Adverbium

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovný druhDadverbiumprísne, milo, pravidelne, prázdno
2. stupeňxpozitívdraho, vzácne
 ykomparatívdrahšie, vzácnejšie
 zsuperlatívnajdrahšie, najvzácnejšie

Ukážka:

Baghíra sa tváril veľmi/Dx vážne/Dx , keď podišiel bližšie/Dy k Balúovi . A robilo sa tak správne/Dx , lebo sa vyžadovali , najmä na politické účely , krátke , úsečné slová s jednoznačným významom , rýchlo/Dx vysloviteľné a rezonujúce v mysli rečníka čo najkratšie/Dz .