prim-8.0-public-prf numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden178011
2prvý147942
3dva111639
4druhý108586
5mnohý55408
6tri55036
7viac43698
8viacero35972
9oba30954
10jediný29770
11veľa28745
12tretí24533
13štyri22961
14raz21170
15posledný17754
16päť16159
17milión13461
18mnoho12528
19tisíc10774
20obidva10774
21desať10501
22málo9459
23šesť9290
24sedem7995
25štvrtý7653
26pár7636
27neraz7321
28menej6323
29pol6061
30najviac5585
31osem5427
32dvadsať5282
33sto5059
34prvýkrát4964
35piaty4921
36dosť4848
37dvanásť4202
38ostatný3915
39deväť3441
40tridsať3257
41miliarda3257
42dvadsiaty3241
43šiesty3144
44dvakrát3082
45šesťdesiaty2888
46siedmy2768
47dvojitý2700
48zopár2588
49pätnásť2335
50viackrát2277
51niekoľkokrát2150
52tridsiaty2144
53štyridsať2127
54trochu2096
55sedemdesiaty2032
56päťdesiaty1993
57ôsmy1989
58päťdesiat1956
59neposledný1942
60nejeden1856
61osemdesiaty1842
62mnohokrát1753
63deväťdesiaty1656
64trikrát1635
65desiaty1619
66dvojaký1562
67deviaty1532
68jedenásť1489
69priveľa1298
70jednorazový1256
71štrnásť1244
72štyridsiaty1231
73viacej1230
74trinásť1229
75dvojnásobný1132
76najmenej1125
77dvesto1125
78viacnásobný1089
79osemnásť951
80šesťdesiat938
81šestnásť863
82veľakrát836
83trinásty794
84tristo784
85dvanásty777
86nula776
87devätnásty776
88sedemdesiat720
89jedenásty717
90dvojnásobne713
91oboje708
92viacerí672
93sedemnásť655
94mnohoraký654
95dvetisíc654
96osemdesiat639
97pätina615
98dvadsaťpäť598
99tretina595
100desatina568
101osemnásty562
102šestnásty559
103druhýkrát519
104štyrikrát505
105desaťtisíc504
106päťsto500
107predposledný493
108trocha470
109nemálo444
110päťkrát430
111deväťdesiat424
112pätnásty418
113niekoľkonásobne400
114dvadsaťštyri399
115štvrť386
116stý383
117sedemnásty379
118tritisíc363
119trošku360
120štrnásty360
121trojitý358
122štyristo349
123mnohonásobne349
124dvoje344
125devätnásť339
126nultý335
127mnohonásobný333
128trojnásobný328
129státisíce326
130desaťtisíci321
131polovica299
132plno297
133stotisíc291
134tisíci289
135bilión285
136jedenkrát283
137päťtisíc273
138trojaký271
139desaťkrát259
140stokrát254
141štvrtina250
142jsem232
143niekoľkonásobný230
144poldruha226
145tridsaťpäť215
146trojnásobne214
147viacnásobne213
148dvojako210
149tisíckrát208
150dvadsaťjeden206
151neurón198
152dvadsaťdva198
153nemnohý195
154šesťsto188
155párkrát186
156trištvrte185
157sedemsto184
158stopäťdesiat182
159šesťkrát181
160štyritisíc177
161ibidem175
162osemsto173
163hodne171
164tretíkrát170
165troška160
166sedemkrát160
167štyridsaťpäť145
168dvadsaťtri139
169desaťnásobne139
170štvornásobne138
171meruôsmy133
172šesťtisíc128
173obojaký126
174dvadsaťsedem122
175tridsaťtri120
176jednoho120
177štvornásobný119
178stodvadsať119
179dvadsaťtisíc119
180šestina116
181stonásobne116
182dvadsaťosem113
183desatoro112
184troje111
185nadostač110
186pramálo109
187dvadsaťšesť99
188deväťdesiatdeväť99
189máličko97
190tridsaťdva94
191obidvoje90
192tridsaťšesť88
193osemkrát87
194dvestopäťdesiat84
195sedemtisíc83
196dvanásťtisíc82
197osmina81
198neúrekom80
199polovina79
200zapekacej78
201premnohý78
202tridsaťjeden77
203stonásobný77
204trimestri76
205sedemdesiatpäť76
