prim-8.0-public-prf adverbs top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1veľmi107293
2potom76025
3často68245
4treba56621
5možno51479
6dobre48327
7dnes45611
8veľa41565
9zároveň36435
10neskôr35262
11stále34880
12spolu33196
1331981
14teraz31194
15ďalej30722
16rovnako27759
17podobne25435
18úplne24260
19priamo24020
20málo23283
21postupne22224
22opäť21053
23presne17858
24oveľa17415
25rýchlo16385
26hneď16342
27napokon16275
28skôr16274
29dlho16012
30celkom15184
31nemožno15016
32vysoko14839
33výrazne14753
34súčasne14532
35predtým14060
36ťažko14032
37pritom13763
38ešte13264
39ľahko12855
40najprv12347
41príliš12332
42nakoniec11957
43čoraz11151
44dosť11062
45raz11049
46trochu10701
47znovu10594
48blízko10524
49všeobecne10356
50doma10159
51skutočne10003
52doteraz9988
53väčšinou9950
54zvyčajne9537
55navzájom9449
56pôvodne9405
57naďalej9149
58znova8957
59práve8824
60následne8805
61dodnes8734
62domov8641
63neustále8561
64správne8222
65čiastočne8196
66jasne8181
67hlboko8155
68mimoriadne8082
69zväčša8053
70dostatočne7578
71jednoznačne7387
72pomaly7156
73dávno6943
74denne6910
75prevažne6800
76spravidla6786
77spoločne6544
78pravidelne6517
79viac6494
80ďaleko6477
81občas6349
82späť6348
83osobitne6311
84relatívne6196
85hore6013
86konkrétne5893
87podstatne5754
88zvlášť5731
89spočiatku5606
90podrobne5578
91krátko5576
92čoskoro5377
93ráno5365
94osobne5364
95najskôr5358
96zle5145
97okamžite5088
98vopred5053
99aktívne4989
100zrazu4924
101úspešne4904
102značne4894
103minimálne4887
104obyčajne4864
105skoro4819
106úzko4801
107plne4765
108netreba4629
109večer4590
110zasa4504
111nedávno4470
112mierne4461
113vážne4313
114nevyhnutne4243
115bezprostredne4178
116tesne4090
117neskoro3995
118ročne3959
119samostatne3891
120automaticky3888
121vzájomne3840
122dolu3754
123pevne3745
124vpravo3744
125intenzívne3648
126von3638
127voľne3629
128dokonale3614
129bežne3611
130omnoho3584
131tentoraz3578
132zdanlivo3570
133vľavo3566
134pozitívne3478
135čisto3336
136zas3335
137nesmierne3312
138silne3275
139väčšmi3260
140nízko3199
141dopredu3175
142dôkladne3163
143významne3151
144ihneď3077
145dlhodobo3074
146absolútne3044
147vidno3027
148navždy3022
149definitívne3007
150pokojne2997
151otvorene2994
152naplno2978
153pekne2919
154sčasti2907
155zreteľne2896
156osebe2888
157celkovo2868
158prirodzene2865
159verejne2803
160oficiálne2802
161vzápätí2786
162nepriamo2779
163tradične2773
164ustavične2760
165naraz2731
166obvykle2723
167prísne2719
168dôsledne2714
169miestami2686
170navonok2669
171historicky2657
172náhodou2646
173každoročne2564
174maximálne2544
175zásadne2532
176zjavne2525
177zďaleka2524
178časom2521
179konečne2489
180momentálne2477
181zadarmo2469
182negatívne2445
183najavo2431
184medzitým2346
185efektívne2346
186starostlivo2326
187nato2303
188odrazu2288
189pozorne2273
190politicky2271
191dole2268
192vedome2253
193vnútorne2252
194slobodne2242
195priveľmi2235
196široko2215
197špeciálne2203
198formálne2181
199isto2159
200časovo2126
201vhodne2124
202stručne2120
203spoločensky2118
204teoreticky2107
205úprimne2090
206opätovne2083
207zámerne2079
208prudko2076
209cestou2062
210umelecky2056
211nezávisle2050
212jemne2047
213poriadne2044
214zriedkavo2034
215paradoxne2021
216reálne1996
217sociálne1987
218opakovane1984
219stredne1981
220trocha1973
221finančne1966
222fyzicky1935
223prakticky1933
224náhle1933
225rovno1930
226vonku1924
227účinne1912
228dobrovoľne1910
229logicky1888
230nasledovne1871
231nesprávne1861
232ticho1843
233slovensky1838
234neobyčajne1820
235zbytočne1819
236preč1819
237aktuálne1819
238ostro1813
239opatrne1810
240ochotne1796
241systematicky1795
242zakaždým1780
243primárne1775
244bezpečne1773
245bohato1757
246tematicky1743
247objektívne1721
248škoda1709
249vlani1676
250kriticky1666
251nanovo1661
252jednoducho1658
253zajtra1655
