prim-6.1-public-inf numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden830182
2prvý819747
3dva729348
4druhý571059
5tri425087
6milión321592
7viac311568
8štyri216869
9tretí201109
10tisíc200655
11oba188645
12päť173827
13mnohý165215
14veľa157654
15jediný144781
16posledný144450
17viacero139245
18miliarda133913
19raz110838
20desať110434
21šesť109728
22sedem79259
23štvrtý75639
24pár71720
25osem71446
26pol67359
27piaty51011
28prvýkrát50716
29najviac50256
30deväť44394
31dvakrát42155
32menej39992
33málo37733
34mnoho37106
35dvadsať35413
36sto33914
37dosť31086
38šiesty30969
39siedmy27292
40obidve26827
41dvanásť26013
42ôsmy21959
43ostatný19499
44pätnásť19457
45tridsať19184
46trikrát17521
47neraz17384
48desiaty17221
49jedenásť17104
50zopár16546
51viackrát16028
52niekoľkokrát15831
53deviaty15198
54dvojnásobný14733
55trinásť11839
56viacerí11822
57trochu10313
58štrnásť10181
59päťdesiat10171
60štyridsať10006
61druhýkrát9518
62šestnásť8610
63predposledný8383
64dvadsiaty8032
65jedenásty8011
66dvesto7746
67osemnásť7705
68jednorazový7619
69dvojitý7382
70pätina7233
71dvanásty7222
72trojnásobný6700
73tretina6627
74štyrikrát6582
75bilión6438
76desatina6351
77sedemnásť6128
78nejeden5942
79trinásty5877
80najmenej5580
81deväťdesiaty5559
82obidva5519
83tristo5508
84priveľa5434
85šesťdesiaty5394
86osemdesiaty5333
87šesťdesiat5246
88neposledný5182
89tretíkrát5111
90dvetisíc5022
91mnohokrát5002
92päťkrát4638
93stotisíc4566
94sedemdesiaty4557
95veľakrát4449
96dvojnásobne4419
97päťdesiaty4005
98osemdesiat3796
99sedemdesiat3695
100dvojaký3506
101päťsto3471
102tritisíc3470
103tridsiaty3455
104desaťtisíc3436
105desaťtisíci3405
106devätnásť3349
107päťtisíc3335
108tucet3295
109niekoľkonásobne3143
110štrnásty3113
111pätnásty3109
112deväťdesiat2995
113státisíce2953
114trošku2903
115obe2825
116štvrť2809
117nultý2683
118štvornásobný2676
119viacnásobný2634
120šestnásty2606
121šesťkrát2557
122viacej2486
123sedemnásty2401
124párkrát2369
125osemnásty2347
126päťnásobný2287
127trocha2285
128trištvrte2274
129štyristo2241
130devätnásty2189
131stý2048
132dvadsaťpäť2025
133štvrtýkrát1994
134nula1911
135nemálo1906
136desaťkrát1825
137sedemnásobný1777
138štyritisíc1740
139štyridsiaty1736
140plno1721
141sedemkrát1617
142šesťtisíc1561
143niekoľkonásobný1547
144poldruha1542
145oboje1540
146dvadsaťštyri1483
147stotina1431
148trojnásobne1427
149tisíci1391
150poslednýkrát1379
151stokrát1374
152šesťsto1372
153osemtisíc1263
154šesťnásobný1256
155jedenkrát1253
156štvrtina1247
157osemkrát1236
158osemsto1222
159sedemtisíc1221
160troška1206
161sedemsto1183
162násobne1137
163piatykrát1129
164dvadsaťdva1046
165dvestotisíc1025
166dvadsaťtisíc1021
167trojitý999
168šestina995
169neúrekom978
170mnohonásobne967
171dvadsaťjeden948
172štvornásobne857
173dvoje808
174tisíckrát770
175tristotisíc757
176desaťnásobne733
177jsem728
178tridsaťpäť716
179deväťkrát707
180šiestykrát706
181stopäťdesiat695
182tridsaťtisíc688
183mnohonásobný634
184dvadsaťtri623
185polovica609
186päťnásobne583
187deväťtisíc547
188dvadsaťšesť544
189štyridsaťpäť526
190viacnásobne523
191pramálo518
192zopárkrát509
193dvadsaťsedem472
194mnohoraký469
195desaťnásobný466
196osemnásobný459
197máličko447
