Frekvencie 4-gramov slov v korpuse prim-6.1

Celý súbor (bzip2 kompresia, 3,2 GB).

Top 1000

11696  sociálnych   vecí  a    rodiny
11610  bez   ohľadu na   to
11441  informovala   o    tom   agentúra
9340  v    spišskej    novej  vsi
8507  že   to   nie   je
7567  strednej    a    východnej    európy
6887  z    času  na   čas
6247  zo   dňa   na   deň
6125  v    rubrike diskusné    fórum
6097  s    odvolaním    sa   na
5811  v    znení  neskorších   predpisov
5790  o    tom   agentúra    reuters
5451  a    to   aj   napriek
5270  pre   deti  a    mládež
5213  ale   na   druhej strane
5200  a    na   druhej strane
4868  v    ten   istý  deň
4734  na   druhej strane sa
4732  z    roka  na   rok
4678  výstavby    a    regionálneho  rozvoja
4651  o    dani  z    príjmov
4461  v    súlade so   zákonom
4367  v    porovnaní    s    rokom
4309  a    ja   som   sa
4272  a    v    neposlednom   rade
4271  je   to   pre   mňa
4076  po   druhej svetovej    vojne
4075  hlavného    mesta  sr   bratislavy
4040  dane  z    pridanej    hodnoty
4017  na   druhej strane však
4013  na   druhej strane je
3986  pápež  ján   pavol  ii
3929  v    tomto  roku  sa
3927  do   konca  tohto  roka
3867  po   prvý  raz   v
3835  čo   si   o    tom
3823  v    tom   istom  roku
3816  aj   v    tomto  prípade
3721  to   aj   napriek tomu
3629  je   v    rozpore s
3616  je   v    súlade s
3581  nové  mesto  nad   váhom
3573  aj   v    tomto  roku
3497  zákona o    dani  z
3470  hasičského   a    záchranného   zboru
3337  vo   vranove nad   topľou
3312  to   však  nie   je
3300  ale   nie   je   to
3245  v    porovnaní    s    predchádzajúcim
3214  ani   jeden  z    nich
3173  a    tak   som   sa
3168  a    už   vôbec  nie
3166  na   majstrovstvách sveta  v
3164  v    porovnaní    s    rovnakým
3098  nie   je   to   však
3096  na   svojej internetovej  stránke
3076  by   sme   sa   mali
3063  pápeža jána  pavla  ii
3056  počas  druhej svetovej    vojny
3053  v    tom   istom  čase
2970  je   v    porovnaní    s
2964  to   nie   je   pravda
2947  na   slovensku    a    v
2944  sa   v    tomto  roku
2913  je   všetko v    poriadku
2901  porovnaní    s    rovnakým    obdobím
2887  riaditeľstva  policajného   zboru  v
2887  som   sa   s    ním
2874  ako   je   to   v
2871  nie   je   v    poriadku
2861  nie   je   to   tak
2820  v    poslednom    čase  sa
2762  trestné stíhanie    vo   veci
2755  univerzity   komenského   v    bratislave
2751  je   to   pre   nás
2720  v    žiari  nad   hronom
2682  by   to   malo  byť
2674  jedným z    nich  je
2658  o    dva   roky  neskôr
2654  ako   sme   sa   dozvedeli
2643  ako   je   to   s
2633  no   na   druhej strane
2619  to   nie   je   možné
2616  v    tom   čase  sa
2597  krajského    riaditeľstva  policajného   zboru
2543  práce  a    sociálnych   vecí
2531  či   už   ide   o
2521  strednej    a    východnej    európe
2506  miest  a    obcí  slovenska
2503  bol   by   som   rád
2497  o    tom   agentúra    ap
2481  v    rozpore so   zákonom
2478  že   by   som   sa
2457  čo   je   to   za
2453  na   rozdiel od   iných
2447  v    tomto  prípade sa
2413  a    ja   som   si
2368  v    strednej    a    východnej
2345  problém je   v    tom
2342  ako   to   bolo  v
2339  zo   spišskej    novej  vsi
2334  doma  i    v    zahraničí
2329  a    v    konečnom    dôsledku
2327  v    porovnaní    s    minulým
2325  je   to   jeden  z
2317  v    riadnom hracom čase
2315  malého a    stredného    podnikania
2289  a    to   aj   v
2287  vecí  a    rodiny sr
2285  trest  odňatia slobody na
2285  z    príjmov fyzických    osôb
2281  nie   je   to   len
2267  a    nie   je   to
2263  sa   v    týchto dňoch
2249  v    tomto  prípade je
2247  má   na   svojom konte
2223  v    posledných   rokoch sa
2210  sa   po   prvý  raz
2209  ešte  v    tomto  roku
2208  v    porovnaní    s    inými
2207  v    praxi  to   znamená
2203  v    noci  na   včera
2203  v    salt  lake  city
2199  dalo  by   sa   povedať
2181  ako   sa   to   stalo
2181  ale   to   nie   je
2177  a    tak   sme   sa
