prim-7.0-frk numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden401831
2prvý300251
3dva286396
4druhý244925
5tri149022
6viac109467
7mnohý86456
8oba82892
9jediný76146
10veľa74345
11raz74094
12štyri69567
13tretí60500
14milión58923
15viacero56004
16päť55753
17posledný49358
18tisíc47673
19desať41111
20pár34558
21šesť33675
22pol27923
23sedem25306
24štvrtý22832
25osem20654
26obidva20362
27dvadsať19961
28miliarda19734
29dosť18686
30mnoho18654
31málo18437
32piaty15951
33zopár15563
34sto15550
35prvýkrát13673
36najviac13402
37deväť13065
38neraz12466
39dvakrát12276
40menej12008
41ostatný11974
42dvanásť11949
43tridsať11530
44šiesty10757
45pätnásť9952
46siedmy9274
47trochu8797
48ôsmy8119
49päťdesiat7286
50štyridsať6749
51niekoľkokrát6653
52desiaty6629
53dvadsiaty6310
54deviaty6178
55jedenásť6137
56priveľa5511
57viackrát5486
58trikrát5426
59štrnásť4600
60dvojitý4494
61trinásť4486
62dvesto4196
63šesťdesiaty4185
64šestnásť4154
65osemnásť3880
66nejeden3667
67jedenásty3584
68dvojnásobný3214
69päťdesiaty3201
70šesťdesiat3158
71tridsiaty3155
72sedemdesiaty3118
73osemdesiaty3088
74sedemnásť3048
75dvanásty2986
76tristo2898
77deväťdesiaty2718
78neposledný2480
79mnohokrát2375
80dvetisíc2351
81sedemdesiat2343
82druhýkrát2290
83päťsto2233
84dvadsaťpäť2208
85jednorazový2207
86osemdesiat2134
87trinásty2078
88najmenej1953
89veľakrát1930
90tretina1928
91trocha1908
92predposledný1877
93desaťtisíc1876
94štyridsiaty1831
95dvojaký1775
96dvadsaťštyri1722
97stotisíc1707
98štyrikrát1647
99devätnásť1630
100plno1596
101oboje1572
102štvrť1558
103pätina1545
104devätnásty1544
105viacej1526
106tritisíc1525
107päťtisíc1513
108deväťdesiat1503
109dvojnásobne1470
110šestnásty1392
111osemnásty1371
112pätnásty1357
113štyristo1349
114desatina1324
115párkrát1306
116trojnásobný1256
117päťkrát1238
118nula1232
119viacnásobný1231
120trištvrte1207
121štrnásty1164
122sedemnásty1164
123bilión1156
124tretíkrát1153
125polovica1065
126desaťtisíci1061
127stokrát1057
128státisíce1048
129dvoje931
130tridsaťpäť894
131dvadsaťdva889
132stý847
133niekoľkonásobne827
134šesťsto815
135dvadsaťjeden814
136nemálo798
137trošku771
138mnohoraký758
139štyritisíc739
140desaťkrát705
141štyridsaťpäť681
142osemsto681
143poldruha680
144štvrtina667
145tisíckrát665
146nultý665
147tisíci656
148stopäťdesiat654
149dvadsaťtri651
150šesťkrát643
151viacerí632
152šesťtisíc623
153sedemsto605
154trojitý590
155dvadsaťtisíc554
156dvadsaťosem525
157troška519
158niekoľkonásobný498
159mnohonásobne479
160dvadsaťšesť465
161dvadsaťsedem461
162sedemkrát456
163dvestotisíc456
164poslednýkrát454
165štvornásobný450
166deväťsto449
167mnohonásobný447
168Dryden435
169štvrtýkrát433
170osemtisíc429
171trojnásobne426
172jedenkrát422
