legal-1.1 adverbs top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1ďalej28906
2in27644
3možno19984
4najneskôr10389
5nemožno8776
6všeobecne8694
7písomne7314
8treba7244
9priamo6342
10spolu5611
11súčasne5555
12primerane5406
13_možno5308
14bezodkladne4452
15_ďalej4008
16spravidla3822
17samostatne3710
18obdobne3582
19rovnako3415
20mnoho3371
21vopred3336
22osobitne3191
23mesačne3150
24riadne3075
25_in3020
26dlho2973
27potom2821
28úplne2741
29zároveň2733
30_nemožno2643
31včas2592
32späť2535
33dočasne2482
34vysoko2448
35čiastočne2433
36bezprostredne2353
37spoločne2323
38navzájom2281
39_najneskôr2226
40_treba2168
41ihneď2145
42_písomne2077
43_súčasne2076
442035
45_všeobecne1962
46odborne1958
47málo1904
48právoplatne1799
49vzájomne1790
50ročne1789
51najneskoršie1777
52pritom1733
53voľne1692
54_primerane1654
55pravidelne1637
56úradne1551
57zárobkovo1528
58skutočne1493
59bezplatne1473
60naďalej1460
61skôr1449
62dostatočne1448
63trvale1444
64minimálne1416
65výnimočne1407
66zdravotne1405
67nevyhnutne1378
68jednotlivo1334
69neoprávnene1302
70veľmi1299
71najskôr1294
72dodatočne1245
73výslovne1228
74_obdobne1224
75_rovnako1188
76opakovane1188
77verejne1159
78neskôr1152
79vrátane1147
80ľahko1137
81každoročne1125
82oddelene1109
83znovu1088
84celkom1086
85_spolu1077
86výhradne1064
87osobne1059
88okamžite1044
89_priamo1021
90plne1014
91dlhodobo1014
92predtým1008
93preukázateľne1007
94podobne1000
95sústavne998
96následne996
97podstatne991
98stále983
99miestne977
100postupne975
101technicky960
102opätovne960
103mimoriadne954
104nepriamo938
105úmyselne934
106geneticky913
107ťažko909
108_spravidla901
109dobre894
110_riadne891
111podrobne890
112obvykle880
113denne877
114_mesačne868
115_ročne847
116prevažne843
117neodkladne834
118_samostatne833
119nahor821
120dobrovoľne817
121_bezodkladne765
122úspešne764
123naposledy764
124chemicky756
125presne751
126blízko749
127správne738
128doteraz732
129_včas706
130sčasti701
131zvlášť697
132zreteľne694
133prednostne688
134povinne688
135_dlho683
136vecne682
137nízko675
138pôvodne669
139trvalo665
140účinne663
141maximálne651
142_mnoho648
143ekonomicky643
144_zároveň635
145ešte630
146ústne629
147_späť619
148automaticky616
149škoda605
150nezávisle602
151_dočasne602
152_vopred600
153skoro596
154nepretržite591
155neskoro584
156bezpečne569
157špeciálne567
158zásadne556
159vážne548
160opäť544
161_úplne539
162_potom537
163_spoločne533
164bežne531
165_čiastočne525
166prechodne524
167náležite520
168právne518
169_právoplatne506
170účelne504
171nadčas497
172vpravo496
173týždenne492
174nesprávne491
175vľavo485
176jasne482
177prísne479
178podmienečne478
179predbežne476
180obzvlášť476
181zmluvne475
182telesne475
183boly475
184priebežne470
185individuálne469
186bezodplatne462
187_pritom456
188nadol456
189hromadne451
190znova450
191rýchlo447
192väčšinou445
193pevne439
194spoľahlivo430
195_osobitne425
196_už424
197úzko418
198nepriaznivo405
199výrazne404
200neprávom403
201aktívne402
202hore399
203striedavo397
204_navzájom396
205_výslovne395
206odchylne395
207spoločensky391
208_skôr387
209_zárobkovo382
210vhodne376
211časovo375
212_bezprostredne368
213hospodársky367
214_najskôr360
215najprv359
216štvrťročne355
217ručne355
218_naposledy355
219dole355
220prv353
221netreba352
222dodávateľsko349
223_osobne344
224_vzájomne341
225novo338
226často333
227hneď332
228_ihneď329
229výrobno325
230_dobrovoľne323
231súbežne319
232_nahor318
233najavo308
234_málo308
235_dodatočne308
236súdne302
237elektronicky302
238_nevyhnutne299
239dôchodkovo298
240jednoznačne295
241včítane293
242zjavne289
243právom286
244_bezplatne286
245sociálne284
246významne283
247vnútri282
248_úradne281
249rovnomerne277
250viditeľne276
251ústredne276
252_úmyselne275
