Top 1000 korpusu ecn-1.0-public

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. ecn-1.0-public

Celý frekvenčný zoznam z korpusu ecn-1.0-public

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. ecn-1.0-public