2159  a    to   napriek tomu
2132  sa   v    poslednom    čase
2131  základných   a    stredných    škôl
2128  v    súvislosti   s    tým
2125  a    čo   sa   týka
2115  novom  meste  nad   váhom
2110  po   zmene  strán  sa
2110  za   posledné    dva   roky
2102  v    spojených    štátoch amerických
2081  v    porovnaní    s    ostatnými
2079  je   v    tomto  prípade
2072  hrozí  trest  odňatia slobody
2068  čo   sa   deje  v
2052  minister    financií    ivan  mikloš
2052  prvý  raz   v    histórii
2052  sa   v    tom   čase
2043  na   jednej strane a
2029  to   nie   je   len
2028  to   isté  platí  aj
2027  americký    prezident    barack obama
2018  o    postup na   ms
2014  ako   je   to   možné
2011  je   to   jedna  z
2005  jednou z    nich  je
2005  v    tej   chvíli sa
1999  na   druhý  deň   ráno
1997  na   tlačovej    konferencii   v
1991  pre   obnovu a    rozvoj
1989  od   začiatku    tohto  roka
1988  v    tejto  súvislosti   sa
1987  to   tak   nie   je
1983  že   v    tomto  roku
1982  národnej    rady  slovenskej   republiky
1979  rád   by   som   sa
1979  v    tom   čase  už
1949  pre   rómsku tlačovú agentúru
1946  združenia    miest  a    obcí
1942  a    regionálneho  rozvoja sr
1939  a    to   nie   je
1938  na   druhý  deň   sa
1929  sa   mení  a    dopĺňa
1929  v    týchto dňoch  sa
1928  sa   v    posledných   rokoch
1923  a    na   druhý  deň
1920  a    to   nielen v
1916  uvádza sa   vo   vyhlásení
1910  v    skorých ranných hodinách
1905  je   to   v    poriadku
1904  a    pokiaľ ide   o
1904  to   už   nie   je
1903  v    prvom  polčase sme
1881  so   slzami v    očiach
1880  za   posledných   desať  rokov
1879  v    rozhovore    pre   hn
1868  od   rána  do   večera
1859  informovali   o    tom   agentúry
1854  vyplýva to   z    prieskumu
1853  kvalifikácie  o    postup na
1845  v    banskej bystrici    a
1842  modlíme sa   za   zbor
1832  slovenska    do   európskej    únie
1828  a    záchranného   zboru  v
1825  porovnaní    s    minulým rokom
1824  mali  by   sme   sa
1821  na   tom   istom  mieste
1818  v    druhom polčase sa
1816  prvý  raz   v    živote
1815  cenných papierov    v    bratislave
1806  že   by   sme   sa
1798  povedal pre   agentúru    sita
1795  bol   v    tom   čase
1783  sa   na   prvý  pohľad
1783  sa   v    súvislosti   s
1782  o    zmene  a    doplnení
1781  pre   vysielanie   a    retransmisiu
1779  pre   reguláciu    sieťových    odvetví
1765  čo   vy   na   to
1762  čo   je   v    prepočte
1760  a    o    zmene  a
1758  aj   v    súvislosti   s
1757  v    tomto  školskom    roku
1750  na   dnešnej tlačovej    konferencii
1740  hneď  na   druhý  deň
1731  činné  v    trestnom    konaní
1730  o    tom   agentúra    dpa
1730  v    novom  meste  nad
1727  v    rozhovore    pre   sme
1725  za   posledné    tri   roky
1724  v    rovnakom    období minulého
1722  orgány činné  v    trestnom
1718  pre   mňa   je   to
1711  agentúru    sita  o    tom
1711  nie   je   až   také
1708  o    daniach z    príjmov
1699  sa   bude  konať  v
1696  že   na   rozdiel od
1691  v    tomto  volebnom    období
1688  si   o    tom   myslia
1683  v    takom  prípade by
1681  a    ešte  k    tomu
1678  je   na   programe    v
1678  sme   sa   dostali do
1676  o    postup na   me
1671  v    tomto  roku  by
1668  malých a    stredných    podnikateľov
1667  na   svetovom    šampionáte   v
1667  na   území  slovenskej   republiky
1665  dva   a    pol   roka
1663  že   sa   nám   to
1661  či   už   je   to
1657  a    to   najmä  v
1654  riaditeľstva  hasičského   a    záchranného
1652  vlády  sr   pre   rómske
1651  sr   pre   rómske komunity
1650  daň   z    pridanej    hodnoty
1650  nie   je   to   nič
1650  v    posledných   dvoch  rokoch
1649  už   v    tomto  roku
1639  ktorým sa   mení  a
1633  hlavného    mesta  slovenskej   republiky
1631  aj   keď   je   to
1630  podobne je   to   aj
1624  nie   je   v    súlade
1622  je   to   aj   s
1618  v    každom prípade je
1617  na   internetovej  stránke www