254výnimočne1644
255novo1637
256nanajvýš1629
257očividne1620
258zhora1611
259primerane1608
260prv1607
261ekonomicky1606
262výhradne1580
263individuálne1571
264výborne1560
265naposledy1546
266paralelne1543
267onedlho1530
268včas1529
269týždenne1512
270vpred1510
271štatisticky1508
272právom1508
273spontánne1504
274naveky1494
275večne1492
276obzvlášť1492
277citlivo1457
278zriedka1451
279nesporne1451
280dočasne1448
281včera1439
282nahor1439
283tvrdo1431
284zase1418
285presvedčivo1413
286márne1411
287technicky1410
288explicitne1409
289náhodne1393
290naspäť1388
291celkove1386
292mesačne1382
293chvíľu1381
294výstižne1377
295nahlas1376
296donedávna1367
297trvalo1358
298radikálne1352
299slabo1349
300silno1346
301hojne1342
302verne1306
303nekonečne1298
304výslovne1287
305zvonka1277
306nezriedka1276
307odborne1274
308priemerne1270
309natrvalo1266
310nadol1258
311vyslovene1255
312sústavne1255
313doposiaľ1255
314knižne1253
315spätne1250
316doľava1246
317komplexne1234
318zvonku1233
319jazykovo1233
320dodatočne1230
321kultúrne1229
322tajne1223
323typicky1209
324slávnostne1200
325neďaleko1187
326spoľahlivo1179
327hlavne1178
328zakrátko1175
329písomne1175
330príjemne1169
331detailne1169
332významovo1167
333krásne1167
334normálne1159
335striktne1158
336nedostatočne1155
337striedavo1150
338dôverne1150
339umelo1149
340extrémne1148
341rovnomerne1144
342nápadne1144
343oprávnene1128
344popoludní1125
345rozhodne1124
346neprestajne1123
347vnútri1117
348geneticky1117
349zavše1112
350doprava1112
351trošku1106
352vedecky1103
353kladne1103
354funkčne1098
355riadne1093
356zhruba1092
357nečakane1087
358telesne1083
359duchovne1082
360ideovo1081
361menovite1077
362neuveriteľne1076
363zákonite1072
364nemecky1070
365naopak1068
366dozadu1062
367adekvátne1057
368obsahovo1047
369kvalitatívne1047
370špecificky1044
371odteraz1042
372priebežne1038
373dovedna1036
374nemenej1018
375potenciálne1010
376esteticky1002
377symbolicky996
378zdravotne994
379tvorivo976
380sporadicky964
381subjektívne962
382predčasne960
383fakticky959
384živo958
385zvnútra958
386evidentne956
387opačne950
388pešo946
389graficky944
390strašne942
391príležitostne941
392zodpovedne940
393pohodlne937
394najneskôr936
395psychicky933
396južne933
397bokom930
398zdola926
399nepretržite924
400doslovne924
401nutne920
402maďarsky919
403ktovie919
404dnu919
405častokrát913
406rýchle906
407anglicky900
408morálne889
409súbežne880
410rôzne880
411nečudo869
412čerstvo866
413šťastne863
414zjednodušene861
415vpredu860
416uprostred859
417právne859
418literárne859
419priaznivo855
420ľudsky854
421duševne852
422oddávna844
423ručne843
424vzadu842
425citovo841
426ideálne837
427zľava836
428prekvapujúco834
429nateraz834
430severne831
431úmyselne824
432žánrovo818
433racionálne818
434násilne818
435dramaticky817
436mechanicky815
437ľúto812
438nenápadne810
439národne810
440životne808
441názorne807
442ústrety805
443okolo799
444bytostne792
445srdečne790
446latinsky788
447organicky787
448vcelku785
449darmo779
450bezpodmienečne777
451profesionálne773
452kompletne770
453vtom767
454veselo760
455odjakživa760
456mentálne754
457nadrobno751
458trpezlivo748
459pro746
460cieľavedome745
461dôrazne744
462dohromady742
463predbežne741
464naliehavo731
465trvale721
466analogicky720
467vytrvalo716
468dovnútra716
469lacno715
470dynamicky715
471nadovšetko714
472usilovne713
473obrazne712
474bezplatne708
475jednotlivo707
476programovo706
477štylisticky702
478ojedinele702
479neveľmi702
480emocionálne701
481husto697
482nechtiac694
483výsostne693
484odlišne693
485doslova689
486viditeľne681
487poväčšine681
488načas680
489medzinárodne680
490okrajovo678
491podnes676
492zaujímavo675
493kvalitne667
494hospodársky663
495implicitne659
496odvážne657
497rozdielne655
498tragicky650
499napoly649
500láskavo649
501spravodlivo644
502obdobne644
