prim-7.0-public-prf adverbs top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1veľmi100010
2potom70988
3často60793
4treba52984
5možno48322
6dobre44608
7dnes43165
8in36834
932318
10stále32313
11zároveň32137
12neskôr31850
13spolu30934
14mnoho29537
15teraz29484
16ďalej25812
17rovnako25086
18podobne23353
19priamo23014
20úplne22210
21málo21998
22postupne20044
23opäť19308
24presne16763
25oveľa16124
26rýchlo14831
27ešte14795
28dlho14616
29celkom14504
30hneď14358
31napokon13954
32súčasne13680
33vysoko13510
34nemožno13458
35výrazne13452
36skôr13392
37pritom13292
38ťažko12893
39predtým12828
40najprv11819
41ľahko11671
42príliš11406
43nakoniec10602
44dosť10534
45raz10370
46čoraz10273
47práve10137
48znovu9866
49trochu9841
50skutočne9800
51doteraz9496
52viac9383
53všeobecne9339
54blízko9256
55väčšinou9054
56doma8835
57zvyčajne8796
58pôvodne8637
59navzájom8547
60naďalej8512
61znova8372
62dodnes8007
63neustále8003
64následne7965
65mimoriadne7643
66domov7514
67hlboko7465
68čiastočne7407
69jasne7273
70správne7232
71dostatočne7105
72zväčša7097
73jednoznačne6661
74pomaly6506
75dávno6430
76ďaleko6247
77spoločne6208
78spravidla6194
79prevažne6092
80denne6018
81späť5871
82hore5868
83občas5747
84pravidelne5701
85relatívne5686
86podstatne5559
87osobitne5543
88konkrétne5437
89osobne5307
90podrobne5130
91najskôr5123
92čoskoro5067
93krátko5006
94spočiatku5002
95úspešne4909
96okamžite4810
97vopred4780
98zvlášť4665
99aktívne4611
100obyčajne4610
101minimálne4586
102značne4581
103ráno4556
104mierne4529
105plne4458
106zrazu4364
107skoro4333
108zle4296
109netreba4293
110úzko4243
111automaticky4230
112nedávno4224
113zasa4145
114večer3939
115vážne3913
116vpravo3874
117ročne3868
118bezprostredne3751
119von3736
120vľavo3713
121tesne3668
122dolu3640
123nevyhnutne3638
124tentoraz3625
125samostatne3546
126pevne3521
127vzájomne3505
128omnoho3369
129dokonale3348
130pozitívne3315
131bežne3295
132zdanlivo3289
133nesmierne3196
134voľne3151
135intenzívne3120
136dopredu3106
137zas3013
138čisto3002
139významne2981
140veľa2906
141dôkladne2902
142ihneď2869
143dlhodobo2865
144nízko2833
145neskoro2797
146vidno2749
147navždy2749
148definitívne2741
149naplno2737
150absolútne2715
151naraz2708
152otvorene2699
153zadarmo2695
154pokojne2695
155väčšmi2692
156prirodzene2645
157sčasti2642
158pekne2641
159miestami2639
160zreteľne2638
161tradične2630
162celkovo2615
163silne2609
164obvykle2563
165verejne2532
166osebe2526
167oficiálne2509
168konečne2497
169maximálne2479
170ustavične2472
171každoročne2468
172časom2464
173hlavne2443
174prísne2442
175vzápätí2441
176zďaleka2420
177nepriamo2411
178historicky2400
179dôsledne2400
180dole2344
181navonok2342
182náhodou2324
183zásadne2322
184momentálne2307
185negatívne2296
186efektívne2292
187zjavne2224
188starostlivo2207
189najavo2203
190medzitým2202
191prakticky2130
192špeciálne2123
193pozorne2120
194priveľmi2106
195jednoducho2099
196vhodne2067
197teoreticky2058
198odrazu2043
199slobodne2034
200politicky2030
201časovo2026
202vedome2018
203naopak2012
204vnútorne2008
205úprimne1998
206zase1981
207škoda1980
208stredne1961
209opätovne1939
210reálne1930
211nato1926
212nezávisle1923
213trocha1918
214sociálne1911
215umelecky1891
216opakovane1891
217spoločensky1887
218široko1885
219stručne1881
220náhle1878
221finančne1873
222paradoxne1854
223prudko1853
224formálne1853
225nesprávne1814
226rovno1809
227jemne1807
228vlani1780
229zámerne1740
230logicky1728
231fyzicky1724
232aktuálne1720
233dobrovoľne1711
234zbytočne1707
235neobyčajne1694
236bezpečne1688
237ochotne1685
238zriedkavo1679
239účinne1672
240vonku1657
241poriadne1652
242systematicky1647
243ostro1642
244opatrne1637
245silno1631
246ticho1627
247bohato1612
248nasledovne1610
249preč1600
250zakaždým1593
251slovensky1580
252tematicky1572
253nanovo1545