198deväťnásobný436
199dvadsaťosem431
200siedmykrát430
201päťdesiattisíc430
202tisícina427
203stodvadsať426
204desatoro405
205pätnásťtisíc403
206tridsaťdva401
207tisícpäťsto391
208deväťsto385
209dvanástina384
210stámilióny380
211den376
212golden370
213moc363
214dvanásťkrát351
215štyridsaťtisíc346
216niekoľkýkrát342
217tridsaťtri341
218zhotoviteľa338
219dvadsaťkrát322
220tridsaťšesť320
221ôsmykrát318
222troje314
223dvanásťtisíc314
224delovký310
225hodne304
226prejazdný295
227jedenásťkrát284
228tridsaťjeden283
229skrát275
230desiatykrát258
231onlina255
232komunitný247
233štyridsaťdva245
234šesťnásobne244
235stonásobne243
236miliónty243
237deviatykrát240
238tridsaťsedem239
239dvadsaťdeväť236
240štyristotisíc233
241osmina233
242habadej233
243militanet232
244dvestopäťdesiat227
245tridsaťosem224
246trilión220
247stotisíci218
248sedemdesiatpäť216
249šesťdesiattisíc215
250tridsaťštyri213
251päťdesiatpäť212
252nemnohý211
253trinásťkrát201
254štyridsaťštyri195
255pätnásťkrát192
256penaltový190
257šesťdesiatpäť189
258stoosemdesiat188
259sedmina188
260miliónkrát188
261jedenásťtisíc188
262dlouhý185
263šoška184
264broden182
265dvojmo181
266trojaký178
267šesťstotisíc178
268juventy178
269osemstotisíc175
270štyridsaťtri174
271osemdesiattisíc174
272štyridsaťosem173
273milóny171
274stotridsať169
275tisícdvesto168
276tridsaťkrát167
277mikroregión167
278niekoľkotisíc166
279trošičku163
280tridsaťdeväť162
281štrnásťkrát161
282sedemdesiattisíc159
283neprejazdný154
284dvojako154
285štyridsaťjeden153
286sedemstotisíc150
287poprvýkrát150
288deväťdesiatdeväť149
289trinásťtisíc148
290sedemnásobne147
291jedenásťnásobný145
292štvoro142
293šarišanka142
294päťstotisíc142
295monoposet139
296ersty138
297nízkonákladový136
298stoštyridsať133
299zdieľa132
300päťpercentný132
301päťdesiatdva130
302čka129
303tristopäťdesiat126
304stodesať126
305nadostač124
306craz124
307jednoho123
308milón121
309osemdesiatpäť120
310jedenástykrát119
311štrnásťtisíc117
312jedenástkový117
313deväťdesiatpäť117
314štyridsaťšesť116
315päťstý116
316krídelníčka114
317štrnásťnásobný112
318iuventy112
319stopäťdesiattisíc109
320dvanástykrát109
321dvanásťnásobný109
322koľkýkrát108
323ktero107
324stošesťdesiat106
325milióntina106
326mezinárodný104
327jedinýkrát104
328päťdesiatšesť103
32920tisíc103
330osemnásobne102
331vysokorýchlostný101
332šestnásťkrát100
333meruôsmy98
334webstránka97
335streden96
33630tisíc96
337200tisíc96
338päťdesiatkrát95
339dvadsaťpäťtisíc95
340trinásťnásobný94
341ruden94
342člennej94
343štyridsaťsedem93
344štyridsaťdeväť92
345štiavnička92
346šesťdesiatosem92
347päťdesiatjeden92
348trinástykrát91
349stonásobný91
350nepodobný91
351vomáčka89
352štvrtka89
353šestnásťtisíc89
354súden88
355platobne88
356nadoraz88
357nespočetnekrát86
358dvaapolkrát86
35950tisíc86
360sedemnásťtisíc85
361šesťdesiatdva84
362pohľadný84
363milarda84
364percentý82
365osemnásťtisíc81
366tisíctristo79
367tisícnásobne79
368šesťdesiatštyri79
369osemnásťkrát79
370hudebný79
371šesťdesiattri78
372šesťdesiatšesť78
373netransparentný78
374viacmenej77
375severo77
376sedemnásťkrát76
377sedemdesiatdva76
378dvetisícpäťsto76
37910tisíc76
380žucha75
381štrnástykrát75
382filipský75
383teimuraz74