173tridsaťdva420
174máličko419
175tridsaťšesť417
176sedemtisíc402
177stodvadsať390
178tridsaťtri381
179štyridsaťosem350
180stotina344
181päťdesiattisíc344
182tridsaťtisíc335
183sedemdesiatpäť333
184päťnásobný328
185hodne324
186DEM315
187osemkrát310
188pramálo308
189Esme306
190stoosemdesiat296
191tridsaťosem288
192zopárkrát287
193tisícpäťsto287
194dvestopäťdesiat284
195tridsaťsedem282
196nemnohý278
197štyridsaťdva273
198tridsaťjeden272
199viacnásobne269
200dvadsaťdeväť264
201trojaký260
202desaťnásobne260
203troje253
204tridsaťštyri253
205šestina251
206tristotisíc249
207piatykrát248
208päťdesiatpäť248
209štvornásobne246
210nadostač246
211šesťdesiatpäť235
212neúrekom231
213prineskoro221
214neurón219
215sedemnásobný214
216pätnásťtisíc213
217štyridsaťtisíc211
218šesťnásobný204
219tridsaťdeväť203
220päťdesiatdva201
221dvanásťtisíc191
222deväťdesiatdeväť185
223dvadsaťkrát183
224jedinký182
225deväťtisíc179
226deväťkrát178
227stonásobne177
228dvojako177
229Kristy174
230stotridsať172
231štvoro167
232štyridsaťjeden165
233štyridsaťtri163
234miliónkrát161
235ibidem161
236päťnásobne160
237stošesťdesiat158
238desatoro157
239štyridsaťštyri155
240tisícina153
241sedemdesiatdva153
242habadej152
243osemdesiatpäť148
244Amerotke147
245šiestykrát140
246obidvoje138
247štyridsaťšesť136
248tisícoraký132
249tisícdvesto129
250deväťdesiatpäť124
251štyristotisíc123
252päťdesiatjeden123
253dvojmo123
254štyridsaťdeväť121
255stámilióny120
256premnohý120
257jsem120
258prepitné119
259dvadsaťpäťtisíc119
260desaťnásobný119
261šesťdesiattisíc116
262osmina115
263trošičku114
264päťdesiatšesť114
265Dontý114
266stodesať113
267neveľa112
268dvanásťkrát108
269štyridsaťsedem107
270sedemdesiatsedem106
271sedemdesiattisíc105
272päťdesiattri105
273päťdesiatosem104
274storaký103
275meruôsmy102
276šesťdesiatdva100
277stoštyridsať98
278siedmykrát97
279päťstotisíc95
280tristopäťdesiat94
281šesťdesiatštyri94
282trošička93
283šesťdesiattri92
284stosedemdesiat91
285nespočetnekrát91
286šesťstotisíc89
287stopäťdesať89
288stonásobný88
289pätoro88
290päťdesiatštyri88
291nepodobný88
292šesťdesiatjeden87
293primnoho87
294jedenásťtisíc87
295päťdesiatsedem85
296šesťdesiatosem83
297osemdesiatštyri82
298trimestri81
299osemdesiattisíc81
300osemdesiatdva80
301dvetisícpäťsto79
302vovnútri78
303trilión78
304pätnásťkrát78
305osemnásobný78
306Monty78
307mnohorako78
308ôsmykrát75
309osemdesiatšesť75
310hoden73
311polovina71
312deväťnásobný71
313tridsaťkrát70
314niekoľkýkrát70
315sedemdesiattri69
316dvanástina69
317desiatykrát69
318miliónty68
319sedemdesiatšesť67
320niekoľkotisíc67
321stotisíci66
322tisícnásobne65
323štvrtka65
324šesťdesiatsedem65
325jednoho64
326tisícšesťsto63
327šesťdesiatšesť63
