prim-8.0-public-sane numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden2101636
2prvý1855364
3dva1690566
4druhý1412385
5tri951178
6viac717654
7milión555124
8štyri462795
9oba457021
10tretí429029
11veľa420823
12mnohý418425
13tisíc405676
14päť377937
15jediný374303
16viacero337573
17raz335294
18posledný300532
19desať260347
20šesť231176
21miliarda213198
22pár198089
23sedem172394
24pol165007
25štvrtý159094
26osem150930
27najviac115450
28piaty113737
29prvýkrát107646
30dvadsať104545
31mnoho100844
32málo96368
33deväť92327
34dvakrát90019
35sto89046
36dosť88383
37menej87882
38obidva87505
39šiesty69977
40dvanásť67832
41siedmy61216
42zopár58356
43tridsať57743
44pätnásť53916
45neraz51957
46ôsmy50132
47ostatný48833
48desiaty42586
49jedenásť40016
50deviaty38728
51trikrát38653
52trochu38074
53niekoľkokrát37139
54viackrát35879
55päťdesiat34349
56štyridsať32508
57trinásť28583
58dvojnásobný26410
59dvadsiaty26274
60štrnásť26183
61dvesto23280
62šestnásť22400
63priveľa21682
64osemnásť21343
65jedenásty20404
66druhýkrát20309
67dvanásty17936
68dvojitý17854
69nejeden17549
70sedemnásť17105
71najmenej16890
72šesťdesiat16797
73tristo16527
74šesťdesiaty15845
75predposledný15726
76jednorazový15635
77tretina14672
78dvetisíc13724
79trinásty13531
80deväťdesiaty13330
81osemdesiaty13321
82mnohokrát13090
83štyrikrát13081
84pätina13057
85sedemdesiaty12682
86neposledný12569
87päťdesiaty12408
88tridsiaty11942
89sedemdesiat11874
90viacej11840
91päťsto11538
92stotisíc11502
93osemdesiat11492
94desatina11426
95veľakrát11376
96trojnásobný11202
97desaťtisíc11077
98tretíkrát10702
99bilión10529
100trošku9939
101tritisíc9540
102dvojnásobne9468
103päťkrát9376
104päťtisíc9189
105devätnásť9007
106dvadsaťpäť8668
107dvojaký8536
108štvrť8526
109deväťdesiat8026
110pätnásty7866
111trocha7527
112desaťtisíci7518
113štrnásty7515
114viacerí7381
115štyristo7200
116plno7081
117státisíce6944
118štyridsiaty6854
119osemnásty6651
120párkrát6643
121devätnásty6633
122viacnásobný6370
123šestnásty6342
124sedemnásty6292
125niekoľkonásobne6262
126dvadsaťštyri6202
127trištvrte5962
128nultý5776
129nula5534
130stý5531
131oboje5396
132štvrtina5235
133štyritisíc5067
134šesťkrát5008
135stokrát4584
136štvornásobný4353
137šesťsto4345
138nemálo4337
139desaťkrát4303
140štvrtýkrát4299
141šesťtisíc4107
142osemsto3951
143dvadsaťdva3835
144dvoje3810
145troška3760
146sedemsto3633
147sedemkrát3498
148päťnásobný3433
149dvadsaťjeden3406
150jedenkrát3389
151poldruha3371
152niekoľkonásobný3355
153tridsaťpäť3310
154poslednýkrát3249
155stotina3232
156osemtisíc3210
157sedemtisíc3145
158tisíckrát3108
159stopäťdesiat2913
160dvadsaťtisíc2889
161trojnásobne2859
162tisíci2777
163dvestotisíc2729
164trojitý2639
165piatykrát2503
166dvadsaťtri2499
167mnohonásobne2468
168sedemnásobný2446
169osemkrát2397
170štyridsaťpäť2327
171polovica2286
172mnohoraký2067
173máličko2059
174dvadsaťšesť1972
175dvadsaťsedem1940
176šesťnásobný1927
177šestina1907
178deväťsto1903
179tridsaťtisíc1880
180dvadsaťosem1851
181mnohonásobný1789
182tristotisíc1745
183štvornásobne1739
184stodvadsať1711
185desaťnásobne1676
186tridsaťdva1673
187šiestykrát1639
188päťdesiattisíc1580
189tridsaťtri1560
190deväťtisíc1447
191tridsaťšesť1424
192pramálo1321
193deväťkrát1316
194hodne1295
195neúrekom1280
196troje1264
197zopárkrát1229
198jsem1221
199pätnásťtisíc1177
200viacnásobne1168