1616  v    decembri    minulého    roka
1614  na   jednej strane je
1614  svedčí o    tom   aj
1612  cyrila a    metoda v
1608  na   druhej strane si
1608  že   je   to   len
1607  v    kysuckom    novom  meste
1607  všetko je   v    poriadku
1606  v    prvom  rade  je
1600  chcel  by   som   sa
1597  v    tomto  roku  na
1594  som   sa   dostal do
1592  nie   je   to   pravda
1591  ktorý  by   mal   byť
1588  v    druhom polčase sme
1588  že   ak   by   sa
1580  je   to   aj   v
1570  zatiaľ nie   je   jasné
1561  výboru nr   sr   pre
1556  zákona o    sociálnom    poistení
1555  za   posledných   päť   rokov
1550  že   by   sme   mali
1546  informácií   o    plnení tohto
1546  mesta  slovenskej   republiky    bratislavy
1546  ministerstva  výstavby    a    regionálneho
1546  viac  informácií   o    plnení
1545  a    o    plnení ostatných
1545  ineko  viac  informácií   o
1545  informoval   o    tom   dnes
1545  o    plnení ostatných    sľubov
1545  o    plnení tohto  sľubu
1545  plnení ostatných    sľubov vlády
1545  plnení tohto  sľubu  a
1545  sľubu  a    o    plnení
1545  tohto  sľubu  a    o
1540  v    rozpore s    ústavou
1527  by   to   mohlo  byť
1524  o    tom   myslia odborníci
1524  podľa  jeho  slov  sa
1523  v    bosne  a    hercegovine
1522  ruka  v    ruke  s
1522  v    súlade s    ústavou
1521  v    tomto  období sa
1516  v    minulom roku  sa
1511  prípadné    splnenie    sľubu  hodnotia
1509  nemá  nič   spoločné    s
1509  rovnakom    období minulého    roka
1506  sa   narodil v    roku
1504  že   sa   mi   to
1499  nemocnice    s    poliklinikou  v
1494  malé  a    stredné podniky
1493  a    tak   som   si
1491  preto  sme   sa   rozhodli
1484  som   sa   na   to
1482  ministerstvo  výstavby    a    regionálneho
1481  a    ja   by   som
1480  čo   sa   stalo  s
1480  na   slovensku    je   to
1477  nie   je   uvedené inak
1476  vecí  a    rodiny v
1476  z    nich  je   aj
1472  sa   v    porovnaní    s
1470  malých a    stredných    podnikov
1466  prečo  je   to   tak
1462  dohľad nad   zdravotnou   starostlivosťou
1459  stále  viac  a    viac
1456  že   sa   s    ním
1446  by   sme   sa   mohli
1445  zmene  a    doplnení    niektorých
1444  ministerstva  zahraničných  vecí  sr
1442  a    keď   som   sa
1440  vstup  do   európskej    únie
1439  úrad  pre   verejné obstarávanie
1439  vo   dne   v    noci
1438  pre   dohľad nad   zdravotnou
1438  že   by   to   bolo
1430  a    doplnení    niektorých   zákonov
1429  americký    prezident    george w
1424  v    každom prípade sa
1424  v    opačnom prípade by
1419  to   bez   ohľadu na
1418  nie   som   si   istý
1417  s    rovnakým    obdobím minulého
1417  v    neposlednom   rade  aj
1413  krajín strednej    a    východnej
1410  čo   by   sa   stalo
1408  uvádza sa   to   v
1406  na   druhý  deň   po
1402  ktorý  by   sa   mal
1401  the   new   york  times
1399  v    rozhovore    pre   agentúru
1396  nie   je   až   taký
1395  bytov  a    nebytových   priestorov
1394  a    to   bez   ohľadu
1393  krajinách    strednej    a    východnej
1392  viac  ako   v    roku
1392  že   sa   nám   podarilo
1390  v    tejto  súvislosti   je
1388  v    tom   čase  som
1387  povedal v    rozhovore    pre
1386  za   prvých šesť  mesiacov
1385  o    postup na   majstrovstvá
1384  ktorý  sa   uskutoční    v
1383  v    prvom  rade  sa
1382  čo   si   myslíte o
1382  som   sa   s    ňou
1375  návrh  novely zákona o
1375  v    behu  na   lyžiach
1374  a    my   sme   sa
1374  najmä  v    súvislosti   s
1373  päť   minút  pred  koncom
1372  pre   bezpečnosť   a    spoluprácu
1371  štátneho    fondu  rozvoja bývania
1369  na   slovensku    nie   je
1367  vyplýva to   z    údajov
1366  a    na   rozdiel od
1366  čo   je   na   tom
1366  do   akej  miery  sa
1366  v    zmysle zákona o
1365  bezpečnosť   a    spoluprácu   v
1361  a    spoluprácu   v    európe
1360  aj   okno  so   zoznamom
1360  ak   ho   máte  otvorené
1360  ak   máte  prehliadač   mozilla
1360  ako   ho   spustíte    zatvorte
1360  až   po   zatvorení    všetkých
