  z    príjmov
5457  na   druhej strane je
5427  aj   v    tomto  prípade
5389  po   druhej svetovej    vojne
5369  v    porovnaní    s    rokom
5301  do   konca  tohto  roka
5289  pápež  ján   pavol  ii
5288  to   aj   napriek tomu
5236  aj   v    tomto  roku
5212  čo   si   o    tom
5162  po   prvý  raz   v
5157  ale   nie   je   to
5119  a    tak   som   sa
5094  v    tom   istom  roku
5051  ani   jeden  z    nich
5050  v    druhom polčase sa
5039  na   druhej strane však
4986  dane  z    pridanej    hodnoty
4955  v    žiari  nad   hronom
4942  a    už   vôbec  nie
4908  je   v    súlade s
4804  som   sa   s    ním
4752  to   nie   je   pravda
4744  nie   je   v    poriadku
4662  riaditeľstva  policajného   zboru  v
4596  by   sme   sa   mali
4528  je   všetko v    poriadku
4493  na   svojej internetovej  stránke
4485  počas  druhej svetovej    vojny
4483  hrozí  trest  odňatia slobody
4479  to   však  nie   je
4444  a    ja   som   si
4375  nie   je   to   tak
4329  nie   je   to   však
4303  trest  odňatia slobody na
4287  je   v    rozpore s
4279  to   nie   je   možné
4253  na   slovensku    a    v
4241  miest  a    obcí  slovenska
4231  o    tom   agentúra    ap
4227  na   majstrovstvách sveta  v
4225  trestné stíhanie    vo   veci
4205  zákona o    dani  z
4163  krajského    riaditeľstva  policajného   zboru
4136  v    porovnaní    s    predchádzajúcim
4113  v    tom   istom  čase
4081  pápeža jána  pavla  ii
4018  je   to   pre   nás
4005  cyrila a    metoda v
4005  po   zmene  strán  sa
4003  že   by   som   sa
3945  univerzity   komenského   v    bratislave
3931  jedným z    nich  je
3905  sa   v    tomto  roku
3880  v    poslednom    čase  sa
3868  vo   vranove nad   topľou
3864  čo   je   to   za
3831  no   na   druhej strane
3814  by   to   malo  byť
3791  ako   je   to   v
3763  združenia    miest  a    obcí
3733  je   v    porovnaní    s
3732  v    porovnaní    s    rovnakým
3720  bol   by   som   rád
3691  v    tom   čase  sa
3690  informovali   o    tom   agentúry
3681  novom  meste  nad   váhom
3663  o    dva   roky  neskôr
3659  nie   je   to   len
3651  ako   je   to   s
3617  v    tej   chvíli sa
3565  v    rozpore so   zákonom
3528  je   to   jedna  z
3525  a    nie   je   to
3498  či   už   ide   o
3422  a    záchranného   zboru  v
3416  základných   a    stredných    škôl
3415  v    bánovciach   nad   bebravou
3402  porovnaní    s    rovnakým    obdobím
3371  na   rozdiel od   iných
3367  o    tom   agentúra    dpa
3364  je   to   jeden  z
3353  doma  i    v    zahraničí
3353  na   druhý  deň   ráno
3342  čo   sa   deje  v
3331  ale   to   nie   je
3320  ako   to   bolo  v
3260  ako   sa   to   stalo
3253  v    tomto  prípade sa
3247  a    to   aj   v
3247  problém je   v    tom
3240  v    riadnom hracom čase
3212  v    tomto  školskom    roku
3187  dalo  by   sa   povedať
3184  americký    prezident    barack obama
3182  a    čo   sa   týka
3149  a    v    konečnom    dôsledku
3145  a    tak   sme   sa
3133  na   dnešnej tlačovej    konferencii
3091  ako   je   to   možné
3085  je   to   v    poriadku
3076  jednou z    nich  je
3075  sa   v    týchto dňoch
3074  ako   sme   sa   dozvedeli
3068  so   slzami v    očiach
3068  v    novom  meste  nad
3065  to   tak   nie   je
3058  v    posledných   rokoch sa
3019  v    tomto  prípade je
3015  za   posledné    dva   roky
3013  sa   po   prvý  raz
3003  to   nie   je   len
3001  strednej    a    východnej    európe
2990  v    porovnaní    s    inými
2986  sa   v    tom   čase
2985  práce  a    sociálnych   vecí
2983  v    porovnaní    s    minulým
2976  v    praxi  to   znamená
2975  ešte  v    tomto  roku
2955  v    kysuckom    novom  meste
2918  rád   by   som   sa
2902  a    to   napriek tomu
2888  o    zmene  a    doplnení
2885  sa   v    poslednom    čase
2880  zo   spišskej    novej  vsi