253prevádzkovo274
254trestne273
255metodicky272
256menovite272
257zvyčajne265
258zľava263
259_verejne263
260_sčasti262
261spätne257
262medzinárodne257
263oneskorene252
264doprava250
265_celkom246
266_miestne245
267_vysoko244
268značne242
269dôsledne241
270_znovu240
271krátko238
272_neoprávnene236
273_opakovane235
274hospodárne235
275naopak233
276_naďalej233
277_opätovne232
278dôvodne232
279raz231
280_zdravotne230
281neskoršie230
282_najneskoršie226
283_štvrťročne223
284vedome222
285stredne220
286zvukovo219
287_odborne216
288_neskôr216
289_trvale215
290_ústne214
291finančne214
292_neodkladne213
293dopredu211
294čitateľne210
295kolmo209
296odôvodnene207
297slobodne206
298_vrátane205
299_účelne205
300telegraficky202
301negatívne202
302_výnimočne201
303nerozdielne201
304tepelne200
305nemocensky199
306_voľne197
307nezákonne196
308fyzicky196
309navonok195
310_povinne192
311_nadčas192
312všestranne189
313_škoda189
314jednorazovo189
315duševne189
316_pravidelne188
317_vecne187
318bezdôvodne187
319príležitostne186
320naraz186
321hrubo185
322_dlhodobo185
323_postupne184
324organizačne184
325úmerne183
326centrálne183
327_mimoriadne182
328životne181
329vzadu181
330urýchlene181
331telefonicky181
332obojstranne181
333poľnohospodársky180
334konkrétne179
335uprostred178
336teraz178
337_okamžite178
338celoročne177
339_právne176
340_pôvodne176
341domov176
342náhodne175
343efektívne174
344vpredu173
345_doteraz173
346_veľmi172
347_podstatne171
348nezmazateľne170
349funkčne170
350dôkladne170
351zrakovo169
352práve169
353_skutočne168
354južne168
355_znova167
356_podmienečne164
357vedecky162
358_predtým162
359dozadu162
360_dostatočne162
361umelo161
362_minimálne161
363_oddelene159
364mechanicky157
365dolu157
366majetkovo156
367súhrnne155
368severne155
369jednotne155
370personálne153
371nedostatočne152
372jednostranne152
373biologicky152
374jatočne151
375platne150
376natrvalo150
377svedomite149
378_jednotlivo149
379zhora148
380zaisťovne148
381_plne148
382nerozhodne148
383jednomyseľne148
384viac147
385objektívne147
386typovo146
387tesne146
388oprávnene146
389neprimerane146
390účelovo144
391nestranne144
392fyzikálno144
393_ľahko143
394zvonku141
395systematicky141
396pozadu141
397_obvykle141
398_najavo139
399_každoročne139
400predčasne138
401_podobne138
402nerovnomerne137
403hodnoverne137
404výhodne136
405špecificky136
406príliš136
407_dôchodkovo135
408osebe134
409nasledovne134
410administratívne134
411relatívne133
412_ešte133
413_blízko133
414colne132
415východne131
416technologicky131
417_ťažko131
418_presne131
419_predbežne131
420_neskoro131
421územno130
422slabo130
423mentálne130
424laboratórne130
425celkovo130
426_preukázateľne129
427_nemocensky129
428mlčky129
429environmentálne127
430nadmerne124
431ďaleko124
432_väčšinou123
433_sústavne123
434periodicky123
435_nerozdielne123
436_výhradne122
437hlboko122
438_dobre122
439vnútroštátne121
440obsahovo121
441_netreba120
442daňovo119
443zhodne118
444preventívno118
445pravdivo118
446potenciálne118
447záväzne117
448západne117
449súvisle116
450priaznivo116
451_prednostne116
452_denne116
453_nepriamo115
454_nepretržite115
455stavebne113
456časove113
457samočinne112
458_hore112
459von111
460_neprávom111
461isto111
462zrozumiteľne109
463zákonne109
464_stále109
465plynule109
466oficiálne109
467epidemiologicky109
468_týždenne108
469_skoro108
470_podrobne108
471rýchle107
472služobne106
473neustále106
474plánovite105
475zdola104
476spravodlivo104
477liečebno104
478krátkodobo104
479diferencovane104
480vizuálne103
481rádioaktívne103
482povrchovo102
483_náležite101
484komplexne101
485_prechodne100
486_prevažne99
487_nesprávne99
488_účinne98
489symetricky98
490zvonka97
491zámerne97
492starostlivo97
493_nezávisle97
