Tvorba morfologických značiek

Jednoduchý nástroj na tvorbu morfologických značiek (tagov) bol vytvorený na základe pravidiel morfologickej anotácie používanej v Slovenskom národnom korpuse. Presunutím kurzora myši na bodku v riadku vedľa kategórie (napr. slovný druh, pád, osoba) sa vyberie príslušná kategória. Výberom sa modifikujú položky v tabuľke podľa ich relevantnosti pre danú kategóriu (napr. po zvolení predložky ostanú v tabuľke iba 2 možnosti: forma predložky a pád). Zároveň sa vedľa tabuľky priebežne tvorí kompletná morfologická značka, pomocou ktorej sa dajú vyhľadávať v korpuse konkrétne jazykové jednotky (napr. podstatné mená s adjektívnou paradigmou alebo podstatné mená životné v I pl.).

Ak niektorú z ponúknutých položiek nepoužijete, automaticky bude doplnená regulárnym výrazom „.“, čo znamená, že na danom mieste môže byť čokoľvek z príslušnej kategórie (napr. akýkoľvek pád). Viaceré nepoužité položky za sebou budú doplnené regulárnym výrazom „.*“. Funkcia RESET, posledná položka v každom riadku, slúži na anulovanie zvolenej položky, resp. na návrat do základnej tabuľky s celou ponukou. Kliknutím na funkciu RESET ALL pod tabuľkou anulujeme všetky aktuálne definované položky v tagu pod tabuľkou a takisto sa vrátime do základnej tabuľky, aby sme prípadne mohli definovať nový výber.

V prípade, ak potrebujete opačný postup, rekonštrukciu morfologických značiek nájdete tu.

slovný druh.reset
paradigma.reset
slovesná forma.reset
druh príčastia.reset
forma predložky.reset
kondicionálnosť.reset
rod.reset
vid.reset
číslo.reset
osoba.reset
pád.reset
zhoda v rode.reset
zhoda v čísle.reset
zhoda v páde.reset
stupeň.reset
aglutinovanosť.reset
negácia.reset
CQL: [tag=“.*“]

Sem vložte text nadpisu