ecn-1.0-public adverbs top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1veľmi16283
2dnes9097
3treba8919
4potom8597
5často8303
6stále7637
7dobre7437
8mnoho6779
9možno6696
10zároveň6643
115136
12ďalej5000
13spolu4934
14teraz4669
15priamo4302
16málo4130
17výrazne4060
18opäť3708
19rýchlo3675
20rovnako3643
21neskôr3617
22doteraz3615
23podobne3436
24úplne3430
25naďalej3412
26pritom3371
27postupne3220
28ročne3153
29oveľa2993
30vysoko2879
31presne2841
32príliš2652
33skutočne2549
34viac2535
35súčasne2526
36vlani2495
37ťažko2463
38skôr2438
39dlho2342
40ešte2298
41čoraz2215
42minimálne2037
43následne2025
44neustále2020
45nedávno1934
46nemožno1920
47hneď1917
48podstatne1863
49predtým1838
50včera1829
51celkom1693
52nakoniec1688
53relatívne1665
54celkovo1657
55väčšinou1638
56všeobecne1609
57mimoriadne1596
58jednoznačne1582
59pôvodne1575
60dosť1570
61napokon1541
62ľahko1541
63dlhodobo1464
64práve1460
65denne1458
66dostatočne1412
67mierne1403
68momentálne1370
69najprv1362
70úspešne1357
71čiastočne1316
72spravidla1288
73okamžite1278
74zväčša1268
75vopred1217
76pravidelne1192
77jasne1190
78efektívne1146
79doma1145
80zvyčajne1142
81správne1122
82omnoho1113
83trochu1110
84medziročne1109
85pozitívne1084
86spoločne1053
87dávno1036
88mesačne1035
89pomaly1017
90prevažne996
91finančne983
92ekonomicky975
93zle955
94znovu948
95blízko947
96osobne940
97zhruba938
98najskôr935
99plne933
100raz930
101konkrétne929
102in906
103automaticky897
104negatívne896
105maximálne888
106aktívne885
107dodnes863
108samostatne842
109navzájom828
110späť825
111značne820
112škoda814
113netreba807
114verejne784
115znova767
116ďaleko747
117dopredu744
118osobitne743
119reálne730
120vážne687
121úzko659
122veľa657
123prudko649
124tesne646
125podrobne645
126nízko645
127oficiálne636
128čoskoro632
129vzájomne616
130každoročne611
131zadarmo604
132významne586
133tradične575
134hlboko570
135opätovne564
136skoro549
137tentoraz542
138prakticky540
139zďaleka538
140intenzívne538
141bežne534
142absolútne528
143zase527
144zásadne526
145občas525
146najneskôr519
147obyčajne509
148krátko504
149zbytočne499
150pevne498
151priemerne497
152včas496
153spočiatku488
154definitívne487
155obvykle477
156zasa462
157nepriamo461
158lacno444
159paradoxne442
160ráno438
161domov435
162najavo431
163dokonale427
164konečne417
165bezprostredne416
166naplno415
167priveľmi414
168časom411
169sociálne408
170otvorene404
171naraz404
172časovo402
173špeciálne400
174hlavne399
175donedávna393
176priebežne390
177väčšmi389
178neskoro389
179ihneď388
180celkove381
181vpredu380
182silne376
183technicky375
184cenovo374
185spoločensky371
186dočasne371
187hore368
188tvrdo366
189rýchle360
190zvlášť359
191naopak356
192dôsledne348
193výhodne346
194voľne346
195nevyhnutne346
196nesmierne346
197účinne342
198pozorne342
199vzápätí336
200von327
201pokojne327
202vhodne325
203prísne325
204poriadne324
205nedostatočne324
206výhradne323
207politicky320
208nahor320
209jednoducho317
210týždenne315
211naposledy315
212logicky308
213vzadu306
214historicky306
215zrazu305
216extrémne304
217trvalo303
218opakovane295
219náhodou291
220medzitým290
221prednedávnom288
222teoreticky286
223večer284
224právne283
225okolo283
226vpred282
227nadol279
228čisto279
229písomne276
230dobrovoľne270
231navonok267
232dynamicky265
233bezplatne261
234dôkladne260
235stručne257
236naspäť256
237povinne255
238objektívne254
239kvalitne253
240spätne252
241priaznivo248
242onedlho244
243zárobkovo243
244zas241
245doposiaľ241
246systematicky239
247stredne239
248starostlivo239
249nesprávne239
250odborne238
251dole237
252vpravo235
253zdanlivo234
254nemenej233
255komplexne232
