Ako citovať AN SNK

Pri publikovaní výsledkov výskumu uvádzajte, prosíme, odkaz na konkrétne zdroje v nasledujúcom formáte:

Archív nárečí SNK. Kód nahrávky […]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV [rok, v ktorom ste analyzovali zdroj z AN SNK].

napr.

Archív nárečí SNK. Kód nahrávky KovVie-001. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2019.

V prípade analýzy viacerých nahrávok alebo ucelenej časti AN SNK môžete uviesť aj meno poskytovateľa, miesto nahrávania, dialekt, ktorý nahrávky zachytávajú, a pod.:

Archív nárečí SNK. Miesto nahrávania: […]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV [rok, v ktorom ste analyzovali zdroj z AN SNK].

napr.

Archív nárečí SNK. Miesto nahrávania: Adidovce. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2019.

alebo

Archív nárečí SNK. Nahrávky […] dialektu. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV [rok, v ktorom ste analyzovali zdroj z AN SNK].

napr.

Archív nárečí SNK. Nahrávky sotáckeho dialektu. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2019.