Top 1000 korpusu prim-6.0

Tisíc lem a slov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v jednotlivých podkorpusoch verzie prim-6.0.

prim-6.0-public-all

prim-6.0-public-img

prim-6.0-public-inf

prim-6.0-public-prf

prim-6.0-public-sane

prim-6.0-public-img-sk

prim-6.0-public-vyv

prim-6.0-public-sk

r55az89-3.0

Môžete si stiahnuť aj úplné frekvencie lem a slov v jednotlivých podkorpusoch tu. Textové súbory sú v UTF-8 kódovaní a sú skomprimované programom gzip.