Numerále

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovný druhNnumerálejeden, dva, raz, sto, prvý, dvojmo
2. paradigmaSsubstantívnanula, milión, státisíce, raz
 Aadjektívnajediný, prvý, dvojitý, mnohonásobný, obojaký
 Nčíslovkovádva, dvaja, oba, obaja, obidva, tri, štyri
 Fzmiešanájeden, jedna, jedno
 Uneúplnásto, tisíc, päť, šesť, dvanásť, šesťdesiat, dvoje, tisícoro, byľu, veľa, plno, málo, po
 Dpríslovkováprvýkrát, sedemkrát, dvojmo, neraz, mnohorako
3. rod, resp. kongruenciammužský životnýjeden (muž), jedni, piati (muži/mužovia)
 imužský neživotnýjeden (oblúk), jedny (okuliare), dva (stromy)
 fženskýjedna (láska), jedny (dvere), dve (ženy), piatim (ženám)
 nstrednýjedno (oko), jedny (pľúca), dve (polia), päť (sŕdc), (pracovalo) päť (mužov)
4. číslo, resp. kongruenciasjednotnéjeden (muž), druhá (osoba), trojaké (víno)
 pmnožnéjedny (osoby), druhé (miesta), trojaké (vína)
5. pád, resp. kongruencia1nominatívjeden (pán), druhá (osoba), trojaké (víno)
 2genitívjedného (pána), druhej (osoby), trojakého (vína)
 3datívjednému (pánovi), druhej (osobe), trojakému
 4akuzatívjedného (pána), druhú (osobu), trojaké (víno)
 5vokatív(človeče) jeden!
 6lokáljednom (pánovi), druhej (osobe), trojakom (víne)
 7inštrumentáljedným (pánom), druhou (osobou), trojakým (vínom)

Ukážka:

Prvým/NAms7 držiteľom bol Darryl F . Zanuck , ktorý si toto ocenenie odniesol neskôr ešte dva/NNip4 razy/NSip4. Na opravu jedného/NFis2 bytu treba priemerne od 200 – do 400 – tisíc/NUns4 korún , a práve tu štát štátnou prémiou iniciuje občanov k sporiteľským aktivitám.