Top 1000 korpusu prim-9.0-public-img-sk

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

prim-9.0-public-img-sk

Celý frekvenčný zoznam z korpusu prim-9.0

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

prim-9.0-public-img-sk