2879  riaditeľstva  hasičského   a    záchranného
2875  v    skorých ranných hodinách
2862  a    o    zmene  a
2855  na   druhý  deň   sa
2852  a    na   druhý  deň
2848  je   v    tomto  prípade
2847  v    tom   čase  už
2835  v    strednej    a    východnej
2825  minister    financií    ivan  mikloš
2821  mali  by   sme   sa
2804  od   rána  do   večera
2794  trest  odňatia slobody až
2785  v    súvislosti   s    tým
2776  v    banskej bystrici    a
2772  to   už   nie   je
2772  v    dubnici nad   váhom
2772  že   by   sme   sa
2765  prvý  raz   v    živote
2764  a    to   nie   je
2753  v    porovnaní    s    ostatnými
2750  v    prvom  polčase sa
2745  z    príjmov fyzických    osôb
2734  a    pokiaľ ide   o
2728  vecí  a    rodiny sr
2726  má   na   svojom konte
2721  sa   bude  konať  v
2708  a    to   nielen v
2688  pre   mňa   je   to
2676  že   je   to   len
2672  to   isté  platí  aj
2672  v    týchto dňoch  sa
2668  čo   nás   navždy opustil
2667  sa   v    posledných   rokoch
2649  bol   v    tom   čase
2641  za   posledných   desať  rokov
2630  všetko je   v    poriadku
2627  od   začiatku    tohto  roka
2626  už   v    prvom  polčase
2615  láskou a    úctou  spomína
2614  na   tom   istom  mieste
2611  úrad  pre   verejné obstarávanie
2598  v    spojených    štátoch amerických
2588  na   jednej strane a
2581  nového mesta  nad   váhom
2580  že   v    tomto  roku
2575  prvý  raz   v    histórii
2573  pre   reguláciu    sieťových    odvetví
2566  a    ešte  k    tomu
2555  odňatia slobody až   na
2554  som   sa   na   to
2542  sa   na   prvý  pohľad
2536  a    regionálneho  rozvoja sr
2532  slovenského   jazyka a    literatúry
2529  v    tejto  súvislosti   sa
2523  a    tak   som   si
2523  na   tlačovej    konferencii   v
2521  v    prvom  polčase sme
2510  hneď  na   druhý  deň
2507  som   sa   s    ňou
2505  za   posledné    tri   roky
2499  malého a    stredného    podnikania
2489  na   internetovej  stránke www
2483  národnej    rady  slovenskej   republiky
2482  minister    vnútra robert kaliňák
2468  víťazstvo    na   svoju  stranu
2464  z    nich  je   aj
2463  a    ja   by   som
2458  nie   je   to   nič
2456  aj   v    súvislosti   s
2449  nie   je   až   také
2442  chcel  by   som   sa
2442  že   sa   nám   to
2439  zmene  a    doplnení    niektorých
2431  pre   vysielanie   a    retransmisiu
2426  drahí  bratia a    sestry
2419  aj   keď   je   to
2418  a    doplnení    niektorých   zákonov
2418  by   som   sa   s
2417  a    keď   som   sa
2415  dva   a    pol   roka
2404  v    salt  lake  city
2398  vyplýva to   z    prieskumu
2397  dohľad nad   zdravotnou   starostlivosťou
2380  v    noci  na   včera
2378  vecí  a    rodiny v
2374  či   už   je   to
2374  že   by   sme   mali
2371  porovnaní    s    minulým rokom
2371  že   sa   s    ním
2369  čo   sa   stalo  s
2366  pre   dohľad nad   zdravotnou
2360  uvádza sa   vo   vyhlásení
2360  že   na   rozdiel od
2358  nie   som   si   istý
2357  v    tomto  volebnom    období
2356  čo   vy   na   to
2352  by   to   mohlo  byť
2350  sme   sa   dostali do
2349  za   posledných   päť   rokov
2337  preto  sme   sa   rozhodli
2337  zatiaľ nie   je   jasné
2333  o    tom   agentúry    reuters
2329  to   je   v    poriadku
2323  sa   v    súvislosti   s
2313  že   sa   mi   to
2310  nie   je   to   pravda
2294  že   ak   by   sa
2290  informovala   o    tom   dnes
2289  a    to   najmä  v
2282  v    prvom  rade  je
2281  v    takom  prípade by
2271  svedčí o    tom   aj
2269  je   to   aj   v
2263  informoval   o    tom   dnes
2256  slovenský    jazyk  a    literatúra
2251  škôl  a    školských    zariadení
2249  o    postup na   ms
2241  zákona o    sociálnom    poistení
2240  čo   je   na   tom
2236  je   to   aj   s
2236  už   v    tomto  roku
2229  na   jednej strane je
2222  nie   je   len   o
2221  v    rozhovore    pre   hn
