prim-8.0-public-img numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden373472
2dva239815
3druhý201466
4prvý181615
5raz116181
6tri108805
7jediný81611
8oba70931
9veľa70628
10viac66427
11štyri45566
12mnohý42363
13posledný41811
14pár41275
15päť39611
16desať36966
17tretí35053
18pol31816
19dosť25638
20zopár25013
21šesť23135
22dvadsať22376
23obidva20479
24sto16573
25sedem16467
26tisíc15969
27málo14711
28ostatný14638
29štvrtý14280
30trochu13854
31mnoho12761
32tridsať12721
33neraz12560
34osem12513
35milión12175
36piaty11672
37viacero11510
38dvanásť11390
39pätnásť10318
40šiesty9355
41päťdesiat9355
42siedmy9001
43priveľa8795
44deväť7984
45štyridsať7884
46ôsmy7736
47desiaty7385
48dvakrát7372
49deviaty6958
50dvadsiaty6915
51menej6493
52niekoľkokrát5860
53prvýkrát5403
54jedenásty4719
55najviac4595
56jedenásť4519
57dvesto4481
58nejeden4302
59osemnásť4150
60viacej4030
61štrnásť3962
62trikrát3914
63šestnásť3907
64plno3733
65trocha3658
66šesťdesiat3593
67dvojitý3567
68dvanásty3507
69tristo3368
70dvadsaťpäť3197
71sedemnásť3171
72trinásť3091
73tridsiaty2849
74päťsto2794
75dvadsaťštyri2645
76viackrát2510
77štvrť2471
78päťdesiaty2379
79sedemdesiat2318
80šesťdesiaty2315
81osemdesiat2305
82štyridsiaty2211
83desaťtisíc1952
84trošku1921
85dvetisíc1825
86dvoje1817
87párkrát1801
88devätnásty1745
89oboje1635
90devätnásť1614
91trinásty1611
92osemnásty1611
93stokrát1600
94sedemdesiaty1595
95trištvrte1516
96deväťdesiat1498
97pätnásty1456
98štyristo1443
99tridsaťpäť1412
100dvojnásobný1392
101stotisíc1381
102najmenej1379
103štrnásty1361
104osemdesiaty1351
105päťtisíc1340
106mnohokrát1328
107sedemnásty1265
108miliarda1259
109dvadsaťdva1239
110troška1227
111šestnásty1224
112dvadsaťjeden1130
113máličko1104
114dvojnásobne1095
115štyridsaťpäť1094
116tritisíc1088
117veľakrát1053
118druhýkrát1012
119tisíckrát981
120deväťsto946
121šesťsto930
122osemsto917
123dvadsaťtri904
124stopäťdesiat896
125dvojaký876
126tisíci848
127deväťdesiaty834
128dvadsaťtisíc800
129dvadsaťosem765
130sedemsto761
131dvadsaťsedem741
132stý714
133dvadsaťšesť698
134päťkrát665
135tridsaťšesť641
136desaťkrát637
137štyrikrát633
138predposledný633
139tridsaťdva624
140nula596
141päťdesiattisíc591
142štyridsaťosem588
143nemálo588
144hodne583
145poldruha577
146desatina575
147tridsaťtri567
148prineskoro554
149Hayden547
150štyritisíc543
151stodvadsať535
152sedemdesiatpäť515
153troje502
154tridsaťtisíc477
155dvestotisíc466
156tridsaťosem454
157šesťtisíc454
158stoosemdesiat453
159státisíce445
160poslednýkrát444
161desaťtisíci439
162tretíkrát436
163nadostač436
164mnohoraký435
165štyridsaťdva425
166šesťdesiatpäť417
167tridsaťsedem412
168tisícoraký409
169dvadsaťdeväť406
170jedinký405
171trojnásobný400
172premnohý399
173Dryden398
174trojitý389
175neposledný388
176päťdesiatpäť387
177dvestopäťdesiat374
178zopárkrát370
179tridsaťštyri365
180štvoro344
