prim-7.0-public-img-sk pronominums top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1to784926
2on736464
3ja600148
4ona423521
5ktorý338735
6čo307976
7ty214867
8všetok202987
9svoj189190
10ten165845
11my154722
12jeho134222
13môj126498
14112646
15tak112509
16taký100230
17tu98908
18vy96173
19nič89637
20seba89095
21náš83667
22tam83344
23jej82495
24každý73049
25kde70588
26sám68827
27iný68256
28niečo58827
29kto58593
30tento53579
31ako52703
32táto52344
33aký52304
34prečo51643
35ich48790
36vždy47335
37nikdy47195
38vtedy42945
39toto41420
40tvoj38485
41preto38164
42nejaký36968
43niekto32547
44ono32053
45čosi25265
46nik24174
47takto23614
48váš23034
49nikto22768
50akýsi19233
51takýto18946
52niektorý17470
53sem17017
54niekoľko16776
55niekedy16739
56na_on15789
57kedy15595
58toľko14688
59kam14498
60žiaden14368
61nijaký13621
62istý13566
63koľko13553
64inak10735
65všade9313
66kedysi9235
67zatiaľ8287
68niekde7707
69načo7467
70ktosi7355
71samý7045
72kdesi6892
73akosi6697
74odkiaľ6554
75niekoľký5553
76ta5128
77nejako4615
78odvtedy4541
79odtiaľ4427
80nikde4348
81akýkoľvek4287
82dačo4036
83inde3994
84všeličo3962
85inokedy3954
86ináč3846
87toľký3656
88dovtedy3616
89dajaký3241
90natoľko3032
91čokoľvek2923
92odkedy2857
93onen2752
94čože2751
95nijako2698
96niekam2696
97všelijaký2675
98do_on2622
99odtiaľto2478
100voľačo2388
101pre_on2374
102kamsi2226
103takisto2062
104kedykoľvek2007
105dáky1912
106dosiaľ1909
107dakto1886
108nikam1843
109jak1613
110akokoľvek1570
111do_ono1496
112ktorýsi1412
113voľakedy1383
114inakšie1338
115koľký1317
116dakedy1302
117o_on1300
118tuto1250
119za_on1246
120ktokoľvek1185
121kade1167
122čí1157
123málokedy1087
124inakší1053
125koľkokrát1039
126dokedy1024
127málokto1020
128odkiaľsi1013
129ktože943
130hocikto914
131kadečo913
132hocijaký882
133hocikedy862
134na_ono860
135tamten838
136hocičo822
137podaktorý814
138kdeže793
139kadejaký775
140kadiaľ767
141u_on764
142všelijako761
143dakde759
144kdekoľvek735
145ktorýkoľvek699
146akože689
147tamto681
148nato658
149voľajaký642
150dokiaľ633
151tade623
152akýže600
153dajako590
154tedy589
155kdekto572
156daktorý572
157hociktorý566
158zato548
159inší545
160čísi541
161inam527
162onak520
163495
164toľkokrát493
165oný475
166voľakto440
167tadiaľ433
168zač405
169dáko399
170tuná398
171tamtá396
172tadiaľto367
173hocikde361
174skade352
175všakovaký337
176zriedkakedy328
177kamkoľvek324
178voľakde322
179hen316
180niečí290
181máloktorý289
182po_on286
183bohvieaký280
184odniekiaľ275
185bohvieako272
186tadeto267
187poniektorý266
188ničí266
189hocaký257
190voľajako255
191stade252
192bohviečo250
193onô242
194vždycky238
195onaký225
196hocijako212
197dotiaľ212
198doposiaľ207
199máločo204
200stadeto194
201henten194
202cez_ono180
203nejak175
204každučký170
205zovšadiaľ169
206kdečo164
207nakoľko162
208kadekto159
209skadiaľ158
210pokiaľ158
211kamže154
212hento154
213stadiaľ153
214ktovieaký150
215pre_ono149
216začo145
217o_ono142
218ktovieako142
219koľkože135
220odvšadiaľ131
221kdekade126
222potiaľ119
223voľáky110
224po_ono97
225hentá94
226kdejaký93
227hentam91
228voľáko87
229voľaktorý85
230sotvakto84
231odnikiaľ82
232všakový81
233hocikam81
234hocako81
235odinakiaľ80
236cez_on80
237stadiaľto76
238toľkoto75
239nijakovsky71
240hockde71
241potiaľto64
242onehdy64
243hockto64
244tamže63
245koľkokoľvek62
246číže56
247za_ono54
248všelikto54
249málokde53
250nijak52
251hocktorý51
252všakovak49
253bohviekde46
254hocčo44
255všelikde41
256ktoviečo41
257pod_on37
258hockedy37
259tože34
260sotvakedy32
261všadiaľ30
262tenže30
263bohvieprečo30
264odniekadiaľ28
265všetučko27
266dakam27
267bohviekam27
268bársčo26
269bársaký25
270bohviekto24
271bohviekedy24
272tamtiež23
273ktoviekoľko22
274kýže21
275bárskde21
276hocikoľko19
277pod_ono18
278bárskto18
279bohviekoľký16
280sotvačo15
281hentaký15
282nad_on14
283bohviekoľko14
284zovšade12
285u_ono12
286odkiaľkoľvek12
287koľkáty12
288bárskoľko12
289znikadiaľ11
290všelikade11
291nad_ono11
292čojaviemčo11
293bárskedy11
294voľačí10
295skadeže10
296neviemkoľko10
297ledačo10
298čertvieprečo10
299táže9
300inokade9
301dakoľko9
302bársako9
303sotvaktorý8
304koľkoraký8
305číkoľvek8
306bohvieodkiaľ8
307pranič7
308ponad_on7
309odnikadiaľ7
310čertviečo7
311posiaľ6
312každučičký6
313čertvieaký6
314toľkýto5
315onakvý5
316dačí5
317čertviekde5
318čertvieako5
319zriedkakto4
320nakedy4
321hockoľko4
322čosik4
323zdakade3
324voľakade3
325skadiaľže3
326popod_on3
327pokade3
328odtade3
329odkadiaľ3
330nijakovský3
331koľkátka3
332čertviekto3
333čertviekam3
334bárskam3
335bárčo3
336zvoľakadiaľ2
337znikade2
338zniekade2
339sotvakde2
340pred_on2
341popred_on2
342popod_ono2
343nikade2
344koľkonásobný2
345kadesi2
346kadekoľvek2
347čojaviemkto2
348čertvieodkiaľ2
349zvoľakade1
350zniekadiaľ1
351voľakoľko1
352toľkoraký1
353pred_ono1
354ponad_ono1
355hocikade1
356dakade1
357bohvieodkedy1
358bárkoľko1