Top 1000 korpusu prim-3.0

Tisíc lem a slov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v jednotlivých podkorpusoch verzie prim-3.0.

prim-3.0-public-all

prim-3.0-public-img

prim-3.0-public-inf

prim-3.0-public-prf

prim-3.0-public-sane

prim-3.0-public-sking

prim-3.0-vyv

Môžete si stiahnuť aj úplné frekvencie lem a slov v jednotlivých podkorpusoch tu. Textové súbory sú v UTF-8 kódovaní a sú skomprimované programom gzip.