2221  že   by   to   bolo
2220  čo   by   sa   stalo
2215  podobne je   to   aj
2213  systémom    každý  s    každým
2210  nie   je   v    súlade
2207  činné  v    trestnom    konaní
2201  v    druhom polčase sme
2200  nemá  nič   spoločné    s
2194  orgány činné  v    trestnom
2187  sa   narodil v    roku
2186  sa   mení  a    dopĺňa
2184  pre   obnovu a    rozvoj
2181  ja   by   som   sa
2180  v    posledných   dvoch  rokoch
2178  je   na   programe    v
2168  som   sa   dostal do
2165  štátneho    fondu  rozvoja bývania
2161  a    v    tej   chvíli
2155  v    tom   čase  som
2150  na   druhej strane si
2150  v    decembri    minulého    roka
2148  z    fondov európskej    únie
2142  by   sme   sa   mohli
2142  v    tomto  roku  na
2141  láskou a    úctou  spomínajú
2141  že   sa   nám   podarilo
2140  v    rovnakom    období minulého
2137  v    rozhovore    pre   sme
2127  regionálneho  úradu  verejného    zdravotníctva
2122  s    úctou  a    láskou
2117  kvalifikácie  o    postup na
2117  prečo  je   to   tak
2117  svätých cyrila a    metoda
2115  stále  viac  a    viac
2114  niečo  nie   je   v
2114  prezident    sr   ivan  gašparovič
2113  vo   dne   v    noci
2111  na   mestskom    úrade  v
2105  vplyvov na   životné prostredie
2104  od   hlavy  po   päty
2099  ktorý  by   mal   byť
2096  ruka  v    ruke  s
2096  v    každom prípade je
2094  v    tomto  roku  by
2090  na   svetovom    šampionáte   v
2083  som   sa   na   ňu
2075  agentúru    sita  o    tom
2068  v    súlade s    ústavou
2067  a    my   sme   sa
2064  podľa  jeho  slov  sa
2064  povedal pre   agentúru    sita
2056  dve   minúty pred  koncom
2055  sme   sa   o    tom
2052  v    neposlednom   rade  aj
2048  v    minulom roku  sa
2041  na   území  slovenskej   republiky
2035  na   druhý  deň   po
2028  medzi  mužom  a    ženou
2023  nie   je   až   taký
2014  daň   z    pridanej    hodnoty
2014  o    čom   svedčí aj
2006  slovenska    do   európskej    únie
2000  na   tour  de   france
2000  tom   agentúry    reuters a
1998  hlavného    mesta  slovenskej   republiky
1995  päť   minút  pred  koncom
1993  ktorý  sa   uskutoční    v
1993  podľa  mňa   je   to
1992  až   na   dva   roky
1988  o    postup na   me
1980  v    prvom  rade  sa
1980  v    tej   chvíli som
1973  v    rozpore s    ústavou
1972  v    zmysle zákona o
1971  je   mi   to   ľúto
1969  čo   je   v    prepočte
1962  čo   si   myslíte o
1955  pre   rómsku tlačovú agentúru
1953  ešte  v    ten   deň
1947  je   v    prvom  rade
1940  úradu  pre   verejné obstarávanie
1940  čo   sa   stalo  v
1938  nemocnice    s    poliklinikou  v
1936  v    tomto  období sa
1933  v    tom   prípade by
1931  nášho  pána  ježiša krista
1925  mali  viac  z    hry
1925  vlády  sr   pre   rómske
1923  sr   pre   rómske komunity
1919  nemecká kancelárka   angela merkelová
1917  os   a    oz   sr
1913  že   v    tomto  prípade
1912  v    behu  na   lyžiach
1909  na   slovensku    je   to
1906  to   bez   ohľadu na
1896  malých a    stredných    podnikateľov
1895  to   nie   je   nič
1893  za   nič   na   svete
1891  the   new   york  times
1885  že   je   to   tak
1884  na   slovensku    nie   je
1880  čo   sa   vlastne stalo
1879  mesta  slovenskej   republiky    bratislavy
1878  v    bratislave   a    v
1876  v    porovnaní    s    tým
1869  a    to   bez   ohľadu
1869  by   sme   si   mali
1869  nie   je   až   taká
1869  v    opačnom prípade by
1867  rovnakom    období minulého    roka
1867  v    druhom polčase domáci
1865  podľa  jeho  slov  je
1865  v    každom prípade sa
1865  čo   sa   bude  diať
1852  a    na   rozdiel od
1851  názor  čitateľa    je   to
1851  vo   výške  viac  ako
1851  výboru nr   sr   pre
1849  cenných papierov    v    bratislave
1849  sa   v    porovnaní    s
1848  jeden  z    nich  sa
1845  by   som   sa   mal
1843  to   aj   v    prípade
