r-mak-5.0 adverbs top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1veľmi1234
2potom1224
3890
4teraz763
5dnes645
6dobre591
7stále515
8opäť461
9neskôr440
10rýchlo386
11spolu384
12dlho373
13často368
14zároveň367
15treba367
16ešte355
17veľa326
18rovnako316
19hneď310
20celkom310
21ďalej306
22možno295
23presne276
24trochu252
25predtým251
26napokon245
27práve241
28domov241
29zrazu223
30raz219
31znovu213
32priamo213
33úplne209
34oveľa207
35nakoniec206
36málo201
37najprv188
38doma181
39ťažko178
40postupne169
41pomaly166
42podobne165
43skôr163
44pritom163
45ráno155
46dávno155
47príliš152
48vtom135
49tentoraz134
50okamžite133
51znova132
52včera131
53blízko131
54doteraz130
55večer125
56dosť125
57zasa123
58ďaleko122
59vysoko121
60občas121
61späť117
62ľahko117
63hore116
64čoskoro116
65nemožno115
66naďalej114
67von113
68preč113
69vzápätí111
70čoraz111
71ihneď108
72pôvodne105
73skoro104
74pokojne100
75neskoro98
76viac96
77dodnes96
78výrazne95
79zajtra94
80rovno94
81vážne93
82zle92
83hlboko92
84chvíľu89
85súčasne87
86dolu87
87spočiatku86
88konečne86
89dnu83
90najskôr81
91väčšinou80
92krátko80
93obyčajne79
94jasne79
95spoločne73
96skutočne73
97vonku72
98všeobecne71
99neustále71
100mimoriadne70
101osobne69
102medzitým69
103tesne67
104poriadne66
105čiastočne66
106naraz65
107opatrne64
108jednoznačne64
109ticho63
110dopredu63
111odrazu61
112správne60
113zväčša59
114prevažne59
115pevne58
116nedávno58
117onedlho57
118zvyčajne56
119priveľmi56
120dostatočne56
121prudko55
122pekne55
123dole55
124navždy54
125navzájom54
126následne54
127denne53
128náhodou52
129nahlas52
130mlčky52
131ľúto52
132konkrétne52
133zas51
134ustavične51
135pravidelne51
136omnoho51
137márne51
138úspešne50
139zvlášť48
140pozorne48
141zakaždým47
142strašne47
143ktovie47
144zhruba46
145verejne46
146nato45
147definitívne45
148automaticky45
149väčšmi44
150najavo44
151vidno43
152úprimne43
153jemne43
154podstatne42
155zjavne41
156zbytočne41
157prísne41
158popoludní41
159plne41
160vopred40
161relatívne40
162naspäť40
163silno39
164podrobne39
165naposledy39
166zakrátko38
167vlani38
168dokonale38
169zdanlivo37
170otvorene37
171mierne37
172dozadu36
173značne35
174potichu35
175náhle35
176bežne35
177zúfalo34
178uprene34
179ročne34
180netreba34
181intenzívne34
182zreteľne33
183tradične33
184spokojne33
185momentálne33
186anglicky33
187nízko32
188naveky32
189jednostaj32
190čisto32
191vôbec31
192tajne31
193rázne31
194prirodzene31
195sčasti30
196neuveriteľne30
197minimálne30
198vnútri29
199úzko29
200starostlivo29
201politicky29
202odteraz29
203naplno29
204aktívne29
205zďaleka28
206večne28
207prekvapene28
208nesmierne28
209nabok28
210fyzicky28
211ekonomicky28
212zase27
213voľne27
214tvrdo27
215smutne27
216škoda27
217silne27
218oficiálne27
219neďaleko27
220zlostne26
221trocha26
222sústredene26
223sústavne26
224okolo26
225latinsky26
226zadarmo25
227vzájomne25
228ostro25
229nadol25
230hlavne25
231dôsledne25
232dobrovoľne25
233bezprostredne25
234zásadne24
235výborne24
236ukrutne24
237trošku24
238príjemne24
239osobitne24
240medzičasom24
241hrdo24
242formálne24
243zhlboka23
244tuho23
245široko23
246razom23
247nervózne23
248navyše23
249nahor23
250jednoducho23
251hrozne23
252hlasno23
253dokopy23
254zvonku22
255zvedavo22
256spravidla22
257osebe22
258neobyčajne22