254výhradne1539
255objektívne1525
256zhora1519
257ekonomicky1519
258nesporne1517
259očividne1513
260primárne1487
261výnimočne1459
262kriticky1458
263zajtra1450
264technicky1448
265včas1438
266onedlho1424
267ústrety1407
268paralelne1393
269naveky1393
270primerane1385
271nahor1384
272isto1380
273vpred1378
274trvalo1377
275mesačne1367
276naposledy1366
277doposiaľ1363
278výborne1333
279neskoršie1331
280rýchle1329
281tvrdo1321
282celkove1318
283dočasne1317
284zriedka1316
285presvedčivo1316
286verne1301
287donedávna1301
288citlivo1300
289slabo1299
290naspäť1299
291večne1294
292krásne1294
293novo1290
294hojne1285
295márne1276
296náhodne1275
297individuálne1275
298zhruba1266
299prv1255
300odborne1245
301doľava1244
302včera1241
303vnútri1227
304právom1226
305okolo1209
306spoľahlivo1204
307doprava1196
308nekonečne1193
309nahlas1189
310explicitne1181
311týždenne1180
312dodatočne1180
313nadol1178
314knižne1174
315priemerne1169
316spontánne1166
317vyslovene1160
318natrvalo1160
319detailne1159
320výstižne1155
321komplexne1155
322nezriedka1152
323sústavne1151
324výslovne1150
325typicky1148
326extrémne1148
327zvonka1146
328príjemne1146
329spätne1141
330štatisticky1139
331neďaleko1138
332radikálne1128
333normálne1128
334zvonku1126
335slávnostne1126
336vôbec1113
337trošku1110
338tajne1108
339písomne1106
340rozhodne1097
341zľava1092
342striedavo1081
343rovnomerne1072
344zakrátko1068
345doslova1056
346kladne1051
347nedostatočne1049
348dôverne1041
349priebežne1038
350odteraz1031
351jasno1031
352umelo1024
353kultúrne1020
354obzvlášť1015
355nápadne1007
356oprávnene1004
357neuveriteľne1003
358popoludní1000
359neprestajne1000
360riadne999
361zákonite992
362dozadu988
363zavše987
364telesne986
365jazykovo986
366ideovo982
367adekvátne980
368striktne974
369pohodlne974
370významovo972
371nemecky972
372dovedna968
373vedecky966
374geneticky963
375menovite957
376duchovne957
377nečakane954
378potenciálne953
379ručne946
380najneskôr945
381nemenej925
382kvalitatívne924
383zdravotne922
384navyše921
385južne909
386esteticky909
387funkčne908
388špecificky900
389nepretržite881
390graficky881
391symbolicky877
392štandardne877
393sporadicky876
394opačne871
395evidentne871
396tvorivo870
397pešo866
398bokom861
399zodpovedne858
400živo854
401anglicky850
402zdola848
403zvnútra847
404maďarsky839
405ktovie839
406nutne837
407dnu837
408nateraz835
409obsahovo828
410nečudo826
411vpredu824
412doslovne812
413príležitostne807
414nanajvýš807
415rôzne806
416kompletne804
417morálne803
418čerstvo802
419súbežne801
420severne800
421strašne796
422profesionálne794
423zjednodušene793
424predčasne790
425vzadu789
426jako783
427psychicky779
428oddávna779
429ľudsky779
430fakticky779
431priaznivo776
432prekvapujúco774
433častokrát771
434názorne767
435šťastne762
436srdečne758
437životne756
438dramaticky754
439dynamicky753
440organicky747
441duševne739
442dohromady737
443úmyselne735
444subjektívne734
445žánrovo733
446nenápadne730
447bezpodmienečne728
448uprostred725
449citovo725
450právne717
451násilne717
452kvalitne717
453bezplatne717
454racionálne716
455ľúto705
456predbežne702
457mechanicky702
458vtom699
459literárne694
460bytostne694
461národne693
462nadrobno693
463trpezlivo690
464ideálne690
465mentálne687
466darmo687
467cenovo687
468dôrazne686
469emocionálne685
470cieľavedome682
471usilovne675
472zaujímavo674
473veselo673
474naliehavo671
475neveľmi669
476latinsky667
477husto665
478odjakživa662
479načas657
480chvíľu656
481vytrvalo654
482programovo650
483nadovšetko649
484obrazne648
485jednotlivo642
486zdarma639
487hospodársky638
488milo637
489vizuálne635
490medzinárodne635
491čierno635
492nabudúce634
493lacno634
494dovnútra634
495poväčšine629
496trvale628
497podnes624
498výsostne623
499smelo622
500analogicky621
501rodovo620
502pasívne617
503ojedinele614
