prim-6.1-public-all numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden1296368
2prvý1130836
3dva1020359
4druhý831501
5tri567214
6viac415790
7milión361696
8štyri277994
9mnohý271415
10oba262826
11tretí257500
12veľa239885
13tisíc235597
14jediný233975
15päť221304
16raz205996
17posledný198092
18viacero190025
19desať149115
20miliarda145703
21šesť138033
22pár103292
23sedem101253
24pol94658
25štvrtý94279
26osem87686
27piaty64750
28mnoho63636
29najviac61748
30málo61527
31prvýkrát61151
32dvadsať56016
33deväť54958
34menej54550
35dosť51651
36sto51332
37dvakrát50700
38obidve48540
39šiesty40384
40dvanásť38370
41siedmy36322
42neraz35636
43zopár34134
44ostatný32651
45tridsať31329
46ôsmy29071
47pätnásť28588
48desiaty23631
49niekoľkokrát22438
50jedenásť22124
51trikrát22077
52deviaty20768
53viackrát20647
54trochu20041
55päťdesiat18535
56štyridsať17620
57dvojnásobný17465
58dvadsiaty16297
59viacerí15649
60trinásť15439
61štrnásť14171
62dvojitý12815
63dvesto12208
64šestnásť12027
65jedenásty11696
66nejeden11683
67priveľa11583
68osemnásť11283
69druhýkrát10869
70šesťdesiaty10529
71dvanásty9951
72predposledný9652
73obidva9561
74jednorazový9456
75tristo8763
76sedemnásť8720
77osemdesiaty8719
78šesťdesiat8648
79deväťdesiaty8476
80pätina8455
81sedemdesiaty8337
82päťdesiaty8048
83mnohokrát7989
84trinásty7852
85tretina7810
86tridsiaty7738
87neposledný7668
88desatina7630
89štyrikrát7621
90trojnásobný7529
91najmenej7249
92dvetisíc7210
93bilión7131
94viacej6728
95trocha6289
96dvojnásobne6255
97tucet6157
98osemdesiat6134
99veľakrát6120
100sedemdesiat6112
101dvojaký6080
102stotisíc5958
103päťsto5890
104tretíkrát5690
105päťkrát5554
106desaťtisíc5206
107obe4956
108tritisíc4762
109devätnásť4721
110päťtisíc4620
111plno4586
112dvadsaťpäť4543
113štvrť4522
114pätnásty4481
115deväťdesiat4406
116štrnásty4384
117štyridsiaty4293
118desaťtisíci4279
119devätnásty4164
120trošku4105
121niekoľkonásobne4100
122viacnásobný4038
123šestnásty3981
124osemnásty3927
125státisíce3812
126štyristo3661
127sedemnásty3642
128párkrát3414
129dvadsaťštyri3365
130trištvrte3311
131nula3258
132oboje3256
133nultý3254
134stý3149
135nemálo3103
136šesťkrát2960
137štvornásobný2895
138stokrát2665
139desaťkrát2563
140tisíci2439
141päťnásobný2412
142poldruha2395
143štyritisíc2376
144troška2255
145šesťsto2194
146dvoje2179
147niekoľkonásobný2138
148štvrtýkrát2137
149šesťtisíc2069
150osemsto2009
151sedemkrát1993
152dvadsaťdva1941
153trojnásobne1937
154sedemsto1909
155sedemnásobný1835
156dvadsaťjeden1813
157tridsaťpäť1791
158poslednýkrát1759
159mnohonásobne1690
160dvadsaťtisíc1667
161jedenkrát1660
162násobne1647
163trojitý1609
164osemtisíc1588
165mnohoraký1588
166neúrekom1562
167tisíckrát1535
168sedemtisíc1535
169stotina1491
170dvestotisíc1447
171osemkrát1443
172hodne1440
173štvrtina1391
174stopäťdesiat1383
175jsem1382
176mnohonásobný1340
177šesťnásobný1304
178štyridsaťpäť1303
179šestina1241
180dvadsaťtri1234
181piatykrát1212
182štvornásobne1163
183máličko1153
184tridsaťtisíc1077
185desaťnásobne1049
186dvadsaťšesť1037
187tristotisíc1015
188dvadsaťsedem986
189dvadsaťosem979
190deväťsto971
191pramálo919
192polovica871
193päťdesiattisíc849
194viacnásobne845
195deväťkrát834
196tridsaťdva827