384päťdesiatštyri74
385ikskrát74
386päťdesiatsedem72
387obidvoje72
388pätnástykrát71
389päťdesiatosem71
390švikruha70
391personálno70
392málinko70
393milion69
394deväťdesiattisíc69
395neverejný68
396nekorektný68
397čička68
398stodvadsaťtisíc67
399tisícsto65
400päťnásť65
401100tisíc65
402primnoho64
403päťdesiatina64
404likvidný63
405hotovostný63
406päťdesiattri62
407300tisíc62
408produktový61
409prepitný61
410kolosenský61
411efjednotka61
412esty60
413dvadsiatykrát60
414žilinčanka59
415šestnásťnásobný59
416sedemdesiatsedem59
417neveľa59
418dvadsaťnásobne59
419cinka59
420štyristopäťdesiat58
421sedemdesiatosem57
422pohodový57
423pätoro57
424štyridsaťkrát56
425osemdesiattri56
426nahrávačka56
427popový55
428nejedenkrát55
429hoba55
430dvadsaťnásobný55
431tepelno54
432osemdesiatosem54
433odsúdeniahodný54
434entý54
435ďuratný54
43615tisíc54
437zápasový53
438stýkrát53
439stosedemdesiat53
440nepravdepodobne52
441dvojstý52
442tesalonický51
443sedemdesiatšesť51
444dvadsatina51
445čko51
446šesťdesiatsedem50
447osemdesiatdeväť50
448kontokorentný50
449deväťstotisíc50
450čisty50
45140tisíc50
452zdoje49
453vikom49
454graz49
455christo49
45660tisíc49
457tka48
458príroden48
459pätnásťnásobný48
460neradostný48
461liberálno48
462tisícoraký47
463štvorpercentný47
464neuróny47
465150tisíc47
466vilomenina46
467sedemdesiatštyri46
468sedemdesiatjeden46
469premnohý46
470okrskový46
471obojaký46
472terawatthodina45
473násť45
474dvestodvadsať45
475devätnásťkrát45
476dalponty45
47705misijný45
478trojstý44
479stopäť44
480šestnástykrát44
481nekompletný44
482vica43
483tísíc43
484päťdesiatdeväť43
485paranoidný43
486osemdesiatjeden43
487jedný43
488místo42
489jaký42
490stojeden41
491sedemdesiattri41
492polovina41
493osemdesiatšesť41
494tisícsedemsto40
495sedemdesiatina40
496päťdesiatpercentný40
497pádem40
498osemdesiatdva40
499monoposty40
500dvestopäťdesiattisíc40
501deväťnásobne40
502tridsaťpäťtisíc39
503šesťpercentný39
504osemnásťnásobný39
505loden39
506jsty39
507dvaapolnásobne39
508deväťdesiatosem39
509desaťtisíce39
510vysielateľa38
511šesťdesiatina38
512sedemnástykrát38
513nadvakrát38
514kalifornský38
515trošička37
516tisícštyristo37
517päťadvadsať37
518nedôsledný37
519mamina37
520čku37
52125tisíc37
522zero36
523žádný36
524webstránku36
525tisícšesťsto36
526osemdesiatštyri36
527hrát36
528dvojmiliónty36
529dvojito36
530vybehnutí35
531spolupodieľa35
532nepostupový35
533800tisíc35
534vysokokvalitný34
535vrbový34
536tritisícpäťsto34
537tristokrát34
538tridsaťnásobne34
539šesťnásť34
540šesťdesiatjeden34
541protiraketový34
542panenko34
543osemnástykrát34
544niekoľkrát34
545nezdieľa34
546megabajet34
547deväťdesiatjeden34
548staremesto33
549šesťdesiatdeväť33
550sedemdesiatdeväť33
551podkošový33
552pätnástina33
553osemdesiatina33
554dvestokrát33
555deväťdesiatsedem33
556boavisty33
557biopotravina33
558sedemstý32
559prvykrát32
560osempercentný32
561jedinký32
562dvestotridsať32
563dvadsaťdvatisíc32
564charitný32
565600tisíc32
566250tisíc32
567vovnútri31
568tisícosemsto31
569päťstupňový31
570odpustový31
571lidem31
572ina31
573casto31
5745tisíc31
575uchovávateľa30
576trojhodinový30
577trimestri30
578tridsaťnásobný30
579stotridsaťtisíc30
580storaký30
