prim-6.1-public-img-sk pronominums top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1on420959
2to379207
3ja283352
4ktorý196152
5ona195392
6čo166662
7všetok112009
8svoj111599
9my101380
10ty99411
11ten93686
12jeho77676
13tak63549
14môj63489
1557976
16náš54686
17tu53087
18taký52361
19vy51466
20seba45924
21tam44589
22každý42693
23nič42479
24kde39967
25sám38881
26iný37650
27jej37615
28kto34450
29tento33382
30táto32127
31ich29149
32aký28696
33vtedy25432
34prečo25253
35vždy25230
36niečo24482
37nikto24375
38preto23594
39ako23106
40toto23086
41nikdy21602
42tvoj19898
43ono19479
44nejaký16816
45niekto15019
46čosi14505
47takto13085
48váš11669
49akýsi10668
50takýto10564
51niektorý10530
52niekoľko8658
53nijaký8567
54sem8402
55toľko8345
56koľko8227
57niekedy8199
58na_on8170
59istý7853
60kedy7794
61kam7130
62všade5491
63kedysi4993
64žiaden4720
65inak4701
66ktosi4671
67samý4050
68zatiaľ3897
69načo3831
70akosi3663
71kdesi3628
72odkiaľ3542
73niekde3464
74ta3336
75niekoľký2955
76dačo2893
77ináč2677
78odtiaľ2622
79dajaký2583
80odvtedy2565
81nikde2544
82inde2340
83inokedy2317
84všeličo2256
85akýkoľvek2248
86toľký2190
87dovtedy1863
88natoľko1827
89onen1801
90všelijaký1751
91nejako1726
92dakto1612
93čože1528
94nijako1507
95voľačo1481
96dosiaľ1402
97odtiaľto1312
98do_on1306
99jak1245
100čokoľvek1236
101pre_on1226
102odkedy1088
103kamsi1071
104kedykoľvek1024
105ktorýsi1021
106inakšie951
107takisto943
108koľký943
109do_ono934
110dáky932
111dakedy929
112akokoľvek917
113voľakedy908
114tuto862
115kade773
116kdeže765
117za_on740
118niekam738
119ktože674
120o_on667
121čí658
122kadečo623
123nikam618
124ktokoľvek613
125koľkokrát602
126dokiaľ599
127dakde598
128inakší592
129málokedy591
130hocikedy575
131tamten553
132odkiaľsi547
133málokto529
134všelijako525
135kadiaľ507
136hocikto503
137dokedy497
138podaktorý495
139hocijaký491
140kdekto474
141dajako453
142kdekoľvek448
143daktorý433
144oný422
145akože422
146tamto414
147voľajaký413
148u_on413
149tedy389
150ktorýkoľvek389
151hocičo376
152kadejaký374
153tade365
154hociktorý365
155inší338
156nato330
157dotiaľ311
158čísi301
159295
160akýže295
161na_ono277
162voľakto276
163tadiaľ267
164onak266
165tuná252
166zriedkakedy245
167tamtá221
168skade221
169kamkoľvek220
170toľkokrát219
171stade204
172inam204
173hocikde199
174všakovaký191
175tadiaľto190
176dáko187
177vždycky185
178máloktorý182
179voľakde179
180zato172
181poniektorý168
182zač167
183hen167
184po_on165
185kdečo152
186onaký151
187bohvieako150
188tadeto148
189stadeto144
190bohvieaký142
191pre_ono139
192nejak131
193zovšadiaľ127
194máločo127
195doposiaľ127
196ničí124
197stadiaľ120
198odniekiaľ118
199kamže117
200hocijako117
201cez_ono113
202hocaký107
203bohviečo107
204každučký106
205kdekade105
206voľajako101
207začo93
208skadiaľ93
209onô90
210odvšadiaľ88
211všakový84
212ktovieaký83
213pokiaľ79
214potiaľ78
215niečí78
216henten78
217koľkože76
218o_ono68
219hockde68
220sotvakto65
221stadiaľto64
222za_ono63
223voľáky63
224ktovieako63
225kadekto63
226hento63
227nakoľko62
228voľaktorý58
229kdejaký57
230hentam57
231koľkokoľvek55
232voľáko54
233tamže54
234odnikiaľ51
235hockto51
236onehdy49
237odinakiaľ47
238všakovak46
239po_ono44
240kýže43
241potiaľto42
242hocikam38
243hocčo38
244toľkoto37
245málokde37
246hentá37
247číže37
248hocktorý36
249nijak34
250hocako34
251cez_on33
252nijakovsky31
253bohviekde28
254všelikto27
255všelikde26
256sotvakedy26
257všadiaľ25
258tože23
259hockedy23
260pod_on21
261dakam21
262tenže19
263tamtiež17
264bársaký17
265všetučko15
266ktoviekoľko15
267bohviekam15
268zovšade14
269bohviekto14
270bárskde14
271sotvačo12
272ktoviečo12
273bársčo12
274všelikade11
275odniekadiaľ11
276bohviekedy11
277bárskto11
278pod_ono10
279hocikoľko10
280bárskoľko10
281znikadiaľ9
282skadeže9
283inokade9
284bohviekoľko9
285nad_on8
286koľkoraký8
287dačí8
288onakvý7
289odkiaľkoľvek7
290neviemkoľko7
291nad_ono7
292hentaký7
293čertviečo7
294bohviekoľký7
295bárskedy7
296bársako7
297sotvaktorý6
298dakoľko6
299táže5
300pranič5
301posiaľ5
302čertvieako5
303voľačí4
304toľkýto4
305ledačo4
306hockoľko4
307číkoľvek4
308pokade3
309koľkáty3
310každučičký3
311kadesi3
312čojaviemčo3
313zriedkakto2
314znikade2
315zniekade2
316voľakade2
317sotvakde2
318skadiaľže2
319popred_on2
320popod_on2
321ponad_on2
322odtade2
323kadekoľvek2
324čertviekto2
325čertvieaký2
326bárskam2
327bárčo2
328zvoľakadiaľ1
329zniekadiaľ1
330toľkoraký1
331pred_on1
332popod_ono1
333odnikadiaľ1
334odniekade1
335odkadiaľ1
336nijakovský1
337nakedy1
338koľkátka1
339dakade1
340čojaviemkto1
341čertviekam1
342bárkoľko1