259nemecky22
260dôkladne22
261významne21
262vpredu21
263srdečne21
264prv21
265osamote21
266navonok21
267dlhodobo21
268celkovo21
269včas20
270špeciálne20
271nevyhnutne20
272nevedno20
273zúrivo19
274zriedka19
275zhora19
276zdvorilo19
277výnimočne19
278ústrety19
279trvalo19
280skvele19
281reálne19
282pohodlne19
283odjakživa19
284obvykle19
285nenápadne19
286nehybne19
287nečakane19
288naprosto19
289nadšene19
290finančne19
291evidentne19
292dovnútra19
293časom19
294absolútne19
295vzadu18
296šťastne18
297samostatne18
298príležitostne18
299ochotne18
300nažive18
301mimovoľne18
302isto18
303extrémne18
304zodpovedne17
305zľahka17
306veselo17
307rozhodne17
308prakticky17
309očividne17
310napoly17
311napoludnie17
312naopak17
313milo17
314láskavo17
315zámerne16
316vytrvalo16
317vyslovene16
318vedome16
319váhavo16
320slobodne16
321slávnostne16
322slabo16
323normálne16
324nezávisle16
325netrpezlivo16
326maximálne16
327krížom16
328husto16
329dychtivo16
330dôverne16
331doslova16
332doposiaľ16
333donedávna16
334chvíľami16
335vpred15
336túžobne15
337teoreticky15
338systematicky15
339stručne15
340slušne15
341približne15
342prekvapujúco15
343posmešne15
344paradoxne15
345nežne15
346neprestajne15
347nechtiac15
348náhlivo15
349lacno15
350krásne15
351hrozivo15
352hravo15
353horlivo15
354historicky15
355duchovne15
356dôstojne15
357dookola15
358dohromady15
359zozadu14
360vystrašene14
361vnútorne14
362vľavo14
363tíško14
364slovensky14
365riadne14
366pomaličky14
367neveriacky14
368neskutočne14
369nekonečne14
370nanovo14
371miestami14
372každoročne14
373dôrazne14
374dočasne14
375bokom14
376bleskovo14
377bezpečne14
378zblízka13
379zamyslene13
380usilovne13
381účinne13
382striktne13
383spoľahlivo13
384rád13
385priemerne13
386pozitívne13
387obďaleč13
388nebezpečne13
389nasilu13
390nápadne13
391nakrátko13
392nabudúce13
393múdro13
394horko13
395grécky13
396fakticky13
397čudne13
398zvonka12
399zvláštne12
400živo12
401záhadne12
402vojensky12
403úmyselne12
404priateľsky12
405potajomky12
406poruke12
407podchvíľou12
408novo12
409nepriamo12
410náramne12
411nanič12
412namieste12
413naľavo12
414načas12
415logicky12
416kruto12
417zriedkavo11
418zmätene11
419zaručene11
420vynikajúco11
421výhradne11
422verne11
423vedľa11
424úžasne11
425teplo11
426sucho11
427statočne11
428šikovne11
429pokorne11
430pohotovo11
431opätovne11
432narýchlo11
433mechanicky11
434doprava11
435dohora11
436bezstarostne11
437znútra10
438zdola10
439zavčasu10
440vpravo10
441totálne10
442technicky10
443smutno10
444skúmavo10
445škodoradostne10
446rozpačito10
447radostne10
448presvedčivo10
449poctivo10
450opakovane10
451neúspešne10
452negatívne10
453nečudo10
454nateraz10
455napravo10
456namáhavo10
457nahnevane10
458načase10
459nablízku10
460minule10
461meravo10
462matne10
463maďarsky10
464južne10
465jasno10
466hrubo10
467hojne10
468hlúpo10
469doobeda10
470darmo10
471bohato10
472bezmocne10
473zdravo9
474zdesene9
475zdarma9
476západne9
477zákonite9
478výslovne9
479vlastnoručne9
480vedno9
481vcelku9
482vášnivo9
483uprostred9
484trpko9
485sklamane9
486šeptom9
487sebavedome9
488ručne9
489rovnomerne9
490pyšne9
491prednedávnom9
492predbežne9
493precízne9
494právom9
495postojačky9
496poobede9
497podráždene9
498ospalo9
499odborne9
500nutne9
501nezriedka9
502neveľmi9
503nešťastne9
