Korpus textov z r. 864 – 1843

Prvá verzia korpusu r864az1843-1.0 bola sprístupnená 5. 2. 2015 v rozsahu takmer 2,11 mil. tokenov korpusovo spracovaných textov z publikácií dostupných v Zlatom fonde SME. Obsahuje texty do štúrovskej kodifikácie v prepise podľa gramatických zásad spisovnej slovenčiny v čase vydania a podľa zásad editorov, resp. vydavateľstiev.

Texty v tomto korpuse majú základnú bibliografickú a štýlovú anotáciu, nie sú lematizované ani morfologicky anotované, vyhľadávať sa dá pomocou tvarov slov a CQL.