181tridsaťjeden336
182štyridsaťtisíc332
183jednorazový328
184tisícpäťsto324
185osemtisíc318
186mnohonásobný310
187pramálo299
188šesťkrát294
189Esmy294
190trošičku288
191pätnásťtisíc287
192sedemkrát280
193mnohonásobne277
194sedemdesiatdva269
195sedemtisíc268
196päťdesiatdva266
197deväťdesiatdeväť265
198tridsaťdeväť263
199storaký263
200stonásobne258
201tretina256
202habadej255
203štyridsaťštyri245
204viacnásobný244
205pätina240
206štyridsaťšesť239
207obidvoje231
208neúrekom231
209dvadsaťpäťtisíc231
210stošesťdesiat229
211nemnohý228
212niekoľkonásobný225
213dvanásťtisíc224
214štyridsaťtri222
215stotridsať222
216trošička220
217osemdesiatpäť220
218niekoľkonásobne219
219tristotisíc217
220primnoho215
221štyridsaťsedem213
222polovica213
223štyridsaťjeden208
224dvadsaťkrát207
225miliónkrát206
226štvrtina201
227tisícdvesto195
228trojnásobne190
229neveľa187
230dvojmo186
231štyridsaťdeväť183
232hoden180
233viacerí177
234pätoro177
235päťstotisíc175
236päťdesiatšesť174
237päťdesiatosem172
238zažmúrení171
239stodesať171
240šesťdesiattisíc162
241desaťnásobne162
242päťdesiattri158
243trojaký157
244sedemdesiatsedem155
245päťdesiatjeden154
246šesťdesiatosem152
247Holden152
248sedemdesiattisíc150
249podajeden150
250šesťdesiattri148
251stotina147
252osemdesiattisíc147
253bilión146
254stoštyridsať142
255desatoro142
256Kristy141
257šesťdesiatdva139
258deväťdesiatpäť139
259nultý138
260stosedemdesiat135
261päťdesiatštyri132
262jsem132
263byľku125
264šesťdesiatštyri124
265Borden123
266štyristotisíc121
267šesťdesiatsedem121
268jedenkrát119
269deväťtisíc118
270mamčička117
271päťdesiatsedem116
272šesťdesiatjeden114
273tristopäťdesiat113
274osemkrát113
275stopäťdesiattisíc112
276tisícina111
277stonásobný111
278nespočetnekrát108
279moc106
280Burden103
281päťadvadsať102
282osemdesiatdva102
283päťdesiatdeväť101
284tisícdeväťsto100
285premnoho100
286šesťdesiatšesť99
287osemdesiatštyri99
288vovnútri98
289osemdesiatšesť98
290dvestopäťdesiattisíc98
291nepodobný96
292sedemdesiatosem95
293sedmoro94
294osemdesiatsedem92
295málinko90
296stopäťdesať89
297deväťdesiatdva89
298šesťdesiatdeväť88
299sedemdesiatšesť88
300dvanásťkrát88
301stodeväťdesiat87
302Dvadsaťtisíc87
303sedemdesiatštyri85
304miliónty85
305dvetisícpäťsto85
306jednako84
307šestoro82
308tisícšesťsto81
309tisícero81
310štvornásobne81
311šestina81
312sedemdesiattri81
313šesťstotisíc80
314jednaký80
315tisícnásobne79
316dvojako79
317osemnásťtisíc77
318osemdesiattri77
319deväťkrát77
320najviacej76
321jedenásťtisíc76
322štvrtýkrát75
323osmina75
324osemstotisíc75
325deväťdesiatšesť75
326štyristopäťdesiat74
327osemdesiatosem74
328sedemstopäťdesiat73
329tisícosemsto72
330stodvadsaťtisíc72
331Ferda72
332stosedemdesiatpäť71
333Harda70
334preveľa69
335dvestodvadsať69
336tristošesťdesiat68
337štyriadvadsať68
338štvornásobný67
339zaveľa66
340meruôsmy66