206poslednýkrát76
207moc76
208storaký75
209osemtisíc75
210deväťsto73
211tisícoraký72
212neveľa72
213tridsaťtisíc71
214tisícina71
215mnohorako71
216päťnásobne70
217tridsaťosem68
218miliónkrát68
219milióntina66
220hoden66
221dvestotisíc66
222zdieľa65
223tridsaťsedem65
224šesťdesiatpäť65
225volyňskí64
226tristotisíc63
227dvadsaťkrát63
228desaťnásobný63
229tisícpäťsto62
230štyridsaťosem62
231päťnásobný62
232päťdesiattisíc62
233dvadsaťdeväť61
234štvoro60
235sedemdesiatsedem59
236štyridsaťtisíc57
237neuróny57
238trilión56
239históny56
240štyridsaťštyri55
241štyridsaťdva55
242štvrtýkrát52
243nepodobný52
244tridsaťdeväť51
245deväťkrát51
246jedinký49
247zirkón48
248päťdesiatpäť48
249dvojito47
250tridsaťštyri46
251primnoho46
252pätnásťtisíc44
253kterí44
254stotridsať43
255stoosemdesiat43
256deväťdesiatpäť43
257sedemdesiatdva42
258päťdesiatdva42
259nespočetnekrát41
260dvojmo41
261excerpovaní40
262predspisovnej39
263nedôsledný39
264dvestý39
265Ztoho38
266sedemnásobný38
267pohledem38
268habadej38
269iPhony37
270dvanásťkrát37
271devätoro37
272štyridsaťtri36
273šesťdesiatjeden36
274stotina36
275dvojný36
276ztoho35
277zopárkrát34
278štyridsaťjeden34
279stotisíci34
280sedmina34
281osemdesiatpäť34
282nezhodný34
283stopäťdesať33
284jaký33
285štyridsaťšesť32
286štyridsaťdeväť32
287signifikantný32
288prineskoro32
289motoneuróny32
290jedný32
291piatykrát31
292trošičku30
293tisícnásobný30
294štyristotisíc30
295roznášacej30
296päťdesiatjeden30
297dvanástina30
298deväťtisíc30
299tisícdvesto29
300šesťdesiatnásobný29
301stámilióny29
302dvadsaťpäťtisíc29
303tridsaťnásobný28
304päťdesiatkrát28
305místo28
306jednaký28
307biopotravina28
308tisícnásobne27
309stoštyridsať26
310samotvrdnúcej26
311pätoro26
312Nezanedbateľný26
313nekorodujúcej26
314neintencionálnej26
315najviacej26
316fermióny26
317taxón25
318sedemnásobne25
319predkolumbovskí25
320miliónty25
321katecholamíny25
322jednako25
323dvojstý25
324tristopäťdesiat24
325šesťdesiatštyri24
326stošesťdesiat24
327sedemdesiattisíc24
328pätnásťkrát24
329odsúdeniahodný24
330antokyány24
331šiestykrát23
332stodesať23
333prezvedný23
334premnoho23
335päťdesiatšesť23
336päťdesiatina23
337nukleóny23
338naddunajskí23
339hadrón23
340štyridsaťsedem22
341štvoraký22
342šesťdesiatdva22
343stoštyridsaťštyritisíc22
344prognóznej22
345polygón22
346päťdesiatštyri22
347niekoľkoraký22
348tridsaťkrát21
349štvrtka21
350šesťdesiatosem21
351Pripomenutí21
352Oliviero21
353Neurón21
354Mindszenty21
355jedenásťtisíc21
356dvetisícpäťsto21
357bozóny21
358zemí20
359šesťnásobne20
360šesťdesiattisíc20
361superpočítač20
362procesorientovanej20
363prírodne20
364predhospitalizačnej20
365posteriornej20
366osemdesiatjeden20
367niekoľkotisíc20
368žádný19
369zavŕšiteľa19
370vnímateľa19
371severo19
372sedemdesiatsedemkrát19
373podajeden19
374päťstotisíc19
375osemdesiatštyri19
376IAC19
377Wiesbaden18
378štyristopäťdesiat18
379štyridsaťkrát18
380sedmoro18
381sebaobraz18
382prióny18
383päťdesiattri18
384paranoidný18
385osemdesiattisíc18
386neprivilegovaní18
387Monty18
388maxilofaciálnej18
389mandylión18
390macerát18
391jaz18
392dvadsaťnásobne18
393byľku18
394bozón18