256spoľahlivo231
257riadne231
258formálne231
259nezávisle230
260nasledovne229
261načas228
262fyzicky228
263zdarma227
264individuálne227
265prirodzene224
266približne224
267sčasti221
268doslova218
269zodpovedne216
270profesionálne215
271rovno213
272draho209
273osebe208
274zajtra207
275štandardne206
276rozhodne205
277pružne205
278oproti205
279dolu203
280neúmerne201
281mínus198
282sériovo197
283dohromady197
284vedome196
285primárne196
286dodatočne195
287isto194
288medzinárodne192
289trvale191
290navyše190
291celosvetovo190
292športovo189
293rádovo189
294citlivo188
295zámerne187
296široko187
297namieste187
298účelovo186
299radikálne186
300neuveriteľne186
301zmluvne185
302vľavo185
303predbežne183
304primerane182
305súbežne181
306nesporne181
307zreteľne179
308strategicky179
309racionálne178
310vrátane176
311štatisticky176
312zákonite175
313urýchlene174
314preč173
315ústrety171
316ekologicky171
317telefonicky170
318príjemne170
319striktne169
320nahlas169
321aktuálne169
322umelo168
323kladne166
324úprimne165
325krátkodobo164
326trocha163
327obdobne162
328vidno161
329fakticky161
330detailne161
331výnimočne160
332cielene158
333pekne157
334prekvapujúco156
335kriticky156
336legislatívne155
337centrálne155
338novo154
339nepretržite154
340dovedna154
341technologicky153
342silno153
343graficky153
344opatrne152
345kvalitatívne152
346hospodársky152
347popoludní150
348bezpečne150
349odrazu147
350anglicky147
351zdravotne146
352záväzne146
353vyslovene146
354trhovo146
355sústavne146
356medzičasom146
357daňovo146
358potenciálne145
359úmerne144
360razantne144
361paralelne144
362dramaticky144
363zjavne143
364rôzne143
365adekvátne143
366zvonka142
367trošku142
368zvonku141
369životne141
370pasívne141
371opačne141
372permanentne140
373ostro140
374kompletne140
375elektronicky140
376vše139
377online139
378kapitálovo139
379optimisticky138
380nepriaznivo138
381ticho137
382neporovnateľne135
383rapídne134
384nutne134
385vnútorne133
386slovensky133
387prednostne133
388rozumne132
389ideálne132
390nato131
391náhle131
392jasno131
393zriedka130
394vonku130
395slabo130
396pohodlne130
397perspektívne130
398slušne129
399prioritne129
400normálne129
401rovnomerne128
402jednorazovo128
403doprava128
404zhora127
405atraktívne127
406zjednodušene125
407neoprávnene125
408donekonečna125
409slobodne124
410nečudo124
411naj124
412rekordne122
413oprávnene122
414vnútri121
415ochotne121
416náhodne121
417nabudúce121
418polo120
419nečakane119
420predčasne118
421vecne116
422plus115
423častokrát115
424dozadu114
425nezvyčajne113
426zakaždým112
427neúspešne112
428najnovšie112
429globálne112
430bokom112
431medzimesačne111
432obzvlášť110
433nanovo110
434legálne109
435perfektne108
436optimálne108
437komerčne108
438dokopy108
439seriózne107
440výslovne106
441obojstranne106
442elektricky106
443zakrátko105
444nelegálne104
445plynule103
446zľava102
447zhodne102
448stabilne102
449odteraz102
450nezriedka102
451evidentne102
452tentokrát101
453prekvapivo101
454márne101
455neprimerane100
456typicky99
457energeticky99
458navždy97
459morálne97
460kumulatívne96
461načase95
462facto95
463slávnostne94
464operatívne94
465stopercentne93
466výborne92
467účtovne91
468priemyselne91
469nadčas91
470jednostranne91
471štvrťročne90
472rozdielne90
473výstižne89
474súhrnne88
475sporadicky88
476odlišne88
477kontinuálne88
478právom87
479obrazne87
480načierno87
481živo86
482psychologicky86
483prehľadne86
484poctivo86
485nanajvýš86
486miestne86
487ručne85
488personálne85
489systémovo84
490diametrálne84
491chvíľu84
492zriedkavo82
493zaujímavo82
494uprostred82
495transparentne82
496pohotovo82
497neobyčajne82
498nekompromisne82