201tisícpäťsto1144
202päťnásobne1142
203štyridsaťtisíc1130
204sedemdesiatpäť1121
205tridsaťjeden1090
206tridsaťosem1054
207štyridsaťosem1054
208dvestopäťdesiat1048
209dvadsaťdeväť1043
210siedmykrát1017
211tridsaťsedem1012
212nadostač1002
213štyridsaťdva987
214dvadsaťkrát950
215šesťdesiatpäť930
216dvanásťtisíc930
217tisícina929
218tridsaťštyri926
219päťdesiatpäť907
220desaťnásobný902
221stonásobne894
222stámilióny884
223desatoro880
224stoosemdesiat877
225nemnohý868
226trojaký832
227ôsmykrát776
228osemnásobný772
229habadej757
230stotridsať752
231štyridsaťštyri726
232štvoro712
233trošičku704
234dvanásťkrát702
235niekoľkýkrát694
236prineskoro691
237deväťdesiatdeväť684
238štyristotisíc683
239deväťnásobný664
240dvanástina662
241tridsaťdeväť655
242desiatykrát650
243miliónkrát642
244päťdesiatdva603
245tisícdvesto597
246osmina593
247štyridsaťtri591
248Hayden585
249tisícoraký582
250dvojmo574
251premnohý573
252štyridsaťjeden564
253osemdesiatpäť564
254dvojako562
255moc559
256šesťdesiattisíc557
257stošesťdesiat551
258jedenásťkrát549
259štyridsaťšesť532
260stodesať524
261sedemdesiattisíc513
262primnoho513
263osemdesiattisíc511
264miliónty506
265deviatykrát506
266deväťdesiatpäť506
267jedenásťtisíc503
268jedinký501
269zapekacej486
270stotisíci484
271sedemdesiatdva483
272stoštyridsať479
273päťstotisíc476
274trilión471
275pätnásťkrát466
276milón463
277štyridsaťsedem457
278dvadsaťpäťtisíc454
279meruôsmy445
280šesťstotisíc440
281obidvoje440
282šesťnásobne439
283trinásťkrát437
284neurón434
285osemstotisíc431
286storaký429
287päťdesiatšesť416
288Dryden407
289tristopäťdesiat406
290tridsaťkrát402
291neveľa399
292sedmina396
293štyridsaťdeväť395
294stonásobný393
295zdieľa391
296päťdesiatjeden383
297trimestri373
298šesťdesiatdva373
299sedemdesiatsedem372
300trinásťtisíc371
301šesťdesiatosem366
302sedemstotisíc363
303pätoro356
304Toro347
305jednoho347
306šesťdesiattri339
307päťdesiatosem339
308päťdesiattri338
309niekoľkotisíc336
310šesťdesiatštyri331
311neuróny331
312stopäťdesiattisíc328
313štrnásťkrát327
314stopäťdesať327
315hoden323
316nepodobný320
317päťdesiatštyri318
318trošička314
319stosedemdesiat312
320nespočetnekrát304
321šesťdesiatšesť303
322štrnásťtisíc294
323Esmy294
324Monty283
325málinko283
326sedemnásobne276
327päťdesiatkrát276
328dvestý275
329tisícnásobne273
330Iuventy271
331päťdesiatsedem269
332jedenástykrát266
333milióntina265
334osemnásťtisíc262
335obojaký257
336dvanástykrát253
337dvetisícpäťsto252
338tisícsto245
339Nedeľniatkom242
340šesťdesiatjeden241
341päťstý241
342osemdesiatdva238
343TIPOVACEJ235
344šesťdesiatsedem235
345biopotravina233
346sedemdesiatštyri232
347týždniatkom223
348šestnásťkrát223
349päťdesiatdeväť222
350jedenásťnásobný222
351tisíctristo219
352šestnásťtisíc219
353sedemdesiatosem219
354osemdesiatšesť219
355rozmnoženina218
356krutóny218
357sedemnásťtisíc217
358osemnásobne217
359osemdesiatštyri216
360nedôsledný216
361Dvadsaťtisíc216
362sedemdesiatšesť215
363päťdesiatina213
364koľkýkrát211
365osemdesiatdeväť209
366trinástykrát205
367sedemdesiattri205
368čku204
369podajeden201
370štyristopäťdesiat200
371osemdesiattri199
372zažmúrení197
373dvanásťnásobný197
374polovina196
375stodvadsaťtisíc194
376sedemdesiatjeden192
377tisícšesťsto189
378osemdesiatosem189
379šesťdesiatina188
380sedemnásťkrát188
381platobne188
382dvestodvadsať188
