prim-6.1-public-prf numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden158311
2prvý130342
3dva99673
4druhý90720
5tri50440
6mnohý48792
7viac42899
8viacero28539
9veľa27813
10jediný26368
11oba24848
12štyri21866
13tretí21591
14milión19942
15raz17776
16posledný17727
17päť15895
18tisíc14760
19mnoho10623
20desať10465
21šesť9387
22málo8939
23pár7881
24sedem7880
25obidve7578
26miliarda6681
27menej6644
28štvrtý6583
29neraz6238
30pol6072
31osem5640
32najviac5104
33sto4732
34prvýkrát4617
35dosť4509
36dvadsať4486
37piaty4307
38dvanásť3639
39deväť3619
40ostatný3444
41dvakrát2890
42tridsať2818
43šiesty2686
44zopár2657
45siedmy2327
46dvojitý2314
47dvadsiaty2193
48šesťdesiaty2151
49viacerí2094
50viackrát2039
51niekoľkokrát2019
52pätnásť1960
53trochu1922
54obidva1873
55štyridsať1782
56nejeden1697
57päťdesiat1653
58ôsmy1623
59sedemdesiaty1536
60päťdesiaty1474
61neposledný1465
62tridsiaty1442
63jedenásť1426
64desiaty1413
65osemdesiaty1389
66deväťdesiaty1374
67trikrát1355
68mnohokrát1256
69deviaty1235
70jednorazový1172
71dvojnásobný1171
72dvojaký1099
73dvesto1050
74priveľa1038
75trinásť1011
76štrnásť1006
77viacnásobný910
78štyridsiaty844
79viacej825
80osemnásť791
81šesťdesiat767
82tristo751
83dvojnásobne750
84šestnásť735
85veľakrát734
86nula723
87dvetisíc661
88najmenej656
89tretina644
90sedemdesiat632
91pätina617
92jedenásty617
93dvanásty617
94trocha597
95osemdesiat581
96trinásty579
97oboje578
98desatina572
99devätnásty548
100obe546
101sedemnásť541
102mnohoraký532
103niekoľkonásobne523
104šestnásty510
105druhýkrát503
106tucet498
107päťsto462
108dvadsaťpäť441
109nemálo434
110osemnásty421
111predposledný417
112štyrikrát416
113tritisíc405
114desaťtisíc396
115trojnásobný384
116mnohonásobný362
117násobne356
118mnohonásobne355
119pätnásty349
120štvrť338
121stý336
122bilión332
123stotisíc327
124päťkrát326
125desaťtisíci324
126štyristo318
127deväťdesiat318
128plno312
129tisíci308
130trošku305
131štrnásty304
132päťtisíc302
133niekoľkonásobný288
134dvadsaťštyri287
135devätnásť287
136sedemnásty286
137státisíce285
138jsem266
139dvoje264
140trojnásobne262
141nultý260
142trojitý247
143poldruha236
144desaťkrát232
145tretíkrát221
146stokrát216
147jedenkrát214
148trištvrte205
149neúrekom198
150štyritisíc195
151trojaký183
152párkrát183
153sedemsto174
154troška172
155štvornásobne170
156viacnásobne167
157tisíckrát166
158desaťnásobne165
159hodne164
160osemsto163
161šesťsto162
162dvadsaťjeden156
163tridsaťpäť153
164nemnohý151
165dvadsaťdva147
166ktero142
167dvojako141
168polovica135
169šesťtisíc132
170šesťkrát131
171štvornásobný130
172stopäťdesiat121
173šestina119
174sedemkrát118
175desatoro114
176stonásobne110
177sedemtisíc105
178päťnásobne103
179štyridsaťpäť101
180pramálo101
181dvadsaťtri100
182dvadsaťtisíc97
183troje93
184tridsaťtri93
185meruôsmy91
186ibidem90
187máličko89
188den88
189neuróny87
190moc81
191osemkrát80
192dvadsaťsedem79
193dvadsaťosem78
194dvadsaťšesť77
195stodvadsať76
