Interpunkcia

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovná triedaZinterpunkcia., !, (, +

Ukážka:

Na prelome júla a augusta ,/Z v období tzv ./Z psích dní ,/Z u nás leto vrcholí ./Z Deti sa chytili za ruky ,/Z urobili okolo Maji s Vilkom kruh a spievali :/Z dzum ,/Z dzum ,/Z dzum ./Z ./Z ./Z