395vzhledem17
396taxóny17
397šesťnásobný17
398šesťdesiatina17
399svý17
400prión17
401osemstotisíc17
402osemnásobne17
403osemdesiatšesť17
404lavážnej17
405karolovskí17
406jednovaječní17
407formálno17
408fetoplacentárnej17
409dvadsatina17
410dukelsko17
411čisty17
412zrnitostnej16
413vypovedacej16
414šesťdesiattri16
415stodvadsaťtisíc16
416sedemstý16
417plutvonožce16
418neúrodný16
419neslobodný16
420lidem16
421haploidný16
422exploitatívnej16
423zirkóny15
424zahynutí15
425trošička15
426trojmo15
427trojako15
428trinásťtisíc15
429štrnásťtisíc15
430šesťstotisíc15
431stotisíckrát15
432stosedemdesiat15
433smartphony15
434sedemdesiatdeväť15
435predvýrobnej15
436päťstý15
437päťprstý15
438osemnásobný15
439osemdesiatina15
440nepodobne15
441minuskulnej15
442milón15
443málinko15
444koncentratívnej15
445Jaký15
446interneuróny15
447Ingarden15
448hadróny15
449emocionálno15
450dvestoštyridsať15
451cej15
452árendovanej15
453ajuhovýchodnej15
454abezpečnostnej15
455zrieďovacej14
456trošíčka14
457tropár14
458tisíctristo14
459tisícero14
460smrte14
461síc14
462sedemdesiattri14
463rozmnoženina14
464pospartakiádnej14
465pomoháčskom14
466osemdesiatdva14
467odva14
468město14
469liberálno14
470lexikálno14
471leden14
472kornilovovskí14
473dvatri14
474avýchodnej14
475všeobecnina13
476vnútrodivadelnej13
477trinásťkrát13
478toroidálnej13
479tisícštyristo13
480tisícšesťsto13
481tisícsto13
482šesťdesiatšesť13
483spotrebúvaní13
484siedmykrát13
485sedemstotisíc13
486prístredný13
487polygóny13
488podmnožina13
489platobne13
490päťadvadsať13
491ový13
492ôsmykrát13
493neobhospodarovanej13
494krutóny13
495implikatívnej13
496hominin13
497edem13
498diskriminančnej13
499deviatykrát13
500devätina13
501deväťdesiattri13
502asíce13
503adipokíny13
504vyškvarenej12
505vizuálno12
506trošíčku12
507šestnástina12
508stopäť12
509poovulačnej12
510podhradnej12
511osemdesiattri12
512nepriepustný12
513kontralaterálnej12
514koľkýkrát12
515jiný12
516jedenásťkrát12
517glutatión12
518esto12
519enterálnej12
520efektívnostnej12
521dvestokrát12
522drony12
523deväťdesiatosem12
524čtvrtý12
525Baška12
526asto12
527ascendentnej12
5282krát11
529vmodernej11
530vduchu11
531úhorovanej11
532trištyri11
533transpozóny11
534tisícstý11
535štvorjadrový11
536šesťdesiatsedem11
537svetlina11
538spolupodieľa11
539sedemdesiatjeden11
540sedemdesiatina11
541rôzní11
542přijetí11
543přesto11
544plnofarebný11
545penzión11
546patogény11
547päťdesiatosem11
548ohledem11
549nízkoteplotný11
550neverejný11
551nekorektný11
552nejedenkrát11
553limetka11
554jazykotvornej11
555inervačnej11
556chu11
557geden11
558deväťdesiatjeden11
559vnútroobchodnej10
560vkresťanskom10
561vkaždej10
562vdnešnej10
563třetí10
564tristý10
565terpény10
566štadnardnej10
567špeciálnovednej10
568šestoro10
569svoho10
570stopäťdesiattisíc10
571skúsenostný10
572restoratívnej10
573PREGRADUÁLNEJ10
574patogén10
575panty10
576osemdesiatsedem10
577nosť10
578nasledovaniahodný10
579monovariantnej10
580likvidný10
581ligačnej10
582latiníkom10
583kvadrilión10
584jobagión10
585dvojmiliónty10
586dvaapolkrát10
587deväťnásobný10
588deväťdesiattisíc10
589desiat10
590den10
591AUDEM10
592ateizačnej10
