Adjektívum

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovný druhAadjektívummilý, svieži, priateľkin, psí
2. paradigmaAadjektívnapekný, cudzí, páví
 Fzmiešanáotcov, matkin
 Uneúplnásuper, nanič, hoden, rád, rada
3. kongruencia v rodemmužský životnýláskavý (otec), svieži (muž), matkin (známy)
 imužský neživotnýláskavý (pohľad), svieži (vietor), matkin (plášť)
 fženskýprázdna (ulica), dlhá (kampaň), otcova (košeľa)
 nstrednýčisté (mesto), super (vysvedčenie), biele (mláďa)
4. kongruencia v číslesjednotnéláskavý (otec), láskavý (pohľad), otcova (košeľa), super (vysvedčenie), biele (mláďa)
 pmnožnéláskaví (otcovia), láskavé (pohľady), otcove (košele), super (vysvedčenia), biele (mláďatá)
5. kongruencia v páde1nominatívvzácny (pán), drahá (mama)
 2genitívvzácneho (pána), drahej (mamy)
 3datívzácnemu (pánovi), drahej (mame)
 4akuzatívvzácneho (pána), drahú (mamu)
 5vokatívvzácny (pane), drahá (mami)
 6lokálvzácnom (pánovi), drahej (mame)
 7inštrumentálvzácnym (pánom), drahou (mamou)
6. stupeňxpozitívvzácny, drahá, otcov, psí, strešný
 ykomparatívvzácnejší, drahší, drevenejší (tanečník)
 zsuperlatívnajvzácnejší, najdrahší, najdrevenejší (tanečník)

Ukážka:

V domnení , že tak zachovajú v Európe mier, podpísali zástupcovia západných/AAfp2x veľmocí v septembri 1938 Mníchovskú/AAfs4x:r dohodu , ktorou Nemecko získalo české/AAip4x Sudety ( a časti dnešnej/AAfs2x Bratislavy ). Vybranú knižku podľa vášho gusta si môžete veľmi rýchlo obstarať aj on – line/AUis7x nákupom cez internet – priame/AAfp1x linky vás navedú do kníhkupectva Dunaj.