Top 1000 korpusu prim-7.0

Tisíc lem a slov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v jednotlivých podkorpusoch verzie prim-7.0.

prim-7.0-public-all

prim-7.0-public-img

prim-7.0-public-inf

prim-7.0-public-prf

prim-7.0-public-sane

prim-7.0-public-img-sk

prim-7.0-public-vyv

prim-7.0-public-sk

r1955az1989-4.0

Môžete si stiahnuť aj úplné frekvencie lem a slov v jednotlivých podkorpusoch tu. Textové súbory sú v UTF-8 kódovaní a sú skomprimované programom gzip.