328sedemdesiatštyri63
329stopäťdesiattisíc62
330Dusty62
331sedemdesiatosem61
332dvestý61
333tisícdeväťsto60
334päťdesiatdeväť59
335obojaký59
336sedmina58
337osemstotisíc58
338šesťnásobne57
339sedemdesiatjeden57
340osemdesiatosem56
341dvestopäťdesiattisíc56
342jedenásťkrát55
343zdieľa54
344ktero54
345trinásťtisíc53
346tisícsto53
347sedemstopäťdesiat53
348osemdesiattri53
349Burden53
350stodeväťdesiat52
351milióntina52
352dvestoštyridsať52
353trinásťkrát51
354sedemnásobne51
355osemdesiatjeden51
356tisícosemsto50
357deväťdesiatdva50
358Dvadsaťtisíc49
359craz49
360Stopäťdesiat48
361sedemstotisíc48
362osemdesiatsedem48
363osemdesiatdeväť48
364moc48
365deväťdesiatosem48
366deväťdesiatjeden48
367tisíctristo47
368šesťdesiatdeväť47
369Snowden47
370sedemdesiatdeväť47
371málinko47
372deviatykrát47
373deväťdesiattri47
374tridsaťpäťtisíc46
375STO46
376Päťdesiattisíc46
377päťdesiatkrát46
378styri45
379dvojito45
380byľku45
381stýkrát44
382deväťdesiatsedem44
383štrnásťtisíc43
384odsúdeniahodný43
385milóny43
386dvestodvadsať43
387sedmoro42
388osemnásťtisíc42
389stopäť41
390polmaratón41
391podajeden41
392osemnásobne41
393tritisícpäťsto40
394stosedemdesiatpäť40
395severo40
396sedemnásťtisíc40
397deväťdesiatšesť40
398štyristopäťdesiat39
399jednako39
400štrnásťkrát38
401stodvadsaťtisíc38
402tristodvadsať37
403Ogden37
404tristošesťdesiat36
405streden36
406nedôsledný36
407Linden36
408entý36
409dvojstý36
410päťstý35
411ikskrát35
412zirkón34
413tisícnásobný34
414štyridsaťkrát34
415štvoraký34
416príroden34
417paranoidný34
418osemnásťkrát34
419koľkýkrát34
420históny34
421Harda34
422dvaapolkrát34
423tristosedemnásť33
424šestoro33
425šestnásťtisíc33
426signifikantný33
427zirkóny32
428Zajný32
429tisícštyristo32
430ŠTVRTý32
431stodvadsaťpäť32
432stalinisto32
433nízkoteplotný32
434dvestodesať32
435tyzdne31
436TABULka31
437Sugden31
438stojeden31
439SKRATka31
440jaký31
441päťadvadsať30
442trojmo29
443SEM29
444jednaký29
445jedenástykrát29
446Hayden29
447zaveľa28
448stoosem28
449PRVý28
450Holden28
451dvestotridsať28
452dvadsatina28
453ZADARMO27
454premnoho27
455polygón27
456jedný27
457JEDEN27
458Ernesto27
459dvadsaťnásobne27
460tka26
461stoosemdesiatpäť26
462Stodvadsať26
463SLOVÍČKO26
464motoneurón26
465dvestoosemdesiat26
466dvestokrát26
467deväťdesiatštyri26
468CERO26
469tisícsedemsto25
470platobne25
471neverejný25
472dvatri25
473šesťstopäťdesiat24
474sedemstý24
475päťdesiatina24
476nukleón24
477dvetisícpäť24
478dvestosedemdesiat24
479devätoro24
480deväťdesiattisíc24
481stodvanásť23
482stodva23
483sedemdesiatsedemkrát23
484poprvýkrát23
485pätnástykrát23
486neradostný23
487montý23
488200tisíc22
489Prineskoro22
490preveľa22
491nevľúden22
492neslobodný22