341deväťdesiatosem66
342tisíctristo65
343stámilióny65
344sedemdesiatjeden64
345dvestoštyridsať64
346tridsaťpäťtisíc63
347desaťnásobný63
348tridsaťkrát62
349stopäť62
350pätnásťkrát62
351Ogden62
352trilión61
353Monty61
354jedenadvadsať61
355deväťdesiatsedem61
356Dusty60
357stodvadsaťpäť58
358osemdesiatjeden58
359tisícsto57
360štrnásťtisíc57
361stýkrát57
362viacnásobne56
363deväťdesiattri55
364trojmo54
365sedemdesiatdeväť54
366nastokrát53
367dajeden53
368tristodvadsať52
369päťdesiatkrát52
370osemdesiatdeväť52
371deväťdesiatjeden52
372obojaký50
373sedemstotisíc49
374milióntina49
375jaký49
376nesčíselnekrát47
377dvestosedemdesiat47
378dvestoosemdesiat47
379dvestodesať47
380trinásťtisíc45
381šestnásťtisíc45
382tisícnásobný44
383stotisíci44
384stoosemdesiatpäť44
385sedemnásťtisíc44
386sedemdesiatpäťtisíc44
387jednoho44
388stodvanásť43
389polovina43
390tritisícpäťsto42
391poho42
392paranoidný42
393tisícsedemsto41
394stoosem41
395trošilinku40
396deväťdesiatštyri40
397šesťstopäťdesiat39
398neúrodný39
399mnohorako39
400Ernesto39
401dvaadvadsať39
402tristošesťdesiatpäť38
403päťnásobný38
404päťnásobne38
405ikskrát38
406hodovacej38
407Boho38
408tristosedemnásť37
409tisícštyristo37
410stopätnásť37
411Stopäťdesiat37
412entý37
413dvadsaťštyritisíc37
414tridsaťnásobný36
415koľkýkrát36
416dvadsaťdvatisíc36
417ztoho35
418stošesťdesiatpäť35
419smrte35
420kurát35
421triatridsať34
422šesťdesiatnásobný34
423pramamčička34
424piatykrát34
425devätoro34
426deväťdesiattisíc34
427zdieľa33
428stosedem33
429stopäťdesiaty33
430prepriahacej33
431odsúdeniahodný33
432Mladen32
433kopnutí32
434dvadsaťšesťtisíc32
435triadvadsať31
436stotridsaťpäť31
437neuróny31
438desatoraký31
439agrestskí31
440stotisíckrát30
441stojeden30
442sklenku30
443sirôtočka30
444prebdenej30
445stodva29
446primnohí29
447nedôsledný29
448tobiášovskom28
449štvoraký28
450sedmoraký28
451sedmina28
452Raiden28
453niekoľkotisíc28
454zlatíčko27
455zápäť27
456vážnica27
457štyridsaťkrát27
458stoprvý27
459sedemnásobný27
460osemnásťkrát27
461dvetisícštyristo27
462dvetisícpäť27
463dvestopäťdesať27
464desaťtisíckrát27
465trošíčku26
466štyritisícpäťsto26
467Sugden26
468stoštvrtý26
469dvestošesťdesiat26
470čisty26
471Tjaden25
472preflámovanej25
473päťstopäťdesiat25
474dvojito25
475trinásťkrát24
476tisícdeväťstoštyridsiaty24
477Théoden24
478sedemnásobne24
479osmoro24
480kotilión24
481dvestotridsať24
482deväťstotisíc24
483tristoosemdesiat23
484trimestri23
485tridsaťdvatisíc23
486štyridsaťpäťtisíc23
487Naa23
488Linden23
489jedenásťkrát23
490dvadsaťsedemtisíc23
491tisícdeväťstoštyridsaťštyri22
492štyristodvadsať22
493stoštyri22
494stošesť22
495sedemdesiatkrát22
496Modesto22
497marišku22
498Bodnutí22
499záludný21
500trhnutí21
501tisícdeväťstoštyridsaťtri21
502šanón21
503stodvadsaťtri21
504päťstý21
505päťprstý21
506nespôsobne21
507nedva21
508kajutnej21
