Top 1000 korpusu r1955az1989-4.0

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. r1955az1989-4.0

Celý frekvenčný zoznam z korpusu r1955az1989-4.0

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. r1955az1989-4.0