r1955az1989-4.0 numerallas top 1000 words

Nr.FormCount
1jeden26712
2raz24679
3dva20280
4prvý19308
5tri18795
6veľa18638
7dve18611
8viac17396
9druhý15791
10dvoch13631
11druhej13259
12jedného11825
13jednej11557
14jedno10238
15jednu9977
16jedna9460
17dvaja8154
18prvé8076
19pol7639
20prvej7629
21pár7429
22päť7341
23štyri7268
24desať7062
25troch6815
26mnohých6450
27dosť6138
28jednom6028
29dvoma5704
30druhého5589
31málo5257
32jediný5159
33jedným5111
34ráz5080
35prvom5037
36sto5007
37oboch4841
38neraz4761
39mnoho4756
40druhom4484
41prvých4447
42Jeden4376
43druhú4374
44druhé4309
45šesť4301
46dvadsať4242
47prvého4241
48tisíc4088
49zopár4077
50razy3892
51trochu3843
52Prvý3743
53obaja3641
54prvá3626
55druhá3528
56traja3527
57tretí3493
58mnohé3476
59viacerých3249
60sedem3225
61posledný3139
62jednou3128
63štyroch2811
64prvú2720
65mnohí2597
66obidvoch2477
67druhým2471
68tridsať2400
69osem2368
70jediná2334
71jediné2323
72Tri2237
73jediným2180
74obe2138
75menej2137
76päťdesiat2136
77prvým2054
78tretej2021
79Obaja2015
80dvanásť1956
81druhou1928
82Prvé1912
83Druhý1893
84viacej1865
85Veľa1841
86Jedna1823
87druhému1813
88Jedného1811
89Dva1808
90jediného1801
91piatich1789
92viaceré1773
93pätnásť1760
94poslednej1643
95Prvá1619
96jedinú1580
97miliónov1579
98štyridsať1549
99trocha1547
100najviac1539
101Dve1516
102dvesto1496
103obidve1484
104dvakrát1484
105deväť1421
106posledná1407
107priveľa1390
108mnohými1380
109jednému1380
110tisíce1375
111štyria1371
112obidvaja1358
113plno1262
114jedinou1246
115Dvaja1218
116posledné1212
117Mnohí1205
118jedinej1191
119niekoľkokrát1174
120prvou1165
121Druhá1164
122šiestej1152
123štyrmi1146
124poslednú1131
125tromi1122
126druhých1113
127Raz1095
128piatej1085
129dvom1085
130šiestich1080
131tristo1074
132desiatich1063
133tretieho1060
134viacero1059
135druhí1057
136Jedno1056
137desiatej1048
138štvrtej1043
139oboma1024
140ôsmej976
141siedmej972
142prvýkrát965
143treťom958
144prví958
145troma949
146štvrtý949
147tretie939
148posledného937
149tridsiatych931
150trikrát927
151tretia919
152milióny918
153dvadsiatich911
154ostatní900
155dvadsiateho900
156jedenásť897
157Neraz884
158deviatej881
159Jedným852
160Mnohé849
161šesťdesiat815
162Viac811
163šesťdesiatych802
164päťsto797
165štrnásť790
166siedmich782
167Posledný767
168päťdesiatych765
169Jednou760
170mnohým752
171Päť738
172jedenástej737
173piatimi732
174Obidvaja727
175viacerí724
176Obe719
177dvadsaťpäť705
178oba702
179posledných694
180Štyri676
181prvými676
182poslednom674
183šestnásť644
184Obidve640
185desiatimi639
186jedny636
187osemnásť633
188štvrť631
189viacerými630
190tretiu627
191ostatné614
192Desať606
193milión599
194nejeden598
195dvadsiatych593
196viackrát586
197obom583
198dvoje577
199trinásť572
200Jediný572
201Jednu568
202sedemdesiatych567
203Tretí566
204Traja565
205prvému554
206obidvoma554
207trošku553
208Ostatní552
209Mnoho552
210piaty551
211sedemnásť544
212dvadsiatimi535
213obidva510
214štvrtého509