593arte10
594anteriornej10
595žáden9
596xerotermnej9
597vSovietskom9
598vrásovo9
599vovnútri9
600vJužnej9
601včlánku9
602tritisícpäťsto9
603tridsaťpäťtisíc9
604termodilatometri9
605štvorstý9
606štrnásťkrát9
607stopäťdesiattri9
608stojedenásť9
609stodvanásť9
610stodvadsaťpäť9
611stalinisto9
612Snowden9
613schizoafektívnej9
614sedmoraký9
615sedemnásťtisíc9
616sedemdesiatštyri9
617sedemdesiatšesť9
618sedemdesiatosem9
619rozväzovacej9
620rigidný9
621recipientnej9
622randomizovaní9
623prepriahacej9
624právotvornej9
625posthumánnej9
626pojetí9
627penitenciálnej9
628osemnásťtisíc9
629orofaciálnej9
630odlučnej9
631nesmrte9
632neimplementovanej9
633Nákladem9
634konciliárnej9
635jednorázový9
636infrarenálnej9
637indiferenčnej9
638hydrofón9
639hutnení9
640gluóny9
641entý9
642endovaskulárnej9
643eľa9
644dvadsaťštyritisíc9
645čka9
646cestovkári9
647Zoho8
648znôška8
649zdvi8
650zákolennej8
651začiat8
652vytmelení8
653takový8
654špecifikačnej8
655stopäťdesiaty8
656Stopäťdesiat8
657stafforda8
658spin8
659sociálnoprávnej8
660psoralény8
661prvoobraz8
662protistojný8
663procesnoprávnej8
664printový8
665preveľa8
666preddynastickom8
667predčitateľskom8
668polosediacej8
669päťdesiatdeväť8
670papilla8
671pamiat8
672osudem8
673osemnásťkrát8
674osemdesiatosem8
675omietaní8
676obrúčkavce8
677nukleón8
678nesprístupnení8
679nemnoho8
680nedoliehajúcej8
681nariaďovacej8
682nadiaľku8
683linearizovanej8
684komínka8
685jugulárnej8
686ica8
687Hayden8
688gravitóny8
689germinálnej8
690exóny8
691dvetri8
692dvadsaťosemkrát8
693dlouhý8
694desktopový8
695desiatykrát8
696Bodnutí8
697augmentovanej8
698anádej8
699znelostnej7
700zjednej7
701vynášku7
702vto7
703vstrednej7
704vcirkevnej7
705trojstý7
706tristošesťdesiat7
707testikulárnej7
708tepelno7
709Tanty7
710takvraviac7
711štyriadvadsať7
712štiri7
713šesťzväzkový7
714šesťstopäťdesiat7
715šestnásťtisíc7
716Svobodný7
717stredoanglickom7
718sentimentálno7
719sebarealizačnej7
720redestilovanej7
721pylón7
722prvoústovce7
723prvoučiteľa7
724prsíčka7
725prerezávaní7
726predspartakiádnej7
727predprimárnej7
728polytraumy7
729poaugustoví7
730plodolisty7
731perceptrón7
732päťstopäťdesiat7
733päťdesiatsedem7
734paronymnej7
735opovrhnutiahodný7
736niekoľkýkrát7
737nezdieľa7
738neradostný7
739nelesnej7
740Nedôsledný7
741nastokrát7
742nacionálno7
743mjesto7
744mimopražskí7
745mezón7
746medziuniverzitnej7
747Marketéri7
748magen7
749luteálnej7
750literárnomúzejnej7
751krasna7
752kovalentný7
753komprehenzívnej7
754kĺbne7
755izoflavóny7
756inoetnickom7
757hydroxyskupina7
758fervacqueskom7
759dvochtri7
760dvestopäťdesiattisíc7
761dvestodesať7
762dvanásťnásobný7
763deväťdesiatštyri7
764cytokíny7
765cingulárnej7
766Budva7
767biliarda7
768bihorsko7
769aterogénnej7
770asfaltény7
7713krát6
772živočervenej6
773zpäť6
774zopačnej6
775zmagnetovanej6
776zaveľa6
777zakladajúci6
778yri6
779wickelfón6
780vzlínajúcej6
781vysielateľa6
782výkladem6
783vrchnomiocénnej6
784vjeden6
785vhistorickom6
786Ven6
787valúny6
788vadóznej6
789úplaz6
790týrateľa6
791Třetí6
792trojany6
793trochštyri6
794tristodvadsať6
795tridsaťnásobne6
796transmodernej6
797touha6
798tmelení6