494kontinuálne97
495_hneď97
496hlavne97
497územne96
498prirodzene96
499informačno96
500hygienicky96
501chybne96
502celkove96
503operatívno95
504_hlava95
505konštrukčne94
506doporučene94
507tepla93
508politicky93
509_obzvlášť93
510_úspešne92
511mierne92
512disciplinárne92
513štatisticky91
514polročne91
515nakoniec91
516rovnobežne90
517jednotlive90
518doma90
519sluchovo89
520normálne88
521_hromadne88
522elektricky88
523stručne87
524_nadol87
525svojvoľne86
526_rýchlo86
527rozhodne86
528_polročne86
529občiansky86
530zmyslovo85
531_zásadne85
532vlastnoručne85
533závažne84
534posledne84
535_nízko84
536formálne84
537_automaticky84
538_zreteľne83
539zadarmo83
540_vážne83
541rozumne83
542priemyselne83
543neodôvodnene83
544hlava83
545zahranično82
546_viac82
547iniciatívne82
548definitívne82
549regionálne81
550_právom81
551odplatne81
552nažive81
553pracovne80
554_spoľahlivo79
555neboly78
556farebne78
557_dole78
558protiprávne76
559klinicky76
560zhruba75
561_slobodne75
562profesionálne75
563_opäť75
564_zvukovo74
565_správne74
566pozitívne74
567kolektívne74
568_hospodársky74
569_nepriaznivo73
570_následne73
571diaľkovo73
572závady72
573_priebežne72
574_najprv72
575letecky72
576dobromyseľne72
577_zvlášť71
578_vedome71
579uspokojivo71
580prakticky71
581pozdĺžne71
582_individuálne71
583_bežne71
584_zmluvne70
585_striedavo70
586prudko70
587rizikovo69
588ote69
589odlišne69
590zdarma68
591preddavkovo68
592bezpodmienečne68
593_súbežne67
594celoštátne67
595vápenato66
596_telegraficky66
597_spoločensky66
598dnes66
599_bezodplatne65
600_bezdôvodne65
601_prv64
602opticky64
603omylom64
604hmotne64
605samovoľne63
606_oneskorene63
607odborno63
608nanovo63
609_časovo63
610_trvalo62
611sériovo62
612_rovnomerne62
613rezidentom62
614priestorovo62
615_platne62
616operatívne62
617neúspešne62
618_chemicky62
619celodenne62
620zodpovedne61
621_trestne61
622súkromne61
623studena61
624silne61
625racionálne61
626priečne61
627_jednorazovo61
628_geneticky61
629_elektronicky61
630_bezpečne61
631vcelku60
632_iure60
633_technicky59
634približne59
635občas59
636národohospodársky59
637kvalitatívne59
638kladne59
639zozadu58
640zárobkove58
641výrobne58
642vertikálne58
643ekologicky58
644_dôvodne58
645všemožne57
646_vhodne57
647_úzko57
648staro57
649široko57
650dokonale57
651vodorovne56
652veľa56
653preventívne56
654medzitým56
655_jasne56
656hermeticky56
657zvnútra55
658_zľava55
659teplo55
660pomaly55
661vonku54
662umele54
663svojpomocne54
664stavebno54
665_odchylne54
666neúmerne54
667najbližšie54
668_vľavo53
669strojovo53
670severozápadne53
671plynulo53
672obyčajne53
673nezameniteľne53
674náhle53
675spredu52
676_spravodlivo52
677šikmo52
678opatrne52
679_neskoršie52
680_navonok52
681_súdne51
682_pevne51
683neospravedlnene51
684administratívno51
685vnútorne50
686_špeciálne50
687_práve50
688nitro50
689_naraz50
690materiálne50
691graficky50
692alternatívne50
693podmienene49
694naspäť49
695_naopak49
696mlado49
697_ekonomicky49
698výskumno48
699výchovne48
700_včítane48
701_úmerne48
702referred48
703reálne48
704priemerne48
705paralelne48
706juhozápadne48
707_domov48
708neškodne47
709juhovýchodne47
710intenzívne47
711historicky47
712_svedomite46
713športovo46
714orientačne46
715_obojstranne46
716_nerovnomerne46
717_jednoznačne46
718ideovo46
719brutto46
720_aktívne46
721_zjavne45
722_viditeľne45
723rôzne45
724_novo45
725násilne45
726naliehavo45
727_hrubo45
728dopravno45
729dodávateľsky45
730súmerne44
731oveľa44
732nenávratne44
733kvantitatívne44
734_telesne43
735_pravdivo43
736netto43
737nedovolene43
738geograficky43
739číselne43
740_spätne42
741_prísne42
742poctivo42
743naprázdno42
744memoriam42
745kompletne42
746iure42
747červeno42
748_celoročne42
749vivo41
750_raz41