196poslednýkrát76
197štvrtina74
198jednoho74
199tristotisíc72
200osmina72
201nízkoteplotný72
202dvestotisíc72
203deväťdesiatdeväť69
204tridsaťdva68
205tisícina68
206stonásobný68
207golden68
208storaký67
209obidvoje67
210premnohý65
211tridsaťšesť64
212ztoho63
213tridsaťjeden63
214polovina63
215nadostač62
216desaťnásobný62
217trilión61
218tridsaťtisíc60
219milióntina60
220tisícoraký59
221štvrtýkrát59
222päťnásobný58
223neveľa57
224dvestopäťdesiat55
225dvadsaťdeväť55
226deväťsto55
227beatrica55
228sedemdesiatpäť54
229päťdesiattisíc54
230osemtisíc52
231místo52
232adobe52
233miliónkrát51
234tridsaťsedem50
235štyridsaťtisíc50
236tridsaťosem49
237tisícpäťsto49
238mnohorako49
239posekaný48
240pätnásťtisíc48
241styri47
242štvoro47
243dvadsaťkrát47
244sedemdesiatsedem46
245nepodobný46
246vysokorýchlostný45
247štyridsaťdva44
248obojaký44
249baška44
250stotisíci43
251dvojito42
252stámilióny41
253piatykrát41
254nespočetnekrát41
255dvanásťtisíc41
256deväťkrát41
257zopárkrát40
258tridsaťštyri40
259dvojmo39
260desiatina39
261štyridsaťštyri38
262šesťdesiatpäť38
263sedemnásobne38
264zhotoviteľa37
265habadej37
266deväťtisíc37
267štyridsaťosem36
268poddrezový36
269jedinký36
270dvanástina35
271tridsaťdeväť34
272regupol34
273interšampión34
274zdieľa33
275sedemnásobný33
276sedemdesiatdva33
277primnoho33
278miliónty33
279mikroregión33
280komunitný32
281šesťdesiatjeden31
282tisícdvesto30
283šesťnásobne30
284vnímateľa29
285styre29
286štátobezpečnostný29
287signifikantný29
288severo29
289päťdesiatpäť29
290päťdesiatdva29
291montý29
292milion29
293deväťdesiatpäť29
294rubanička28
295šesťnásobný27
296jaký27
297vrok26
298více26
299štyridsaťtri26
300streden26
301hoden26
302dvanásťkrát26
303devätoro26
304tyzdne25
305smartfón25
306pocet25
307ina25
308dvojný25
309casto25
310budva25
311štyridsaťjeden24
312šesťdesiattisíc24
313šesťdesiatnásobný24
314päťdesiatjeden24
315osemdesiatpäť24
316vica23
317tridsaťnásobný23
318tisícnásobne23
319štyridsaťdeväť23
320studenet23
321stotridsať23
322ohledem23
323jedný23
324jednako23
325dvojstý23
326dvadsaťpäťtisíc23
327asíc23
328žádný22
329stoosemdesiat22
330špeciálno22
331sedemdesiattisíc22
332pätnásťkrát22
333jedenásťtisíc22
334istri22
335zirkón21
336tristopäťdesiat21
337štyridsaťšesť21
338šimečka21
339postrúhaný21
340oliviero21
341niekoľkotisíc21
342nepravdepodobne21
343kompozitný21
344jsmy21
345jiný21
346stodesať20
347šestnástina20
348osemnásobne20
349motoneurón20
350trošičku19
351tisícnásobný19
352štyristopäťdesiat19
353personálno19
354päťdesiatštyri19
355macerát19
356limetka19
357esty19
358vtre18
359štyristotisíc18
360štyridsaťsedem18
361sedmina18
362mandylión18
363junioršampión18
364distri18
365čisty18
366chu18
367vzhledem17
368viacmenej17
369tropár17
370stotina17
371stošesťdesiat17
372šiestykrát17
373šesťdesiatštyri17
374premnoho17
375platobne17
376päťstotisíc17
377päťdesiatšesť17
378ový17
379osemstotisíc17
380osemdesiatšesť17
381najviacej17
382dvetisícpäťsto17
