Top 1000 korpusu prim-2.1

Tisíc lem a slov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v jednotlivých podkorpusoch verzie prim-2.1.

prim-2.1-public-all

prim-2.1-public-img

prim-2.1-public-inf

prim-2.1-public-prf

prim-2.1-public-sane

prim-2.1-public-sking

prim-2.1-vyv

Môžete si stiahnuť aj úplné frekvencie lem a slov v jednotlivých podkorpusoch tu. Textové súbory sú v UTF-8 kódovaní a sú skomprimované programom gzip.