197tridsaťšesť788
198troje772
199tridsaťtri766
200stodvadsať763
201päťnásobne751
202šiestykrát738
203desatoro727
204zopárkrát725
205deväťtisíc678
206tisícpäťsto664
207pätnásťtisíc659
208moc657
209den639
210nemnohý623
211tisícina616
212štyridsaťtisíc606
213sedemdesiatpäť603
214desaťnásobný596
215trojaký582
216štyridsaťdva581
217nadostač581
218štyridsaťosem576
219tridsaťjeden558
220dvadsaťdeväť557
221tridsaťosem556
222stonásobne546
223dvadsaťkrát517
224dvanásťtisíc513
225tridsaťsedem507
226dvestopäťdesiat501
227päťdesiatpäť488
228osemnásobný487
229stámilióny478
230šesťdesiatpäť468
231tridsaťštyri456
232dvanásťkrát453
233deväťnásobný450
234siedmykrát446
235golden443
236dvanástina440
237dvojako425
238stoosemdesiat424
239habadej419
240štvoro413
241štyridsaťštyri397
242deväťdesiatdeväť396
243jedinký395
244osmina392
245ktero382
246niekoľkýkrát380
247zhotoviteľa379
248trilión371
249tridsaťdeväť367
250miliónkrát362
251štyristotisíc351
252šesťdesiattisíc350
253ôsmykrát349
254dvojmo347
255stotisíci344
256štyridsaťtri338
257premnohý330
258miliónty328
259tisícdvesto321
260trošičku320
261jedenásťkrát319
262delovký315
263päťdesiatdva314
264jednoho313
265šesťnásobne308
266päťstotisíc307
267obidvoje307
268onlina305
269prejazdný304
270štyridsaťjeden303
271storaký297
272tisícoraký293
273komunitný290
274osemdesiattisíc288
275stotridsať285
276desiatykrát283
277skrát280
278meruôsmy280
279neveľa276
280sedemdesiattisíc271
281osemdesiatpäť271
282štyridsaťšesť268
283jedenásťtisíc266
284deviatykrát264
285pätnásťkrát255
286osemstotisíc254
287dvadsaťpäťtisíc253
288šesťstotisíc252
289stonásobný247
290sedmina245
291deväťdesiatpäť245
292päťdesiatšesť244
293stošesťdesiat236
294sedemdesiatdva236
295trinásťkrát234
296štyridsaťsedem234
297militanet234
298tridsaťkrát231
299stodesať231
300tristopäťdesiat230
301štyridsaťdeväť228
302niekoľkotisíc226
303primnoho224
304trošička222
305stoštyridsať221
306nespočetnekrát221
307nepodobný220
308najviacej216
309dlouhý216
310mikroregión215
311milióntina213
312zdieľa211
313sedemnásobne211
314sedemdesiatsedem210
315päťdesiatjeden207
316milóny207
317pätoro206
318sedemstotisíc203
319stopäťdesiattisíc202
320šesťdesiatosem196
321trinásťtisíc195
322štrnásťkrát192
323poprvýkrát192
324penaltový192
325dvojstý190
326šesťdesiatštyri185
327šesťdesiatdva185
328šoška184
329polovina184
330broden182
331päťdesiattri180
332casto180
333mamčička178
334juventy178
335šesťdesiattri176
336päťdesiatosem174
337neuróny174
338tisícnásobne173
339štrnásťtisíc172
340jednako172
341vysokorýchlostný171
342päťdesiatštyri170
343místo168
344craz166
345esty165
346milion164
347prepitný161
348päťdesiatkrát159
349obojaký158
350neprejazdný157
351ersty157
352päťdesiatsedem156
353dvetisícpäťsto154
354čka153
355koľkýkrát152
356päťstý151
357šesťdesiatjeden149
358šesťdesiatšesť148
359päťpercentný148
360jedenásťnásobný146
361šarišanka142
362osemnásobne142
363streden141
364nízkonákladový141
365monoposet141
366milón140
367tisíctristo139
368stosedemdesiat138
369ztoho135
370šesťdesiatsedem134
371šestnásťtisíc133
372osemnásťtisíc133
373mnohorako133
374sedemnásťtisíc131
375málinko130
376jedenástykrát129
377ina128
378jedinýkrát127
379severo126
380byľku126