383dvadsaťnásobne17
384dějina17
385trošíčka16
386tepelno16
387svý16
388stoštyridsať16
389šesťdesiatdva16
390sedmoro16
391sedemstý16
392sedemdesiatsedemkrát16
393prepitný16
394polygóny16
395piesčito16
396päťdesiatkrát16
397nákladem16
398minula16
399málinko16
400dvatri16
401cej16
402vyvieračka15
403vroki15
404trinásťtisíc15
405tridsaťkrát15
406takový15
407tabula15
408štvoraký15
409šoba15
410sedemdesiattri15
411potrebne15
412osemdesiattisíc15
413odsúdeniahodný15
414niekoľkoraký15
415nezhodný15
416jednaký15
417byľku15
4181000viac15
419vysokokvalitný14
420vdva14
421uplynula14
422tisíctristo14
423tisícsto14
424systý14
425superpočítač14
426šesťstotisíc14
427pohledem14
428perovito14
429pätoro14
430päťdesiattri14
431ôsmykrát14
432osemdesiattri14
433osemdesiatštyri14
434onlina14
435neurón14
436neúrodný14
437neradostný14
438nedôsledný14
439likvidný14
440lexikálno14
441iac14
442audem14
443tisícšesťsto13
444štyridsaťkrát13
445stoštyridsaťštyritisíc13
446prístredný13
447osemnásobný13
448nepodobne13
449koľkýkrát13
450hladkosrstý13
451dlouhý13
452aca13
453aako13
454zoho12
455začiat12
456vovnútri12
457trošíčku12
458taxóny12
459superdôkaz12
460štrnásťtisíc12
461stejný12
462šesťdesiattri12
463prvoobraz12
464päťstý12
465paranoidný12
466osemdesiatjeden12
467odve12
468liberálno12
469dny12
470deviatykrát12
471časem12
472zdvi11
473zavŕšiteľa11
474vicešampión11
475turistička11
476turíce11
477trošička11
478trojcestný11
479trimestri11
480štvrtka11
481stodvadsaťpäť11
482sozopol11
483sedemnásťtisíc11
484porybný11
485poprvýkrát11
486polistopadový11
487podajeden11
488pienina11
489päťadvadsať11
490osemdesiatdva11
491niekoľkýkrát11
492mohý11
493mobilitný11
494milón11
495megabajet11
496medzirezortný11
497maurica11
498graz11
499glutatión11
500formálno11
501dvadsatina11
502čtyri11
503coho11
504cet11
505vysokoteplotný10
506vtermíne10
507uveden10
508účetný10
509ucet10
510trojako10
511trištyri10
512tisícštyristo10
513stopäťdesiattisíc10
514šestoro10
515sedemstotisíc10
516sedemdesiatdeväť10
517sebaobraz10
518prión10
519prešporský10
520plnofarebný10
521pesto10
522päťdesiatsedem10
523päťdesiatosem10
524päťdesiatina10
525osemnásťtisíc10
526ohradný10
527nekompletný10
528mero10
529konštantínopol10
530jsty10
531jaz10
532hrát10
533dvacet10
534dvaapolnásobne10
535devätina10
536craz10
537bozón10
538ateraz10
539vpodobe9
540stosedemdesiat9
541stodvadsaťtisíc9
542sobe9
543skúsenostný9
544šestnásťtisíc9
545šesťdesiatšesť9
546šesťdesiatosem9
547saký9
548ryoliet9
549punty9
550prióny9
551priat9
552prevdepodobne9
553přesto9
554praobraz9
555potřebný9
556podkladný9
557plašienka9
558nukleóny9
559netransparentný9
560nejvíce9
561národníci9
562mnohopočetný9
563město9
564lymfocyet9
565lidem9
566leptóny9
567kontokorentný9
568jedenásťkrát9
569jedenapolkrát9
570istebný9
571infocesty9
572fermióny9
573esto9
574ersty9
575dvojmiliónty9
576dvetri9
577dvaapolkrát9
578dlhodoba9
579čtvrtý9
580cleny9
581čka9
582biliarda9
583asty9
584acet9