215dvadsaťštyri509
216tridsiatich502
217ôsmich495
218jedni494
219jedinom486
220troška483
221dvetisíc479
222dvanástich478
223desaťtisíc475
224Prvým473
225trom472
226PRVÝ466
227štvrtom464
228Prvú464
229osemdesiat463
230milióna458
231štyristo451
232Sedem447
233dvanástej445
234sedemdesiat433
235šiestimi426
236piateho422
237Jediné420
238Pár419
239dvojnásobne416
240Sto408
241Jedni405
242piatom399
243Druhé399
244štyridsiatych395
245Šesť393
246deväťsto387
247Pol386
248piati378
249stotisíc377
250Troch375
251tucet374
252nemálo369
253siedmimi367
254mnohokrát366
255Zopár363
256ostatným360
257Posledné359
258jedných359
259tisícov357
260Dvadsať355
261šiesty348
262Tretia347
263hodne347
264najmenej346
265stokrát343
266osemsto341
267tridsiatimi333
268sedemsto331
269ostatných331
270štyridsiatich328
271tritisíc325
272pätnástich320
273deviatich320
274šesťsto319
275Jediným319
276Tisíc318
277máličko318
278Oba316
279DRUHÝ316
280šiesteho315
281siedmeho315
282obidvom311
283päťtisíc306
284Jediná303
285štyridsiatom298
286päťdesiatich298
287oboje296
288štvrté295
289tridsaťpäť292
290Prvou290
291poslednou283
292osemdesiatych283
293párkrát282
294Druhou281
295devätnásteho281
296Štvrtý279
297nejednu278
298posledným275
299stopäťdesiat273
300Osem272
301jedinému269
302Druhú267
303devätnásť267
304siedmy263
305Prvého257
306dvadsaťdva257
307štvrtá255
308ôsmeho255
309miliárd254
310Druhým253
311šiesti251
312Viacerí248
313Obidva248
314Dvadsiateho247
315Niekoľkokrát246
316tretím245
317siedmom242
318Prví237
319desiaty236
320deväťdesiat232
321Štyria231
322ôsmimi231
323Málo230
324Posledná226
325piate225
326ôsmom221
327deviateho221
328Viaceré220
329osemnásteho219
330dvadsaťjeden217
331dvadsaťtisíc216
332Tridsať215
333mnohom214
334dvadsiatom212
335miliardy208
336Ostatné207
337nejednom207
338Dvanásť206
339štyridsaťpäť205
340treťou203
341šiestom203
342pätnástimi203
343miliónmi201
344Jedinou199
345Dvakrát198
346štvrtú196
347päťdesiatimi196
348viacerým194
349trištvrte194
350Najviac193
351tisíckrát191
352neúrekom191
353nejedného188
354druhými188
355dvomi183
356tucta182
357štyridsiatimi181
358ostatnými180
359Tisíce179
360dvojité178
361dvadsiaty177
362Dvoch176
363poldruha175
364desaťkrát175
365štyritisíc174
366päťkrát174
367troje173
368ôsmy173
369Deväť173
370nejedna172
371dvanástimi172
372Štyridsať169
373dvadsaťsedem167
374štrnástich165
375dvojitý165
376druhýkrát163
377štrnásteho162
378pätnásteho162
379Nejeden162
380štyridsiateho158
381Pätnásť158
382mnohonásobne158
383jediní157
384desiateho157
385Trochu156
386Druhého156
387desaťtisíce154
388tridsiateho152
389piata151
390Jedny151
391desiati151
392tucty150
393štyrom149
394šesťtisíc149
395Priveľa149
396Tretie148
397deviatom148
398trinásteho147
399štyrikrát147
400Päťdesiat145
401dvadsaťšesť144
402deviaty144
403deväťdesiatych144
404Piaty143
405dvadsaťtri143
406päťdesiattisíc142
407dvadsaťosem140
408šestnástich138
409šesťdesiatich138
410neposlednom138
411nejedno138
412tridsiatom137
