prim-8.0-public-all numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden2268133
2prvý1986969
3dva1793944
4druhý1511061
5tri1006668
6viac763985
7milión576160
8štyri487511
9oba485149
10tretí459993
11mnohý458402
12veľa455111
13tisíc429343
14jediný402089
15päť397668
16viacero361269
17raz356453
18posledný320648
19desať274531
20šesť242524
21miliarda218789
22pár211155
23sedem181940
24pol174204
25štvrtý168971
26osem158599
27najviac122159
28piaty121869
29prvýkrát114718
30mnoho111128
31dvadsať110838
32málo104581
33deväť96828
34dvakrát95195
35dosť95006
36sto94860
37menej93636
38obidva93034
39šiesty74511
40dvanásť72128
41siedmy65663
42zopár62061
43tridsať61085
44pätnásť57046
45neraz56504
46ôsmy53495
47ostatný52611
48desiaty45443
49jedenásť42386
50trochu41825
51deviaty41320
52trikrát40832
53niekoľkokrát39843
54viackrát38507
55päťdesiat36309
56štyridsať34493
57trinásť30383
58dvadsiaty28912
59štrnásť27731
60dvojnásobný27543
61dvesto24488
62šestnásť23714
63priveľa23119
64osemnásť22689
65jedenásty21847
66druhýkrát21436
67nejeden19432
68dvanásty19285
69dvojitý19071
70sedemnásť18067
71najmenej17918
72šesťdesiat17819
73šesťdesiaty17343
74tristo17279
75predposledný17215
76jednorazový16519
77tretina15281
78viacej15187
79trinásty14794
80deväťdesiaty14572
81osemdesiaty14561
82mnohokrát14429
83dvetisíc14332
84sedemdesiaty13904
85neposledný13878
86štyrikrát13818
87pätina13641
88päťdesiaty13501
89tridsiaty13049
90sedemdesiat12589
91veľakrát12280
92osemdesiat12192
93stotisíc12056
94päťsto12022
95desatina11906
96desaťtisíc11584
97trojnásobný11567
98tretíkrát11330
99trošku10981
100bilión10822
101dvojnásobne10059
102tritisíc9931
103päťkrát9862
104päťtisíc9578
105devätnásť9552
106dvojaký9385
107dvadsaťpäť9172
108štvrť8880
109deväťdesiat8524
110pätnásty8508
111štrnásty8162
112trocha8070
113viacerí7941
114desaťtisíci7904
115štyristo7556
116plno7524
117státisíce7373
118štyridsiaty7367
119devätnásty7191
120osemnásty7110
121párkrát7050
122sedemnásty6875
123šestnásty6864
124viacnásobný6804
125niekoľkonásobne6602
126dvadsaťštyri6544
127nultý6368
128trištvrte6238
129stý6062
130nula5853
131oboje5834
132štvrtina5546
133šesťkrát5267
134štyritisíc5247
135stokrát4956
136nemálo4862
137desaťkrát4578
138štvrtýkrát4552
139šesťsto4512
140štvornásobný4461
141šesťtisíc4271
142troška4118
143osemsto4102
144dvadsaťdva4062
145dvoje4022
146jedenkrát3777
147sedemsto3765
148sedemkrát3717
149poldruha3691
150dvadsaťjeden3662
151niekoľkonásobný3593
152päťnásobný3518
153poslednýkrát3496
154tridsaťpäť3485
155osemtisíc3357
156tisíckrát3330
157stotina3273
158sedemtisíc3264
159stopäťdesiat3064
160dvadsaťtisíc3031
161trojnásobne2987
162tisíci2966
163dvestotisíc2864
164trojitý2828
165mnohonásobne2683
166piatykrát2646
167dvadsaťtri2642
168osemkrát2507
169polovica2470
170sedemnásobný2468
171štyridsaťpäť2455
172mnohoraký2389
173máličko2198
174dvadsaťšesť2092
175dvadsaťsedem2054
176deväťsto1985
177dvadsaťosem1970
178šestina1966
179tridsaťtisíc1962
180šesťnásobný1954
181mnohonásobný1949
182hodne1902
183stodvadsať1836
184tristotisíc1830
185štvornásobne1821
186tridsaťdva1776
187desaťnásobne1743
188šiestykrát1719
189tridsaťtri1652
190päťdesiattisíc1652
191jsem1617
192tridsaťšesť1497
193deväťtisíc1489
194pramálo1480
195neúrekom1441
196deväťkrát1383
197nadostač1347
198troje1320
199zopárkrát1298