381päťdesiatdeväť125
382nepravdepodobne125
383sedemdesiatosem124
384jaký123
385vovnútri122
386osemdesiatštyri122
387dvojito122
388dvanásťnásobný122
389viacmenej121
390štyristopäťdesiat121
391šestnásťkrát121
392sedemdesiatšesť120
393osemdesiattri118
394osemdesiatšesť118
395jedenástkový117
396štvrtka116
397dvanástykrát116
398stodvadsaťtisíc115
399sedemdesiatštyri115
400podajeden115
401osemnásťkrát114
402krídelníčka114
403coho114
404iuventy113
40520tisíc113
406štrnásťnásobný112
407päťadvadsať112
408pohľadný111
409dvaapolkrát111
410tisícsto110
411platobne107
412sedemdesiattri106
413mezinárodný106
414adobe106
415dvestopäťdesiattisíc105
416hoden104
417tisícšesťsto103
418styri103
419osemdesiatdva103
420200tisíc103
421štyridsaťkrát102
422osemdesiatosem102
423webstránka101
424milarda100
425trinástykrát99
426entý99
427tridsaťpäťtisíc98
428štiavnička98
429nadoraz98
430deväťdesiattisíc98
431člennej98
43230tisíc98
433vica97
434trinásťnásobný97
435liberálno97
436netransparentný96
437sedemnásťkrát95
438ruden95
439sedemdesiatjeden94
440ibidem94
441žádný93
442šesťdesiatdeväť92
443sedmoro92
444hervý92
44550tisíc92
446personálno91
447deväťdesiatosem91
448súden90
449dvadsatina90
450vomáčka89
451tisícnásobný89
452osemdesiatdeväť89
453hotovostný89
454percentý88
455paranoidný88
456deväťdesiattri88
457tisícosemsto87
458osemdesiatjeden87
459dvadsaťnásobne87
460pocet86
461päťnásť86
462likvidný86
463stopäť85
464päťdesiatina85
465nejedenkrát85
466osemdesiatsedem84
467odsúdeniahodný84
468jedný84
469hudebný84
470více83
471jednaký83
472dvestodvadsať83
473neradostný82
474čisty82
47510tisíc82
476nízkoteplotný81
477ikskrát81
478štrnástykrát80
479pätnástykrát80
480nekorektný80
481neverejný79
482filipský79
483žucha78
484stýkrát78
485dvestoštyridsať78
486deväťdesiatjeden76
487deväťdesiatdva76
488sedemdesiatdeväť75
489teimuraz74
490deväťstotisíc74
491tepelno73
492šestoro73
493hrát73
494dvadsiatykrát73
495pisem72
496hltý72
497100tisíc72
498jsmy71
499svý70
500švikruha70
501trojmo69
502produktový69
503mapár69
504kontokorentný69
505deväťdesiatšesť69
506čička69
507stodvadsaťpäť68
508deväťdesiatsedem68
509tritisícpäťsto67
510tridsaťnásobný67
511tisícdeväťsto67
512nedôsledný67
513stojeden66
514dvadsaťnásobný66
515tisícštyristo65
516príroden65
517preveľa65
518město65
519ernesto65
520devätoro65
521300tisíc65
522tisícsedemsto64
523beatrica64
524premnoho63
525pramamčička63
526kolosenský63
527jedenadvadsať63
528graz63
529štvoraký62
530šestnásťnásobný62
531sedemstý62
532tyzden61
533efjednotka61
534dvojný61
535cinka61
536popový60
537pohodový60
53815tisíc60
539žilinčanka59
540zaveľa59
541úředný59
542jsty59
543čko59
544vsetka58
545sedemstopäťdesiat58
546maurica58
54740tisíc58
548stodeväťdesiat57
549nekompletný57
550ziaden56
551vysokokvalitný56
552štvorpercentný56
553šesťdesiatina56
554nahrávačka56
555dvestokrát56
556dvadsaťdvatisíc56
557rysčička55
558násť55
559hoba55
560dvestosedemdesiat55
561trojstý54
562tristošesťdesiat54
563niekoľkoraký54
564nesčíselnekrát54
565ďuratný54
566znôška53
567zápasový53
568tísíc53
569tesalonický53
570deväťnásobne53
571christo53
572pätnásťnásobný52
573jiný52
574deväťdesiatštyri52
575chu52
57660tisíc52
577vnímateľa51
578stosedemdesiatpäť51