581priemyselno30
582polmaratón30
583millión30
584medzirezortný30
585jsmy30
586guillermo30
587doklepol30
588tridsatina29
589pesto29
590nakopol29
591deväťdesiatštyri29
592biliarda29
593adobe29
594400tisíc29
595znôška28
596slávistka28
597osemnástina28
598město28
599jednako28
600coho28
601acet28
602zbornej27
603veľkopodnikateľa27
604tridsaťpercentný27
605stodva27
606poobedný27
607nasledovaniahodný27
608monoposto27
609jednopercentný27
610dvadsaťpäťkrát27
611dielnej27
612deväťdesiattri27
613deväťdesiatdva27
61412tisíc27
615šesťdesiatkrát26
616prevdepodobne26
617polkrát26
618päťminútový26
619osemdesiatkrát26
620oscarový26
621niekoľkosto26
622nenasadený26
623najviacej26
624medzina26
625koro26
626ernesto26
627dvojný26
628dvaapol26
629chu26
63080tisíc26
631zadovký25
632vsetka25
633vkĺzačký25
634trojgólový25
635tisícnásobný25
636štvorhviezdičkový25
637soho25
638priesto25
639polpercentný25
640päťgólový25
641nelikvidný25
642mnohorako25
643jednogólový25
644jedenapol25
645divadelno25
646devätnástykrát25
647devätnásťtisíc25
648deväťdesiatšesť25
649cet25
65018tisíc25
651svetelno24
652styri24
653štyre24
654stodvadsaťpäť24
655prvorodička24
656podtatranský24
657piatoligový24
658päťdverový24
659lobe24
660ikstý24
661ikonopisce24
662hltý24
663dvojtisíci24
664dvadsaťtritisíc24
6657edem24
66635tisíc24
6672krát24
66813tisíc24
66911tisíc24
670zúčtovateľa23
671trojmo23
672takový23
673stoštyri23
674stomilión23
675šošony23
676socdem23
677šepeľa23
678prikrátka23
679persóny23
680najazdení23
681minoriet23
682miliárda23
683jaspol23
684istebný23
685formálno23
686dvadsaťtrikrát23
687cej23
68816tisíc23
689více22
690tristošesťdesiat22
691teplúčko22
692tanečníčka22
693stošesťdesiattisíc22
694stoosem22
695sprepitný22
696sedmoro22
697rebrejkom22
698prenositeľnosť22
699pozápasový22
700placírký22
701osemdesiatsedem22
702nástenkový22
703nadlimitný22
704mnohopočetný22
705maurica22
706matri22
707jednocestný22
708dvestoštyridsať22
709desiat22
71033tisíc22
71117tisíc22
712štvorbodový21
713smartfón21
714sica21
715sedemdesiatkrát21
716pohodička21
717päťstopäťdesiat21
718pardubický21
719neslobodný21
720nekonfliktný21
721medzinároden21
722harda21
723dvacet21
724desaťtisíckrát21
725augusto21
72670tisíc21
727tristopäťdesiattisíc20
728tipol20
729štvrtoligový20
730stopercentý20
731smy20
732saký20
733rigidný20
734pusinka20
735presilovkový20
736nedôvodný20
737nedôraz20
738mero20
739maboro20
740kuračka20
741hopový20
742dvestosedemdesiat20
743dvadsaťdeväťročný20
744división20
745akadem20
746aerolinka20
747500tisíc20
74830misijný20
749znôšku19
750tristotridsať19
751tristodvadsať19
752tichúčko19
753svý19
754švrtý19
755štyridsaťnásobný19
756šesťstopäťdesiat19
757šestnástina19
758raritný19
759punkový19
760päťhviezdičkový19
761nosť19
762neurón19
763nepriepustný19
764nejsem19
765ľavonohý19
766kolečko19
767isíc19
768dvadsaťosemročný19
769dispozíci19
770byľku19
77190tisíc19
7723krát19
773170tisíc19
774zdoba18
775tusem18
776trnový18
777štyridsaťpäťtisíc18
778stodvanásť18
779sedemstopäťdesiat18
780najazdeno18
781milimetrový18
782medve18
783lesem18
784ľahúčko18
785dvojzápasový18
786dvestošesťdesiat18
787dvanásťnásobne18
788dvadsiatichdva18
789dvadsaťštyriročný18
