Neslovný element

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovná trieda#neslovný elementXXXX, – – – – – – –

Ukážka:

*/# */# */# Ani dnes v čase internetu …