Piata verzia historického korpusu slovenčiny sprístupnená

Historický korpus slovenčiny hist-5.0 bol sprístupnený.

Texty v historickom korpuse slovenčiny nie sú lematizované ani morfologicky anotované, avšak vyhľadávať sa v ňom dá pomocou tvarov slov a CQL. Viac informácií o korpuse, jeho zložení a anotáciách nájdete tu.

Korpus možno využívať po bezplatnej registrácii.