790dvadsaťjedenročný18
791dvadsaťdvakrát18
792ďuračka18
793dametri18
794clanku18
795charterový18
796130tisíc18
797žiadný17
798vymožiteľnosť17
799vlasto17
800týden17
801stotisíckrát17
802špeciálno17
803šesťbodový17
804putňový17
805printy17
806posilový17
807polonina17
808polminútový17
809offica17
810nemajetkový17
811nekamarát17
812narodeninový17
813mliekospol17
814lamačku17
815klávesisty17
816hoden17
817gasto17
818fenka17
819dvestoosemdesiat17
820dvadsiatichštyre17
821druhopolčasový17
822čtvrtý17
823členný17
824archijerejský17
825700tisíc17
8266tisíc17
8274tisíc17
828ziaden16
829tyzden16
830turaz16
831travesty16
832termo16
833tenkrát16
834šyri16
835štvorgólový16
836štvoraký16
837stotridsaťpäť16
838stopätnásť16
839stodesaťtisíc16
840sedempercentný16
841prírodne16
842plnofarebný16
843percet16
844päťstokrát16
845päťsetový16
846pätnásťpercentný16
847parlamentý16
848oligarcha16
849níci16
850neštandardne16
851minula16
852kový16
853kliknutí16
854jednorázový16
855jedenapolkrát16
856inlina16
857esto16
858ertý16
859dvetisícdvesto16
860dvestodesať16
861dvadsaťštyritisíc16
862dvadsaťšesťročný16
863dvadsaťsedemročný16
86410misijný16
865zohratosť15
866zázračnica15
867tvnovina15
868turíce15
869tke15
870tisícikrát15
871súčastný15
872štyridsaťnásobne15
873štvorhodinový15
874stojný15
875snaidero15
876smartphon15
877singlkanoisty15
878signifikantný15
879šestoro15
880šesnásť15
881realitka15
882prihláškový15
883premnoho15
884predvlaňajška15
885pravdepobne15
886pozmeňovací15
887poprvý15
888podajeden15
889pocet15
890ovina15
891opekačka15
892obchodne15
893niekoľkostotisíc15
894niekoľkorát15
895nevierohodný15
896mikropôžička15
897marlboro15
898lombardný15
899košičanka15
900klimatologička15
901juhokórejský15
902jere15
903iphon15
904dvetisícšesťsto15
905dvadsaťštyrikrát15
906důvodem15
907doučovateľku15
908devätoro15
909civilno15
9108tisíc15
9115krát15
91255misijný15
91345misijný15
91427tisíc15
915120tisíc15
916vykonateľnosť14
917vratka14
918trojdverový14
919tretikrát14
920svoho14
921štyristokrát14
922stredoregión14
923stoštrnásť14
924stojedenásť14
925spolupatrón14
926šoba14
927skom14
928sedemnásťnásobný14
929prvopolčasový14
930prvoaprílový14
931promiskuitný14
932printový14
933predvstupový14
934predvolebne14
935polizbový14
936poho14
937pobočkový14
938päťzápasový14
939pätorčiat14
940pätdesiat14
941osmorčiat14
942nezhubný14
943najviackrát14
944monopost14
945mikroregióny14
946koledníci14
947fedcupový14
948drahoušku14
949dévedéčka14
950deväťnásť14
951devätina14
952další14
95324tisíc14
954zaveľa13
955volebne13
956vokálno13
957unimobunka13
958tritisíctristo13
959tridsaťpäťročný13
960triapol13
961štvorstý13
962stroba13
963stosedem13
964stoprvý13
965štastný13
966šťastíčko13
967síc13
968šesto13
969šesťdesiatnásobný13
970servica13
971referendový13
972pytón13
973prvopiatkový13
974pisem13
975pätnásťnásobne13
976osmy13
977offlina13
978niekoľkomiliónový13
979nevábne13
980nerezový13
981navádzačka13
982moho13
983močopudný13
984millióny13
985milisieveret13
986mikina13
987midem13
988merítkom13
989macerát13
990lión13
991kozmopolitný13
992kosatka13
993jiný13
994islamiset13
995ikstýkrát13
996ica13
997hokejbalový13
998dvatri13
999dvadsaťjedenkrát13
1000ďuroška13