Pronominum

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovný druhPpronominumakýkoľvek, onen, jeho, kadiaľ
2. paradigmaSsubstantívnakoľkátka, všetučko
 Aadjektívnaaký, ktorá, inakšie, samý
 Pzámennája, ty, my, vy, seba, sebe
 Fzmiešanán, ona, ono, kto, ten, môj, všetok, čo, žiaden
 Uneúplnákoľko, jeho, jej, ich
 Dpríslovkováako, kam, kde, kade, vtedy, začo
3. rod, resp. kongruenciammužský životnýoni, moji, tí, nejakí (známi)
 imužský neživotnýony, moje, tie, nejaké (kruhy)
 fženskýona, moja, tá, nejaká (priateľka)
 nstrednýono, moje, to, nejaké (dieťa)
 hvšeobecnýja, ty, my, vy, seba
4. číslo, resp. kongruenciasjednotnéja, ktorý, ten, nikto, nejaký
 pmnožnémy, ktorí, tí, všetci, nijakí
5. pád, resp. kongruencia1nominatívja, svoj, ktorý, nič, on
 2genitívmňa, svojho, ktorého, ničoho, neho
 3datívmne, svojmu, ktorému, ničomu, nemu
 4akuzatívmňa, svojho, ktorého, nič, oňho
 5vokatívmôj (pane, priateľu), naša (mami)
 6lokálmne, svojom, ktorom, ničom, ňom
 7inštrumentálmnou, svojím, ktorým, ničím, ním
6. aglutinovanosťgaglutinovanépreňho, naňho, oň, zaň, doň

Ukážka:

Vybranú knižku podľa vášho/PFns2 gusta si môžete veľmi rýchlo obstarať aj on – line nákupom cez internet – priame linky vás/PPhp4 navedú do kníhkupectva Dunaj. Určite sa uňho/PFms2g nájde práca pre takého/PAms4 bystrého a schopného mladíka , ako som ja/PPhs1.