Verbum

PozíciaZnakHodnotaPríklad
1. slovný druhVverbumklásť, čítať, vidieť, činiť
2. slovesná formaIinfinitívbyť, hriať, volať, viesť, hovoriť
 Kprézent (indikatív)je, hreje, volá, vedie, hovorí
 Mimperatívbuď!, hrej!, volajte!, veďte!, hovor!
 Hprechodníksúc, hrejúc, volajúc, vedúc, hovoriac
 Ll-ové príčastiebol, hrialo, volali, viedla, hovorili
 Bfutúrum byťbudem, budeš, bude, budeme, budete, budú, poletím, povedú
3. vidddokonavýzohrejem, zavolám, povieme
 enedokonavýbudem hriať, volala som, bola by hovorila
 jobojvidové slovesoaplikovať, počuť
4. číslosjednotnéje, hrialo, bude, poviem
 pmnožnésú, volali, budeme, hovorili
5. osobaaprvásom, sme, hrejme!, volali sme, budem hovoriť
 bdruhási, ste, hriali ste, volajte!, budeš viesť, hovoril by si
 ctretiaje, sú, hrejú, volalo, povedie, hovoria
6. kongruencia v rodemmužský životný(otec) prišiel, (priatelia) volali
 imužský neživotný(strom) rozkvitol, zafúkal (vietor)
 fženský(známka) sa prilepila, (dievky) tancovali
 nstredný(dielo) vyšlo, (šetrenie) pripísalo (dôležitosť)
 hvšeobecný(vy ste) prišli
 oneurčený/neurčiteľný(chlapi, ženy i deti) sa tešili
7. negácianegácianebyť, neprichádzať, nepriateliť sa, nebáť sa
 +afirmáciaprichádzať, priateliť sa, rásť

Ukážka:

Pri každom jedle sa ho doprosovala/VLescf+ , aby nebol/VLescm- sebecký a aby si uvedomil/VLdscm+ , že malá sestrička je/VKesc+ chorá a takisto potrebuje/VKesc+ jesť/VIe+ , ale márne . Ak nemáte/VKepb- kontakt na pracovníka STK , počítajte/VMepb+ s tým , že Vás budú/VBepc+ viaceré autá predbiehať/VIe+ a strávite/VKdpb+ tam viacero hodín .