1360  ho   spustíte    zatvorte    všetky
1360  ikonku pre   spustenie    inštalácie
1360  inštalácií   sa   zmeny  prejavia
1360  kliknite    na   ikonku pre
1360  máte  prehliadač   mozilla firefox
1360  na   ikonku pre   spustenie
1360  okien  vášho  prehliadača   a
1360  okno  so   zoznamom    sťahovaných
1360  po   inštalácií   sa   zmeny
1360  po   stiahnutí    inštalačného  súboru
1360  potrebujete   mať   nainštalovaný  adobe
1360  po   zatvorení    všetkých    okien
1360  prehliadača   a    opätovnom    spustení
1360  prehrávanie   videí  potrebujete   mať
1360  prejavia    až   po   zatvorení
1360  pre   správne prehrávanie   videí
1360  prosím kliknite    na   ikonku
1360  sa   zmeny  prejavia    až
1360  skôr  ako   ho   spustíte
1360  so   zoznamom    sťahovaných   súborov
1360  správne prehrávanie   videí  potrebujete
1360  spustíte    zatvorte    všetky okná
1360  vášho  prehliadača   a    opätovnom
1360  videí  potrebujete   mať   nainštalovaný
1360  všetkých    okien  vášho  prehliadača
1360  všetky okná  vášho  prehliadača
1360  zatvorení    všetkých    okien  vášho
1360  zatvorte    aj   okno  so
1360  zatvorte    všetky okná  vášho
1360  zmeny  prejavia    až   po
1359  minister    financií    ján   počiatek
1357  drahí  bratia a    sestry
1357  minister    hospodárstva  ľubomír jahnátek
1356  o    tom   agentúry    reuters
1352  uvádza sa   v    stanovisku
1351  a    v    tomto  roku
1350  v    dubnici nad   váhom
1349  škôl  a    školských    zariadení
1346  by   som   sa   s
1346  dve   minúty pred  koncom
1345  že   v    tomto  prípade
1344  informovala   o    tom   dnes
1341  podľa  jeho  slov  je
1340  dane  z    príjmov fyzických
1340  na   tour  de   france
1339  vstupe do   európskej    únie
1335  dani  z    pridanej    hodnoty
1331  pre   hospodársku   spoluprácu   a
1331  v    tomto  prípade ide
1328  do   akej  miery  je
1328  je   v    prvom  rade
1327  o    tri   roky  neskôr
1326  minister    školstva    ján   mikolaj
1326  na   prvý  pohľad sa
1326  sme   sa   o    tom
1326  vplyvov na   životné prostredie
1325  hospodársku   spoluprácu   a    rozvoj
1317  sa   v    tomto  prípade
1316  ja   by   som   sa
1309  ešte  v    ten   deň
1307  obvinenie    pre   trestný čin
1307  sa   na   rozdiel od
1306  ktorá  by   mala  byť
1305  by   som   sa   chcel
1303  or   higher is   required
1302  ako   v    rovnakom    období
1302  here  to   download    flash
1302  higher is   required    to
1302  to   download    flash  player
1301  is   required    to   view
1301  required    to   view  the
1300  nie   je   až   taká
1300  v    new   yorku  a
1296  už   v    prvom  polčase
1294  by   sme   si   mali
1294  za   posledné    štyri  roky
1293  by   sa   mohlo  zdať
1293  so   sídlom v    bratislave
1291  uviedol pre   agentúru    sita
1290  slovenský    jazyk  a    literatúra
1289  v    pravom zmysle slova
1285  v    rámci  európskej    únie
1283  o    čom   svedčí aj
1282  v    bratislave   a    v
1280  to   aj   v    prípade
1279  do   konca  tohto  roku
1276  prezident    sr   ivan  gašparovič
1273  si   na   svoje  konto
1271  a    v    porovnaní    s
1270  v    druhej polovici    roka
1267  v    tom   prípade by
1265  čo   je   viac  ako
1265  ktoré  by   mali  byť
1263  vyzýva na   účasť  na
1262  pôšt  a    telekomunikácií sr
1259  v    sobotu a    nedeľu
1258  na   účasť  na   verejnej
1258  v    tomto  smere  je
1257  v    súvislosti   s    jeho
1254  tak   je   to   aj
1252  to   nie   je   nič
1251  na   verejnej    súťaži na
1251  účasť  na   verejnej    súťaži
1250  o    štyri  roky  neskôr
1247  spišská nová  ves   baník
1246  už   na   prvý  pohľad
1245  v    čo   najkratšom   čase
1241  čo   sa   vlastne stalo
1241  v    porovnaní    s    tým
1237  bez   ohľadu na   ich
1237  na   olympijských  hrách  v
1232  za   prvé  tri   mesiace
1231  v    tomto  roku  v
1227  od   zápasu k    zápasu
1227  že   je   to   tak
1226  je   to   v    prípade
1226  sa   v    tejto  súvislosti
1226  víťazstvo    na   svoju  stranu