413štvoro137
414jedinými137
415jedenástich137
416deviatimi136
417státisíce133
418PRVÁ132
419tisícich131
420Štvrtá131
421Jednej130
422sedemnásteho129
423tridsaťtisíc127
424tridsaťdva127
425trinástich125
426Prvýkrát125
427dvojnásobný125
428stá124
429šiestou124
430tretiemu123
431Jedenásť123
432dvojitým123
433tridsaťšesť122
434desiatou122
435Trikrát121
436štyridsaťosem121
437stodvadsať121
438šestnásteho120
439dvojitú120
440dvojaký120
441nule119
442dvanásteho119
443ostatný117
444osemnástich117
445TRETÍ116
446päťdesiatom114
447nejednej114
448Druhej113
449veľakrát112
450PRVÉ112
451šesťdesiatom111
452sedemnástich111
453siedmi110
454Prvej110
455dvestotisíc110
456šiestu109
457nadostač109
458sta108
459Jednému107
460Oboch106
461tisícoch105
462štvrtou105
463Prvých103
464Dosť103
465desiatom103
466premnohých102
467sedemdesiatich101
468ôsmu101
469niekoľkonásobne101
470Mnohým101
471dvadsiate101
472šieste100
473Tretieho98
474sedemdesiatpäť98
475trojnásobne97
476štyridsaťtisíc97
477piatu97
478tridsaťosem96
479tisícpäťsto96
480tisícom96
481šiesta96
482piatim96
483Šiesty95
484osemnástom94
485Mnohých94
486Tristo93
487dvojaké93
488šesťdesiatpäť92
489Posledným92
490dvestopäťdesiat92
491TRI91
492tisícmi91
493Obom91
494siedma90
495šesťkrát90
496siedmu89
497tridsaťsedem88
498Piatich88
499dvojitá88
500Dvesto88
501desiatu88
502tridsaťtri87
503primnoho87
504piatou87
505pätnásťtisíc87
506osemtisíc87
507Štrnásť86
508ôsmou86
509tisícimi85
510dvanásti85
511dvadsaťdeväť85
512Tretiu84
513ôsmi84
514Dvadsiate84
515sedemkrát83
516Dvadsaťpäť83
517tretiny82
518siedmou82
519sedemtisíc82
520štvrtým81
521desatín81
522Sedemnásť80
523neveľa80
524DRUHÁ80
525tisícami79
526Osemnásť79
527jednými79
528jedenásteho79
529Druhí79
530Tretej78
531Štvrtého78
532tretíkrát77
533Siedmy77
534Oboje77
535nejednému77
536tridsiaty76
537desatinu76
538tisíca75
539desiate75
540desaťnásobne75
541stonásobne74
542Šestnásť74
543šesťdesiatimi74
544dvojnásobnú74
545dvadsiatej74
546Párkrát73
547Milióny73
548jsem73
549devätnástom73
550siedme72
551Šesťdesiat72
552Piata72
553nula72
554jedenástou72
555stoosemdesiat70
556prineskoro70
557dvojakým70
558tristotisíc69
559Tretím69
560štyridsaťdva69
561pramálo69
562dvanásty69
563Viackrát68
564TRETIA68
565piatym68
566jedenástimi68
567dvojnásobné68
568DRUHÉ68
569predposlednej67
570sedemnástom66
571Piati66
572jedenásty66
573dvanásťtisíc66
574tridsaťjeden65
575Piateho65
576Päťsto65
577mnohému65
578trinástej64
579Tridsiate64
580desiatim64
581trinásty63
582Obidvoch63
583byľku63
584ŠTVRTÝ62
585osemdesiatich62
586habadej62
587dvojitej62
588Dvetisíc62
589Trinásť61
590Treťou61
591štyridsiaty61
592dvojnásobným61
593dvojakú61
594trinástimi60
595tridsaťštyri60
596Poslednou60
597Mnohokrát60
598dvojitou60
599dvojako60
600štyridsaťštyri59
601stý59
602sedemdesiatimi59
603pätinu59
604ôsme59
605JEDEN59
606mnohoraké58
607deviate58
608šiestim57
609pätnásty57
610dvadsiati57
611trošičku56
612šiestym56
613šestnástom56
614DVA56