1842  ktorým sa   mení  a
1841  hovorca konferencie   biskupov    slovenska
1835  do   akej  miery  sa
1835  ministerstva  výstavby    a    regionálneho
1835  o    tri   roky  neskôr
1831  by   ste   sa   mali
1828  prvej  písomnej    zmienky o
1827  s    úsmevom na   tvári
1824  malé  a    stredné podniky
1824  spomenul    som   si   na
1824  v    tomto  prípade ide
1821  najmä  v    súvislosti   s
1821  v    bosne  a    hercegovine
1820  od   začiatku    do   konca
1819  povedal v    rozhovore    pre
1814  cyrila a    metoda na
1813  v    rámci  európskej    únie
1812  už   na   prvý  pohľad
1809  viac  ako   v    roku
1807  už   to   nie   je
1805  o    dve   minúty neskôr
1802  zákona o    verejnom    obstarávaní
1801  do   akej  miery  je
1798  že   by   to   mohlo
1797  ktorá  by   mala  byť
1796  ktorý  by   sa   mal
1796  súdu  v    banskej bystrici
1787  od   zápasu k    zápasu
1784  ako   v    rovnakom    období
1784  s    vyučovacím   jazykom maďarským
1783  si   o    tom   myslia
1782  by   som   sa   chcel
1782  mali  by   ste   sa
1775  a    v    tomto  roku
1774  na   prvý  pohľad sa
1768  čo   to   má   znamenať
1767  o    postup na   majstrovstvá
1766  v    sobotu a    nedeľu
1764  za   posledné    štyri  roky
1763  nás   navždy opustil náš
1761  na   svojej webovej stránke
1761  združenie    miest  a    obcí
1759  čo   je   viac  ako
1757  malých a    stredných    podnikov
1757  sa   môžu  tešiť  na
1757  sa   v    tomto  prípade
1756  v    prípade dokázania    viny
1755  aký   je   rozdiel medzi
1753  návrh  novely zákona o
1745  vyplýva to   z    údajov
1742  v    pravom zmysle slova
1739  a    metoda v    trnave
1738  som   sa   k    nemu
1737  ak   by   sme   sa
1736  nie   je   uvedené inak
1736  v    druhej polovici    roka
1735  na   slovensku    i    v
1735  v    tejto  súvislosti   je
1732  konštantína   filozofa    v    nitre
1731  v    čo   najkratšom   čase
1726  ktoré  by   mali  byť
1721  sa   uskutoční    v    sobotu
1721  už   v    prvom  kole
1717  aby   sme   sa   mohli
1713  katolíckej   univerzity   v    ružomberku
1713  so   sídlom v    bratislave
1712  tak   je   to   aj
1707  sa   nám   to   podarilo
1706  s    ťažkým zdravotným   postihnutím
1701  bez   ohľadu na   ich
1700  o    štyri  roky  neskôr
1699  to   je   pre   mňa
1697  že   je   to   v
1691  ale   aj   tak   sa
1689  ministerstvo  výstavby    a    regionálneho
1686  keď   som   sa   vrátil
1684  by   sa   mohlo  zdať
1681  zatiaľ nie   je   známe
1681  že   by   som   mal
1678  sa   na   rozdiel od
1677  v    rozhovore    pre   agentúru
1675  ako   sa   len   dá
1675  sa   niesol v    znamení
1672  o    daniach z    príjmov
1669  bytov  a    nebytových   priestorov
1668  kto   ste   ho   poznali
1668  v    new   yorku  a
1666  a    s    ním   aj
1666  z    kysuckého    nového mesta
1664  sa   nám   to   podarí
1663  za   prvých šesť  mesiacov
1661  že   nie   je   možné
1658  zdravotníctva  a    sociálnej    práce
1657  sú   v    súlade s
1656  uvádza sa   v    stanovisku
1651  v    pracovných   dňoch  od
1649  a    spolu  s    ním
1646  no   nie   je   to
1644  že   by   sa   to
1643  tri   minúty pred  koncom
1642  v    krásne nad   kysucou
1640  som   sa   stretol s
1639  krajský súd   v    bratislave
1637  desať  minút  pred  koncom
1637  pre   hospodársku   spoluprácu   a
1635  v    tom   čase  v
1631  okresného    riaditeľstva  policajného   zboru
1631  v    poslednom    období sa
1630  hospodársku   spoluprácu   a    rozvoj
1630  v    spolupráci   s    mestom
1628  ako   v    minulom roku
1626  podľa  neho  nie   je
1625  začal  trestné stíhanie    vo
1623  v    tomto  smere  je
1621  v    devínskej    novej  vsi
1619  v    súčasnosti   je   v
1618  na   jednej strane sa
1617  ešte  v    ten   istý
1616  že   sa   nám   podarí
1614  tak   to   bolo  aj
1612  po   prvej  svetovej    vojne