504nesprávne9
505neochotne9
506najneskôr9
507mocne9
508mesačne9
509kvalitne9
510doľava9
511chladno9
512časovo9
513zaživa8
514zarazene8
515začudovane8
516vecne8
517týždenne8
518typicky8
519ťažkopádne8
520symbolicky8
521stredne8
522smiešne8
523skromne8
524šialene8
525psychicky8
526primerane8
527predčasne8
528právoplatne8
529pošepky8
530poľahky8
531pochybovačne8
532plynulo8
533peši8
534ohromne8
535odnepamäti8
536oddávna8
537nezvyčajne8
538neznesiteľne8
539neúnavne8
540neskoršie8
541nepochybne8
542neočakávane8
543nemenej8
544nejasne8
545nechápavo8
546navrchu8
547natrvalo8
548násilne8
549naokolo8
550nanajvýš8
551nadovšetko8
552nadobro8
553ľahostajne8
554kriticky8
555kompletne8
556komerčne8
557jedno8
558ironicky8
559ideologicky8
560hladko8
561geneticky8
562fajn8
563duševne8
564doslovne8
565citlivo8
566bezhlavo8
567zvnútra7
568znenazdajky7
569znechutene7
570zmluvne7
571zlomyseľne7
572zdravotne7
573výstižne7
574víťazoslávne7
575vhodne7
576úpenlivo7
577umelo7
578ukradomky7
579účelovo7
580trvale7
581telesne7
582súhlasne7
583súbežne7
584stranou7
585sprvu7
586spontánne7
587spätne7
588spamäti7
589smrteľne7
590smelo7
591slepo7
592severozápadne7
593schuti7
594rusky7
595rôzne7
596rozhorčene7
597príšerne7
598priečne7
599prekvapivo7
600pravdivo7
601oprávnene7
602obzvlášť7
603nevinne7
604nevdojak7
605nepríjemne7
606nepohnuto7
607navôkol7
608natešene7
609naspamäť7
610nasledovne7
611naskutku7
612naproti7
613napospol7
614najnovšie7
615mentálne7
616kŕčovito7
617jednohlasne7
618intelektuálne7
619inštinktívne7
620individuálne7
621hospodársky7
622funkčne7
623francúzsky7
624explicitne7
625dramaticky7
626dennodenne7
627chronologicky7
628chemicky7
629česky7
630celkove7
631bohvie7
632bezvýhradne7
633bezpodmienečne7
634zvrchu6
635zrána6
636zľava6
637zjednodušene6
638životne6
639zhrozene6
640zboka6
641závratne6
642zárobkovo6
643žalostne6
644vzrušene6
645vedecky6
646vďačne6
647úradne6
648umne6
649úmerne6
650úkosom6
651trpezlivo6
652taliansky6
653svojsky6
654strojene6
655štatisticky6
656sexuálne6
657severne6
658schválne6
659rozumne6
660radikálne6
661profesionálne6
662priveľa6
663prioritne6
664primárne6
665priebežne6
666previnilo6
667prekrásne6
668povrchne6
669potichučky6
670poslušne6
671podvedome6
672podozrievavo6
673plno6
674oproti6
675omylom6
676odporne6
677notoricky6
678neurčito6
679nerozhodne6
680nepriateľsky6
681neprávom6
682nepozorovane6
683neporovnateľne6
684neisto6
685nehanebne6
686nedlho6
687nečinne6
688naschvál6
689naostatok6
690nábožensky6
691kúsok6
692komplexne6
693kolmo6
694kolektívne6
695intuitívne6
696horúčkovito6
697hlučne6
698hanblivo6
699etnicky6
700efektívne6
701dynamicky6
702doširoka6
703dômyselne6
704demokraticky6
705cieľavedome6
706chladne6
707čestne6
708bezplatne6
709zlovestne5
710zima5
711žiadostivo5
712zhodne5
713vznešene5
714výsostne5
715vyjavene5
716výdatne5
717vyčítavo5
718voči5
719uveličene5
720unavene5
721úctivo5
722tvrdohlavo5
723triezvo5
724tentokrát5
725stredoperzsky5
726stopercentne5
727štedro5
728sťažka5
729štandardne5
730spýtavo5
731športovo5
732spolovice5
733sociálne5
734sladko5
735rytmicky5
736rýchle5
737rozvážne5
738rozčúlene5
739rádovo5
740programovo5
741prezieravo5
742prenikavo5
743prehnane5
744predpoludním5
745právne5
746pozoruhodne5
747povinne5
748potenciálne5
749pohromade5
750početne5