585vizuálno8
586vduchu8
587vateľa8
588trojmo8
589tritisícpäťsto8
590trinásťkrát8
591tridsaťnásobne8
592tisícosemsto8
593svoho8
594štvorlôžkový8
595štrkovito8
596stopäťdesiattri8
597šesťdesiatsedem8
598servica8
599sedemdesiatšesť8
600príroden8
601pripoje8
602polopriepustný8
603päťdesiatdeväť8
604pätdesiat8
605osemdesiatsedem8
606niekoľkosto8
607nezdieľa8
608nenulový8
609nejvica8
610napaľovačka8
611minoriet8
612málopočetný8
613krutóny8
614jezero8
615hotovostný8
616hlinito8
617dvestoštyridsať8
618dvadsaťštyritisíc8
619deväťnásobne8
620vsetka7
621velký7
622včlánku7
623trochštyri7
624tridsaťpäťtisíc7
625třetí7
626tisícdeväťsto7
627stopäť7
628snaden7
629skladobne7
630siedmykrát7
631síc7
632šesťstopäťdesiat7
633šestnásťkrát7
634sentimentálno7
635sedmoraký7
636sedemdesiatštyri7
637rúbanička7
638produktový7
639prípadový7
640prejazdný7
641popolovina7
642polkrát7
643poho7
644peška7
645pécečko7
646pakeet7
647osemnásťkrát7
648odsávačka7
649noho7
650neslobodný7
651nepriepustný7
652některo7
653nejedenkrát7
654navica7
655multišampión7
656kvadrilión7
657kový7
658jednorázový7
659jedendva7
660histón7
661heterozygoet7
662haploidný7
663emocionálno7
664dvestokrát7
665dvestodesať7
666dobný7
667deväťnásobný7
668deväťdesiattri7
669deväťdesiatosem7
670desiatykrát7
671cogito7
672bodem7
673bezneutrínový7
674atri7
675zvlásť6
676znôška6
677zaveľa6
678všemohúcnosť6
679vlastiveden6
680víckrát6
681víc6
682útlakový6
683uchovávateľa6
684trombocyet6
685tridsaťsedemtisíc6
686tridsatina6
687tísíc6
688tichúčko6
689tač6
690svobodný6
691súčastný6
692štrnásťkrát6
693stotisíckrát6
694stomikom6
695štiavnička6
696sti6
697spolupodieľa6
698soho6
699skontý6
700šesťdesiatdeväť6
701sedemdesiatosem6
702sedemdesiatjeden6
703reumatoidný6
704rekombinantný6
705pyri6
706pylón6
707protistojný6
708promiskuitný6
709priemyselno6
710povesťový6
711podmnožina6
712plodoliset6
713pisem6
714päťdesiatnásobne6
715parametrový6
716nenáhodný6
717nějaký6
718nasledovaniahodný6
719nápovedný6
720nadoraz6
721mnohotisíc6
722mjesto6
723mikropôžička6
724metamiktný6
725menejhodnotný6
726mechanismy6
727maceráet6
728kterí6
729kryštaloidný6
730konkrétný6
731kamenisto6
732interšampióny6
733hrubosrtý6
734hltý6
735hlbokovodný6
736fenyletanolamina6
737entý6
738emitný6
739dvý6
740dvojneutrínový6
741dvochtre6
742dvanásťnásobný6
743důvodem6
744desaťtisíce6
745bivalentný6
746bito6
747bieden6
748barikový6
749artistný6
750agropenzión6
751zpäť5
752zodiac5
753ziadne5
754vskutočnosť5
755víci5
756vdoba5
757tyranko5
758turíc5
759trojito5
760trojfarebný5
761tristošesťdesiat5
762tristosedemdesiat5
763tristokrát5
764trebný5
765touha5
766tisícsedemsto5
767terabajet5
768takvraviac5
769sulfosoľa5
770subregión5
771štyridsatina5
772štvorhviezdičkový5
773stosedem5
774storo5
775stodeväťdesiat5
776štira5
777steroidný5
778stafforda5
779spinový5
780soden5
781snázve5
782smartfóny5
783sedemstopäťdesiat5
784samorodný5
785putňový5
786psem5
787proteínový5
788procesem5