200viacnásobne1286
201pätnásťtisíc1228
202päťnásobne1196
203sedemdesiatpäť1194
204tisícpäťsto1193
205tridsaťjeden1179
206štyridsaťtisíc1168
207tridsaťosem1126
208dvadsaťdeväť1113
209dvestopäťdesiat1110
210štyridsaťosem1095
211siedmykrát1073
212tridsaťsedem1067
213štyridsaťdva1057
214dvadsaťkrát1009
215dvanásťtisíc1005
216šesťdesiatpäť983
217tridsaťštyri981
218päťdesiatpäť977
219nemnohý973
220stonásobne959
221tisícina950
222desatoro940
223stámilióny935
224stoosemdesiat932
225desaťnásobný925
226trojaký906
227habadej852
228ôsmykrát827
229trošičku823
230štyridsaťštyri800
231osemnásobný788
232stotridsať782
233moc756
234štvoro748
235dvanásťkrát742
236niekoľkýkrát730
237deväťdesiatdeväť723
238štyristotisíc718
239prineskoro717
240miliónkrát704
241deväťnásobný693
242tridsaťdeväť688
243desiatykrát686
244dvanástina684
245päťdesiatdva640
246osmina635
247tisícdvesto629
248premnohý625
249štyridsaťtri621
250dvojmo617
251dvojako615
252štyridsaťjeden609
253tisícoraký603
254osemdesiatpäť601
255jedenásťkrát588
256Hayden588
257šesťdesiattisíc585
258stošesťdesiat573
259stodesať567
260esty560
261štyridsaťšesť557
262zapekacej555
263deviatykrát546
264primnoho539
265stotisíci535
266miliónty533
267deväťdesiatpäť532
268sedemdesiattisíc529
269osemdesiattisíc529
270jedinký527
271jedenásťtisíc521
272päťstotisíc515
273meruôsmy512
274sedemdesiatdva507
275trilión500
276stoštyridsať500
277pätnásťkrát491
278milón488
279štyridsaťsedem485
280obidvoje475
281trinásťkrát471
282dvadsaťpäťtisíc470
283šesťnásobne468
284šesťstotisíc459
285storaký450
286osemstotisíc450
287neurón447
288sedmina444
289neveľa442
290päťdesiatšesť439
291tristopäťdesiat436
292tridsaťkrát427
293zdieľa423
294hoden421
295trimestri417
296stonásobný415
297štyridsaťdeväť413
298Dryden407
299jednoho400
300päťdesiatjeden395
301šesťdesiatdva394
302sedemdesiatsedem393
303trinásťtisíc385
304sedemstotisíc383
305šesťdesiatosem382
306pätoro375
307šesťdesiattri359
308štrnásťkrát357
309päťdesiatosem357
310päťdesiattri356
311šariština355
312šesťdesiatštyri354
313niekoľkotisíc354
314tyzden351
315nepodobný350
316neuróny349
317Toro347
318stopäťdesať347
319trošička342
320stopäťdesiattisíc339
321nespočetnekrát337
322stosedemdesiat331
323päťdesiatštyri331
324šesťdesiatšesť325
325najviacej325
326štrnásťtisíc315
327málinko308
328Monty299
329päťdesiatkrát298
330Esmy297
331dvojstý296
332tisícnásobne295
333sedemnásobne294
334päťdesiatsedem292
335dvestý289
336Iuventy285
337jedenástykrát283
338milióntina275
339dvetisícpäťsto274
340dvanástykrát274
341osemnásťtisíc271
342coho271
343obojaký270
344šesťdesiatjeden266
345casto263
346tisícsto259
347ziaden258
348koľkýkrát251
349päťstý248
350polovina246
351styri245
352osemdesiatdva245
353nedôsledný245
354sedemdesiatštyri244
355biopotravina244
356päťdesiatina243
357šesťdesiatsedem242
358Nedeľniatkom242
359sedemdesiatšesť240
360šesťdesiatina238
361päťdesiatdeväť238
362sedemdesiatosem236
363TIPOVACEJ235
364šestnásťkrát234
365šestnásťtisíc233
366osemdesiatšesť233
367vsetka232
368osemdesiatštyri232
369osemnásobne231
370tisíctristo228
371sedemnásťtisíc227
372dvojito227
373jedenásťnásobný225
374Dvadsaťtisíc225
375týždniatkom223
376trinástykrát223
377rozmnoženina221
378krutóny221
379sedemdesiattri216
380osemdesiatdeväť216
381čku213
382osemdesiattri211
383štyristopäťdesiat208
384sedemdesiatjeden207