1611  nie   je   nič   iné
1609  dane  z    príjmov fyzických
1609  na   druhý  deň   som
1606  v    zajtrajších   hospodárskych  novinách
1604  a    v    porovnaní    s
1604  s    rovnakým    obdobím minulého
1601  v    súvislosti   s    jeho
1597  v    tomto  roku  v
1595  si   na   svoje  konto
1595  som   sa   s    tým
1595  uvádza sa   to   v
1593  francúzsky   prezident    nicolas sarkozy
1591  na   rozdiel od   ostatných
1590  sa   mu   to   podarilo
1590  z    jednej strany na
1582  že   by   som   si
1581  minister    školstva    ján   mikolaj
1581  na   majstrovstvách európy v
1578  a    až   potom  sa
1577  krajín strednej    a    východnej
1577  literatúry   pre   deti  a
1577  okresného    riaditeľstva  hasičského   a
1573  do   konca  tohto  roku
1573  je   to   pre   nich
1570  a    v    prípade potreby
1569  sa   zhodli na   tom
1567  ako   som   už   povedal
1567  na   začiatku    druhého polčasu
1564  na   život  a    na
1564  za   prvé  tri   mesiace
1563  je   to   v    prípade
1563  že   sa   s    ňou
1562  sme   sa   s    ním
1561  jednej strany na   druhú
1561  po   prvý  raz   sa
1560  prečo  ste   sa   rozhodli
1558  v    boji  o    postup
1557  by   sa   podľa  neho
1557  čo   nás   navždy opustila
1556  by   som   si   to
1550  na   olympijských  hrách  v
1550  nie   je   dôvod  na
1549  ktoré  by   sa   mali
1548  viac  o    téme  nájdete
1547  by   sa   mal   stať
1547  na   budúci rok   sa
1547  pre   bezpečnosť   a    spoluprácu
1547  už   na   budúci rok
1547  že   je   to   pre
1546  o    plnení tohto  sľubu
1546  viac  informácií   o    plnení
1545  a    o    plnení ostatných
1545  ineko  viac  informácií   o
1545  informácií   o    plnení tohto
1545  o    plnení ostatných    sľubov
1545  plnení ostatných    sľubov vlády
1545  plnení tohto  sľubu  a
1545  sľubu  a    o    plnení
1545  tohto  sľubu  a    o
1544  som   sa   s    nimi
1543  ako   po   minulé roky
1542  ruský  prezident    vladimir    putin
1542  z    nového mesta  nad
1541  o    téme  nájdete v
1541  som   sa   o    tom
1541  vstup  do   európskej    únie
1538  s    s    s    s
1537  slobody až   na   dva
1534  minister    financií    ján   počiatek
1534  sa   v    tejto  súvislosti
1531  to   je   jeden  z
1530  krajinách    strednej    a    východnej
1530  o    tom   myslia odborníci
1529  bezpečnosť   a    spoluprácu   v
1529  že   by   sa   v
1528  ministerstva  zahraničných  vecí  sr
1528  sme   sa   dohodli na
1526  a    spoluprácu   v    európe
1524  trestné stíhanie    pre   prečin
1522  odpoveď na   túto  otázku
1522  po   prvý  raz   od
1521  to   nie   je   také
1520  nie   je   to   ani
1514  prípadné    splnenie    sľubu  hodnotia
1513  minister    hospodárstva  ľubomír jahnátek
1511  to   ešte  nie   je
1511  v    máji  tohto  roku
1510  vyšetrovateľ  začal  trestné stíhanie
1509  to   bolo  aj   v
1508  narodil sa   v    roku
1508  nájdete v    zajtrajších   hospodárskych
1506  dani  z    pridanej    hodnoty
1506  rozpočtu    na   budúci rok
1506  slovenského   zväzu  ľadového    hokeja
1505  v    okrese rimavská    sobota
1505  že   je   všetko v
1504  ako   to   už   býva
1502  aj   z    toho  dôvodu
1502  ktorý  sa   konal  v
1499  ja   by   som   to
1495  v    tom   čase  bol
1494  v    novembri    minulého    roka
1493  je   v    tomto  smere
1493  sa   k    nemu  a
1492  ktoré  sa   nachádzajú   v
1490  na   druhej strane som
1488  to   vôbec  nie   je
1487  z    tohto  dôvodu sa
1486  bol   to   jeden  z
1485  o    tri   minúty neskôr
1485  z    bánoviec    nad   bebravou
1484  nie   je   až   tak
1483  chytil ju   za   ruku
1483  ku   koncu  minulého    roka
1483  v    kultúrnom    dome  v
1482  v    priebehu    niekoľkých   dní
1482  že   ide   len   o
1481  čo   sa   s    ním
1479  aj   ja   som   sa
1478  chcela by   som   sa
