Partikula

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovná triedaTpartikulaazda, nuž, bodaj, sotva, áno, nie
2. kondicionálnosťYkondicionálnosťkiežby, žeby

Ukážka:

Ozdravenie bánk je nepochybne/T prvým a zrejme/T rozhodujúcim krokom pri vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia. STV však/T nie/T je v štandardnej situácii a musí bojovať o každého diváka.