493nekorektný22
494macerát22
495jedinýkrát22
496dvadsaťšesťtisíc22
497deväťstotisíc22
498tristý21
499taxóny21
500stošesť21
501stosedem21
502stopätnásť21
503sedemnásťkrát21
504prióny21
505Pätnásťtisíc21
506Oliviero21
507OBRAZ21
508nejedenkrát21
509Iuventy21
510stotridsaťpäť20
511stotisíckrát20
512stošesťdesiatpäť20
513stolnotenisto20
514SEZÓN20
515odkrytý20
516Nai20
517miliony20
518Loula20
519jsmy20
520chu20
521hadrón20
522dvojný20
523dvanástykrát20
524desaťtisíckrát20
525čisty20
526cej20
527VRÚTKa19
528trošilinku19
529štrnástykrát19
530RUDen19
531päťstopäťdesiat19
532päťprstý19
533nový19
534Neuróny19
535najviacej19
536Jsem19
537Christy19
538DVA19
539zavrhnutiahodný18
540trošíčku18
541trištyri18
542trinástykrát18
543terapeutka18
544štyritisícpäťsto18
545stosedemnásť18
546stoprvý18
547stodvadsiaty18
548sedemdesiatina18
549saký18
550PENZIJNý18
551patogény18
552päťnásť18
553Mindszenty18
554medzinároden18
555mandylión18
556LIDEM18
557GOLDEN18
558dvetisícdvesto18
559čku18
560tristošesťdesiatpäť17
561Tridsaťtisíc17
562tisícdeväťstoštyridsiaty17
563stoštyri17
564stopäťdesiaty17
565stojedenásť17
566SPORO17
567sedemdesiatpäťtisíc17
568RASTLINa17
569päťpercentný17
570nepodobne17
571Mladen17
572mamčička17
573kopnutí17
574Hunsden17
575dvestošesťdesiat17
576Dvestopäťdesiat17
577dvadsaťdvatisíc17
578biopotravina17
579tristoštyridsať16
580trhnutí16
581štvormo16
582šestnásťkrát16
583Stotridsať16
584jedenadvadsať16
585dvadsiatykrát16
586dvadsaťštyritisíc16
587dvaapolnásobne16
588čka16
589asto16
590tropár15
591Théoden15
592taxón15
593šanón15
594stoštyridsaťštyritisíc15
595stodvadsaťjeden15
596sprepitný15
597sedemdesiatkrát15
598Polón15
599poho15
600místo15
601Loden15
602FARNOSť15
603dvetri15
604dvetisícštyristo15
605dvestotridsaťosem15
606dvadsaťtritisíc15
607dvadsaťpäťkrát15
608devätnásťkrát15
609DESAŤ15
610casto15
611bozón15
612Biden15
613vratka14
614Vlasto14
615trošíčka14
616trojhodinový14
617trojako14
618Tisícpäťsto14
619tisícikrát14
620štyristodva14
621špeciálno14
622šesťstý14
623šestnástina14
624šesťdesiatkrát14
625šesťdesiatina14
626styra14
627stoštrnásť14
628Stopäťdesiattisíc14
629Stodesať14
630sebaobraz14
631PREPARÁT14
632Pohliaden14
633osemfinalisto14
634nesčíselnekrát14
635nastokrát14
636narodeninový14
637likvidný14
638krutón14
639jedenásťnásobný14
640Jaký14
641gaidžiny14
642dvanásťnásobný14
643Boro14
644AUDEM14
645tritisícdvesto13
646TRI13
647štyriadvadsať13
648šesťstoštyridsať13
649šesťdesiatnásobný13
650stoštyridsaťsedem13
651Stoštyridsať13
652stafforda13
653polkrát13
654pätdesiat13
655osemdesiatina13
656opovrhnutiahodný13
657obchodne13
658neúrodný13
659nedva13
660liberálno13
661jaz13
662Christo13
663hovadina13
664euroskupina13