1226  v    poslednom    období sa
1222  tom   agentúry    reuters a
1221  by   ste   sa   mali
1221  jeden  z    nich  sa
1219  nie   je   len   o
1216  ktoré  by   sa   mali
1215  systémom    každý  s    každým
1215  zatiaľ nie   je   známe
1214  na   západnom    brehu  jordánu
1213  medzi  mužom  a    ženou
1213  v    boji  o    postup
1212  by   som   sa   mal
1212  redakcia    si   vyhradzuje   právo
1211  na   rozdiel od   ostatných
1210  niečo  nie   je   v
1204  ako   v    minulom roku
1204  že   nie   je   možné
1202  adresu na   vyžiadanie   dokumentácie
1202  po   prvej  svetovej    vojne
1202  sa   nám   to   podarilo
1201  by   sa   mal   stať
1201  z    fondov európskej    únie
1199  ku   koncu  minulého    roka
1199  že   by   to   mohlo
1198  od   hlavy  po   päty
1197  aký   je   rozdiel medzi
1196  a    v    tej   chvíli
1194  po   prvý  raz   od
1193  z    príjmov právnických   osôb
1192  nového mesta  nad   váhom
1192  som   sa   stretol s
1190  po   vstupe do   eú
1189  čo   sa   stalo  v
1189  v    krajinách    európskej    únie
1186  čo   je   v    porovnaní
1185  ak   by   sme   sa
1185  stíhanie    vo   veci  pre
1183  krajský súd   v    bratislave
1183  vo   výške  viac  ako
1179  hovorca konferencie   biskupov    slovenska
1177  na   jednej strane sa
1177  sú   v    súlade s
1174  ako   vláda  plní  sľub
1172  trest  odňatia slobody až
1171  príjmov zo   závislej    činnosti
1171  sa   nám   to   podarí
1170  nie   je   nič   iné
1166  na   slovensku    i    v
1165  to   je   v    poriadku
1162  ešte  v    ten   istý
1162  podľa  mňa   je   to
1160  v    súčasnosti   je   v
1159  aby   sme   sa   mohli
1159  mali  by   ste   sa
1158  slovenského   zväzu  ľadového    hokeja
1157  na   burze  cenných papierov
1157  nášho  pána  ježiša krista
1155  o    tom   informoval   starosta
1153  s    vyučovacím   jazykom maďarským
1152  a    vo   východnej    európe
1151  a    o    rok   neskôr
1151  za   nič   na   svete
1150  a    spolu  s    ním
1150  s    ťažkým zdravotným   postihnutím
1150  zo   soboty na   nedeľu
1148  na   mestskom    úrade  v
1145  obchodnej    a    priemyselnej  komory
1143  už   to   nie   je
1138  v    porovnaní    s    predchádzajúcimi
1135  desať  minút  pred  koncom
1135  je   v    tomto  smere
1134  a    termín predloženia   ponúk
1131  a    s    ním   aj
1131  os   a    oz   sr
1131  v    prvom  polroku tohto
1129  čo   sa   bude  diať
1129  v    tej   chvíli som
1128  najmä  pokiaľ ide   o
1128  rovnakým    obdobím minulého    roka
1127  po   prvý  raz   sa
1126  mení  a    dopĺňa zákon
1126  zo   spáchania    trestného    činu
1125  to   je   pre   mňa
1125  viac  o    téme  nájdete
1124  v    priebehu    niekoľkých   dní
1123  od   začiatku    do   konca
1122  súdu  v    banskej bystrici
1121  ako   to   už   býva
1121  o    priamej voľbe  prezidenta
1120  poslanec    nr   sr   za
1119  o    téme  nájdete v
1119  srbska a    čiernej hory
1118  a    v    prípade potreby
1118  v    tom   čase  v
1116  odpoveď na   túto  otázku
1116  štátneho    rozpočtu    na   rok
1115  sa   v    minulom roku
1114  sa   zhodli na   tom
1110  vo   frankfurte   nad   mohanom
1110  v    súvislosti   s    týmto
1110  že   by   sa   v
1107  zákona o    štátnom jazyku
1107  zákona o    verejnom    obstarávaní
1106  na   majstrovstvách európy v
1106  nie   je   dôvod  na
1106  rozhlasové   a    televízne    vysielanie
1105  porovnaní    s    predchádzajúcim rokom
1105  v    novembri    minulého    roka
1103  a    až   potom  sa
1102  francúzsky   prezident    nicolas sarkozy
1102  to   je   jeden  z
1100  v    každom prípade však
1099  ktorá  by   sa   mala
1099  v    porovnaní    s    vlaňajškom
1097  že   by   som   mal
1097  že   je   to   v
1096  by   mal   byť   v
1095  okresného    riaditeľstva  policajného   zboru
1095  sme   sa   s    ním
1091  spišskej    novej  vsi   a
1090  hk   aquacity    škp   poprad
1090  sme   sa   dohodli na
1089  sveta  v    juhoafrickej  republike
1088  že   sa   nám   podarí
1086  článok si   môžete prečítať
