Particípium

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovná triedaGparticípiumrobiaci, sediaci, naložený, zohriaty
2. druhkaktívnepracujúci, visiaci, píšuci, platiaci
 tpasívnerobený, kosený, obratý, zožatý
3. kongruencia v rodemmužský životnýsediaci (otec), pracujúci (muž), vyhodený (známy)
 imužský neživotnýkričiaci (pohľad), pracujúci (stroj), pokrčený (plášť)
 fženskýčistená (ulica), strhujúca (kampaň), ušitá (košeľa)
 nstrednýopustené (mesto), písané (potvrdenie), skáčuce (mača)
4. kongruencia v číslesjednotnépíšuci (otec), uplakaný (pohľad), vypratá (košeľa)
 pmnožnépíšuci (otcovia), vypraté (košele), skáčuce (mačatá)
5. pád, resp. kongruencia1nominatívkreslený (film), bežiaca (reklama), ušité (sako)
 2genitívkresleného (filmu), bežiacej (reklamy), ušitého (saka)
 3datívkreslenému (filmu), bežiacej (reklame), ušitému (saku)
 4akuzatívkreslený (film), bežiacu (reklamu), ušité (sako)
 5vokatív(synu môj) neveriaci!
 6lokálkreslenom (filme), bežiacej (reklame), ušitom (saku)
 7inštrumentálkresleným (filmom), bežiacou (reklamou), ušitým (sakom)
6. stupeňxpozitívkričiaci, hodená, skáčuce
 ykomparatívuplakanejší, strhujúcejší
 zsuperlatívnajuplakanejší, najstrhujúcejší

Ukážka:

Je to oblačnosť súvisiaca/Gkfs1x so spomínaným/Gtis7x studeným frontom . Vie sa len , že sochy budú umiestnené/Gtfp1x na terase v Ulici spievajúceho/Gkns2x mora .