383dvojstý185
384osemdesiatjeden184
385Koledníci182
386stýkrát181
387šesťdesiatdeväť179
388osemdesiatsedem179
389štrnástykrát178
390čka178
391stopäť177
392ibidem177
393osemnásťkrát175
394nekorektný173
395dvestopäťdesiattisíc173
396deväťdesiatdva172
397reistri171
398päťadvadsať171
399deväťdesiattisíc171
400byľku171
401odsúdeniahodný170
402vovnútri168
403penaltový168
404mnohorako168
405jedinýkrát167
406Holden166
407Stopäťdesiat165
408dvaapolkrát163
409štyridsaťkrát162
410dvestoštyridsať162
411nejedenkrát161
412deväťdesiatosem161
413poprvýkrát160
414pätnástykrát160
415polmaratón159
416štrnásťnásobný158
417doskočení158
418tristošesťdesiat156
419najviacej156
420deväťdesiattri156
421sedmoro154
422sedemdesiatina154
423dvojito154
424Biden154
425štvrtka152
426dvadsiatykrát151
427osemdesiatina150
428dvadsaťnásobne150
429štyridsiatimipäť149
430stodeväťdesiat148
431nNajviac148
432neverejný147
433sedemdesiatdeväť146
434premnoho146
435Nadoraz146
436trojmo145
437tristý145
438osemfinalisto145
439iPhon145
440Pripomenutí144
441deväťdesiatšesť144
442tisícosemsto143
443deväťdesiatjeden143
444Kristy142
445jedný142
446tritisícpäťsto141
447jednaký139
448dvestokrát139
449trinásťnásobný138
450Nezanedbateľný138
451paranoidný137
452ikskrát137
453euroskupina137
454stopäťdesiaty136
455deväťdesiatsedem136
456šestoro135
457entý135
458Snowden134
459jednako134
460tridsaťpäťtisíc133
461deväťstotisíc133
462súden132
463poliacej131
464tka129
465tyzden126
466nezdieľa125
467dvadsatina125
468jaký124
469Harda124
470sprocha123
471poobedný123
472Borden123
473tisícdeväťsto122
474severoosetskom122
47520tisíc121
476šestnástykrát121
477stojeden121
478čisty121
479tisícsedemsto120
480stopätnásť117
481sedemstopäťdesiat117
482pohľadný117
483percentý117
484mamčička117
485čko117
486spolupodieľa116
487tisícštyristo115
488transfuziologickom113
489aerolinka113
490tridsaťnásobný112
491tisícero112
492nedôvodný110
493stodvanásť109
494prírodne109
495200tisíc108
496preveľa108
497päťnásť108
498dvestotridsať108
499deväťdesiatštyri108
500dvestosedemdesiat106
50130tisíc105
502sedemstý105
503poho105
504devätoro105
505stodvadsaťpäť104
506likvidný104
507esty104
508Burden104
509tristodvadsať103
510tisícnásobný103
511spolupatrón103
512netransparentný103
513stoprvý102
514sociálnoprávnej102
515tísíc101
516Pra101
517pesto101
518neslobodný101
519stošesť100
520stoosem100
521dvadsaťnásobný100
522ztoho99
523iPhony99
524zbornej97
525kterí97
52650tisíc96
527týžden96
528narodeninový96
529megawatthodina96
530dvatri96
531stodva95
532pytón95
533zaveľa93
534neúrodný93
535juhomaďarskom93
536devätnásťkrát93
537stalinisto92
538lamačku91
539krídelníčka91
540dvestoosemdesiat91
541šesťstopäťdesiat90
542trojsetový89
543severo89
544preflámovanej89
54510tisíc87
546trojhodinový87
547šesťdesiatnásobný87
548sedemnástykrát87
549jednovaječní87
550dvestošesťdesiat87
551dvadsaťdvatisíc87
552zlatíčko86
553trojstý86
554trištyri86
555stolnotenisto86
556dvestodesať86
557stotisíckrát85
558stosedemdesiatpäť85
559šťastíčka84
560osemnástykrát84
561jedenadvadsať84
562tristopäťdesiattisíc83
563šestnásťnásobný83
564Polóny83
565päťsetový83
566osemnástina83
567mezinárodný83
568trojgólový82
569tristokrát82
570stojedenásť82
571slávistka82
572predkolumbovskí81
573dvadsaťštyritisíc81
574žádný80
575vybehnutí80
576región80
577rebríčkuVýška80
578biliarda80
