Poskytovatelia nahrávok do AN SNK

Všetky doteraz poskytnuté nahrávky sú uložené v AN SNK v elektronickej forme. Časť kompletne spracovaných nahrávok vo výbornej a dobrej kvalite je prezenčne prístupná v priestoroch SNK JÚĽŠ SAV.

Číslo v zátvorke označuje počet poskytnutých nahrávok.

Individuálni poskytovatelia

 • PhDr. Jozef Bilský (4)
 • Miroslav Harmanský (6)
 • PaedDr. Miroslav Kazík, PhD. (31)
 • Zuzana Knapeková (1)
 • Bc. Michal Komžík (1)
 • doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. (27)
 • Mgr. Martin Macejka (2)
 • doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., Mgr. Katarína Muziková, PhD., Mag. Dr. Viera Wambach (28)
 • PaedDr. Andrej Závodný, PhD. (6)

Inštitucionálni poskytovatelia

 • Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (156)
 • Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (28)
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (4)
 • Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (66)
 • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (127)
 • Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (5)
 • Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (150)