579megabajet51
580150tisíc51
581sýkorčička50
582signifikantný50
583sedemdesiatina50
584nezdieľa50
585lidem50
586dvestotridsať50
587desaťtisíce50
588zdoje49
589vikom49
590tristokrát49
591smartfón49
592šesťstopäťdesiat49
593šestnástina49
594šesťdesiatnásobný49
595potrebne49
596posekaný49
597ový49
598okrskový49
599neurón49
600dvestodesať49
601dvaapolnásobne49
602devätnásťkrát49
603červienčička49
604baška49
605tka48
606takový48
607šimečka48
608prababčička48
609poho48
610zero47
611päťdesiatpercentný47
612panenko47
613minula47
614vilomenina46
615stotridsaťtisíc46
616stotisíckrát46
617stodva46
618spolupodieľa46
619šestnástykrát46
620neslobodný46
621nastokrát46
622medzirezortný46
623desaťtisíckrát46
624biliarda46
625webstránku45
626vysielateľa45
627terawatthodina45
628stoosem45
629šesťnásť45
630sedemdesiatpäťtisíc45
631sedemdesiatkrát45
632pesto45
633pádem45
634niekoľkosto45
635nadvakrát45
636dvojmiliónty45
637dvadsaťštyritisíc45
638dalponty45
63905misijný45
640trošíčku44
641trimestri44
642tridsaťnásobne44
643sýkorôčka44
644styre44
645špeciálno44
646prvykrát44
647prevdepodobne44
648pätnástina44
649kurát44
650zápäť43
651polkrát43
652nasledovaniahodný43
653monoposty43
654dvestoosemdesiat43
655acet43
656tristodvadsať42
657osemnásťnásobný42
658nejsem42
659čku42
660cet42
661cej42
662stoštyri41
663sica41
664šesťpercentný41
665šesťdesiatkrát41
666saký41
667priemyselno41
668niekoľkrát41
669neúrodný41
670jedina41
671dvatri41
672dvadsaťtritisíc41
673dvacet41
674dvaapol41
675uchovávateľa40
676tisícero40
677súčastný40
678sedemnástykrát40
679pätdesiat40
680osemdesiatina40
681loden40
682kalifornský40
683jedenapol40
684dvojtisíci40
685dvadsaťpäťkrát40
686desiatina40
687trojhodinový39
688tridsatina39
689macerát39
690lexikálno39
691kristy39
692formálno39
693biopotravina39
69425tisíc39
695tristošesťdesiatpäť38
696stošesťdesiattisíc38
697soho38
698poprvý38
699osemnástykrát38
700mamina38
701trošilinku37
702tichúčko37
703stodvanásť37
704sprepitný37
705protiraketový37
706osempercentný37
707nepriepustný37
708augusto37
709vziat36
710vrbový36
711štyridsaťpäťtisíc36
712sirôtočka36
713poddrezový36
714osemnástina36
715mnohopočetný36
716minoriet36
717devätina36
718dajeden36
719čtvrtý36
720800tisíc36
721vybehnutí35
722tristopäťdesiattisíc35
723stosedem35
724stopätnásť35
725rigidný35
726päťstopäťdesiat35
727nepostupový35
728nemnoho35
729interšampión35
730charitný35
731vrok34
732velký34
733teplúčko34
734stranku34
735sedmoraký34
736regupol34
737poobedný34
738osemdesiatkrát34
739niekolkokrát34
740měsíc34
741koro34
742jednopercentný34
743devätnásťtisíc34
744vduchu33
745svoho33
746stotridsaťpäť33
747staremesto33
748podkošový33
749päťminútový33
750montý33
751lobe33
752kompozitný33
753istebný33
754guillermo33
755desiat33
756dějina33
757boavisty33
758600tisíc33
7595tisíc33
7602krát33
761250tisíc33
762žiadný32
763turíce32
764planétka32
765päťstupňový32
766odpustový32
767nicoho32
768nelikvidný32
769jedenapolkrát32
770dvadsaťtrikrát32
771divadelno32
77212tisíc32
773zaciatkom31
774štvormo31
775štvorhviezdičkový31
776stojedenásť31
777priesto31
778pokrajina31
779ohledem31
780ikstý31
781dvestošesťdesiat31
782budva31
783termo30
784prvorodička30
785prisilno30