665dvetisíctristo13
666žádný12
667zavŕšiteľa12
668zápasový12
669uchovávateľa12
670tristokrát12
671tridsaťšesťtisíc12
672šestnástykrát12
673stotridsaťtisíc12
674stošestnásť12
675snaden12
676rigidný12
677prístredný12
678prión12
679nezhodný12
680nezdieľa12
681netransparentný12
682MILIÓN12
683Kula12
684kalifornský12
685jobagióny12
686jiný12
687esty12
688dvetisíci12
689dvadsaťnásobný12
690Dlouhý12
691distri12
692Den12
693biliarda12
694znôška11
695zakladajúci11
696vsetka11
697vizuálno11
698VIAC11
699tritisíctristo11
700tristotridsať11
701tristopäťdesiattisíc11
702trigón11
703tridsaťnásobný11
704tridsatina11
705tridsaťdvatisíc11
706triapolkrát11
707Tisícdvesto11
708tisícdeväťstotrinásť11
709tisícdeväťstotridsiaty11
710Štyristotisíc11
711štyridsatina11
712štrnásťnásobný11
713šesťnásť11
714stotrinásť11
715stotri11
716stošesťdesiatsedem11
717stošesťdesať11
718Stoosemdesiat11
719stoosemdesať11
720spolupatrón11
721sedemstopäťdesiattisíc11
722printový11
723pesto11
724percentý11
725päťstokrát11
726osemstopäťdesiat11
727nasledovaniahodný11
728nacionálno11
729milarda11
730Kladen11
731JEDen11
732Ingarden11
733ikstý11
734Ibidem11
735formálno11
736dvadsaťjedentisíc11
737devätina11
738desatoraký11
739boho11
740žáden10
741vnímateľa10
742vážnica10
743Účetný10
744tucetkrát10
745trojstý10
746Tristotisíc10
747tristosedemdesiat10
748tristoosemdesiat10
749tridsaťsedemtisíc10
750tisícdeväťstotridsaťdeväť10
751tisícdeväťstoosemdesiaty10
752štyristý10
753štvorgólový10
754Šesťdesiattisíc10
755šesťdesiatpäťtisíc10
756šesťdesiatomôsmy10
757súden10
758Stredozápadný10
759stosedemdesiattisíc10
760stosedemdesať10
761stopäťdesiatdva10
762stoosemdesiatsedem10
763stodvadsaťpäťtisíc10
764spolupodieľa10
765smrte10
766sedmoraký10
767rozmnoženina10
768planétka10
769Päťstotisíc10
770päťdesiatnásobný10
771OPÄŤ10
772nesystémový10
773nedôvodný10
774MESIAC10
775MATKa10
776mamčičku10
777lidem10
778leptón10
779Kamdem10
780interneurón10
781hotovostný10
782hetero10
783gluóny10
784galleóny10
785dvochtri10
786dvetisícsto10
787dvestodvadsaťpäť10
788dvadsaťsedemtisíc10
789Dvadsaťpäťtisíc10
790dvadsaťosemtisíc10
791devätnásťtisíc10
792bažina10
793arte10
79450Päť9
795záludný9
796záľubne9
797VÝRAZ9
798vybehnutí9
799Vovnútri9
800více9
801tyzden9
802trojgólový9
803trochštyri9
804tritisícšesťsto9
805trinásťnásobný9
806trieden9
807tridsaťnásobne9
808tisícdeväťstodvadsiaty9
809Tisícdeväťsto9
810tepelno9
811švrtý9
812štyristoosemdesiat9
813štyristodvadsať9
814štyridsaťpäťtisíc9
815ŠTYRI9
816štvorpercentný9
817ŠPORTKa9
818Szilarda9
819svoho9
820stoštyridsiaty9
821stoštyridsaťjeden9
822stoštyridsaťdeväť9
823Stošesťdesiat9
824stoosemnásť9
825stoosemdesiatdva9
826stodvadsaťosem9
827sti9
828sedemtisícdvesto9