385podajeden205
386jedinýkrát205
387štrnástykrát204
388dvanásťnásobný204
389dvestodvadsať203
390tisícšesťsto202
391sedemnásťkrát202
392zažmúrení201
393osemdesiatosem200
394stodvadsaťtisíc195
395mnohorako195
396čka195
397stýkrát193
398šesťdesiatdeväť192
399stopäť192
400platobne191
401osemdesiatsedem189
402Koledníci188
403osemdesiatjeden187
404nekorektný187
405deväťdesiatdva187
406ina186
407pätnástykrát185
408poho184
409osemnásťkrát184
410sedemdesiatina183
411pisem183
412odsúdeniahodný181
413dvestopäťdesiattisíc179
414nejedenkrát178
415ibidem178
416poliacej177
417päťadvadsať176
418jedný176
419vovnútri175
420poprvýkrát175
421deväťdesiattisíc175
422byľku175
423penaltový173
424Stopäťdesiat172
425deväťdesiatosem172
426reistri171
427osemdesiatina171
428Holden171
429dvestoštyridsať170
430štyridsaťkrát168
431dvadsiatykrát167
432deväťdesiattri166
433sedmoro165
434dvaapolkrát165
435štvrtka164
436polmaratón163
437entý162
438štrnásťnásobný161
439Pripomenutí160
440dvadsaťnásobne160
441tristošesťdesiat159
442doskočení158
443premnoho157
444Biden157
445paranoidný156
446sedemdesiatdeväť155
447stopäťdesiaty154
448neverejný154
449trojmo153
450tristý153
451jaký153
452dvestokrát153
453súden152
454stodeväťdesiat152
455týžden151
456štyridsiatimipäť150
457deväťdesiatšesť150
458deväťdesiatjeden150
459nNajviac148
460tritisícpäťsto146
461tisícosemsto146
462Nezanedbateľný146
463Nadoraz146
464jednaký146
465deväťdesiatsedem146
466osemfinalisto145
467iPhon145
468trinásťnásobný144
469jednako143
470Kristy142
471stojeden141
472šestoro140
473ikskrát140
474Snowden139
475euroskupina139
476deväťstotisíc139
477tridsaťpäťtisíc138
478nezdieľa134
479dvadsatina134
480tka133
48120tisíc131
482čisty131
483sociálnoprávnej130
484percentý130
485šestnástykrát129
486tisícdeväťsto128
487pohľadný128
488tisícsedemsto127
489stopätnásť127
490poobedný127
491spolupodieľa125
492kterí124
493Harda124
494sprocha123
495severoosetskom123
496Borden123
497tisícštyristo121
498čko121
499tisícero119
500sedemstopäťdesiat119
501sedemstý118
502preveľa118
503tridsaťnásobný117
504mamčička117
505dukelsko117
506ztoho116
507stodvanásť116
508pojdem116
509stalinisto115
510prírodne115
511200tisíc114
512transfuziologickom114
513päťnásť114
514nedôvodný114
515deväťdesiatštyri114
516žádný113
517tisícnásobný113
518dvestotridsať113
519aerolinka113
520devätoro112
521zaveľa111
522stošesť110
523stoosem110
524pesto110
525netransparentný110
526Naa109
52730tisíc108
528iPhony108
529stodvadsaťpäť107
530neslobodný107
531krídelníčka107
532stoprvý106
533najdem106
534likvidný106
535dvestosedemdesiat106
536tristodvadsať105
537dvadsaťnásobný105
538tísíc104
539stodva104
540spolupatrón104
541Burden104
54250tisíc101
543sedemnástykrát101
544Pra101
545narodeninový101
546zbornej97
547pytón97
548devätnásťkrát97
549neúrodný96
550megawatthodina96
551dvatri96
552trojstý94
553osemnástykrát94
554juhomaďarskom94
555šesťstopäťdesiat93
556nicoho93
557dvestošesťdesiat93
55810tisíc92
559zlatíčko92
560stotisíckrát92
561slávistka92
562dvestoosemdesiat92
563dvadsaťdvatisíc92
564lamačku91
5652krát90
566trojsetový90
567severo90
568preflámovanej90
569jednovaječní90
570trojhodinový89
571tyzdne88
572šesťdesiatnásobný88
573stosedemdesiatpäť88
574dvestodesať88
575trištyri87
576stolnotenisto87
577predkolumbovskí87
578místo87
579jedenadvadsať87
