ecn-1.0-public adverbs top 1000 words

Nr.FormCount
1veľmi15009
2treba7436
3stále7144
4potom6994
5dnes6830
6možno6442
7viac6377
8často5681
94905
10zároveň4584
11ďalej4308
12priamo4232
13spolu4214
14teraz3695
15dobre3530
16opäť3411
17výrazne3323
18naďalej3261
19úplne3256
20pritom3083
21doteraz3041
22menej3029
23neskôr3011
24ročne2994
25postupne2852
26oveľa2760
27rovnako2598
28príliš2517
29rýchlo2472
30skutočne2439
31podobne2396
32najviac2392
33lepšie2391
34skôr2284
35presne2262
36ešte2256
37Dnes2254
38Zároveň2058
39čoraz2033
40vlani1996
41minimálne1956
42neustále1859
43súčasne1858
44ťažko1823
45podstatne1772
46nemožno1743
47včera1720
48celkom1643
49predtým1636
50následne1626
51hneď1622
52Potom1603
53relatívne1592
54dosť1508
55vyššie1495
56Treba1478
57nedávno1468
58mimoriadne1439
59jednoznačne1421
60dlho1419
61dostatočne1399
62väčšinou1380
63denne1359
64dlhodobo1354
65mierne1334
66všeobecne1261
67úspešne1255
68čiastočne1246
69nakoniec1244
70pôvodne1232
71okamžite1220
72vopred1187
73vysoko1182
74spravidla1167
75práve1149
76zväčša1147
77jasne1145
78napokon1139
79doma1105
80pravidelne1095
81najlepšie1089
82celkovo1074
83správne1063
84ľahko1059
85Rovnako1045
86omnoho1042
87trochu1041
88Podobne1039
89najprv1031
90medziročne1028
91momentálne1020
92zvyčajne1007
93mesačne1000
94Teraz972
95prevažne967
96Veľmi964
97spoločne962
98pozitívne952
99finančne945
100najskôr941
101zhruba929
102najčastejšie921
103ekonomicky920
104plne896
105znovu887
106maximálne879
107automaticky877
108rýchlejšie876
109negatívne832
110efektívne823
111samostatne814
112navzájom811
113Často805
114späť804
115pomaly803
116značne800
117raz800
118aktívne798
119verejne759
120dávno754
121dodnes744
122Škoda739
123dopredu734
124Ďalej732
125dlhšie726
126znova719
127osobne719
128Spolu705
129Neskôr677
130in674
131Súčasne668
132reálne668
133málo655
134konkrétne650
135vážne639
136osobitne616
137prudko614
138ďaleko609
139vzájomne602
140bližšie601
141úzko595
142zadarmo591
143Celkovo583
144oficiálne578
145častejšie575
146Doteraz574
147tesne573
148netreba572
149čoskoro555
150každoročne545
151väčšmi541
152opätovne533
153zďaleka518
154zase514
155zle512
156Viac510
157Vlani497
158najneskôr495
159významne494
160tradične494
161absolútne493
162včas485
163Stále481
164zbytočne476
165zásadne470
166pevne469
167bežne469
168Nedávno466
169priemerne464
170zasa455
171nižšie453
172definitívne453
173Nakoniec444
174nepriamo439
175obyčajne438
176výraznejšie432
177najavo431
178domov428
179občas423
180obvykle414
181tentoraz408
182priveľmi405
183Napokon402
184dokonale402
185ráno401
186Následne399
187naplno399
188hlavne398
189naraz395
190konečne392
191intenzívne391
192bezprostredne390
193prakticky388
194časovo388
195ľahšie387
196hlboko381
197priebežne371
198Najviac370
199Postupne368
200ihneď365
201sociálne364
202otvorene362
203dočasne362
204vpredu361
205špeciálne361
206hore358
207naopak355
208cenovo353
209Momentálne350
210časom345
211Pôvodne343
212najrýchlejšie341
213voľne337
214technicky337
215spoločensky334
216nesmierne331
217Najprv331
218Všeobecne330
219podrobne329
220nevyhnutne329
221krátko326
222donedávna326
223zvlášť324
224spočiatku324
225nahor319
226výhradne318
227poriadne318
228silne314
229von313
230Ťažko311
231Práve311
232politicky310
233nedostatočne308
234vzadu300
235tvrdo299
236týždenne296
237Hneď295
238ťažšie293
239pokojne291
240Opäť291
241Najčastejšie291
242dôsledne290
243náhodou289
244Pritom287
245neskoro287
246extrémne286
247paradoxne285
248pozorne284
249Skôr282
250horšie282
251vpred281
252trvalo281
253nadol279
254právne276
255opakovane275
256prísne274
257čisto274