1476  zo   spáchania    trestného    činu
1475  poslanec    národnej    rady  sr
1471  je   len   otázkou času
1469  jazyk  a    literatúra   v
1469  v    prvom  rade  by
1468  v    porovnaní    s    predchádzajúcimi
1468  vstupe do   európskej    únie
1466  zastavaná    plocha vo   výmere
1466  zo   štátneho    fondu  rozvoja
1463  ale   ja   som   sa
1462  už   sa   teším  na
1462  v    súvislosti   s    týmto
1461  americký    prezident    george w
1460  fakultnej    nemocnice    s    poliklinikou
1460  z    miesta na   miesto
1459  sa   mi   to   podarilo
1458  na   druhej strane v
1456  by   mal   byť   v
1455  už   v    tom   čase
1454  aj   z    tohto  dôvodu
1454  týka  sa   to   aj
1451  hovorkyňa    krajského    riaditeľstva  policajného
1449  ale   aj   napriek tomu
1448  aj   na   budúci rok
1448  čo   je   v    porovnaní
1446  podobne ako   v    prípade
1446  som   sa   k    nej
1446  v    tomto  prípade však
1445  a    to   je   pre
1444  predseda    vlády  robert fico
1443  v    krajinách    európskej    únie
1442  na   budúci rok   by
1441  je   podľa  jeho  slov
1440  a    literatúra   v    škole
1440  je   v    rozpore so
1440  zo   soboty na   nedeľu
1439  a    tak   sa   v
1439  je   v    súlade so
1436  o    vine  a    treste
1435  súd   pre   ľudské práva
1433  ťahali za   kratší koniec
1432  o    dva   dni   neskôr
1431  a    potom  som   sa
1430  som   sa   od   nej
1430  v    dome  kultúry v
1429  je   v    súčasnosti   v
1428  aj   keď   sa   to
1428  v    sobotu a    v
1427  a    to   až   do
1427  či   to   nie   je
1422  sa   podľa  jeho  slov
1420  na   druhej strane sú
1420  to   nie   je   ani
1420  v    druhej časti  hry
1419  krajského    súdu  v    bratislave
1419  základných   práv  a    slobôd
1418  a    aj   keď   sa
1418  že   na   slovensku    je
1417  na   druhej strane by
1417  v    prvom  rade  na
1416  že   je   to   veľmi
1415  v    banskej bystrici    sa
1414  uviedol pre   agentúru    sita
1413  väčšina z    nich  sa
1413  že   by   sme   mohli
1410  mali  by   sme   si
1409  v    tomto  prípade by
1408  ktorá  by   sa   mala
1407  a    o    rok   neskôr
1407  o    tom   agentúra    bloomberg
1406  je   to   naozaj tak
1406  najmä  pokiaľ ide   o
1406  v    marci  tohto  roku
1405  a    ja   som   mu
1404  ešte  stále  nie   je
1404  ktorá  sa   konala v
1403  úrad  pre   reguláciu    sieťových
1402  by   sme   mali  byť
1401  život  a    na   smrť
1400  sa   v    minulom roku
1399  stalo  sa   tak   po
1399  v    tomto  roku  je
1399  čo   sa   dá   robiť
1399  že   sa   v    ňom
1397  bol   to   pre   mňa
1396  dávky  v    hmotnej núdzi
1396  viac  ako   desať  rokov
1395  aj   ja   by   som
1393  európske    hlavné mesto  kultúry
1393  najmä  čo   sa   týka
1390  policajného   zboru  v    prešove
1389  v    porovnaní    s    vlaňajškom
1388  bez   strechy nad   hlavou
1385  sobotu a    v    nedeľu
1384  ak   by   som   mal
1383  že   sa   mu   to
1382  a    vrátil sa   do
1382  že   niečo  nie   je
1381  v    mestskej    športovej    hale
1381  z    príjmov právnických   osôb
1379  ak   to   nie   je
1379  v    priebehu    tohto  roka
1378  že   v    tom   čase
1377  nie   je   v    tom
1377  o    podporu v    nezamestnanosti
1376  aj   v    tejto  oblasti
1376  u    nás   je   to
1374  ako   na   bežiacom    páse
1374  by   sa   to   dalo
1372  po   prvýkrát    v    histórii
1371  dva   a    pol   chlapa
1371  ide   len   o    to
1368  treba  brať  do   úvahy
1367  po   voľbách v    roku
1367  so   zbraňou v    ruke
1364  v    tomto  roku  už
1363  obchodnej    a    priemyselnej  komory
1362  po   stiahnutí    inštalačného  súboru
1362  tak   sa   aj   stalo
1362  v    súčasnosti   nie   je
1361  domáci sa   ujali  vedenia
1360  aj   okno  so   zoznamom
1360  ak   ho   máte  otvorené
1360  ak   máte  prehliadač   mozilla
1360  ako   ho   spustíte    zatvorte
