Novinka na Slovníkovom portáli JÚĽŠ SAV

Na Slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV nájdete už aj najnovší 4. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka O – Pn.

Slovníkový portál je dostupný na webovej adrese https://slovnik.juls.savba.sk/.