258písomne271
259okolo263
260lacnejšie263
261presnejšie261
262logicky261
263vhodne260
264historicky260
265Väčšinou258
266večer255
267dávnejšie255
268dobrovoľne254
269naspäť250
270celkove250
271povinne249
272bezplatne249
273Možno248
274účinne243
275zárobkovo242
276zrazu240
277efektívnejšie239
278spätne236
279dole236
280zas235
281Netreba234
282Menej233
283Konkrétne233
284vzápätí232
285Oveľa232
286rýchle230
287stredne227
288prednedávnom227
289nasledovne227
290odborne226
291systematicky225
292riadne225
293Najskôr225
294dôkladne225
295približne224
296Presne224
297objektívne224
298načas224
299223
300nesprávne222
301starostlivo220
302prirodzene220
303naposledy219
304individuálne218
305teoreticky217
306navonok217
307doslova217
308In216
309Osobne215
310fyzicky215
311podrobnejšie213
312zdanlivo212
313spoľahlivo212
314nezávisle212
315doposiaľ210
316zdarma209
317rovno208
318osebe208
319sčasti205
320priaznivo204
321dynamicky204
322oproti203
323formálne203
324Dobre203
325Predtým202
326komplexne199
327dolu199
328rozhodne196
329neúmerne195
330stručne194
331zodpovedne192
332zajtra190
333navyše190
334onedlho189
335dohromady188
336mínus186
337rádovo185
338profesionálne185
339primárne185
340kvalitne185
341isto185
342skoro184
343medzinárodne184
344jednoducho184
345vedome183
346trvale183
347Čoraz181
348zmluvne180
349veľa180
350blízko180
351športovo178
352primerane177
353neuveriteľne177
354radikálne176
355Nemožno176
356štandardne175
357dodatočne175
358vrátane174
359Úplne172
360účelovo172
361ústrety171
362strategicky171
363urýchlene169
364Výrazne167
365telefonicky167
366hlbšie167
367nesporne166
368namieste166
369zámerne165
370Spočiatku164
371sériovo164
372nahlas164
373zákonite162
374preč161
375Neustále161
376ekologicky161
377umelo160
378striktne160
379pružne160
380vpravo159
381Ročne159
382predbežne159
383výhodnejšie158
384pomalšie158
385najmenej158
386fakticky158
387Mimoriadne157
388štatisticky156
389trocha155
390výnimočne154
391centrálne154
392celosvetovo154
393nepretržite152
394krátkodobo152
395Jednoznačne152
396zreteľne151
397Paradoxne151
398kladne150
399príjemne149
400racionálne148
401Medzitým148
402vľavo147
403Prakticky147
404citlivo147
405zdravotne145
406technologicky145
407Naďalej145
408daňovo145
409najväčšmi144
410kvalitatívne144
411cielene144
412legislatívne143
413medzitým142
414hospodársky142
415anglicky142
416aktuálne141
417úprimne140
418pekne140
419potenciálne139
420Nemenej139
421permanentne138
422vyslovene137
423trhovo137
424zvonka136
425lacno136
426kapitálovo136
427elektronicky136
428trošku135
429Zvyčajne134
430vidno134
431úmerne134
432Tentoraz134
433sústavne134
434Príliš134
435zvonku133
436životne132
437rôzne132
438opačne132
439neporovnateľne131
440kriticky131
441detailne131
442Celkove131
443Raz130
444náhle130
445kompletne130
446graficky130
447adekvátne130
448zjavne129
449súbežne129
450rapídne129
451prekvapujúco129
452opatrne129
453online129
454dramaticky129
455dovedna129
456pasívne128
457nutne128
458doprava128
459vnútorne127
460jednorazovo127
461zriedka126
462Osobitne126
463zhora125
464slušne125
465výhodne124
466vonku124
467prednostne124
468popoludní124
469drahšie124
470široko123
471nepriaznivo123
472neoprávnene122
473Zväčša121
474Spravidla121
475nízko121
476bezpečne121
477prioritne120
478Dodnes119
479VŠE118
480ticho118
481slobodne118
482odrazu118
483náhodne117
484Záväzne116
485rekordne116
486predčasne116
487Polo116
488normálne116
489rovnomerne115
490donekonečna115
491vnútri114
492najbližšie114
493Lepšie114
494slovensky113
495nečakane113
496najdlhšie113
497dozadu113
498Pozitívne111
499pohodlne111