1360  až   po   zatvorení    všetkých
1360  by   sa   dalo  povedať
1360  ho   spustíte    zatvorte    všetky
1360  ikonku pre   spustenie    inštalácie
1360  inštalácií   sa   zmeny  prejavia
1360  kliknite    na   ikonku pre
1360  máte  prehliadač   mozilla firefox
1360  na   ikonku pre   spustenie
1360  okien  vášho  prehliadača   a
1360  okno  so   zoznamom    sťahovaných
1360  po   inštalácií   sa   zmeny
1360  po   zatvorení    všetkých    okien
1360  potrebujete   mať   nainštalovaný  adobe
1360  pre   správne prehrávanie   videí
1360  prehliadača   a    opätovnom    spustení
1360  prehrávanie   videí  potrebujete   mať
1360  prejavia    až   po   zatvorení
1360  prosím kliknite    na   ikonku
1360  sa   zmeny  prejavia    až
1360  skôr  ako   ho   spustíte
1360  so   zoznamom    sťahovaných   súborov
1360  správne prehrávanie   videí  potrebujete
1360  spustíte    zatvorte    všetky okná
1360  videí  potrebujete   mať   nainštalovaný
1360  vášho  prehliadača   a    opätovnom
1360  všetky okná  vášho  prehliadača
1360  všetkých    okien  vášho  prehliadača
1360  zatvorení    všetkých    okien  vášho
1360  zatvorte    aj   okno  so
1360  zatvorte    všetky okná  vášho
1360  zmeny  prejavia    až   po
1359  a    obrátil sa   k
1359  pod   vplyvom návykovej    látky
1358  ak   by   sa   to
1358  na   seba  dlho  čakať
1358  práve  v    týchto dňoch
1358  v    prvom  polroku tohto
1356  ako   jeden  z    mála
1354  tasr  o    tom   informoval
1353  každý  z    nás   má
1351  regionálny   úrad  verejného    zdravotníctva
1351  v    očiach sa   mu
1350  európsky    súd   pre   ľudské
1349  ak   je   to   tak
1348  porovnaní    s    predchádzajúcim rokom
1347  ktorý  je   v    súčasnosti
1347  v    úvode  druhého polčasu
1346  isté  platí  aj   o
1346  spišskej    novej  vsi   a
1345  aj   napriek tomu  sa
1345  v    rozhovore    pre   denník
1344  tomto  prípade ide   o
1343  vo   frankfurte   nad   mohanom
1343  že   v    súvislosti   s
1342  aký   je   váš   názor
1342  nie   je   také  jednoduché
1342  v    druhom dejstve sa
1341  by   sa   malo  začať
1340  ktoré  sa   uskutoční    v
1340  sa   v    poslednom    období
1339  výtvarných   umení  v    bratislave
1338  na   rozdiel dvoch  gólov
1338  že   by   som   bol
1337  predseda    konferencie   biskupov    slovenska
1336  ktorá  sa   uskutoční    v
1336  v    ten   deň   sa
1335  to   bol   jeden  z
1335  v    januári tohto  roku
1334  ale   aj   v    zahraničí
1334  mohli  by   sme   sa
1334  v    minulom volebnom    období
1334  úrad  pre   dohľad nad
1332  by   som   sa   na
1332  prvá  písomná zmienka o
1332  v    každom prípade však
1331  až   do   svojej smrti
1327  na   celom  území  slovenska
1327  názor  čitateľa    kniha  je
1326  malo  by   to   byť
1325  domácich    a    zahraničných  udalostí
1324  si   o    tom   myslíte
1323  svojho druhu  na   slovensku
1321  a    v    niektorých   prípadoch
1321  fakulte univerzity   komenského   v
1321  na   západnom    brehu  jordánu
1318  aby   sa   s    ním
1318  pôšt  a    telekomunikácií sr
1318  strhnúť víťazstvo    na   svoju
1316  ako   ste   sa   dostali
1316  o    slobodnom    prístupe    k
1314  v    skutočnosti   je   to
1313  v    závere prvého polčasu
1311  bela  v    banskej bystrici
1311  by   sa   mal   v
1311  dohodli sme   sa   na
1311  v    každom z    nás
1310  krajského    riaditeľstva  hasičského   a
1309  som   sa   s    vami
1309  v    rámci  operačného   programu
1308  v    októbri minulého    roka
1307  o    strechu nad   hlavou
1306  sú   v    rozpore s
1305  ako   po   iné   roky
1303  dozvedeli    sme   sa   od
1302  ktoré  sa   uskutočnia   v
1299  a    to   je   všetko
1299  ktorí  sa   podieľali    na
1299  urobíme všetko pre   to
1298  slobodnom    prístupe    k    informáciám
1297  a    vo   východnej    európe
1297  sa   k    nej   a
