Top 1000 korpusu prim-7.0-public-sane

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

prim-7.0-public-sane

Celý frekvenčný zoznam z korpusu prim-7.0

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

prim-7.0-public-sane