500ostro111
501atraktívne111
502Skutočne110
503medzičasom110
504optimisticky109
505nezvyčajne109
506intenzívnejšie109
507vecne108
508rozumne108
509Včera107
510oprávnene107
511razantne106
512perfektne106
513medzimesačne106
514bokom106
515neúspešne105
516Vzápätí104
517výslovne104
518paralelne104
519naj104
520legálne104
521nanovo103
522Najlepšie103
523globálne103
524slabo102
525elektricky102
526obzvlášť101
527Občas101
528novo101
529silno100
530komerčne100
531dokopy100
532seriózne99
533perspektívne99
534Denne99
535nelegálne98
536častokrát98
537Obdobne97
538neprimerane97
539zhodne96
540plynule96
541ochotne96
542Naposledy96
543jasno96
544energeticky96
545Pravidelne95
546obojstranne95
547navždy95
548nabudúce95
549facto95
550nemenej94
551načase94
552Krátko93
553evidentne93
554slávnostne92
555nato92
556morálne92
557márne92
558stabilne91
559operatívne91
560kumulatívne91
561stopercentne90
562Spoločne90
563nadčas90
564jednostranne90
565prekvapivo89
566optimálne89
567najnovšie89
568účtovne88
569priemyselne88
570Nečudo88
571odlišne87
572načierno87
573zakaždým86
574rozdielne86
575miestne85
576výborne84
577typicky84
578štvrťročne84
579zľava83
580zakrátko83
581sporadicky83
582ručne83
583právom83
584poctivo83
585kontinuálne83
586jednoduchšie83
587diametrálne82
588nanajvýš81
589Medziročne81
590výsostne80
591Tradične80
592personálne80
593nezriedka80
594Minimálne80
595psychologicky79
596nepatrne79
597neobyčajne79
598zobchodovalo77
599natrvalo77
600jednotlivo77
601vytrvalo76
602Vpravo76
603uprostred76
604systémovo76
605pohotovo76
606nekompromisne76
607najvyššie76
608ideálne76
609dôverne76
610Čoskoro76
611živo75
612škoda75
613preukázateľne75
614chvíľu75
615zjednodušene74
616vôbec74
617transparentne74
618odteraz74
619výskumno73
620tentokrát73
621Relatívne73
622prehľadne73
623Tesne72
624promptne72
625najvýraznejšie72
626miestami72
627každodenne72
628hladko72
629cieľavedome72
630vysokoškolsky71
631výškovo71
632ustavične71
633Rýchlo71
634Podstatne71
635plošne71
636Omnoho71
637Obyčajne71
638Dlho71
639viacej70
640repo70
641rázne70
642Priamo70
643neefektívne70
644line70
645Čiastočne70
646Trochu69
647Teoreticky69
648spontánne69
649principiálne69
650organizačne69
651oddelene69
652nateraz69
653venture68
654špecificky68
655sezónne68
656predajne68
657nemecky68
658náležite68
659kratšie68
660strašne67
661Podrobnejšie67
662nápadne67
663marketingovo67
664Donedávna67
665Dlhodobo67
666úmyselne66
667rýdzo66
668regionálne66
669podvedome66
670Každoročne66
671Časom66
672zvnútra65
673Zrazu65
674zdola65
675účinnejšie65
676očividne65
677obsahovo65
678obdobne65
679doľava65
680citeľne65
681večne64
682účelne64
683naviac64
684najďalej64
685korektne64
686vedecky63
687Presnejšie63
688nadpriemerne63
689draho63
690zriedkavo62
691telesne62
692psychicky62
693Obvykle62
694obrazne62
695jednotne62
696intuitívne62
697Horšie62
698čestne62
699administratívne62
700Znovu61
701usilovne61
702totálne61
703Prednedávnom61
704geograficky61
705geneticky61
706flexibilne61
707Dosť61
708Bližšie61
709preventívne60
710lokálne59
711zúfalo58
712Vyššie58
713Veľa58
714spravodlivo58
715Okamžite58
716neveľmi58
717nepríjemne58
718nechtiac58
719kvantitatívne58
720precízne57
721pracovne57
722plus57
723Oficiálne57
724neočakávane57
725izolovane57
726hravo57
727bohato57
728bezodkladne57
729vizuálne56
730slovne56
731Silne56
732Negatívne56
733kon56
734interne56
735bezpodmienečne56
736viditeľne55
737prv55
738názorne55
739narýchlo55
740naprieč55
741Najnovšie55
742Mierne55
743ľubovoľne55
744kvalitnejšie55
745dennodenne55
746Vysoko54
747výsledkovo54
748Onedlho54
749okrajovo54
750nákladovo54