751projektovo41
752príslušne41
753pôdno41
754neúplne41
755napokon41
756_maximálne41
757_hodnoverne41
758dopravne41
759doposiaľ41
760_celkove41
761bezvýsledne41
762silene40
763severovýchodne40
764psychicky40
765_nestranne40
766_medzinárodne40
767jednoducho40
768_zhodne39
769svedomito39
770_ručne39
771pohlavne39
772nepravidelne39
773konzervatívne39
774domácky39
775čestne39
776analogicky39
777ambulantne39
778_výrazne38
779vychovávateľstvo38
780_obsahovo38
781_krátko38
782jemne38
783bezhotovostne38
784zle37
785_zhora37
786zčasti37
787škodlivo37
788prerušovane37
789plnomocenstvo37
790pedagogicky37
791obchodne37
792_nerozhodne37
793miestami37
794_dodávateľsko37
795zvláštne36
796vysokoškolsky36
797_vyslúchne36
798toxikologicky36
799sprostredkovane36
800reprezentatívne36
801poľnohospodársko36
802_oprávnene36
803nutne36
804horizontálne36
805dohromady36
806zbytočne35
807zavinene35
808_pozadu35
809neplatne35
810kvalitne35
811_jednostranne35
812extrémne35
813čierno35
814_často35
815bielo35
816teoreticky34
817slávnostne34
818pohotovo34
819_nedostatočne34
820márne34
821jednohlasne34
822dovedna34
823dôchodkove34
824_vpravo33
825_vnútroštátne33
826_služobne33
827medziiným33
828_majetkovo33
829konvenčne33
830_hospodárne33
831federálne33
832cieľavedome33
833aktuálne33
834tvorivo32
835slovne32
836priateľsky32
837odlúčene32
838návesky32
839modro32
840kultúrne32
841kapacitne32
842externe32
843_doprava32
844zakaždým31
845_výhodne31
846vôbec31
847umelecky31
848skúšobne31
849primárne31
850preskúmava31
851_predčasne31
852obrazovo31
853nákladovo31
854_najbližšie31
855nahrubo31
856_medzitým31
857legálne31
858konečne31
859komerčne31
860_všestranne30
861třeba30
862svojmocne30
863príklep30
864prehľadne30
865palivovo30
866neobmedzene30
867mŕtvo30
868_fyzikálno30
869fakticky30
870zmyslove29
871trvanlivo29
872tradične29
873_starostlivo29
874_príklep29
875poistno29
876patrične29
877_mlčky29
878farmakologicky29
879_dolu29
880_dobromyseľne29
881adekvátne29
882živo28
883vojensky28
884účtovne28
885staly28
886slušne28
887organizačno28
888opačne28
889obmedzene28
890navyše28
891_liečebno28
892finančno28
893_dôsledne28
894alpínsky28
895absolútne28
896zvisle27
897zpravidla27
898_vzadu27
899vypožičiavateľmi27
900rozdielne27
901_prevádzkovo27
902_plnomocenstvo27
903_organizačne27
904offo27
905odrazu27
906_objektívne27
907_nepravidelne27
908_nažive27
909navždy27
910_metodicky27
911_konkrétne27
912hydraulicky27
913_dopredu27
914doľava27
915chronologicky27
916čerstvo27
917_administratívne27
918_zrozumiteľne26
919tvarovo26
920striktne26
921strategicky26
922šetrne26
923_rozhodne26
924pozorne26
925pohybovo26
926omnoho26
927nápadne26
928het26
929experimentálne26
930emocionálne26
931_duševne26
932základne25
933vyslovene25
934_von25
935_súvisle25
936rušivo25
937rekreačno25
938podielovo25
939pešo25
940_osebe25
941ojedinele25
942normatívno25
943_nezákonne25
944naroveň25
945manuálne25
946kriticky25
947informatívne25
948ici25
949generálne25
950energeticky25
951_dozadu25
952devízovo25
953_čitateľne25
954čisto25
955cenovo25
956časom25
957zdravotno24
958zaokrúhlene24
959vzostupne24
960výtvarne24
961vyslúchne24
962_výrobno24
963tepelno24
964_súhrnne24
965_stavebne24
966stabilne24
967solanacearum24
968programovo24
969poruke24
970organicky24
971optimálne24
972mútne24
973_finančne24
974eventuálne24
975dosť24
976_zámerne23
977výduchu23
978veterinárno23
979tematicky23
980_telefonicky23
981spočiatku23
982progresívne23
983peši23
984percentuálne23
985_oficiálne23
986naviac23
987hydrogenuhličitanovo23
988_biologicky23
989_zvonku22
990_uprostred22
991_účelovo22
992_teraz22
993_svojvoľne22
994silno22
995pružne22
996_preddavkovo22
997požiarno22
998neúmyselne22
999neodstrániteľne22
1000nedávno22