789prírodne5
790prenositeľnosť5
791prečasto5
792pravdivostný5
793poprvý5
794ponty5
795polymerázový5
796polygón5
797politica5
798podchodný5
799plugina5
800plazmidový5
801päťpercentný5
802pätnásťnásobne5
803pätnástina5
804päťminútový5
805päťhviezdičkový5
806papilóny5
807osudem5
808ostračka5
809osemdesiatdeväť5
810orión5
811oraz5
812odvadsať5
813odva5
814obľúbenosť5
815nostný5
816nevratný5
817nemnoho5
818nelikvidný5
819některí5
820nekorektný5
821navýsosť5
822napaľovačku5
823nanometrový5
824miliardtina5
825medzinarodne5
826manifestný5
827lombardný5
828látečka5
829koro5
830kauzálno5
831karpate5
832jednopercentný5
833itri5
834isty5
835interneuróny5
836intelektuálno5
837ílovito5
838hradobný5
839históny5
840heterozygotný5
841goro5
842gluón5
843gigabitový5
844egalibertý5
845eden5
846dvojvláknový5
847dvojklikom5
848dvadsaťosemkrát5
849dvaapolnásobný5
850drobnohledem5
851doprovodný5
852dévedéčka5
853deväťdesiattisíc5
854deväťdesiatšesť5
855deväťdesiatjeden5
856deportovaen5
857depodobne5
858deňdva5
859čko5
860cdmy5
861carte5
862brát5
863bezstavovce5
864apol5
865antokyány5
866ainý5
86755viac5
8683krát5
869100viac5
870zkouška4
871zero4
872zázračnica4
873záraz4
874zapisovačka4
875zaciatkom4
876wenty4
877webstránku4
878vziat4
879vyvolávateľa4
880vysokonohý4
881vysledkom4
882vysielateľa4
883vyroba4
884vynaliezavosť4
885vsúčasnosť4
886vodítkom4
887vobe4
888vnej4
889virulentný4
890videofóny4
891vertikálno4
892vegetač4
893vdobe4
894učiteľový4
895tyzden4
896tvý4
897trojhodinový4
898tristoštyridsať4
899trinástykrát4
900triapolkrát4
901trepačka4
902topoizomeraz4
903tisícdvestoštyri4
904testo4
905systolický4
906suspektný4
907sucký4
908štvorstý4
909štvormo4
910štvorjadrový4
911stoštyridsaťtisíc4
912stojedenásť4
913stodvadsaťjeden4
914státisíc4
915spolupatrón4
916spin4
917šoltýsový4
918smartphon4
919sledný4
920skalno4
921siac4
922šesťzväzkový4
923šesťfarebný4
924šesťdesiatina4
925sekajový4
926sedemdesiatina4
927rte4
928rozpocet4
929rozlúštiteľa4
930rigidný4
931retrogradný4
932reštarte4
933regionálno4
934reálno4
935radikálno4
936prsíčka4
937proveden4
938prítomnostný4
939priesto4
940prídatný4
941prezvedný4
942preveľa4
943prérijný4
944prejedný4
945predmy4
946pracovnikom4
947prac4
948posluchace4
949posliedký4
950polospodný4
951poklesem4
952pojdem4
953pohľadný4
954pobočkový4
955plodolisty4
956percentý4
957päťstopäťdesiat4
958pätnástykrát4
959päťnásť4
960päťdesiatpercentný4
961panenko4
962paktný4
963osemdesiatina4
964opioidný4
965obyčejný4
966obsadenosť4
967obraz4
968obkladový4
969obchodne4
970novákový4
971nosť4
972nízkonákladový4
973nitrát4
974níci4
975nezbytný4
976neverejný4
977netuctový4
978nesčíselnekrát4
979nesamostatný4
980nenet4
981několikrát4
982někoho4
983nejvíc4
984nejsem4
985nehmatný4
986naturálno4
987nastokrát4
988naraz4
989naprosto4
990najvýznamnej4
991nadvakrát4
992nadosobne4
993mobilkom4
994mnohovrstvový4
995mnohoraz4
996mnohofarebný4
997mión4
998minulostný4
999mezón4
1000megabyet4