579západoruskom79
580štyriadvadsať79
581štvoraký79
582severomaďarskom79
583päťpercentný79
584nastokrát79
585neštandardne78
586neodpustiteľný78
587Ernesto78
588dukelsko78
589Bodnutí78
590tač77
591nepostupový77
592vyúčtovacej76
593Turnej76
594staremesto76
595síc76
596Linden76
597dvaapolnásobne76
5982krát75
599Šarišanka75
600päťstopäťdesiat75
601olejári75
602lidem75
603desaťtisíckrát75
604trošilinku74
605nízkonákladový74
606nízkokvalifikovaní74
607Naa74
608Teimuraz73
609stosedem73
610pätnásťnásobný73
611100tisíc72
612Koro72
613Christo72
614Ferda72
615dvestopäťdesať72
616stotridsaťtisíc71
617devätnásťtisíc71
618coho71
619komanditnej70
620Istebný70
621zaniknutý69
622tridsaťnásobne69
623Kula69
624juhofilipínskom69
625dvadsaťpäťkrát69
626Dlouhý69
627stoštyri68
628sedemdesiatkrát68
629obchodne68
630novinárčina68
631mormón68
632místo68
633znôška67
634východofrancúzskom67
635volyňskí67
636poplaz67
637pisem67
638Ogden67
639nesčíselnekrát67
640Nai67
641ziaden66
642štyridsaťpäťtisíc66
643stotridsaťpäť66
644pádem66
645oscarový66
646nasledovaniahodný66
647marišku66
648dvojný66
649CERO66
650300tisíc65
651šesťstý65
652pätnástina65
653chu65
654hotovostný65
655deväťnásobne65
65615tisíc64
657sedemdesiatpäťtisíc64
658pojdem64
659millión64
660ikstý64
661Dusty64
662vylomenina63
663šesťdesiatkrát63
664stomilión63
665stodvadsiaty63
666dvadsaťšesťtisíc63
667trošíčku62
668pretelefonovaní62
669jaz62
670efjednotka62
671dvojmiliónty62
672dvetri62
673dvetisícdvesto62
674vymožení61
675tristošesťdesiatpäť61
676šesťnásť61
677preskáčku61
678PALERMO61
679maxilofaciálnej61
680asto61
68140tisíc60
682smartphony60
683poraden60
684históny60
685dvochtri60
686dajeden60
687tatinko59
688prión59
689osemnásťnásobný59
690zápasový58
691Sua58
692primnohí58
693Noro58
694nekompletný58
695kalimero58
696juhosrbskom58
697juhopoľskom58
698Hira58
699Ztoho57
700stotri57
701sekretariat57
702nebankovka57
703dvadsaťtritisíc57
70460tisíc56
705znesvárení56
706stoosemdesiatpäť56
707smennej56
708severopoľskom56
709Jaký56
710devätnástykrát56
711BILNEJ56
712tristotridsať55
713šestnástina55
714osemdesiatkrát55
715hokejbalový55
716dvadsiatichpäť55
717autodielce55
718stuhnutosť54
719smrte54
720signifikantný54
721predjordánskom54
722jedenástkový54
723hrát54
724dohľadne54
725zakaznickalinka53
726veštica53
727tridsatina53
728šanóny53
729stosedemnásť53
730personálno53
731odpustový53
732oddlžovacej53
733liberálno53
734ina53
735desiat53
736zirkón52
737tanečníčka52
738styri52
739prevdepodobne52
740polkrát52
741niekoľkohodinový52
742lakovacej52
743kokrát52
744hovadina52
745CERTIFIKOVANEJ52
746casto52
747vyhľadávaný51
748štyritisícpäťsto51
749štvrtoligový51
750stošesťdesiattisíc51
751stoosemdesiattisíc51
752prepriahacej51
753PRELÍNACEJ51
754niekoľkoraký51
755150tisíc50
756zvarovaní50
757Vlasto50
758tke50
759prvorodička50
760prenajímateľnej50
761nesystémový50
762nahrávačka50
763miliony50
764dvaadvadsať50
765stoštrnásť49
766rôzní49
767rozhraničovacej49
768prebdenej49
769pohledem49
770odliečení49
771niekoľkosto49
772neradostný49
773konásobne49
774zavrhnutiahodný48
775týden48
776šanón48
777rigidný48
778nadvakrát48
779macerát48
780jednogólový48
781FLA48
782devätina48
783Agra48
784trombónisto47
785superpočítač47
786stošesťdesiatpäť47
787polmilión47
788odvozen47
789niekoľkrát47
790juhopakistanskom47
791dvadsaťtrikrát47