580Ferda87
581tristokrát86
582osemnástina86
583nastokrát86
584lidem86
585Bodnutí86
586tristopäťdesiattisíc85
587šestnásťnásobný85
588stojedenásť85
589región85
590štvoraký84
591šťastíčka84
592priemyselnoprávnej84
593Polóny84
594päťsetový84
595niecoho84
596neštandardne84
597mezinárodný84
598dvadsaťštyritisíc84
599trojgólový83
600síc83
601Ernesto83
602päťpercentný82
603napisem82
604Linden82
605biliarda82
606vybehnutí81
607západoruskom80
608trošilinku80
609rebríčkuVýška80
610poplaz80
611100tisíc79
612štyriadvadsať79
613severomaďarskom79
614nízkokvalifikovaní79
615Jaký79
616desaťtisíckrát79
617stosedem78
618staremesto78
619nepostupový78
620neodpustiteľný78
621dvestopäťdesať78
622dvaapolnásobne78
623tač77
624päťstopäťdesiat77
625novinárčina77
626devätnásťtisíc77
627vyúčtovacej76
628Turnej76
629Šarišanka76
630stotridsaťtisíc76
631pätnásťnásobný76
632Nai76
633liberálno76
634dvadsaťpäťkrát76
635tridsaťnásobne75
636olejári75
637stoštyri74
638obchodne74
639nízkonákladový74
640dvadsiatichpäť74
641znôška73
642Teimuraz73
643nesčíselnekrát73
644marišku73
645sedemdesiatkrát72
646mormón72
647Koro72
648komanditnej72
649Christo72
650Dlouhý72
651ziadne71
652vylomenina71
653signifikantný70
654preskáčku70
655pätnástina70
656nasledovaniahodný70
657Istebný70
658300tisíc69
65915tisíc69
660zhavranelí69
661zaniknutý69
662volyňskí69
663štyridsaťpäťtisíc69
664Kula69
665juhofilipínskom69
666dvojný69
667zavŕšiteľa68
668šesťstý68
669šesťdesiatkrát68
670sedemdesiatpäťtisíc68
671pádem68
672oscarový68
673chu68
674deväťnásobne68
67540tisíc67
676východofrancúzskom67
677stranku67
678stomilión67
679stodvadsiaty67
680Ogden67
681dvetisícdvesto67
682asto67
683trošíčku66
684stotridsaťpäť66
685sekretariat66
686millión66
687jaz66
688hrát66
689dvadsaťšesťtisíc66
690CERO66
691tristošesťdesiatpäť65
692stotri65
693prión65
694hotovostný65
695vymožení64
696pridem64
697nekompletný64
698miliony64
699ikstý64
700dvochtri64
701Dusty64
702dajeden64
703primnohí63
704Noro63
705dvojmiliónty63
706dvetri63
707šesťnásť62
708smartphony62
709pretelefonovaní62
710PALERMO62
711hovadina62
712efjednotka62
713devätnástykrát62
714zemí61
715poraden61
716osemnásťnásobný61
717maxilofaciálnej61
718juhopoľskom61
719Ztoho60
720stoosemdesiatpäť60
721nebankovka60
722históny60
723dvadsaťtritisíc60
724znesvárení59
725tatinko59
726rôzní59
727násť59
728juhosrbskom59
729hokejbalový59
730Hira59
731dvetisíci59
732zápasový58
733šestnástina58
734Sua58
735stošesťdesiattisíc58
736kalimero58
73760tisíc57
738veštica57
739štvrtoligový57
740severopoľskom57
741rigidný57
742prevdepodobne57
743osemdesiatkrát57
744jiný57
745dohľadne57
746desiat57
747Vlasto56
748veľku56
749tristotridsať56
750tridsatina56
751smrte56
752smennej56
753polmilión56
754odpustový56
755niekoľkoraký56
756BILNEJ56
757autodielce56
758týden55
759šanóny55
760stoštyridsaťštyritisíc55
761stosedemnásť55
762polkrát55
763niekolkí55
764jedenástkový55
765vyhľadávaný54
766tanečníčka54
767štyritisícpäťsto54
768stuhnutosť54
769predjordánskom54
770nesystémový54
771neradostný54
772měsíc54
773macerát54
774zirkón53
775zakaznickalinka53
776vziat53
777personálno53
778pätdesiat53
779oddlžovacej53
780niekoľkohodinový53
781kokrát53
782dvadsaťtrikrát53
783150tisíc52
784svý52
785stoštrnásť52
786stoosemdesiattisíc52
787prvorodička52
788prepriahacej52
789pohledem52
790nadvakrát52