615Štyridsiate55
616sedemdesiatdva55
617sedemdesiatom54
618podajedni54
619Piatej54
620pätoro54
621Oboma54
622DVE54
623Tridsaťpäť53
624tisícdvesto53
625päťdesiatpäť53
626Dvoma53
627dvojmo53
628dvojitého53
629tuctov52
630štrnástimi52
631Siedmich52
632predposledný52
633osemdesiattisíc52
634obidvoje52
635jediných52
636devätnástich52
637deväťdesiatdeväť52
638tretích51
639Štrnásteho51
640šestnástimi51
641Obidvom51
642Jedinú51
643dvojnásobná51
644dvanástom51
645tridsiate50
646stotridsať49
647Šiesteho49
648päťdesiatdva49
649jedinký49
650deviati49
651tridsaťdeväť48
652štyridsaťšesť48
653nemnohých48
654jedenkrát48
655jedenásti48
656dvadsaťpäťtisíc48
657deväťdesiatich48
658Desiateho48
659Viacej47
660tridsiatej47
661TRETIE47
662štyristotisíc47
663ŠTVRTÁ47
664stošesťdesiat47
665Siedmeho47
666sedemnástimi47
667Prvými47
668Viacero46
669razom46
670predposlednom46
671poslední46
672deväťtisíc46
673Štvrť45
674štrnástom45
675storaké45
676siedmim45
677Pätnásteho45
678miliónkrát45
679deviatou45
680štvrtiny44
681pätnástom44
682Stokrát43
683šesťdesiateho43
684sedemdesiate43
685Prvému43
686dvadsaťkrát43
687šesťdesiate42
688Poslednú42
689päťstotisíc42
690pätiny42
691päťadvadsať42
692ôsma42
693osemnástimi42
694Osemdesiat42
695Nejedna42
696meruôsmych42
697štyridsaťsedem41
698stoštyridsať41
699moc41
700Mejmej41
701jedenástu41
702dvojnásobnej41
703dvojitých41
704dvojakého41
705DVOCH41
706Desaťtisíc41
707štyridsiate40
708Stotisíc40
709Ostatným40
710Dvom40
711Dvanásteho40
712Trinásteho39
713tretina39
714štvornásobne39
715šesťdesiatosem39
716Päťdesiate39
717päťdesiate39
718štyridsaťtri38
719Štvrté38
720štrnásty38
721Sedemdesiat38
722premnoho38
723päťdesiatšesť38
724päťdesiateho38
725neposlednej38
726jednorazové38
727tisíci37
728štvrtému37
729Šiesta37
730šesťdesiattisíc37
731šesťdesiatsedem37
732Piate37
733päťdesiattri37
734osemnásty37
735osemdesiatpäť37
736osemdesiatimi37
737Fero37
738dvojitými37
739Deviateho37
740desatiny37
741Šiesti36
742šesťdesiatjeden36
743RAZ36
744mnohý36
745Jedenásteho36
746Devätnásť36
747Trom35
748trojnásobné35
749Troje35
750Štyroch35
751štyridsaťdeväť35
752storakých35
753sté35
754šestnásty35
755Šestnásteho35
756osemstotisíc35
757dvojnásobnou35
758dvadsiatym35
759Deviaty35
760tuctom34
761Tromi34
762trinástom34
763Štrnástej34
764najviacej34
765Menej34
766jedenástom34
767dvojaká34
768tristopäťdesiat33
769trinásta33
770tisícorakých33
771tisícoraké33
772Tisíckrát33
773šestoro33
774Milión33
775Dvadsaťjeden33
776Tritisíc32
777stodesať32
778Siedma32
779sedemdesiatsedem32
780sedemdesiatej32
781raze32
782PIATA32
783päťdesiatdeväť32
784jako32
785Desaťtisíce32
786desatoro32
787tisícnásobne31
788Štyristo31
789štyridsaťjeden31
790stého31
791šesťdesiattri31
792sedemdesiattisíc31
793poslednýkrát31
794päťdesiatosem31
795dvadsiatim31
796Dvadsaťštyri31
797deviatu31
798desaťtisícov31
799trojnásobným30
800stotiny30
801storakými30
802státisícov30
803Plno30
804pätina30
805päťdesiatštyri30
806PÄŤ30