1086  na   budúci rok   sa
1086  základných   práv  a    slobôd
1085  na   stretnutí    s    novinármi
1085  v    máji  tohto  roku
1085  vyšetrovateľ  začal  trestné stíhanie
1084  ako   som   už   povedal
1084  ešte  stále  nie   je
1084  podľa  neho  nie   je
1084  tak   to   bolo  aj
1083  ktoré  sa   nachádzajú   v
1082  narodil sa   v    roku
1082  úradu  pre   verejné obstarávanie
1082  začal  trestné stíhanie    vo
1079  rozpočtu    na   budúci rok
1079  w    a    r    e
1078  minister    vnútra robert kaliňák
1077  to   ešte  nie   je
1076  ostatné témy  na   www
1075  je   v    súčasnosti   v
1070  v    sobotu a    v
1070  že   na   slovensku    je
1068  aj   v    tejto  oblasti
1068  celý  článok si   môžete
1068  fondu  národného    majetku sr
1068  spomenul    som   si   na
1067  na   život  a    na
1067  podobne ako   v    prípade
1066  si   môžete prečítať    na
1065  tri   minúty pred  koncom
1064  v    oblasti cestovného   ruchu
1063  krajského    súdu  v    bratislave
1063  v    januári tohto  roku
1062  v    marci  tohto  roku
1062  zdravotníctva  a    sociálnej    práce
1061  policajného   zboru  v    prešove
1061  prečo  ste   sa   rozhodli
1060  na   druhej strane sú
1060  v    tomto  prípade však
1059  je   v    súlade so
1059  splnenie    sľubu  hodnotia    pozitívne
1059  v    okrese rimavská    sobota
1058  a    to   je   pre
1058  už   v    prvom  kole
1057  je   v    rozpore so
1055  odňatia slobody až   na
1055  ruský  prezident    dmitrij medvedev
1055  v    rozhovore    pre   denník
1053  keď   som   sa   vrátil
1053  verejnej    súťaži na   dodávku
1053  zákona nr   sr   č
1051  ktorý  je   v    súčasnosti
1051  v    českej republike    a
1049  britský premiér tony  blair
1049  fakultnej    nemocnice    s    poliklinikou
1049  sa   mu   to   podarilo
1046  hnutie za   demokratické  slovensko
1045  by   sa   podľa  neho
1045  konštantína   filozofa    v    nitre
1045  sa   niesol v    znamení
1044  v    druhej časti  hry
1042  väčšina z    nich  sa
1041  by   sa   mal   v
1041  z    tohto  dôvodu sa
1040  isté  platí  aj   o
1038  aký   je   váš   názor
1037  tom   informoval   starosta    obce
1036  predseda    vlády  robert fico
1036  strednej    a    vo   východnej
1036  treba  brať  do   úvahy
1036  už   na   budúci rok
1035  že   v    súvislosti   s
1034  je   len   otázkou času
1034  o    dve   minúty neskôr
1034  o    tom   agentúra    bloomberg
1034  stalo  sa   tak   po
1034  v    tomto  roku  je
1033  ako   sa   len   dá
1033  týka  sa   to   aj
1032  pre   rozhlasové   a    televízne
1031  v    priebehu    tohto  roka
1031  z    miesta na   miesto
1030  v    prvom  polčase sa
1029  poslanec    národnej    rady  sr
1029  v    tom   čase  bol
1028  sobotu a    v    nedeľu
1028  v    strednej    a    vo
1028  združenie    miest  a    obcí
1027  o    podporu v    nezamestnanosti
1025  nie   je   to   ani
1022  na   celom  území  slovenska
1020  to   bolo  aj   v
1017  americký    prezident    bill  clinton
1017  no   nie   je   to
1017  po   voľbách v    roku
1017  som   sa   na   ňu
1017  tasr  o    tom   dnes
1016  bežného účtu  platobnej    bilancie
1015  na   druhej strane som
1014  v    krajinách    strednej    a
1013  a    tak   sa   v
1013  a    to   až   do
1013  rozvoj malého a    stredného
1012  ruský  prezident    boris  jeľcin
1011  ktorý  sa   konal  v
1010  na   druhej strane by
1009  je   to   pre   nich
1007  a    v    niektorých   prípadoch
1007  najmä  čo   sa   týka
1007  strednú a    východnú    európu
1006  v    kolíne nad   rýnom
1003  s    úsmevom na   tvári
1003  v    tejto  oblasti je
1003  v    zajtrajších   hospodárskych  novinách
1002  o    dva   dni   neskôr
1002  v    tomto  prípade by
1000  na   včerajšej    tlačovej    besede
1000  regionálneho  úradu  verejného    zdravotníctva
1000  v    prvom  rade  na
998   nie   je   až   tak
997   na   druhý  deň   som
996   že   by   sa   to
995   ako   na   bežiacom    páse
995   sú   v    rozpore s
994   mali  viac  z    hry
992   urobíme všetko pre   to