792divadelno47
793deväťnásť47
794zavŕšiteľa46
795západosudánskom46
796úvodne46
797travesty46
798štvorgólový46
799predspisovnej46
800osemstý46
801limetka46
802LIDEM46
803inžiniersko46
804dvetisícštyristo46
805bozóny46
806adný46
807znôšku45
808tohtotýždňový45
809sedemdesiatsedemkrát45
810päťminútový45
811nevierohodný45
812Nedôsledný45
813jednodva45
814isíc45
815dvetisíci45
816800tisíc44
817vypovedacej44
818štyristý44
819sedmoraký44
820retailový44
821raritný44
822nevábne44
823Neurón44
824excerpovaní44
825dvadsaťosemtisíc44
826dévedéčka44
827deväťdesiatina44
828zhavranelí43
829vratka43
830tridsaťtritisíc43
831tepelno43
832štvormo43
833šesťbodový43
834svoho43
835stoštyridsaťtisíc43
836skrát43
837priemyselno43
838popový43
839osmoro43
840Mezinárodný43
841měsíc43
842jiný43
843jedenapolkrát43
844hodovacej43
845dvadsaťsedemtisíc43
8465tisíc42
84725tisíc42
848východočínskom42
849tridsaťdvatisíc42
850šrotovný42
851stodeväť42
852sedemnásťnásobný42
853pätdesiat42
854nesprístupnení42
855nejsem42
856nedôsledne42
857násť42
858Mladen42
859esto42
860bozón42
861záludný41
862veľku41
863tristoštyridsať41
864tristoosemdesiat41
865štyristodvadsať41
866Szilarda41
867svý41
868stošestnásť41
869spreneverení41
870prastarký41
871päťstokrát41
872močopudný41
873mafina41
874kurát41
875katecholamíny41
876hetero41
877formálno41
878Boho41
879zaracha40
880tristosedemnásť40
881tridsaťšesťtisíc40
882tisícikrát40
883taxón40
884štvorstý40
885šesťpercentný40
886stotrinásť40
887stoštyridsaťštyritisíc40
888stoštvrtý40
889rebrejkom40
890päťprstý40
891makula40
892cej40
893tritisícdvesto39
894triatridsať39
895stopäťdesiattri39
896pohodový39
897nezaujímavý39
898Madden39
899kopnutí39
900chtiacnechtiac39
901dvetisícsedemsto39
902dvadsaťjedentisíc39
903dvadsaťdvakrát39
904drahoušku39
905corgoňligový39
906400tisíc38
907VIVEUSKOM38
908umiestnenku38
909štyristotridsať38
910stoosemnásť38
911sklenku38
912razdva38
913pusinka38
914pálavskí38
915osemstopäťdesiat38
916opovrhnutiahodný38
917neziskovka38
918naddunajskí38
919město38
920kreditka38
921dvadsiatichštyri38
922desatoraký38
923androgény38
9247edem37
925tritisícšesťsto37
926taxóny37
927štvorpercentný37
928stosedemdesať37
929socdem37
930nezhodný37
931nemnoho37
932dvetisícpäť37
933diaľničiari37
934východoukrajinskom36
935teličku36
936stošesťdesať36
937stosedemdesiattisíc36
938stodesaťtisíc36
939STi36
940predvýrobnej36
941pätorčiat36
942päťgólový36
943osmorčiat36
944lstí36
945kartón36
946juhoiracký36
947javorolistý36
948dvanásťnásobne36
949Dubný36
950arte36
95112tisíc35
952ZMOHO35
953zahynutí35
954uštipnutí35
955trojako35
956triadvadsať35
957štyridsaťnásobný35
958stámiliarda35
959severomexickom35
960sebastredný35
961polizbový35
962penzión35
963osempercentný35
964nadstrešnej35
965juhomexickom35
966Hotovostný35
967fenka35
968Energozón35
969dvojtisíci35
970dron35
971blanokrídlovce35
972250tisíc34
973zakladajúci34
974vysokorýchlostný34
975trošinku34
976trošíčka34
977tisícstý34
978štvorpruhový34
979šťastíčko34
980sýpkovina34
981stotridsiaty34
982roznášacej34
983pramamčička34
984pomazaný34
985poltisíc34
986osemdesiatomdeviaty34
987neprivilegovaní34
988nedôraz34
989mrte34
990motoneuróny34
991dvadsaťjedenkrát34
992diskotance34
993bezozvyšku34
994600tisíc33
995zlatíčka33
996východoukrajinskí33
997východopakistanskom33
998vincentka33
999švrtý33
1000sledkom33