Kondicionálová morféma

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovná triedaYkondicionálová morfémaby

Ukážka:

To by/Y sa mali naučiť aj kluby .