799tisícsedemsto6
800tisícosemsto6
801thassoskom6
802termofilnej6
803tepovýmennej6
804tepelnoreflexnej6
805taverníckom6
806štyristoštyridsať6
807štyridsatina6
808špeciálno6
809sulfosoľ6
810submaximálnej6
811styri6
812stýkrát6
813stotridsiaty6
814stonkový6
815stodeväťdesiat6
816somaklonálnej6
817skladobne6
818schematizovanej6
819sedemstopäťdesiat6
820samohodnotiacej6
821říci6
822rozlúštiteľa6
823retributívnej6
824repkový6
825relevančnej6
826reálno6
827prevdepodobne6
828pretelefonovaní6
829preplávaní6
830predarchívnej6
831prečasto6
832postprandiálnej6
833posteriórnej6
834poprvýkrát6
835počúvaný6
836piny6
837peristomálnej6
838perceptróny6
839pavúkovce6
840päťstokrát6
841pätdesiat6
842otovskí6
843ostnatokožce6
844osemdesiatdeväť6
845okluzálnej6
846ohradný6
847nízkokvalifikovaní6
848niekoľkosto6
849nezaujímavý6
850nevierohodný6
851neuraxiálnej6
852nesem6
853nesčíselnekrát6
854nepríznakový6
855nepreferenčnej6
856nepostrádateľný6
857nenulový6
858nelineárny6
859nekompletný6
860nejsem6
861nehoden6
862nedôsledne6
863národníci6
864nacionálliberálnej6
865myokardiálnej6
866multilicenčnej6
867multidimenziálnej6
868moho6
869minipočítač6
870miliardtina6
871mezóny6
872Mezinárodný6
873měsíc6
874medulárnej6
875medioklavikulárnej6
876literárnokomunikačnej6
877liesočku6
878leptóny6
879kolón6
880kolikrát6
881kodóny6
882karbonári6
883jistý6
884jednomennej6
885iónovýmennej6
886intrón6
887intravezikálnej6
888imunokompromitovaní6
889ikonopisnej6
890iac6
891hyposenzibilizačnej6
892hrát6
893historickoprávnej6
894histo6
895gluteálnej6
896glitazóny6
897exón6
898enklávnej6
899embryogénnej6
900dvojjedinnej6
901Dvadsaťtisíc6
902doporučovateľa6
903Dlouhý6
904divadelno6
905deliberatívnej6
906CERO6
907bukálnej6
908bilaterárnej6
909barikový6
910androgén6
911alárnej6
912acirkevnej6
913znesvárení5
914zlučovaní5
915zlatolíci5
916zhavranelí5
917zamestnateľní5
918záludný5
919waldbürgeri5
920vzpažení5
921vzápadnej5
922vyvieračku5
923vyvieračka5
924vytavenej5
925vystužujúcej5
926výslechu5
927vposlednej5
928vpolitickom5
929vpastierskom5
930vkonečnej5
931vislosť5
932víckrát5
933vdialektickom5
934uveden5
935učka5
936tyranko5
937týden5
938trojito5
939tritisícšesťsto5
940tristoštyridsať5
941tristopäťdesiattisíc5
942tristokrát5
943trigón5
944tridsaťsedemtisíc5
945tridsatina5
946trebný5
947tisícdeväťsto5
948štyristotridsať5
949štrkodrvina5
950šesťstý5
951šestnásťkrát5
952subcelulárnej5
953streamovacej5
954stotridsaťdva5
955stoštyridsiaty5
956stoosemdesať5
957stoosem5
958stodvadsaťsedem5
959stodvadsaťjeden5
960sti5
961stejný5
962statocysto5
963spiny5
964spektrofotometri5
965socioprofesijnej5
966snadný5
967slieňovce5
968skripturálnej5
969schyľujúcej5
970sedemnásťkrát5
971sedemdesiatkrát5
972samovládnucej5
973rezidenciálnej5
974reštarte5
975reinjektovanej5
976pytón5
977pustina5
978prvorodička5
979prostonárodný5
980príbehový5
981pri5
982predprodukčnej5
983predovulačnej5
984povesťový5
985poučovateľa5
986potrebne5
987pototalitnej5
988polkrát5
989pojdem5
990poho5
991poetizovanej5
992ploskavce5
993plnofarebne5
994pión5
995pesto5
996peristý5
997perichronozofický5
998pätnásťnásobne5
999päťlistý5
1000osočovateľa5