751plasticky5
752paralelne5
753opačne5
754odznova5
755odvážne5
756neúprosne5
757neslávne5
758nešikovne5
759nerušene5
760nepretržite5
761nenávratne5
762nedostatočne5
763nedobrovoľne5
764navlas5
765naruby5
766naradostene5
767napospas5
768nadlho5
769nádherne5
770mylne5
771mediálne5
772materiálne5
773masívne5
774ľútostivo5
775literárne5
776knižne5
777iste5
778horúco5
779elektricky5
780draho5
781dovedna5
782dosýta5
783dokola5
784dodatočne5
785divoko5
786detailne5
787čulo5
788cielene5
789chybne5
790chápavo5
791bojazlivo5
792bezvýsledne5
793beznádejne5
794architektonicky5
795aktuálne5
796zronene4
797zhovievavo4
798zdržanlivo4
799zboku4
800zázračne4
801zaujímavo4
802zaraz4
803zanedlho4
804zamak4
805zákerne4
806zajedno4
807vzorne4
808vyľakane4
809výhodne4
810vrúcne4
811vrelo4
812vrátane4
813vizuálne4
814víťazne4
815viditeľne4
816vehementne4
817varovne4
818väčšinovo4
819ustato4
820urýchlene4
821unudene4
822úlisne4
823účelne4
824tma4
825tlmene4
826tematicky4
827telefonicky4
828svorne4
829súdne4
830stroho4
831striedavo4
832staro4
833spredu4
834spravodlivo4
835sporadicky4
836splašene4
837špecificky4
838slovne4
839skrátene4
840škaredo4
841seriózne4
842rozdielne4
843rezko4
844psychologicky4
845priestorovo4
846pôvabne4
847posmrtne4
848posediačky4
849pohŕdavo4
850pobavene4
851plošne4
852písomne4
853pešo4
854perfektne4
855ostražito4
856opticky4
857oddelene4
858obrazne4
859objektívne4
860obdivuhodne4
861nezmyselne4
862nevedomky4
863nesporne4
864nesmelo4
865neslobodno4
866nepresvedčivo4
867nepokojne4
868neoprávnene4
869neodolateľne4
870neobvykle4
871nemilosrdne4
872neľútostne4
873neľahko4
874neformálne4
875nedočkavo4
876naviac4
877napred4
878naoko4
879namrzene4
880nadránom4
881nadarmo4
882načistom4
883moc4
884medzinárodne4
885medziiným4
886ľudsky4
887lokálne4
888lenivo4
889lačno4
890kvalitatívne4
891kontinuálne4
892koldokola4
893každodenne4
894jednostranne4
895jazykovo4
896hltavo4
897gravitačne4
898gramaticky4
899graficky4
900falošne4
901ekologicky4
902dupkom4
903drsne4
904dispozične4
905diametrálne4
906chorobne4
907chabo4
908čerstvo4
909cenovo4
910bytostne4
911byľku4
912bolestne4
913bezohľadne4
914bezdôvodne4
915beda4
9164
917anonymne4
918zospodu3
919zoči3
920zbožne3
921zavše3
922záverom3
923zavčas3
924zaťažko3
925zaslúžene3
926zaryto3
927žartom3
928vzpriamene3
929vzdorovito3
930vzácne3
931vysokoškolsky3
932výškovo3
933výrečne3
934vyplašene3
935vyhýbavo3
936výhražne3
937všemožne3
938voľky3
939vnútropoliticky3
940vhod3
941utešene3
942úslužne3
943urazene3
944unáhlene3
945tupo3
946trhane3
947trápne3
948tragicky3
949technologicky3
950tajomne3
951svedomito3
952súvislo3
953surovo3
954súrne3
955super3
956súkromne3
957strategicky3
958spisovne3
959skľúčene3
960sčista3
961roztržito3
962rozrušene3
963riedko3
964rezignovane3
965realisticky3
966provizórne3
967prosto3
968prosebne3
969promptne3
970prívetivo3
971príťažlivo3
972príkladne3
973priemyselne3
974priďaleko3
975priamočiaro3
976preventívne3
977predvlani3
978prednostne3
979pragmaticky3
980pradávno3
981poväčšine3
982potme3
983popritom3
984pomerne3
985pohrdlivo3
986podivne3
987plynule3
988plnohodnotne3
989plačlivo3
990personálne3
991pateticky3
992ozlomkrky3
993otupene3
994otrávene3
995ospravedlňujúco3
996originálne3
997organizačne3
998opovržlivo3
999ojedinele3
1000odzadu3