499výsostne81
500účelne81
501miestami81
502vytrvalo80
503regionálne80
504principiálne80
505popritom80
506očividne80
507nepatrne80
508nateraz80
509ktovie80
510dôverne80
511spontánne79
512promptne79
513predajne79
514jednotlivo79
515natrvalo78
516zobchodovalo77
517usilovne77
518sezónne77
519hladko77
520výskumno76
521výškovo76
522rázne76
523organizačne76
524cieľavedome76
525vôbec75
526preukázateľne75
527každodenne75
528ustavične74
529špecificky74
530rýdzo74
531repo74
532dôrazne74
533obsahovo73
534neefektívne73
535nápadne73
536citeľne73
537vysokoškolsky72
538strašne72
539plošne72
540marketingovo71
541venture70
542večne70
543precízne70
544oddelene70
545nemecky70
546line70
547prv69
548náležite69
549bohato69
550rizikovo68
551podvedome68
552korektne68
553totálne67
554spravodlivo67
555pracovne67
556názorne67
557agresívne67
558zvnútra66
559viditeľne66
560úmyselne66
561nepríjemne66
562nadpriemerne66
563geneticky66
564flexibilne66
565administratívne66
566zdola65
567geograficky65
568doľava65
569vedecky64
570telesne64
571opticky64
572neoficiálne64
573neočakávane64
574naviac64
575jednotne64
576psychicky63
577preventívne63
578presvedčivo63
579čestne63
580vizuálne62
581intuitívne62
582lokálne61
583zúfalo60
584zdravo60
585posledne60
586okrajovo60
587neveľmi60
588nechtiac60
589kvantitatívne60
590koncepčne60
591interne60
592dennodenne60
593naliehavo59
594moderne59
595tematicky58
596narýchlo58
597nákladovo58
598hravo58
599extra58
600zrozumiteľne57
601slovne57
602kon57
603izolovane57
604externe57
605bezpodmienečne57
606bezodkladne57
607zaručene56
608vynikajúco56
609verne56
610príležitostne56
611personálno56
612nebezpečne56
613naprieč56
614masovo56
615iste56
616pravdivo55
617menovite55
618ľubovoľne55
619výsledkovo54
620súkromne54
621jemne54
622face54
623čierno54
624subjektívne53
625obchodne53
626funkčne53
627explicitne53
628vertikálne52
629odjakživa52
630obratom52
631nenávratne52
632mechanicky52
633ľudovo52
634voči51
635svetovo51
636potichu51
637konkurenčne51
638elegantne51
639duševne51
640digitálne51
641bytostne51
642zamest50
643virtuálne50
644šikovne50
645nadmieru50
646investične50
647hromadne50
648enormne50
649dovnútra50
650darmo50
651verbálne49
652tajne49
653ným49
654nevedno49
655nepomerne49
656nadmerne49
657horizontálne49
658dodávateľsko49
659vyložene48
660symbolicky48
661sľubne48
662ľúto48
663čerstvo48
664právoplatne47
665netto47
666kvalifikovane47
667každopádne47
668taxatívne46
669súdne46
670produktívne46
671nevhodne46
672netrpezlivo46
673metodicky46
674mediálne46
675majetkovo46
676kultúrne46
677kreatívne46
678konštruktívne46
679vhod45
680vcelku45
681spokojne45
682sekundárne45
683poobede45
684patrične45
685originálne45
686nou45
687náročne45
688nanič45
689nadväzne45
690francúzsky45
691diferencovane45
692chybne45
693záverom44
694progresívne44
695pozadu44
696plynulo44
697nenápadne44
698nekonečne44
699iniciatívne44
700farebne44
701zmysluplne43
702skepticky43
703priestorovo43
704poväčšine43
705nereálne43
706nadštandardne43
707konzervatívne43
708informačno43
709vehementne42
710turisticky42
711percentuálne42
712klasicky42
713environmentálne42
714bezodplatne42
715zahranično41
716ústne41
717striedavo41
718sprostredkovane41
719populárne41
720odznova41
721neutrálne41
722neskoršie41
723neďaleko41
724nadarmo41
725finančno41
726emocionálne41
727dnu41
728bezproblémovo41
729analogicky41
730uspokojivo40
731univerzálne40
732skromne40
733poruke40
734omylom40
735masívne40
736jako40
737doslovne40
738dookola40
739zložito39
740veľkoryso39
741úradne39
742prehnane39
743pragmaticky39
744polročne39
745nasledujúco39
746mylne39
747jedno39
748hrubo39
749hrozivo39