503psychologicky643
504cielene643
505rodovo640
506pasívne640
507smelo638
508zľahka637
509dôstojne637
510česky637
511navyše633
512sexuálne632
513oddelene629
514vizuálne626
515biologicky626
516intuitívne625
517staro623
518vecne620
519potichu620
520horlivo618
521lokálne616
522dokopy616
523zdarma615
524zblízka615
525nezvyčajne614
526grécky611
527tentokrát610
528cenovo609
529ideologicky604
530náležite603
531mravne603
532permanentne602
533medzičasom601
534zhodne600
535organizačne600
536nevedno594
537vynikajúco592
538autorsky588
539popritom587
540medziiným587
541prednostne584
542dookola584
543skromne580
544mocne580
545hodno579
546poctivo575
547nazad571
548poruke569
549približne568
550múdro568
551pokorne567
552prekvapivo566
553pohotovo565
554nepriaznivo565
555kruto565
556rozumne564
557rázne564
558podvedome564
559každodenne564
560hladko564
561pravdivo563
562štandardne560
563neporovnateľne559
564francúzsky557
565spokojne553
566nabok553
567krížom553
568čestne553
569energeticky550
570zúfalo549
571teplo548
572všestranne547
573namieste547
574povinne546
575slušne543
576chronologicky543
577donekonečna542
578turisticky541
579napospol540
580jednostranne540
581zložito539
582priestorovo533
583nabudúce529
584nadarmo528
585výhodne525
586úmerne524
587kolmo524
588vzácne523
589smutne523
590sémanticky522
591ironicky522
592bezvýhradne521
593kvantitatívne520
594beda519
595modro518
596moderne518
597červeno516
598nábožensky511
599hrdo510
600zavčasu508
601zdravo506
602naoko506
603zmyslovo505
604precízne504
605farebne502
606kontinuálne501
607milo498
608principiálne497
609neúspešne493
610telefonicky491
611hodnotovo491
612dennodenne489
613napospas486
614plynulo485
615osamote485
616materiálne484
617online482
618etnicky482
619mlčky481
620rozlične480
621krajne479
622omylom478
623nádherne477
624zima475
625zázračne475
626perfektne475
627dobovo474
628východne473
629vôbec472
630radostne472
631chemicky472
632všemožne471
633šikovne471
634kompozične471
635filozoficky471
636vše468
637ústne468
638hlasno467
639experimentálne466
640urýchlene464
641vedno460
642realisticky460
643neúnavne460
644naspamäť458
645nadmieru458
646ľubovoľne456
647celosvetovo456
648razom455
649interaktívne454
650izolovane452
651empiricky451
652sekundárne450
653plno450
654každopádne445
655hravo445
656sprvu444
657záverom443
658nadšene443
659sprostredkovane442
660jasno442
661hodne440
662mimovoľne439
663čitateľsky437
664zrozumiteľne436
665západne436
666klinicky436
667optimálne434
668nažive434
669nakrátko434
670výtvarne430
671smrteľne428
672prednedávnom428
673priori427
674geograficky427
675diametrálne427
676nemilosrdne426
677chvíľami426
678pružne423
679komerčne423
680verbálne422
681nebezpečne421
682ľudovo419
683neverbálne418
684vertikálne417
685strmo415
686vojensky414
687chybne414
688jednomyseľne413
689hrozne413
690agresívne412
691neslobodno411
692statočne410
693centrálne410
694úžasne408
695nepríjemne408
696vtipne406
697šikmo406
698sprava406
699univerzálne403
700výdatne402
701preventívne401
702poobede401
703originálne401
704napravo401
705masovo401
706hrubo401
707hierarchicky401
708načisto400
709metodicky398
710nepochybne397
711majstrovsky397
712zaručene396
713uspokojivo396
714rádovo396
715účelovo394
716svojvoľne392
717násobne392
718narýchlo391
719myšlienkovo391
720jednotne390
721peši389
722nevdojak388
723časopisecky388
724prehnane387
725básnicky387
726naľavo385
727totálne384
728autenticky384
729rapídne383
730rýdzo382
731úradne381
732naivne380
733nepravidelne379
734vášnivo376
735neprávom375
736nepomerne374
737účelne373
738schematicky373
739plynule373
740žlto372
741súhrnne372
742priateľsky372
743vedľa370
744prehľadne370
745fajn369
746štedro367
747nadmerne367
748mylne367
749nerozlučne366
750letecky365
751prosto364
752nevhodne364
753stopercentne363
754skvele363
755neprimerane362
756pozvoľna361
