Neurčiteľný slovný druh

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovná triedaQneurčiteľný slovný druhbielo(-čierny), New (York)

Ukážka:

Otvorene vnímam hodnotenie ťažkej sociálno/Q – ekonomickej situácie väčšiny občanov na Slovensku.