Top 1000 korpusu prim-6.1-public-prf

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

prim-6.1-public-prf

Celý frekvenčný zoznam z korpusu prim-6.1

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

prim-6.1-public-prf