504viditeľne613
505teplo604
506výhodne602
507napoly602
508najnovšie602
509implicitne598
510farebne596
511dôstojne590
512spravodlivo587
513okrajovo585
514láskavo579
515hodno579
516cielene578
517zľahka575
518obdobne574
519nezvyčajne573
520permanentne572
521biologicky572
522vzácne570
523odlišne570
524oddelene570
525zblízka569
526potichu569
527lokálne569
528horlivo569
529autorsky568
530tragicky566
531medzičasom566
532intuitívne562
533odvážne561
534tentokrát560
535ideologicky560
536približne559
537organizačne559
538vecne556
539grécky556
540sexuálne555
541česky555
542psychologicky553
543dokopy550
544prekvapivo543
545dookola542
546turisticky541
547telefonicky541
548prednostne541
549medziiným539
550vynikajúco537
551energeticky536
552rozumne531
553hladko530
554mravne529
555skromne528
556popritom527
557nazad525
558mocne523
559každodenne523
560rozdielne522
561náležite522
562donekonečna522
563múdro520
564spokojne519
565všestranne518
566iste518
567poruke516
568kruto513
569povinne512
570pokorne512
571nepriaznivo512
572neporovnateľne512
573slušne511
574zhodne510
575podvedome510
576beda509
577moderne508
578pravdivo506
579bezvýhradne504
580krížom503
581kolmo503
582rázne502
583vcelku501
584poctivo501
585úmerne500
586nabok498
587zúfalo496
588precízne496
589priestorovo494
590celosvetovo494
591pohotovo492
592chronologicky485
593modro484
594namieste483
595červeno482
596perfektne481
597napospol480
598jednostranne480
599nadarmo478
600zavčasu473
601čestne470
602zmyslovo469
603zložito468
604nechtiac467
605ľubovoľne466
606nádherne465
607východne460
608plno458
609neúspešne454
610dennodenne452
611vrátane451
612napospas450
613strmo448
614zima447
615principiálne447
616nadmieru447
617etnicky446
618kvantitatívne445
619smutne443
620experimentálne443
621naoko442
622urýchlene441
623rádovo440
624optimálne440
625kontinuálne438
626ironicky437
627hrdo437
628nábožensky436
629francúzsky436
630staro435
631prednedávnom435
632komerčne435
633manuálne434
634realisticky433
635radostne432
636materiálne431
637nevedno430
638neúnavne430
639všemožne429
640medziročne429
641krajne429
642pomerne428
643omylom428
644prehľadne427
645každopádne423
646vertikálne422
647zázračne421
648centrálne421
649rozlične420
650plynulo419
651záverom418
652výtvarne418
653sprvu418
654šikovne418
655diametrálne418
656chemicky418
657osamote417
658oproti417
659dobovo417
660razom416
661facto413
662nadšene412
663západne408
664hravo408
665vedno407
666napravo407
667geograficky407
668klinicky406
669pružne405
670kompozične405
671mlčky404
672jednomyseľne404
673rád402
674nakrátko402
675naj402
676mimovoľne401
677hodne400
678smrteľne397
679zrozumiteľne396
680šikmo396
681vojensky395
682hodnotovo394
683nažive393
684čitateľsky393
685izolovane392
686neslobodno388
687hrubo387
688zaručene383
689štylisticky383
690naľavo383
691priečne382
692masovo382
693nemilosrdne380
694empiricky380
695posledne379
696nepríjemne378
697univerzálne377
698vhod376
699draho376
700básnicky376
701sprostredkovane375
702naspamäť375
703načisto375
704filozoficky375
705vše373
706ústne372
707plynule371
708vitro368
709ľudovo366
710vtipne365
711sprava365
712chvíľami365
713peši364
714sémanticky363
715poobede363
716narýchlo363
717nepochybne362
718globálne362
719skvele361
720nebezpečne360
721statočne359
722časopisecky358
723úžasne357
724letecky356
725výdatne355
726uspokojivo355
727rapídne355
728autenticky355
729vášnivo354
730účelovo354
731majstrovsky354
732obojstranne353
733nevdojak353
734jednotne353
735metodicky352
736žlto351
737štedro351
738neprávom351
739svojvoľne349
740totálne348
741schematicky348
742preventívne348
743strategicky347
744naivne347
745pracovne345
746patrične345
747hrozne344
748verbálne343
749účelne343
750nepomerne343
751pozvoľna342
752priateľsky339
753myšlienkovo339
754mylne339
755zvláštne338