1297  v    tomto  smere  sa
1296  na   druhej strane to
1296  na   filozofickej  fakulte univerzity
1296  stíhanie    vo   veci  pre
1296  v    tejto  chvíli je
1296  vyplýva to   z    návrhu
1293  ako   sa   uvádza v
1293  zo   žiaru  nad   hronom
1291  stalo  sa   tak   v
1291  že   to   tak   nie
1290  na   slovensku    v    roku
1290  nás   navždy opustila    naša
1289  a    ja   som   ho
1289  amerického   prezidenta   baracka obamu
1288  ak   by   som   sa
1288  že   na   budúci rok
1287  na   konci  minulého    roka
1287  rovnakým    obdobím minulého    roka
1287  v    januári tohto  roka
1287  v    oblasti cestovného   ruchu
1286  ruský  prezident    dmitrij medvedev
1285  v    českej republike    a
1285  že   sa   to   dá
1284  obvinenie    pre   trestný čin
1284  od   začiatku    budúceho    roka
1284  v    prvom  polčase mali
1283  zákona nr   sr   č
1282  bola  v    tom   čase
1280  som   sa   vrátil do
1280  to   nie   je   v
1280  urobiť všetko pre   to
1276  preto  som   sa   rozhodol
1276  že   v    porovnaní    s
1275  to   nie   je   všetko
1274  z    nohy  na   nohu
1273  a    na   základe toho
1273  a    v    súlade s
1273  z    dubnice nad   váhom
1272  sme   sa   porozprávali  s
1271  čo   by   sa   dalo
1270  v    apríli tohto  roku
1269  pre   nás   je   to
1266  všetko bude  v    poriadku
1266  že   to   môže  byť
1265  rád   by   som   si
1265  v    očiach sa   jej
1265  vyzýva na   účasť  na
1264  na   stretnutí    s    novinármi
1263  ale   je   to   tak
1263  ktorý  sa   bude  konať
1263  v    pravom slova  zmysle
1263  v    prvom  rade  o
1262  a    podľa  toho  sa
1261  čo   k    tomu  patrí
1260  australian   open  v    melbourne
1260  mestské zastupiteľstvo po   prerokovaní
1259  mateja bela  v    banskej
1259  v    súčasnosti   je   to
1258  na   účasť  na   verejnej
1256  o    nenávratný   finančný    príspevok
1255  na   tvári  sa   mu
1255  sa   v    tomto  smere
1254  a    na   budúci rok
1254  ak   je   to   možné
1254  ju   za   ruku  a
1254  policajná    hovorkyňa    mária  faltániová
1253  by   to   mohol  byť
1253  spišská nová  ves   baník
1253  času  na   čas   sa
1252  by   malo  ísť   o
1252  poslanec    nr   sr   za
1251  na   verejnej    súťaži na
1251  téme  nájdete v    zajtrajších
1251  účasť  na   verejnej    súťaži
1250  že   je   to   pravda
1249  aké   by   to   bolo
1249  uvádza sa   v    správe
1249  v    tejto  oblasti je
1249  zastupiteľstvo po   prerokovaní   materiálu
1247  agentúry    reuters a    ap
1247  poľnohospodárskej    a    potravinárskej komory
1247  príjmov zo   závislej    činnosti
1247  v    druhej svetovej    vojne
1246  tasr  o    tom   dnes
1245  by   sa   mala  začať
1245  už   po   druhý  raz
1244  do   konca  budúceho    roka
1243  práve  v    tom   čase
1243  sa   zo   všetkých    síl
1243  v    rámci  ktorého sa
1242  boli  by   sme   radi
1242  v    tom   čase  ešte
1240  ako   agentúru    sita  informovala
1239  hk   aquacity    škp   poprad
1238  názor  čitateľa    táto  kniha
1237  nie   je   o    nič
1237  že   na   slovensku    sa
1236  nie   je   to   také
1235  zatiaľ nie   sú   známe
1234  diaľnic a    rýchlostných  ciest
1233  fakulte uk   v    bratislave
1231  a    zahľadel    sa   na
1231  by   mali  byť   v
1231  ktoré  sa   budú  konať
1231  súlade so   zákonom o
1230  minister    vnútra daniel lipšic
1230  práve  v    tomto  období
1229  už   na   druhý  deň
1228  fc   vion  zlaté  moravce
1228  sa   uskutoční    v    dňoch
1228  striedali    na   oboch  stranách
1226  pred  dvoma  rokmi  v
1225  keď   sa   k    nemu
1224  na   slovensku    aj   v
1224  o    postup do   finále
1223  a    tak   sa   aj
1222  a    potom  sa   už
1222  v    priebehu    dvoch  rokov
1222  z    druhej svetovej    vojny
1221  a    jeden  z    nich
1221  aj   vo   vzťahu k
1221  nedá  sa   nič   robiť