751masovo54
752výstižne53
753súhrnne53
754Stručne53
755presvedčivo53
756Plus53
757personálno53
758funkčne53
759externe53
760zaručene52
761Súbežne52
762širšie52
763nebezpečne52
764Ideálne52
765explicitne52
766dôrazne52
767zrozumiteľne51
768Zjednodušene51
769vynikajúco51
770voči51
771tematicky51
772súkromne51
773jemne51
774príležitostne50
775pravdivo50
776opticky50
777Navonok50
778najvýhodnejšie50
779najefektívnejšie50
780mechanicky50
781duševne50
782dovnútra50
783Celkom50
784bytostne50
785svetovo49
786obratom49
787obchodne49
788ným49
789nenávratne49
790menovite49
791koncepčne49
792hromadne49
793Ekonomicky49
794dodávateľsko49
795Znova48
796vertikálne48
797verbálne48
798potichu48
799odjakživa48
800nadmieru48
801iste48
802investične48
803enormne48
804čierno48
805Bežne48
806virtuálne47
807tajne47
808Správne47
809nepomerne47
810nadmerne47
811ľúto47
812horizontálne47
813tvrdšie46
814taxatívne46
815symbolicky46
816súdne46
817právoplatne46
818Pomaly46
819konkurenčne46
820Historicky46
821Extra46
822zamest45
823vyložene45
824posledne45
825patrične45
826nou45
827neoficiálne45
828elegantne45
829zdravo44
830verne44
831netto44
832neskoršie44
833nekonečne44
834naliehavo44
835majetkovo44
836Logicky44
837Ľahko44
838kultúrne44
839konštruktívne44
840zaujímavo43
841vhod43
842sľubne43
843pozadu43
844plynulo43
845netrpezlivo43
846Najmenej43
847metodicky43
848mediálne43
849ľudovo43
850kvalifikovane43
851Ktovie43
852kreatívne43
853Jasne43
854iniciatívne43
855informačno43
856diferencovane43
857subjektívne42
858spokojne42
859Sociálne42
860popritom42
861nevhodne42
862nanič42
863najhoršie42
864francúzsky42
865dlhodobejšie42
866digitálne42
867chybne42
868agresívne42
869zahranično41
870ústne41
871turisticky41
872šikovne41
873pružnejšie41
874odznova41
875nadštandardne41
876bezodplatne41
877vehementne40
878uspokojivo40
879sprostredkovane40
880prísnejšie40
881priestorovo40
882Paralelne40
883nenápadne40
884farebne40
885dookola40
886dnu40
887čerstvo40
888zmysluplne39
889úradne39
890striedavo39
891Špeciálne39
892skepticky39
893prehnane39
894poväčšine39
895poruke39
896percentuálne39
897omylom39
898neutrálne39
899nereálne39
900nasledujúco39
901nadarmo39
902klasicky39
903jedno39
904Ešte39
905bezproblémovo39
906Zle38
907významnejšie38
908Vľavo38
909vážnejšie38
910užšie38
911Technicky38
912silnejšie38
913sekundárne38
914Reálne38
915Popritom38
916poobede38
917polročne38
918manuálne38
919jako38
920hrubo38
921finančno38
922existenčne38
923doslovne38
924Doma38
925aktívnejšie38
926veľkoryso37
927univerzálne37
928Spoločensky37
929Ráno37
930progresívne37
931mylne37
932moderne37
933ktovie37
934krajne37
935hierarchicky37
936Finančne37
937environmentálne37
938emocionálne37
939Záverom36
940Zásadne36
941všestranne36
942rozsiahle36
943pragmaticky36
944poľahky36
945Plne36
946nečudo36
947nečinne36
948najnižšie36
949Medzičasom36
950Každopádne36
951Celosvetovo36
952Aktívne36
953Zvlášť35
954tvorivo35
955Súhrnne35
956plnohodnotne35
957netradične35
958neodmysliteľne35
959Mesačne35
960masívne35
961hrdo35
962hodno35
963face35
964exportne35
965bezkonkurenčne35
966Absolútne35
967svorne34
968summarum34
969Šedo34
970premyslene34
971pozdĺžne34
972Podrobne34
973nezadržateľne34
974neúnosne34
975Najvýraznejšie34
976kol34
977drasticky34
978Definitívne34
979teplo33
980suverénne33
981špekulatívne33
982razantnejšie33
983Priemerne33
984Otvorene33
985originálne33
986nominálne33
987náročnejšie33
988napospas33
989najlacnejšie33
990konkrétnejšie33
991hrozivo33
992esteticky33
993Úspešne32
994tvrdohlavo32
995trestne32
996svojpomocne32
997smelo32
998šie32
999Sériovo32
1000red32