756ekologicky338
757atraktívne338
758koncepčne336
759vedľa335
760športovo334
761nadlho334
762rýdzo333
763originálne333
764horizontálne333
765ktory331
766záporne330
767rytmicky330
768klasicky330
769hromadne330
770hierarchicky330
771prehnane328
772nepravidelne328
773nenávratne327
774úradne326
775nablízku326
776face326
777agresívne325
778súhrnne323
779prioritne323
780nadmerne323
781sekundárne322
782odznova321
783nevedomky321
784technologicky320
785neočakávane320
786jedno320
787markantne317
788energicky317
789vrúcne316
790pozoruhodne316
791nevedome316
792nerozlučne316
793seriózne315
794zdravo314
795plasticky313
796elektronicky313
797tepelne310
798štýlovo310
799stopercentne310
800príznačne310
801potajomky310
802veľkoryso309
803nástojčivo309
804nespravodlivo308
805rušivo307
806napred306
807nahrubo306
808beznádejne305
809úzkostlivo304
810korektne304
811citeľne304
812matematicky303
813nevhodne302
814bielo302
815znútra301
816netradične301
817smutno300
818prechodne300
819naokolo300
820nekompromisne298
821početne297
822neprimerane297
823plnohodnotne295
824netrpezlivo295
825svorne294
826memoriam294
827hlasno294
828víťazne293
829spredu293
830chybne291
831zvukovo290
832zozadu290
833najemno290
834nepriateľsky289
835harmonicky289
836vlastnoručne288
837súkromne288
838zeleno287
839online285
840celoročne285
841priemyselne283
842poľahky282
843mínus281
844inštinktívne281
845kolektívne280
846priori278
847posmrtne278
848regionálne277
849perspektívne277
850opticky275
851jednostaj275
852intelektuálne274
853podvečer271
854malička271
855horko271
856naživo270
857metaforicky270
858vývinovo268
859vysokoškolsky268
860vďačne268
861zmysluplne267
862pravdepodobne267
863načase267
864krátkodobo266
865eticky266
866elegantne266
867bolestne266
868povrchne265
869obšírne264
870nasilu263
871kol261
872super259
873obdivuhodne259
874metodologicky259
875dôležito258
876rozprávkovo257
877náročne257
878mediálne255
879falošne255
880externe254
881slovne252
882skrátene252
883naprázdno252
884nezištne251
885výrazovo250
886naruby250
887čudne250
888architektonicky250
889neúmerne249
890nerušene248
891elektricky248
892naviac247
893dominantne247
894alternatívne247
895pohromade246
896orientačne246
897plošne245
898suverénne244
899pragmaticky244
900periodicky244
901pôsobivo243
902dokorán243
903populárne242
904legálne242
905priamočiaro241
906premyslene241
907nepatrne241
908nebadane240
909zanedlho239
910tvarovo239
911svojsky239
912sugestívne239
913pozdĺžne238
914túžobne237
915rusky237
916neodmysliteľne237
917neobmedzene237
918navrch237
919ilegálne237
920zrakovo236
921nevyliečiteľne236
922lineárne236
923romanticky235
924úctivo234
925najväčšmi234
926vehementne232
927personálne232
928naporúdzi232
929nevidno231
930generačne231
931poeticky229
932vekovo227
933nežne227
934kúsok227
935hrozivo227
936intímne224
937exaktne224
938taliansky223
939dychtivo223
940minule222
941line222
942kategoricky222
943voči221
944poslušne221
945naskrz221
946bezchybne221
947optimisticky220
948náramne220
949systémovo218
950sľubne218
951simultánne218
952neoprávnene218
953nejasne218
954zhlboka217
955zaživa217
956analyticky216
957nezadržateľne215
958jednohlasne215
959triezvo214
960rafinovane214
961stabilne213
962legislatívne213
963drogovo213
964chladne213
965zmluvne212
966zboku212
967vzdialene212
968sluchovo212
969obratne212
970bezodkladne212
971osobnostne211
972neúprosne211
973komicky211
974jaro211
975smiešne210
976demokraticky210
977slepo209
978skrz209
979razantne209
980sústredene208
981samovoľne208
982fajn208
983pohlavne207
984neutrálne207
985dômyselne207
986digitálne207
987zúrivo206
988odborno206
989prosto205
990miestne204
991tajomne203
992nou203
993bezohľadne203
994bezdôvodne203
995odpradávna202
996nekriticky202
997ktore202
998humorne202
999vzorne201
1000tvrdošijne201