509chu21
510dvetisícdvesto21
511štyristodva20
512stotri20
513rysčička20
514niekoľkýkrát20
515neslobodný20
516McGinty20
517hámorníci20
518dvetisícsedemsto20
519dvestý20
520dvadsaťosemtisíc20
521Vanden19
522tritisícdvesto19
523tristopäťdesiattisíc19
524ťpäť19
525štyristotridsať19
526šesťadvadsať19
527stoštrnásť19
528stosedemdesiattisíc19
529stopäťdesiatpäť19
530stojedenásť19
531skvilión19
532sedemstopäťdesiattisíc19
533princeznička19
534päťnásť19
535mamčičku19
536jedný19
537dvadsatina19
538dvaatridsať19
539dvaapolkrát19
540Arden19
541vylomenina18
542tristoštyridsať18
543tridsaťšesťtisíc18
544tisícdeväťstoštyridsaťpäť18
545šestnásťkrát18
546šesťdesiatkrát18
547stoštyridsiaty18
548stosedemnásť18
549stosedemdesiatdva18
550stoosemdesiattisíc18
551stodvadsiaty18
552sedemnásťkrát18
553predpažení18
554pramamčičku18
555pomazaný18
556ľku18
557jedenadvadsiaty18
558arkánka18
559Ztoho17
560vduchu17
561tristý17
562tristotrinásť17
563tristotridsať17
564nesmrte17
565ikstý17
566Hunsden17
567dvanástina17
568dvadsaťtritisíc17
569deväťstodeväťdesiatjeden17
570deväťchvostý17
571200tisíc16
572zavrhnutiahodný16
573zaracha16
574tritisícšesťsto16
575šesťstoštyridsať16
576šesťnásobný16
577šanóny16
578stotridsaťtisíc16
579stotridsaťšesť16
580stošesťdesiattisíc16
581stopäťdesiattri16
582stodeväťdesiatpäť16
583potíšku16
584pololežiac16
585opovrhnutiahodný16
586lampočku16
587kokrát16
588Justo16
589chvostiskom16
590hovadina16
591hegnutí16
592dvadsaťjedentisíc16
593desiatykrát16
594žádný15
595znôška15
596zavŕšiteľa15
597tridsaťtritisíc15
598tridsaťsedemtisíc15
599tranzačnej15
600štyristoosemdesiat15
601stotridsaťdva15
602stoštyridsaťtisíc15
603stosedemdesať15
604stoosemdesiatsedem15
605stodvadsaťpäťtisíc15
606stodvadsaťjeden15
607siedmykrát15
608rozsadlina15
609prisilno15
610preukrutný15
611prečasto15
612podbití15
613pattersonku15
614päťatridsať15
615neurón15
616Krivonohý15
617jedinýkrát15
618Jaký15
619dvestokrát15
620básňobraz15
621vysadnutí14
622tľapušku14
623tisícdeväťstoštyridsať14
624šesťnásobne14
625šesťdesiatina14
626stotridsaťsedem14
627stošesťdesať14
628stoosemnásť14
629stodvadsaťsedem14
630Rodem14
631poprvýkrát14
632pomocnica14
633päťdesiatina14
634myknutí14
635mrte14
636motrokári14
637levitskí14
638chalkisovskom14
639gaidžin14
640dvojstý14
641dvetisícsto14
642dvetisícjeden14
643dvestodeväťdesiat14
644Dresden14
645deväťstodeväťdesiatdeväť14
646Brissenden14
647biliarda14
648záľubne13
649tristodesať13
650tridsaťosmičku13
651tisícdeväťstotridsiaty13
652tisícdeväťstodvadsiaty13
653štvormo13
654štrnásťkrát13
655šestnástina13
656stotridsaťosem13
657stošesťdesiatsedem13
658stoosemdesiattri13
659stodvadsaťšesť13
660skasať13
661sedemadvadsať13
662prevelebný13
663preskáčku13
664polosediac13
665osemdesiatpäťtisíc13
666nka13
667neviemaký13
668netaktný13
669nespôsobný13
670měsíc13
671málilinko13