791lakovacej52
792ktory52
793CERTIFIKOVANEJ52
794zvarovaní51
795znôšku51
796PRELÍNACEJ51
797Nedôsledný51
798močopudný51
799Dubný51
800zavrhnutiahodný50
801tke50
802prenajímateľnej50
803predspisovnej50
804niekoľkosto50
805nejsem50
806nahrávačka50
807jednogólový50
808dvaadvadsať50
809devätina50
810travesty49
811šanón49
812rozhraničovacej49
813raritný49
814prebdenej49
815odliečení49
816konásobne49
817FLA49
818deväťdesiatina49
8193krát48
820úvodne48
821trombónisto48
822štvormo48
823štvorgólový48
824svoho48
825stošesťdesiatpäť48
826pohodový48
827osmoro48
828niekoľkrát48
829nevierohodný48
830Mezinárodný48
831dvadsiatichštyri48
832divadelno48
833deväťnásť48
834Agra48
835záludný47
836vypovedacej47
837tridsaťtritisíc47
838tohtotýždňový47
839taxóny47
840superpočítač47
841pomazaný47
842osemstý47
843odvozen47
844katecholamíny47
845juhopakistanskom47
846inžiniersko47
847excerpovaní47
848dvojtisíci47
849dvetisícštyristo47
850zaracha46
851západosudánskom46
852vduchu46
853stoštyridsaťtisíc46
854stodeväť46
855smiat46
856sedemdesiatsedemkrát46
857päťminútový46
858nevábne46
859Mladen46
860mafina46
861limetka46
862LIDEM46
863isíc46
864hetero46
865formálno46
866dvadsaťosemtisíc46
867cej46
868bozóny46
869adný46
87025tisíc45
871vysielateľa45
872tepelno45
873štyristý45
874štyristotridsať45
875štvorstý45
876stošestnásť45
877sedmoraký45
878retailový45
879priemyselno45
880prastarký45
881opekačka45
882jednodva45
883jedenapolkrát45
884800tisíc44
885spreneverení44
886sedemnásťnásobný44
887Neurón44
888nesprístupnení44
889najlepsi44
890dvadsaťsedemtisíc44
891dvadsaťdvakrát44
892dévedéčka44
8935tisíc43
894východočínskom43
895vratka43
896tristoštyridsať43
897tristoosemdesiat43
898tridsaťdvatisíc43
899tisícikrát43
900šrotovný43
901šesťbodový43
902skrát43
903potrebne43
904popový43
905päťstokrát43
906neprivilegovaní43
907kurát43
908jedina43
909hodovacej43
910esto43
911bozón43
912švrtý42
913štyristodvadsať42
914stotrinásť42
915stopäťdesiattri42
916nezaujímavý42
917nedôsledne42
918kopnutí42
919chtiacnechtiac42
920dvadsaťjedenkrát42
921Boho42
9227edem41
923žochári41
924umiestnenku41
925tridsaťšesťtisíc41
926taxón41
927štvorpercentný41
928šesťpercentný41
929Szilarda41
930streamovacej41
931stoštvrtý41
932sklenku41
933pusinka41
934poltisíc41
935pokrajina41
936päťprstý41
937nemnoho41
938makula41
939dvadsaťjedentisíc41
940drahoušku41
941tristosedemnásť40
942triatridsať40
943rebrejkom40
944razdva40
945prvykrát40
946opovrhnutiahodný40
947naddunajskí40
948město40
949humusáčka40
950fenka40
951dvanásťnásobne40
952dvadsiatichdva40
953desatoraký40
954corgoňligový40
955400tisíc39
95612tisíc39
957zahynutí39
958trošinku39
959trošíčka39
960trojako39
961tritisícdvesto39
962stosedemdesiattisíc39
963stoosemnásť39
964predvýrobnej39
965neziskovka39
966nezhodný39
967Madden39
968isty39
969dvetisícsedemsto39
970arte39
971androgény39
972zábavychtiví38
973vyraz38
974VIVEUSKOM38
975VICTORI38
976stotridsiaty38
977stoštyridsiaty38
978stosedemdesať38
979socdem38
980přesto38
981pálavskí38
982osemstopäťdesiat38
983mrte38
984kreditka38
985javorolistý38
986dvetisícpäť38
987blanokrídlovce38
988zakladajúci37
989vysokorýchlostný37
990uštipnutí37
991tritisícšesťsto37
992tisícstý37
993stámiliarda37
994polizbový37
995pätorčiat37
996päťgólový37
997osempercentný37
998nelegovanej37
999lstí37
1000kartón37