Substantívum

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovný druhSsubstantívumslovo, ryba, ústav, muž
2. paradigmaSsubstantívnachlap, žena, srdce
Aadjektívnahlavný, vedúci, Mastný, starká, Slaná, vstupné
Fzmiešanákuli, gazdiná
Uneúplnákanoe, kupé
3. rodmmužský životnýhrdina, hlavný, Mastný
imužský neživotnýstrom, rýľ
fženskýulica, pani, vedúca, Slaná, hradská
nstrednýmesto, vysvedčenie, dievča, mláďa
4. číslosjednotnéslovo, ryba, ústav, muž
pmnožnéslová, ryby, ústavy, muži/mužovia
5. pád1nominatívpán, vedúci, matka, Slaná, more, mláďa
2genitívpána, vedúceho, matky, Slanej, mora, mláďaťa
3datívpánovi, vedúcemu, matke, Slanej, moru, mláďaťu
4akuzatívpána, vedúceho, matku, Slanú, more, mláďa
5vokatívpane, mami, Táni, oci
6lokálpánovi, mame, Slanej, mori, mláďati
7inštrumentálpánom, vedúcim, matkou, Slanou, morom, mláďaťom

Ukážka:

Pripravili ohnisko/SSns4 na grilovanie/SSns4 a o chvíľu/SSfs4 sa už po lúke/SSfs6 niesla lahodná vôňa/SSfs1 , ktorá prilákala ďalších stravníkov/SSmp4. V domnení/SSns6 , že tak zachovajú v Európe/SSfs6:r mier/SSis4 , podpísali zástupcovia/SSmp1 západných veľmocí/SSfp2 v septembri/SSis6 1938 Mníchovskú dohodu/SSfs4 , ktorou Nemecko/SSns1:r získalo české Sudety/SSip4:r ( a časti/SSfp4 dnešnej Bratislavy/SSfs2:r ).