757záporne360
758patrične360
759posledne359
760rytmicky358
761nevedomky358
762nadlho356
763nevedome355
764energicky355
765manuálne354
766draho354
767vrátane353
768športovo353
769seriózne353
770pozoruhodne353
771nablízku353
772obojstranne352
773naviac352
774globálne351
775vrúcne350
776úzkostlivo350
777strategicky350
778bielo350
779tepelne347
780markantne347
781koncepčne347
782priečne345
783neočakávane345
784nekompromisne345
785klasicky344
786smutno342
787potajomky342
788nástojčivo341
789hromadne340
790príznačne339
791nespravodlivo339
792početne338
793rušivo337
794metaforicky337
795naokolo336
796odznova335
797vysokoškolsky333
798citeľne333
799beznádejne332
800znútra331
801vlastnoručne331
802svorne331
803horizontálne331
804prioritne330
805napred329
806poľahky327
807náročne327
808naratívne327
809legálne327
810inštinktívne327
811zozadu326
812nenávratne326
813spredu325
814harmonicky323
815veľkoryso322
816prechodne322
817ekologicky322
818víťazne317
819signifikantne317
820nepriateľsky317
821matematicky317
822netrpezlivo315
823horko315
824zvukovo314
825pracovne314
826medziročne314
827intelektuálne314
828plnohodnotne313
829kolektívne312
830plasticky311
831nahrubo311
832gramaticky310
833atraktívne310
834vývinovo308
835elektronicky306
836zeleno305
837súkromne305
838posmrtne305
839voči304
840štýlovo304
841eticky304
842zmysluplne303
843obšírne303
844nasilu303
845slovne301
846technologicky300
847metodologicky300
848najemno299
849malička299
850priemyselne298
851pohlavne298
852rád297
853povrchne297
854vhod295
855bolestne295
856vďačne294
857perspektívne294
858zhlboka293
859podvečer293
860čudne291
861opticky290
862pragmaticky289
863falošne289
864memoriam287
865krátkodobo287
866jednostaj286
867dominantne286
868nezištne285
869rozprávkovo283
870face280
871netradične279
872ilegálne278
873neodmysliteľne277
874celoročne276
875nerušene275
876mediálne275
877suverénne273
878obdivuhodne273
879naživo273
880pohromade272
881naruby272
882regionálne271
883romanticky270
884plošne270
885lineárne270
886nežne269
887pôsobivo268
888naporúdzi268
889úctivo265
890neúmerne265
891dokorán265
892svojsky264
893priamočiaro263
894nevidno263
895poeticky262
896korektne262
897externe262
898typologicky261
899tvarovo261
900túžobne261
901sugestívne261
902naprázdno261
903systémovo260
904premyslene260
905načase260
906zvláštne258
907komunikačne258
908elektricky258
909elegantne258
910vroku256
911skrátene256
912periodicky256
913nepatrne256
914vekovo254
915nebadane254
916orientačne253
917generačne253
918neoprávnene251
919expresívne251
920kategoricky250
921architektonicky250
922nevyliečiteľne249
923simultánne248
924zanedlho247
925rusky247
926zúrivo246
927vehementne245
928hrozivo245
929poslušne244
930personálne244
931jaro244
932dychtivo244
933legislatívne243
934jednohlasne243
935bezdôvodne243
936pravdepodobne242
937obratne242
938intímne241
939analyticky241
940zaživa240
941výrazovo240
942naskrz240
943bezodkladne240
944polo239
945komicky239
946miestne238
947zrakovo237
948neúprosne237
949administratívne237
950sľubne236
951náramne236
952triezvo235
953stabilne235
954pozdĺžne235
955nesmelo235
956chladne235
957fest235
958nevinne234
959slepo232
960nekriticky232
961demokraticky232
962bezohľadne232
963neobmedzene231
964optimisticky230
965exaktne230
966nezadržateľne229
967drogovo229
968dômyselne228
969zboku227
970vzdialene227
971sústredene227
972slávne227
973nejasne227
974alternatívne227
975humorne225
976vzorne223
977prvotne222
978anonymne222
979odmalička221
980odborno221
981nadobro221
982španielsky220
983rafinovane220
984nešťastne220
985morfologicky220
986sujetovo219
987bezchybne219
988sluchovo217
989výchovne216
990trpko216
991stranou216
992naširoko216
993mäkko216
994informačne216
995chladno216
996neskutočne215
997osobnostne214
998neutrálne214
999tajomne212
1000mimo212