672Malden13
673lanockom13
674edskom13
675dvadsaťpäťkrát13
676deväťnásobný13
677bratri13
678Boro13
679Agli13
680zošerenej12
681verofóny12
682tyri12
683trošíčka12
684tritisíctristo12
685tritisícštyristosedemdesiatdva12
686tristosedemdesiat12
687tristodvanásť12
688tisícikrát12
689tisícdeväťstotrinásť12
690tisícdeväťstotridsaťdeväť12
691tisícdeväťstoštyridsaťjeden12
692tisícdeväťstoštyridsaťdva12
693sýkorôčka12
694stotridsiaty12
695stoštyridsaťštyritisíc12
696stoštyridsaťštyri12
697stošesťdesiattri12
698stoosemdesiatšesť12
699stoosemdesiatosem12
700stoosemdesiatdva12
701stodvadsaťosem12
702stalinisto12
703sovčička12
704Soden12
705sirôtočku12
706prevracaní12
707predkolumbovskí12
708portmonku12
709niekoľkosto12
710neinternátnej12
711medecínku12
712maršbatalión12
713Madden12
714lastovčička12
715kvintilión12
716konvičku12
717hohoho12
718dvetisícšesťsto12
719dvestodvanásť12
720dvatri12
721dvaadvadsiaty12
722bystrinôčku12
723bystrinôčka12
724boho12
725zoraďovacej11
726zlorečiteľa11
727zaveden11
728woodbinku11
729voskovica11
730učku11
731učka11
732trošinku11
733tristokrát11
734tisícdeväťstošesťdesiat11
735tisícdeväťstosedemdesiaty11
736tisícdeväťstopäťdesiat11
737tisícdeväťstoosemdesiaty11
738šľahnutí11
739synečku11
740stotrinásť11
741stoštyridsaťdva11
742stošesťdesiaty11
743stošesťdesiatosem11
744stosedemdesiaty11
745sedemstý11
746pytón11
747premilovanej11
748pätoraký11
749osemnástina11
750niekoľkoraký11
751nemnoho11
752Kornej11
753jerišskí11
754chvílenku11
755Christy11
756Haden11
757dvestojedenásť11
758deväťstopäťdesiat11
759clybournskom11
760vto10
761vesmíran10
762tjidengskom10
763tisícorako10
764tešínku10
765ťdva10
766štyritisícosemsto10
767štvrtka10
768šiestykrát10
769svoho10
770stotridsaťtri10
771stoštyridsaťtri10
772stopäťdesiatdva10
773stodeväť10
774stodesaťtisíc10
775Snowden10
776princezničku10
777presto10
778päťstoštyridsať10
779päťaštyridsať10
780ový10
781oslica10
782osemtisícsedemsto10
783osematridsiaty10
784osemaštyridsiaty10
785osemadvadsať10
786nestreženej10
787nejsem10
788Nai10
789mamuška10
790Loula10
791hlúčky10
792georgijskom10
793esto10
794dvetisíctristo10
795dvestotridsaťosem10
796dvestoštyri10
797dvestopäť10
798dvestojeden10
799dvestodvadsaťpäť10
800dvanástoro10
801dvaasedemdesiat10
802Dmitri10
803deväťatridsiaty10
804desiat10
805čéesem10
806camdlessbayskom10
807boženku10
808blizučko10
809amaróny10
810adva10
811znôšku9
812zlobne9
813Warden9
814ťjeden9
815tisícdeväťstotridsaťtri9
816tisícdeväťstotridsaťšesť9
817tisícdeväťstotridsať9
818tisícdeväťstosedemdesiatdva9
819tisícdeväťstopätnásť9
820ťdesiat9
821štyristošesťdesiat9
822štyridsaťosemtisíc9
823šperkovničku9
824šesťstotrinásť9
825šesťstošesťdesiatšesť9
826šesťdesiatštyritisíc9
827šesťdesiatpäťtisíc9
828šesťdesiatdvatisíc9
829stotridsaťjeden9
830stoštyridsaťsedem9
831stošestnásť9
832stošesťdesiatdva9
