Interjekcia

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovný druhJinterjekciafíha, bác, bums, dokelu, ahoj, cveng, plesk

Ukážka:

Ach/J , prosím vás , nekričte tak! Deti sa chytili za ruky , urobili okolo Maji s Vilkom kruh a spievali : dzum/J , dzum/J , dzum/J …