829sedemnástykrát9
830RODINa9
831pusinku9
832prírodne9
833prikrátka9
834prichladen9
835prezvedný9
836pohledem9
837pohľadný9
838penzión9
839päťstoštyridsať9
840osmoro9
841osemdesiatomdeviaty9
842niekoľkrát9
843niekoľkoraký9
844nepriepustný9
845nekompletný9
846NADSMy9
847mafina9
848leden9
849kurát9
850KUPÓN9
851jednogólový9
852ina9
853IAC9
854hydroxyskupina9
855Hosty9
856dvetisícšesťsto9
857dvanásťnásobne9
858dvadsaťštyrikrát9
859DVa9
860clanku9
861bezstavovc9
862Abiška9
8634krát8
864300tisíc8
86530tisíc8
8663krát8
86720tisíc8
868znôšku8
869Zaciatkom8
870vylomenina8
871všeobecnina8
872VONKU8
873veštica8
874trojito8
875tridsaťpäťkrát8
876ťpäť8
877Tisíctristo8
878tisícdeväťstošesťdesiaty8
879štyristotridsať8
880ŠTVRTÝ8
881šesťstotrinásť8
882svý8
883stotridsaťdva8
884stoštyridsaťdva8
885stošesťdesiatdva8
886stosedemdesiattri8
887stoosemdesiattri8
888stoosemdesiattisíc8
889stodvadsaťtri8
890stodeväťdesiatpäť8
891Signifikantný8
892sekretariat8
893sedemtisícpäťsto8
894rozohriatí8
895prisilno8
896PRÍPRAVka8
897potrebne8
898Popoluden8
899popolovina8
900poobedný8
901polotienistý8
902päťlistý8
903päťdesiatpäťtisíc8
904osemnástykrát8
905osemnásťnásobný8
906osemnástina8
907osemdesiatpäťtisíc8
908osemdesiatkrát8
909nezanedbateľný8
910nevierohodný8
911nevábne8
912nepostupový8
913nemnoho8
914mormóny8
915milón8
916Martinčanka8
917lexikálno8
918horúcovodný8
919histo8
920eden8
921dvojtisíci8
922dvestopäť8
923dvestodva8
924Dvanásťtisíc8
925dvadsiatichštyri8
926dvadsiatichpäť8
927dvadsaťdvakrát8
928Dubný8
929DOVOLENka8
930DÔKAZ8
931divadelno8
932ČASTO8
933Craz8
93455Päť7
93550tisíc7
93645Medzinárodný7
9372krát7
938Zdieľa7
939zakysanka7
940Wiesbaden7
941Walden7
942Vladimirski7
943týden7
944ťtri7
945TRVý7
946tristoštyri7
947tristodva7
948tristodesať7
949tisícero7
950tisícdeväťstoštyridsaťštyri7
951tisícdeväťstoštyridsaťpäť7
952tisícdeväťstosedemdesiaty7
953tisícdeväťstopäťdesiaty7
954tisícdeväťstodvadsaťšesť7
955tisícdeväťstodeväťdesiatosem7
956ťažkoodenc7
957štyritisícdvesto7
958štyristošesťdesiat7
959štvorstý7
960štrkodrvina7
961ŠKOLSKOM7
962šesťtisícpäťsto7
963šesťstoosemdesiat7
964šestnásťtisícpäťsto7
965šestnásťnásobný7
966subregión7
967stoštyritisíc7
968stoštyridsaťtisíc7
969stošesťdesiatštyri7
970stošesťdesiatosem7
971stosedemdesiatdva7
972stopäťdesiatpäť7
973stoosemdesiatosem7
974Stodvadsaťtisíc7
975stodvadsaťsedem7
976staremesto7
977stámiliarda7
978skúsenostný7
979skladobne7
980prvoobraz7
981prehadzovačku7
982posleden7
983posero7
984pohliaden7
985podruhý7
986pión7
987päťstotridsať7
988pamiat7
989OSOBNE7
990OSEM7
991oro7
992ohradný7
993nízkonákladový7
994niekoľkosto7
995netaktný7
996NAPLNO7
997nadoraz7
998mrte7
999mobilitný7
1000město7