786princeznička30
787polmaratón30
788niecoho30
789nakopol30
790millión30
791mero30
792doklepol30
793coraz30
794400tisíc30
795znôšku29
796veľkopodnikateľa29
797vedmy29
798trošíčka29
799tenkrát29
800tabula29
801superpočítač29
802štyre29
803štátobezpečnostný29
804šoba29
805smy29
806prikrátka29
807postrúhaný29
808polpercentný29
809plnofarebný29
810persóny29
811hrác29
812esto29
81318tisíc29
814zbornej28
815vzhledem28
816tridsaťpercentný28
817tipol28
818slávistka28
819sedemdesiatsedemkrát28
820rubanička28
821přesto28
822prenositeľnosť28
823podtatranský28
824napisem28
825kývnutí28
826jednorázový28
827dvadsaťšesťtisíc28
828dielnej28
829clanku28
8303krát28
831vokálno27
832tyzdne27
833týden27
834trojako27
835tristotridsať27
836svetelno27
837štyriadvadsať27
838stoosemdesiatpäť27
839stomilión27
840putňový27
841porybný27
842oscarový27
843nedva27
844monoposto27
845lombardný27
846hlinito27
847dvetisícšesťsto27
848dvanásťnásobne27
849dvadsaťsedemtisíc27
850devätnástykrát27
85113tisíc27
852volno26
853vlasto26
854tropár26
855stotri26
856stoštyridsaťtisíc26
857raritný26
858prírodne26
859päťstokrát26
860oliviero26
861nenasadený26
862nekonfliktný26
863medzina26
864kozmopolitný26
865kolečko26
866dvadsaťjedentisíc26
867bystrinôčka26
86880tisíc26
8697edem26
870ziadne25
871zavrhnutiahodný25
872zadovký25
873vkĺzačký25
874trojgólový25
875tristosedemdesiat25
876tisícikrát25
877tanečníčka25
878štvorstý25
879studenet25
880socdem25
881promiskuitný25
882pojdem25
883pohodička25
884perovito25
885päťhviezdičkový25
886päťgólový25
887osmoro25
888nejvíce25
889najazdení25
890mohý25
891lesem25
892kový25
893jednogólový25
894iac25
895dvetisícdvesto25
896dvadsaťštyrikrát25
897dvadsaťosemtisíc25
898dny25
899belorítôčka25
90070tisíc25
9015krát25
90216tisíc25
903vtre24
904ucet24
905štvorbodový24
906stoštrnásť24
907sobe24
908servica24
909sebaobraz24
910pusinka24
911punkový24
912prešťastný24
913piatoligový24
914päťdverový24
915nějaký24
916navica24
917miliárda24
918medzinároden24
919limetka24
920jednocestný24
921ikonopisce24
922dvetisíctristo24
923dvadsiatichdva24
924dvadsaťdvakrát24
925důvodem24
926další24
927časem24
92835tisíc24
92911tisíc24
930zvlásť23
931zúčtovateľa23
932zirkón23
933zázračnica23
934vroki23
935víc23
936veľku23
937týžden23
938tritisíctristo23
939trištyri23
940stošesťdesiatpäť23
941stodesaťtisíc23
942sti23
943stejný23
944šošony23
945síc23
946šepeľa23
947schový23
948prión23
949pozápasový23
950nosť23
951nevratný23
952nepodobne23
953nadlimitný23
954mikropôžička23
955ľahúčko23
956jaspol23
957fenka23
958dvadsiatichštyre23
959desatoraký23
960čtyri23
961asíc23
962akadem23
9634krát23
96433tisíc23
96517tisíc23
966vymožiteľnosť22
967volebne22
968tatenko22
969švrtý22
970štyridsaťnásobný22
971stoštyridsaťštyritisíc22
972stopäťdesiatpäť22
973štastný22
974rebrejkom22
975protiargumenty22
976pohledem22
977placírký22
978päťdesiatpäťtisíc22
979obchodne22
980niekoľkorát22
981níci22
982nástenkový22
983naprosto22
984nákladem22
985medveďčička22
986matri22
987istri22
988isíc22
989hopový22
990hladkosrstý22
991dlhodoba22
992civilno22
993štyritisícpäťsto21
994štyristokrát21
995štyristodvadsať21
996stupny21
997storo21
998smartphon21
999skúsenostný21
1000salamandrička21