807jedenásta30
808dvojakej30
809Dvadsiaty30
810Dvadsiata30
811Dvadsaťtisíc30
812desiata30
813stotisíce29
814stopäťdesiattisíc29
815sedemnásty29
816preveľa29
817prepitné29
818PIATY29
819Ôsmy29
820osemkrát29
821mnohorakých29
822jednoho29
823dvojnásobného29
824Dvojnásobne29
825dvojitom29
826dvojakom29
827desiatiny29
828viacnásobne28
829Veľakrát28
830TRAJA28
831štrnástej28
832sedmoro28
833Prvom28
834Päťtisíc28
835päťdesiatim28
836Päťdesiatej28
837Jedných28
838Dvanásti28
839Druhému28
840deväťdesiatpäť28
841viacnásobné27
842trinásti27
843siedmym27
844päťdesiatsedem27
845Nemálo27
846Dvadsaťdva27
847Druhýkrát27
848deväťkrát27
849desatina27
850dajeden27
851zopárkrát26
852zápäť26
853Tridsiateho26
854tretinu26
855tisícorakými26
856štyridsiatym26
857premnohí26
858päťnásobne26
859päťdesiaty26
860päťdesiatjeden26
861osemnástej26
862Osemnásteho26
863Nejedno26
864FERO26
865dvanásta26
866trojnásobnú25
867Tridsaťtri25
868štyridsiati25
869ŠTVRTÉ25
870stosedemdesiat25
871STO25
872Šieste25
873ŠIESTA25
874šesťdesiatštyri25
875šesťdesiatdva25
876Sedemnásteho25
877sedemdesiatosem25
878PRVEJ25
879poslednému25
880osemdesiatšesť25
881Obidvoje25
882nuly25
883Nejednu25
884mnohonásobné25
885Desiaty25
886trošička24
887trojitý24
888trináste24
889tisícšesťsto24
890tisícinu24
891Štvrtým24
892Siedmi24
893Sedemsto24
894sedemnástej24
895sedemdesiateho24
896Ostatných24
897ôsmim24
898Ôsmeho24
899nespočetnekrát24
900miliónoch24
901JEDNEJ24
902Dvoje24
903Dvadsaťtri24
904DESAŤ24
905Štyridsaťpäť23
906Štvrtej23
907siedmych23
908Šesťsto23
909šestnástej23
910šesťdesiatšesť23
911predposlednú23
912predposledného23
913piatemu23
914Osemnásty23
915mnohorakým23
916miliónom23
917které23
918Jediní23
919dvanáste23
920DVAJA23
921DVADSAŤ23
922VEĽA22
923trojnásobný22
924Trinásty22
925Trinásta22
926Štyrikrát22
927pätnásti22
928osemdesiaty22
929nesčíselnekrát22
930mnohonásobnej22
931málinko22
932Máličko22
933jednorazový22
934jedenásťtisíc22
935dvestoštyridsať22
936dvanásťkrát22
937DVANÁSŤ22
938Dvadsaťšesť22
939desiatych22
940Desiati22
941VIAC21
942Troma21
943tridsiati21
944triatridsať21
945tisícero21
946stoosem21
947Siedme21
948Šesťdesiate21
949šesťdesiatdeväť21
950premnohé21
951osemnásťtisíc21
952osemnáste21
953osemdesiatsedem21
954obidvomi21
955nulu21
956nejedným21
957mnohonásobný21
958mnohého21
959jedenáste21
960jedenadvadsať21
961dvanástim21
962dvadsiatu21
963devätnásty21
964devätnástej21
965Desiate21
966trojité20
967štyridsiatim20
968štyriadvadsať20
969ŠTYRI20
970Štvrtú20
971Štrnásty20
972Státisíce20
973SIEDMA20
974PRVOM20
975premnohými20
976ôsmym20
977Ôsma20
978osemdesiatštyri20
979Obidvoma20
980nejednou20
981jednorazovú20
982Jedinými20
983Dvojitý20
984deväťdesiatdva20
985Deväťdesiat20
986desiatin20
987biliónov20
988viacnásobných19
989Tridsaťšesť19
990tisícosemsto19
991stopäťdesiatimi19
992šesťdesiaty19
993sedemstotisíc19
994predposledné19
995polovice19
996PIATE19
997Pätnásty19
998Päťdesiatu19
999ostatnú19
1000osemdesiate19