r1955az1989-6.0 pronominums top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1to1050820
2on1028426
3ja605576
4ktorý575593
5ona501796
6čo422619
7všetok281085
8svoj269531
9ten219716
10ty212735
11jeho208805
12my175753
13vy168495
14tak162158
15tu156529
16taký152186
17139657
18môj133916
19nič117388
20tento114107
21náš112538
22táto112230
23seba107369
24tam106722
25jej105781
26kde104536
27iný96253
28každý93747
29sám91926
30aký80420
31ich78077
32toto69388
33kto68152
34prečo64806
35vždy64172
36niečo58160
37ako56647
38preto55710
39nikdy54166
40vtedy51809
41nejaký42400
42čosi41342
43váš41252
44nikto39923
45tvoj35584
46nijaký34123
47niekoľko33753
48niekto33228
49akýsi33199
50ono32235
51takto31995
52niektorý31150
53takýto30756
54sem27160
55na_on25885
56istý25538
57toľko20460
58kedy19489
59niekedy18400
60koľko18168
61kam15637
62ta15356
63nik15270
64kedysi13217
65všade11588
66načo10884
67zatiaľ10878
68ktosi10766
69samý10561
70niekoľký10493
71akosi9840
72inak9421
73kdesi9093
74odkiaľ8849
75niekde8231
76ináč8034
77dačo7895
78odtiaľ7485
79akýkoľvek6294
80dajaký6211
81nijako5872
82odvtedy5689
83toľký5674
84inde5673
85natoľko5652
86všeličo5504
87nikde5437
88inokedy5065
89voľačo4835
90dosiaľ4774
91onen4758
92pre_on4698
93dovtedy4481
94čože4357
95odtiaľto4310
96do_on4077
97dáky4073
98takisto4025
99všelijaký3894
100nejako3801
101žiaden3563
102odkedy3157
103dakto3044
104inakšie2750
105ktorýsi2608
106dakedy2498
107čokoľvek2324
108kedykoľvek2245
109kamsi2238
110jak2174
111akokoľvek2115
112niekam2036
113voľakedy2021
114tuto2007
115o_on1977
116kade1919
117inakší1918
118za_on1826
119akože1801
120podaktorý1772
121koľký1748
122ktože1742
123kadečo1711
124čí1700
125u_on1688
126tedy1660
127tamto1621
128tamten1584
129odkiaľsi1471
130onak1468
131hocikto1463
132hocičo1454
133do_ono1440
134oný1415
135nikam1387
136kadejaký1381
137hocijaký1376
1381356
139ktokoľvek1325
140ktorýkoľvek1319
141hociktorý1277
142inší1252
143voľajaký1248
144málokedy1233
145daktorý1214
146voľakto1199
147málokto1167
148dajako1161
149tade1135
150akýže1107
151zato1104
152dakde1102
153dokiaľ1091
154kadiaľ1070
155tuná1068
156hocikedy1065
157všelijako1000
158dokedy996
159voľakde915
160zriedkakedy904
161tamtá825
162čísi799
163tadiaľ794
164koľkokrát773
165stade773
166kdekoľvek724
167skade724
168dáko719
169na_ono719
170hen654
171tadiaľto653
172inam633
173poniektorý633
174hocikde631
175kdekto630
176tadeto620
177hocaký527
178nato527
179po_on526
180bohvieaký520
181bohvieako507
182kdeže495
183máloktorý493
184voľajako493
185stadeto469
186zač442
187onaký422
188vždycky414
189pokiaľ372
190máločo362
191kamkoľvek360
192doposiaľ349
193všakovaký344
194nakoľko340
195potiaľ337
196bohviečo322
197toľkokrát322
198hocijako315
199zovšadiaľ315
200dotiaľ305
201cez_ono275
202voľaktorý272
203stadiaľ269
204henten263
205niečí258
206kamže256
207hento247
208ničí244
209odniekiaľ244
210cez_on241
211skadiaľ235
212o_ono232
213ktovieaký227
214začo226
215všakový225
216koľkože218
217ktovieako217
218za_ono208
219voľáky205
220tamže202
221u_ono197
222každučký191
223hentam187
224hocako187
225kadekto170
226stadiaľto168
227kdekade154
228pre_ono152
229hockto150
230nijakovsky148
231hocktorý146
232toľkoto145
233po_ono143
234tamtiež142
235voľáko140
236odvšadiaľ138
237potiaľto134
238hocikam125
239odnikiaľ117
240tenže116
241nejak115
242odinakiaľ115
243onehdy113
244hentá112
245kdejaký110
246nijak99
247bohviekde97
248pod_on90
249koľkokoľvek87
250hockde86
251číže84
252málokde84
253bohvieprečo82
254všelikto78
255ktoviečo74
256kdečo70
257hocčo66
258všelikde65
259všakovak64
260sotvakto62
261hockedy57
262kýže56
263bohviekam51
264táže49
265bohviekto47
266onô46
267bohviekoľko45
268hocikoľko45
269tože41
270bársaký39
271sotvakedy38
272nad_on35
273posiaľ34
274odkiaľkoľvek31
275ponad_on29
276bársčo28
277bárskoľko28
278bohvieodkiaľ28
279sotvačo28
280bárskto27
281pod_ono27
282bohviekedy26
283ledačo26
284bohviekoľký25
285čojaviemčo23
286dakam23
287neviemkoľko22
288skadeže22
289hentaký21
290bárskde20
291toľkýto20
292nakedy19
293zdakade19
294ktoviekoľko18
295bársako16
296bárskedy16
297dakoľko16
298hockoľko16
299voľačí16
300všadiaľ16
301všelikade16
302všetučko16
303číkoľvek15
304inokade13
305pred_on12
306nad_ono11
307odnikadiaľ11
308čertviečo10
309čertvieaký8
310čertviekde8
311čosik8
312dačí8
313odniekadiaľ8
314ponad_ono8
315kadesi7
316koľkoraký7
317popod_on7
318toľkoraký7
319voľakade7
320čertviekto6
321čojaviemkto6
322hocikade6
323zriedkakto6
324bárkto5
325čertvieako5
326čertvieprečo5
327kadekoľvek5
328každučičký5
329skadiaľže5
330zdakadiaľ5
331znikadiaľ5
332zovšade5
333zvoľakade5
334bárčo4
335odtadiaľ4
336znikade4
337bárskam3
338čertviekoľko3
339hockam3
340koľkáty3
341koľkonásobne3
342koľkonásobný3
343nijakovský3
344odkadiaľ3
345popod_ono3
346potade3
347zriedkaktorý3
348nikade2
349odkade2
350odtade2
351odvšade2
352onakvý2
353pranič2
354sotvaktorý2
355zvoľakadiaľ2
356báraký1
357bárkoľko1
358čertviekam1
359kadiaľkoľvek1
360koľkátka1
361odnikade1
362pokade1
363pred_ono1
364toľkonásobný1
365voľakoľko1
366zniekadiaľ1
367zriedkakde1