Konjunkcia

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovný druhOkonjunkciaa, ale, alebo, či, pretože, že
2. kondicionálnosťYkondicionálnosťaby, keby, čoby, žeby

Ukážka:

Najhoršie by si počínal , keby/OY to odkladal. Kritika je opodstatnená , ale/O nepáči sa mi , že/O prezident vyšiel z koalície, a/O ako/O autorita by mohol viac využívať svoju funkciu na ovplyvnenie jej činnosti.