750hodno39
751hierarchicky39
752všestranne38
753tvorivo38
754teplo38
755premyslene38
756naoko38
757markantne38
758manuálne38
759existenčne38
760chronicky38
761rozsiahle37
762poľahky37
763neformálne37
764milo37
765krajne37
766konštrukčne37
767exportne37
768eko37
769drasticky37
770suverénne36
771super36
772šťastne36
773plnohodnotne36
774netradične36
775nečinne36
776alternatívne36
777triezvo35
778svorne35
779smelo35
780šedo35
781odvážne35
782nominálne35
783nezadržateľne35
784neúnosne35
785neodmysliteľne35
786hrdo35
787dôveryhodne35
788dôležito35
789bezkonkurenčne35
790akútne35
791vzácne34
792tvrdohlavo34
793trpezlivo34
794summarum34
795špekulatívne34
796solídne34
797realisticky34
798pozdĺžne34
799kol34
800exaktne34
801esteticky34
802dopoludnia34
803trestne33
804retro33
805pravdepodobne33
806neskutočne33
807napospas33
808kategoricky33
809jazykovo33
810inštitucionálne33
811celoplošne33
812taliansky32
813svojpomocne32
814red32
815pozvoľna32
816pesimisticky32
817periodicky32
818oneskorene32
819objemovo32
820nerovnomerne32
821nazvyš32
822ľudsky32
823kolektívne32
824klastre32
825interaktívne32
826hospodárne32
827eticky32
828zblízka31
829skvele31
830recipročne31
831neprestajne31
832naživo31
833materiálovo31
834krásne31
835husto31
836celoročne31
837zavčasu30
838všemožne30
839úžasne30
840smrteľne30
841priveľa30
842priateľsky30
843pozoruhodne30
844oko30
845nazad30
846materiálne30
847zákonne29
848veselo29
849stredno29
850staro29
851smutne29
852selektívne29
853prácne29
854nepo29
855napoly29
856menovo29
857fajn29
858ergonomicky29
859demokraticky29
860beznádejne29
861výrobne28
862ventures28
863vekovo28
864uvážlivo28
865svojvoľne28
866sucho28
867srdečne28
868španielsky28
869šokujúco28
870rád28
871proti28
872priskoro28
873predvlani28
874prechodne28
875pohromade28
876paušálne28
877ojedinele28
878jaro28
879exkluzívne28
880efektne28
881asymetricky28
882anonymne28
883zrakovo27
884výdatne27
885sebavedome27
886programovo27
887početne27
888nepravidelne27
889nazmar27
890násilne27
891naprázdno27
892mimo27
893mikro27
894mentálne27
895matematicky27
896lineárne27
897kapacitne27
898jednomyseľne27
899direktívne27
900denno27
901beztrestne27
902prevádzkovo26
903oddávna26
904nespravodlivo26
905nervózne26
906neobmedzene26
907nemilosrdne26
908neadekvátne26
909nadovšetko26
910nadlho26
911medziiným26
912komfortne26
913hlasne26
914diskrétne26
915diplomaticky26
916diaľkovo26
917bezhotovostne26
918bezdôvodne26
919zaraz25
920vtipne25
921ústretovo25
922spolovice25
923severne25
924pomerne25
925notoricky25
926nezmyselne25
927naľavo25
928minimum25
929informačne25
930bezchybne25
931zvláštne24
932výkonne24
933výhľadovo24
934užitočne24
935štedro24
936služobne24
937rušivo24
938protiprávne24
939počítačovo24
940obozretne24
941neobvykle24
942nejasne24
943nedobrovoľne24
944nabok24
945koordinovane24
946jednohlasne24
947inovatívne24
948hojne24
949zdržanlivo23
950užívateľsky23
951svedomito23
952skrátene23
953rusky23
954profesijne23
955predpoludním23
956post23
957podnikateľsky23
958osobnostne23
959nezištne23
960nevidno23
961neúprosne23
962nepochybne23
963navrch23
964naveky23
965minule23
966harmonicky23
967dôstojne23
968administratívno23
969tvarovo22
970tre22
971stroho22
972spredu22
973rámcovo22
974proporcionálne22
975pridlho22
976plno22
977organizačno22
978obrátene22
979nevedomky22
980nešťastne22
981nepochopiteľne22
982nasilu22
983naruby22
984nadšene22
985múdro22
986laicky22
987implicitne22
988exponenciálne22
989doživotne22
990biologicky22
991autonómne22
992adresne22
993teritoriálne21
994štrukturálne21
995stavebno21
996slepo21
997rozlične21
998razom21
999promo21
1000podmienečne21