991   aj   z    toho  dôvodu
991   členských    krajín európskej    únie
991   do   európskej    únie  a
990   sa   v    poslednom    období
990   že   sa   v    ňom
989   práve  v    týchto dňoch
989   v    tomto  smere  sa
988   som   sa   s    tým
986   na   budúci rok   by
985   ako   agentúru    sita  informovala
985   pre   výskum verejnej    mienky
984   ale   aj   tak   sa
984   čo   to   má   znamenať
984   minister    spravodlivosti daniel lipšic
983   a    podľa  toho  sa
983   okrese spišská nová  ves
983   u    nás   je   to
983   v    apríli tohto  roku
983   v    okrese spišská nová
980   aj   z    tohto  dôvodu
979   postup na   majstrovstvá  sveta
979   som   sa   s    nimi
978   ako   sa   uvádza v
978   bol   to   jeden  z
978   by   sme   mali  byť
977   na   filozofickej  fakulte univerzity
977   tomto  prípade ide   o
975   fakulte univerzity   komenského   v
975   na   druhej strane v
974   na   jeho  vzatie do
974   pred  dvoma  rokmi  v
974   to   nie   je   ani
973   ako   po   minulé roky
972   som   sa   o    tom
972   to   nie   je   také
971   aj   keď   sa   to
971   ropy  a    zemného plynu
970   pred  štyrmi rokmi  v
969   na   vstup  do   eú
969   uvádza sa   v    správe
969   že   ide   len   o
967   o    tom   dnes  informoval
967   pre   agentúru    sita  to
967   už   v    tom   čase
966   jazyk  a    literatúra   v
966   na   slovensku    v    roku
966   v    tomto  roku  už
965   že   by   som   si
964   od   začiatku    budúceho    roka
964   urobiť všetko pre   to
964   v    súčasnosti   nie   je
963   ide   len   o    to
962   že   v    tom   čase
960   že   je   to   pre
959   mali  by   sme   si
959   tak   sa   aj   stalo
959   v    prvom  rade  by
958   ak   nie   je   uvedené
958   či   to   nie   je
958   zákona o    daniach z
957   a    v    súlade s
957   by   sa   dalo  povedať
957   so   zbraňou v    ruke
957   úrad  pre   finančný    trh
957   v    októbri minulého    roka
956   je   však  v    tom
956   v    januári tohto  roka
955   je   podľa  jeho  slov
955   ordinácia    v    ružovej záhrade
954   zastavaná    plocha vo   výmere
953   a    literatúra   v    škole
953   za   prvých deväť  mesiacov
952   úrad  pre   reguláciu    sieťových
952   zatiaľ nie   sú   známe
952   že   na   slovensku    sa
952   život  a    na   smrť
951   jeho  vzatie do   väzby
951   na   seba  dlho  čakať
950   minister    hospodárstva  pavol  rusko
950   o    strechu nad   hlavou
950   vyplýva to   z    návrhu
948   sa   mi   to   podarilo
948   slovenská    tenistka    daniela hantuchová
947   že   by   som   bol
946   podať  daňové priznanie    k
945   literatúry   pre   deti  a
944   australian   open  v    melbourne
944   čo   sa   dá   robiť
944   je   to   naozaj tak
944   krajského    súdu  v    košiciach
943   povinnosť    podať  daňové priznanie
942   ktoré  sa   uskutoční    v
941   bol   to   pre   mňa
940   by   sa   malo  začať
940   na   podanie daňového    priznania
940   nie   je   v    tom
940   ťahali za   kratší koniec
940   v    tejto  oblasti sa
940   v    žiadnom prípade nie
939   ako   jeden  z    mála
939   sa   môžu  tešiť  na
939   stalo  sa   tak   v
938   ak   to   nie   je
938   nemecká kancelárka   angela merkelová
938   sa   podľa  jeho  slov
936   a    aj   keď   sa
936   to   bol   jeden  z
935   oproti rovnakému    obdobiu minulého
934   v    bánovciach   nad   bebravou
933   ak   by   som   mal
933   prvá  písomná zmienka o
932   bez   strechy nad   hlavou
932   predseda    sns   ján   slota
932   to   vôbec  nie   je
931   o    dani  z    pridanej
931   sa   uskutoční    v    sobotu
930   o    slobodnom    prístupe    k
930   po   prvýkrát    v    histórii
930   slovenskej   obchodnej    a    priemyselnej
929   až   do   svojej smrti
929   na   svojej webovej stránke
928   uviedol dnes  pre   tasr
927   do   eú   a    nato
927   krajina mena  kurz  austrália
926   v    druhej svetovej    vojne
924   ktoré  sa   uskutočnia   v
923   na   slovensku    sa   v
922   pre   malé  a    stredné