833stosedemdesiattri9
834stoosemdesiaty9
835stoosemdesať9
836stmievajúcej9
837severo9
838sedemdesiatsedemkrát9
839sedemdesiatina9
840prehrabne9
841prababčička9
842podobenku9
843penzión9
844päťdesiatpäťtisíc9
845osemstopäťdesiat9
846olšovickom9
847nevábne9
848nejedenkrát9
849narodeninový9
850murárčička9
851mnohotisíc9
852Mefisto9
853lstí9
854ľkokrát9
855krivonohý9
856kreditka9
857Kopisty9
858kaštieľnej9
859jednosto9
860interkom9
861chvatkanku9
862Christo9
863hlucháňčička9
864exkvizitnej9
865dvadsiatykrát9
866deväťstošesťdesiat9
867borgiovskom9
868žáden8
869veštica8
870vesperunskí8
871verenica8
872vdnešnej8
873týden8
874tucetkrát8
875tristoosemnásť8
876tridsaťosemtisíc8
877tisícdeväťstošesťdesiaty8
878tisícdeväťstopiaty8
879tisícdeväťstodvadsaťšesť8
880tisícdeväťstodevätnásť8
881štyristoštyridsať8
882šesťtisícpäťsto8
883šesťstý8
884šesťdesiatomôsmy8
885sýkorčička8
886stoštyridsaťpäť8
887stosedemdesiatpäťtisíc8
888stosedemdesiatosem8
889stopäťdesiatšesť8
890stoosemdesiatpäťtisíc8
891stoosemdesiatdeväť8
892stodeväťdesiatdeväť8
893sta8
894sporiteľničku8
895sklepár8
896Selden8
897sedemtisícpäťsto8
898sedemtisícosemstopäťdesiatpäť8
899sedemtisícdvesto8
900sedemstosedemdesiaty8
901sedemadvadsiaty8
902rozlepení8
903rododendróny8
904reby8
905prikrátka8
906príchyľu8
907priezračnojasnej8
908pozabíjaní8
909poočku8
910ponku8
911polotemnej8
912poloosvetlenej8
913polkrát8
914pohľadný8
915pestrica8
916päťtisícpäťsto8
917päťstošesťdesiat8
918päťstokrát8
919päťstodvadsať8
920pätdesiat8
921osemstopäťdesiattisíc8
922osemdesiatsedemtisíc8
923osemaštyridsať8
924obchodne8
925Noro8
926niekoľkohodinový8
927neradostný8
928mrázička8
929milón8
930Mariška8
931lietavica8
932leština8
933ľabtuška8
934Krsto8
935kerskom8
936kartón8
937jednovaječní8
938jasnačka8
939hunty8
940hlášku8
941esty8
942dvetisícosemsto8
943dvestošestnásť8
944dvestosedem8
945dvestopäťdesiatšesť8
946dvanásťnásobný8
947dokolečka8
948deväťstosedemdesiat8
949deväťstojedenásť8
950devätnásťtisíc8
951cej8
952byľu8
953Burda8
954bumašku8
955Božíčku8
956bezozvyšku8
957arkán8
958abudem8
959žalárnej7
960vincentka7
961vesperskom7
962veslica7
963ťštyri7
964ťsedem7
965tristošesťdesiatštyri7
966tristopäťdesať7
967tristodvadsaťtisíc7
968tristodvadsaťpäť7
969tristodeväťdesiat7
970tridsaťštyritisíc7
971tridsaťpäťkrát7
972trallockom7
973tisíctri7
974tisícdeväťstoštyridsaťosem7
975tisícdeväťstodvadsaťosem7
976tisícdeväťstodeväťdesiatjeden7
977štyridsiatomôsmy7
978štyridsaťsedemtisíc7
979šťuknutí7
980štrkovanej7
981škoden7
982šesťstoosemdesiat7
983šestnásťtisícpäťsto7
984svartsjöskom7
985stoštyritisíc7
986stoštyridsaťdeväť7
987stodvadsaťštyri7
988stodeväťdesiatštyri7
989spružina7
990spovedelnica7
991sniežičkom7
992sedemstosedemdesiatsedem7
993sebadarujúcej7
994ringwoodskom7
995razdva7
996prsíčka7
997prizmatizovanej7
998prešťastný7
999Presto7
1000prehýrenej7