922   v    súčasnosti   je   to
922   že   je   všetko v
920   v    národnej    rade  sr
919   l    dám   do   prenájmu
918   nájdete v    zajtrajších   hospodárskych
918   že   v    porovnaní    s
917   na   dnešnej tlačovej    besede
915   zákon  o    dani  z
914   o    postup do   finále
914   v    devínskej    novej  vsi
914   vyplýva to   z    výsledkov
914   zamestnávateľských   zväzov a    združení
914   že   je   to   veľmi
913   ale   aj   napriek tomu
912   aj   ja   som   sa
911   ak   by   sa   to
911   ani   čo   by   sa
911   by   malo  ísť   o
910   na   druhej strane to
910   v    okrese stará  ľubovňa
909   by   sa   mala  začať
909   rada  pre   vysielanie   a
908   download    flash  player now
908   fond  národného    majetku sr
908   slobodnom    prístupe    k    informáciám
908   v    ktorom by   sa
908   v    tejto  chvíli je
906   ekonomickej   univerzity   v    bratislave
906   malo  by   to   byť
906   návrhu novely zákona o
906   že   by   sme   mohli
905   amerického   prezidenta   baracka obamu
905   súlade so   zákonom o
904   dva   a    pol   chlapa
904   každý  z    nás   má
904   môžete prečítať    na   www
904   rast  hrubého domáceho    produktu
903   aj   na   budúci rok
903   a    na   budúci rok
903   krajského    riaditeľstva  pz   v
903   ruský  prezident    vladimir    putin
902   som   sa   k    nemu
902   v    minulom volebnom    období
901   na   konci  minulého    roka
901   nedá  sa   nič   robiť
900   nie   je   o    nič
900   v    pravom slova  zmysle
898   informoval   o    tom   hovorca
898   preto  som   sa   rozhodol
897   by   som   si   to
896   že   na   budúci rok
895   do   národnej    rady  sr
895   minister    dopravy ľubomír vážny
894   dohodli sme   sa   na
894   do   konca  budúceho    roka
893   sa   v    tomto  smere
892   v    priebehu    dvoch  rokov
891   aj   v    iných  krajinách
891   aj   vo   vzťahu k
891   poľnohospodárskej    a    potravinárskej komory
891   v    skutočnosti   je   to
890   aj   napriek tomu  sa
890   a    tak   sa   na
890   by   sa   to   dalo
889   nie   je   také  jednoduché
889   súd   pre   ľudské práva
889   zo   štátneho    fondu  rozvoja
888   svojho druhu  na   slovensku
887   jonáša záborského   v    prešove
887   na   budúci týždeň v
887   tasr  o    tom   informoval
884   rozhovore    pre   agentúru    sita
884   v    čechách a    na
883   ak   je   to   tak
883   samostatne   zárobkovo    činné  osoby
882   burze  cenných papierov    v
882   na   daň   z    príjmov
880   je   jedným z    najväčších
879   ako   pre   agentúru    sita
879   ale   ja   som   sa
879   čo   sa   s    ním
879   o    preukazovaní  pôvodu majetku
879   roland garros v    paríži
877   a    to   i    napriek
877   boli  by   sme   radi
877   rád   by   som   si
877   vyplýva to   z    informácií
876   ak   je   to   možné
875   organizácie   pre   bezpečnosť   a
874   by   mali  byť   v
874   výtvarných   umení  v    bratislave
873   nie   je   v    rozpore
873   prvej  písomnej    zmienky o
873   voľbách do   európskeho   parlamentu
872   času  na   čas   sa
872   fakulte uk   v    bratislave
872   o    vine  a    treste
871   v    ten   deň   sa
870   bola  v    tom   čase
870   ktorá  sa   konala v
870   na   horách vo   výške
870   na   ústavný súd   sr
869   ja   by   som   to
869   práve  v    tomto  období
869   slovenského   jazyka a    literatúry
869   splnomocnenkyne vlády  sr   pre
868   inštitútu    pre   verejné otázky
867   ktorý  sa   nachádza    v
867   na   zimných olympijských  hrách
867   sa   v    prvom  rade
864   ak   vezmeme do   úvahy
863   to   nie   je   v
862   mestského    zastupiteľstva hlavného    mesta
862   sa   uskutoční    v    dňoch
862   v    tomto  roku  bude
861   nie   je   ani   tak
861   u    našich západných    susedov
861   v    budúcom roku  by
861   v    prvom  štvrťroku    tohto
860   čo   by   sa   dalo
860   flash  player now   view
860   now   view  the   full
860   player now   view  the
859   pre   nás   je   to
858   ako   sa   neskôr ukázalo